Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

4. Напрями державного регулювання перехідної економіки

.
1.Регулірованіе інвестицій як основи економічного зростання здійс-нюється через:
? державні капітальні вкладення - в 1995р. були здій-ществляя в розмірах 43,8 трлн.руб. (23% всіх інвестицій) за рахунок федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Федерації; в 1999р.
Їх частка знизилася до 9%.
? податкові інвестиційні пільги - здійснені перед-приятиями будь-яких форм власності інвестиції в виробництв-ються і невиробничі фонди віднімаються з оподатковуваного Гаєм прибутку в розмірах, що не перевищують 50% балансового прибутку;
? інвестиційні кредити.

2.Регулірованіе збуту через:
? державні закупівлі (наприклад, продовольства);
? споживчі кредити, які поки не отримали широко-го розвитку.
3.Регулірованіе ринку робочої сили.
4.Стімулірованіе НДДКР.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Напрями державного регулювання перехідної економіки "
 1. 1.1. Про зміст перехідної економіки
  напрямками. Які ж були шляхи подолання цієї кризи, які нові тенденції розвитку економіки пробивали собі дорогу? Нова генеральна тенденція виявилася пов'язаною з необхідністю втручання в стихійні ринкові відносини відомої регулюючої сили, яка доповнює дію «невидимої руки» дією «руки» досить помітною і відчутною. Йдеться про посилення свідомого, перш
 2. Введення
  напрямків, інструментів форм і методів, звичайно, входить до макроекономічні проблеми теорії перехідної економіки. Особливість аналізу проблема ролі держави в умовах перехідної економіки зумовлена особливостями держави в перехідному від централізовано керованої до ринкової економіки. У перехідний період, з одного боку, необхідне зниження ролі держави порівня-рівняно з
 3. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
  спрямування ». Потрібно сказати, що у нас ще не цілком встановився цей термін. Деякі вживають інший термін, говорять про со-ціально-органічному, про соціально-правовому та соціально-етичному напрямку. Але найчастіше вживається термін «соціальне спрямування». Воно виникло в Німеччині в кінці минулого століття вже в епоху переходу до імперіалізму і набуло поширення приблизно
 4. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  спрямований проти ленінського вчення про необхідність зламу буржуазної дер-жавної машини. Еттлі посилався на історію, вказуючи, що під час переходу влади від землевласницького класу до буржуазії в XIX в. не відбувалося зламу державної маши-ни. Звідси робився висновок, що і для переходу до соціалізму можна використовувати ту ж саму державну машину, успадковану від
 5. § 53. Зайнятість і безробіття
  спрямована на задоволення особистих, колективних та суспільних потреб і приносить дохід. З точки зору суспільної форми зайнятість - це певна сукупність соціально-економічних відносин між людьми з приводу забезпечення працездатного населення робочими місцями, формування, розподілу і перерозподілу трудових ресурсів з метою їх участі в суспільно корисній
 6. Ефективність і справедливість
  напрямки в області еко-номічного політики існують у багатьох іншихкраїнах. Державні структури предприни-мают ці та інші заходи, спрямовані проти гос-подстве конкурентних ринків, апелюючи до поняти-ям справедливості або чесності. Розмірковуючи в термінах рис 10-1, не так вже нера-розумної віддати перевагу неефективну точку С ефек-нормативним точкам А і В. Якби конкурентні ринкімоглі
 7. Резюме 1.
  Спрямовані проти підтримки фіксірованнихцен і злиття в цілях створення монополії, спосіб-ствовали ослаблення монопольної влади в економі-ці США. Деякі вважають, що антітрестовскаяполітіка приділяла достатньої уваги такімфакторам, як конкуренція із закордонними фірмаміі виграш в ефективності в результаті злиття, тоді як інші стверджують, що антитрестовские за-кони повинні
 8. Глосарій
  спрямована вгору КРИВА (ФУНКЦІЯ) СУКУПНОЇ ПРЕДЛОЖЕНІЯ.Aggregate supply curve (or schedule). Показує об'емвипуска продукції, який фірми бажають предоставітьдля продажу на ринку, для кожного рівня цін. КРИВА сукупного продукту (TF). Total product (TP) curve. Показує залежність між рівнем затратпеременного фактора і величиною випуску в результаті йоговикористання. КРИВА
 9. 3.2. Мале підприємництво
  напрямів державної підтримки ма-лого підприємництва необхідно якнайшвидше прийняття законів про лізинг, про систему гарантій і поручительств у сфері малого підпри-німательства, про товариства взаємного кредитування і ряду інших нормативно-правових актів. Настав час введення понять «середнє підприємство» або «суб'єкт середнього підприємництва» з розмірними критеріями. В
 10. 2. Напрями реструктуризації
  спрямована на поліпшення управління, підвищення ефек-тивності виробництва та конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, зниження витрат, а також міра держпідтримки цих через трансформаційних змін. Створення умов для нормального функціонування підприємств здійснюється в напрямку інституційних перетворень і через первинне фінансове оздоровлення. Інституційні
© 2014-2022  epi.cc.ua