Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Мета і завдання перехідної економіки


Завдання реалізують мету перехідної економіки - створення ринкової економічної системи. Вони обумовлені рисами централізовано керованої економіки:
1. Супермонополізм - поєднання великих розмірів підприємств і певного стереотипу економічної поведінки - прагнення до утримання високих цін, єдиної політики (змова) по вибиванню дотацій, кредитів (пільгових), податкових пільг.
2. Мілітаризована виробнича структура, головною зі складової якої є ВПК - основний споживач ресурсів, кваліфікованої робочої сили (робочої аристократії).
3. Витратна система цін, що не дозволяє реально оцінювати еко-номічного ефективність.
4. Відсутність механізму економічного захисту природних ресурсів, орієнтація виробництва на максимальне введення ресурсів, а не на раціональне використання, в т.ч. і при експорті.
5. Низький життєвий рівень: у РФ - 4% багатих, 62% малообес-печених і 34% бідних; в США - 6% багатих, 80% - середній клас.
6. Колективістська психологія, перешкоджає перетвореннями-ям.
Економічною основою ЦУЕ виступає державна власність, способом її руху є планомірність, банківська система обмежується єдиним державним банком, ціноутворення здійснюється єдиним економічним центром.
Висновок: перехідний період від централізовано керованої до ринкової економіці триватиме десятиліття, як це було в Німеччині і Японії після війни.
Сьогодні стоїть завдання забезпечення ефективного функціонування перехідної економіки, і створювати її на основі теорії досконалого ринку або теорії ринкової рівноваги неможливо. Зазвичай модель на-циональной економіки починається з побудови річної моделі зростання, потім - квартальною. Вони будуються на регресійних методах з урахуванням тенденцій, що склалися в технологічних факторах і економічній поведінці базового періоду. Але для перехідної економіки цей процес здійснюється в зворотному напрямку. Побудова моделі засновує-ся на вирішенні зворотних завдань - обліку майбутніх технологічних і поведінкових змін. Цим підтверджується незастосовність (пряма) як марксистських моделей, так і положень теорії ринкової економіки - не-обхідних корективи.
Отже, здійснюється регульований го-державу (його роль в сучасній економіці дуже висока, тим більше для економіки перехідного періоду) перехід до ринкової економіки.
У визначенні причин краху тоталітарних режимів склалися дві протилежні позиції. Перша виходить з того, що до приходу Гор-Бачева труднощі соціалістичної системи не свідчили про її нежиттєздатності. Політично й економічно вона була стабільна з 30-х років, тобто 55 років. Невміла політика перебудови призвела до її раз-рушению.
З позицій другої точки зору командна економіка нежізнеспо-собнимі, вона існувала за рахунок високих темпів введення нових факторів виробництва на основі репресивного режиму і низького рівня життя, її недоліки системні.
До числа зовнішніх причин падіння централізовано керованої економіки відносяться: програма переозброєнь США, витрати і пора-ються в афганській війні, падіння цін на нафту, підвищення рівня життя в розвинених країнах. Загалом вважається, що соціалістична система могла проіснувати до 2000 р. при зростанні НД близько 2% на рік.
Безумовно, створення ринку не самоціль, а засіб формування ефективної економічної системи. Вона характеризується такими рисами:
економічна основа - приватна власність в її різноманітних формах,
форма руху - регульований ринок,
банківська система - комерційні банки на чолі та Центральним банком,
ціноутворення - вільне з низкою фіксованих цін.
Створення ринкової економічної системи - це цільова установка перехідного періоду. Для її реалізації необхідно в перехідний період вирішення наступних завдань:
1. Лібералізація економічної діяльності (свобода торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності, відмова від централізованого пла-нування).
2. Ліквідація механізмів відтворення дефіциту - фіксовано-ванних цін (на перших етапах - інфляція (Пол Колодко, Макмахон); тобто цінова (відкрита і прихована) інфляція при посиленні дефіциту).
3. Ліквідація м'яких бюджетних обмежень (Я. Корнаи) - фінансовій підтримки підприємств, неповернення кредитів, тобто введення жорстких бюджетних обмежень.

4. Боротьба з монополізмом, створення ринкової конкуренції.
5. Структурна перебудова, підвищення питомої ваги другого підрозділу, досягнення конкурентоспроможності продукції.
6. Формування нової мотивації праці (власницькою, хо-зяйской).
До числа методів вирішення завдань перехідного періоду відносяться:
1. Стабілізація - економічна політика, спрямована на ограни-чення інфляції та насичення ринку, яка включає:
- лібералізацію цін;
- мінімізацію держбюджету через комерціалізацію діяльно-сти держпідприємств;
- подорожчання кредиту (максимально до 210% ставки ЦБ);
- запровадження внутрішньої конвертованості національної валюти бо-ти;
- стримування зростання доходів.
2. Перетворення форм власності:
- приватизація та реституція - повернення колишнім власником-кам в ряді європейських країн;
- зняття обмежень для розвитку приватного сектора.
3. Зміна структури економіки:
- антимонопольна політика;
- конверсія;
- механізм банкрутства;
- інтеграція у світовий ринок.
Роль економічної теорії в процесі трансформаційних перетворень і процедура використання її результатів визначаються сле-дмуть:
1. Введення системи національних рахунків з використанням всього конструктивного, що накопичено в матеріальних балансах, тобто створення нової інтегрованої системи інформації.
2. Розробка не стохастичною, а детермінованою моделі економічного зростання на основі прийняття за основу що не склалися тенденцій, а того стану російської економіки, до якого вона прийде в результаті перехідного періоду.
3. Використання методу міжгалузевого аналізу для виявлення структурних змін: вихідна структура - на основі міжгалузевими-го балансу за останні роки, кінцева - відповідна уявленням про структуру ринкової економіки.
4. Траєкторії руху від одного стану економіки до друго-му описуються за допомогою апарату імітації з різними сцена-риями альтернативних варіантів урядової політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Мета і завдання перехідної економіки "
 1. Коментарі
  метою вони прагнули застосовувати в економічній теорії дані соціальної психології. Аналізу індивідуальних дій економічних агентів (методології індивідуалізму) вони протиставляли розгляд колективних дій і колективних інститутів корпорацій, профспілок, політичних партій. Сам термін інституціоналізм походить від слова інститут, під яким малися на увазі певний
 2. Тіньова економіка
  метою пристосування грошових доходів населення до зростання споживчих цін і підтримки купівельної спроможності населення. Індексація доходів як інструмент регулювання покликана компенсувати втрату доходів в результаті зростання цін. Використання механізму індексації передбачає, що основні його елементи (вибір індексу, форми і періодичність коригування) розраховуються заздалегідь, з
 3. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  мета зниження інфляції виявилася досягнута. Про завершення процесу масштабного перетікання грошей з виробничої у сферу обігу капіталу свідчить і різке (більш ніж удвічі) зниження в 1996 р. рентабельності в промисловості - до 10% в порівнянні з більш ніж 50%-ної ставкою на позичковому ринку. В перехідній економіці необхідна також структурна перебудова власності. Ми вже
 4. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  мета держави - положитель-но розвивати й невпинно вдосконалювати людську суще-ство ... виховання і розвиток людства в напрямі до свободи »До« ... Призначення і завдання держави, - писав Лас-саль, - ... полегшувати великі культурні успіхи людства і допомагати їм »2. Саме Лассаль насаджував серед німецьких робітників культ буржуазної держави. Подібна пропаганда була
 5. § 3. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В КІНЦІ XX СТОЛІТТЯ
  мета - замінити капіталізм соціалізмом. Але для історичного переходу до більш високорозвиненому суспільному ладу не було необхідних передумов. Більше того, Росія не мала навіть тих досягнень цивілізації, які були в країнах Заходу: а) відставання від них в технічному відношенні виражалося в тому, що Росія в основному перебувала на доіндустріальної стадії виробництва і їй ще належало
 6. Приклад 18. Сприйняття ООН: стан ключових проблем людства
  мета довести цю допомогу до 0,7% ВНП в нездійсненну мрію. Істотно, що і міжнародна допомога сільському господарству голодуючих країн зменшилася за 1986-1996 роки в ті ж 1,5 рази. Це наслідок виникнення непереборного, технологічно обумовленого бар'єру між розвиненими і нерозвиненими країнами не могло не погіршити стан останніх. Зростання багатства не тільки перестав пом'якшувати злидні -
 7. Передмова
  мета - виявити основні елементи системи цілепокладання та формування стратегій розвитку, починаючи від антикризових стратегій сьогоднішнього дня і закінчуючи перспективними, довгостроковими стратегіями економічного зростання і постіндустріального розвитку. Підручник є результатом співдружності академічної та університетської науки. Він підготовлений авторським колективом учених ІЕ РАН,
 8. 1.1. Про зміст перехідної економіки
  мета - економіка для людини. Одночасне вирішення зазначених завдань (реалізація різних векторів) перехідної економіки в силу їх якісних відмінностей не означає, що всі вони будуть вирішені в один термін. Насамперед суспільство долає трансформаційна криза, досягає передкризового рівня виробництва і забезпечує його подальше зростання. Більший термін потрібно для формування
 9. 2.1.2. Російські реформи і держава
  мета, на своєрідний фетиш. У теоретичному сенсі питання про державу виявився абсолютно заплутаним. Відмирання держави стало трактуватися як процес, що відбувається через його зміцнення. Архаїчну формулу диктатури пролетаріату замінили тезою про загальнонародне державі, хоча воно було далеко не таким. Негативні риси командної економіки були доведені до крайньої межі: відсутність
 10. 3.1. Приватнопідприємницькі структури
  мета, а засіб оздоровлення економіки країни. Проте в Росії приватизація по суті перетворилася на засіб для збагачення кримінальних груп населення. Нові власники не виявляли інтересу до реального виробництва. У ході грошової приватизації, коли в оборот надійшли державні пакети акцій приватизованих підприємств, земельні ділянки та нерухомість, ця тенденція посилилася.
© 2014-2022  epi.cc.ua