Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки
ЗМІСТ:
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009
В курсі лекцій в короткій і доступній формі розглянуті всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Економічна теорія». Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, а також якісно підготуватися до заліку та іспиту. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, банкірів, фінансових менеджерів, бухгалтерів, практичних працівників, учнів бізнес-шкіл, абітурієнтів економічних навчальних закладів, політологів, журналістів і всіх, хто цікавиться даною тематикою. Посібник являє собою своєрідний короткий конспект курсу. Його мета - допомогти студентам систематизувати навчальний матеріал, краще підготуватися до семінарських занять та іспитів. Завдяки формі побудови він дає загальну канву досліджуваного курсу, допомагає вичленувати вузлові положення та проблеми, простежити їх внутрішній зв'язок, усвідомити логічну послідовність.
Введення
Тема 1. Введення в економічну теорію
1.1. Еволюція економічної думки
1.2. Предмет економічної теорії та її функції
1.3. Основні методи і принципи економічного аналізу
Тренувальні завдання до теми 1
Тест по темі 1
Тема 2. Власність і підприємництво
2.1. Розвиток наукових уявлень про власність
2.2. Типи, форми і види власності
2. 3. cущность і форми підприємництва
Тренувальні завдання до теми 2
Тест до теми 2
Тема 3. Загальні проблеми економічного розвитку
3.1. Об'єктивні умови і протиріччя економічного розвитку
3.2. Ключові питання економіки
3.3. Економічні системи
Тренувальні завдання до теми 3
Тест до теми 3.
Тема 4. Основи організації ринкового господарства
4.1. Сутність і основні риси ринкового господарства
4.2. Причини виникнення та умови розвитку ринку
4.3. Структура та інфраструктура ринку
Тренувальні завдання до теми 4
Тест до теми 4.
Тема 5. Механізм ринкової системи
5.1. Основи теорії попиту та пропозиції
5.2. Поняття еластичності і її види
5.3. Місце і роль конкуренції в ринковій системі
Тренувальні завдання до теми 5
Тест до теми 5
Тема 6. Приватний сектор в економіці
6.1. Загальна характеристика споживчого сектора в економіці
6.2. Поведінка споживача у ринковій економіці
6.3. Підприємство в ринковій економіці
Тренувальні завдання до теми 6
Тест до теми 6
Тема 7. Роль держави у сучасній економіці
7.1. Економічні функції держави
7.2. Сутність державного регулювання економіки
7.3. Держава як господарюючий суб'єкт
Тренувальні завдання до теми 7
Тест до теми 7
Тема 8. Національна економіка: результати та вимірювання
8.1. Міра економічного успіху в сучасних суспільствах
8.2. Система національних рахунків
8.3. Баланс народного господарства
Тренувальні завдання до теми 8
Тест до теми 8
Тема 9. Макроекономічна рівновага і його забезпечення
9.1. Проблеми часткового і загальної рівноваги
9.2. Моделі макроекономічного розвитку
9.3. Сукупний попит і сукупна пропозиція
Тренувальні завдання до теми 9
Тест до теми 9
Тема 10. Економічне зростання і циклічні коливання
10.1. Сутність і типи економічного зростання
10.2. Моделі економічного зростання
10.3. Циклічні коливання економічного зростання
Тренувальні завдання до теми 10
Тест до теми 10
Тема 11. Особливості економічної політики держави
11.1 Економічна політика: принципи, цілі, інструменти
11. 2. Фінансова система і бюджетно-податкова політика
11.3. Кредитно-грошова система та кредитно-грошова політика
11.4. Соціальна політика
Тренувальні завдання до теми 11
Тест до теми 11
Тема 12. Теоретичні основи регіональної економіки
12.1. Регіональна економіка: сутність, цілі та основні підходи аналізу
12.2. Проблеми класифікації регіонів
12.3. Основні поняття, цілі і завдання регіональної політики
12. 4 Прогнозування регіонального розвитку
Тренувальні завдання до теми 12
Тест до теми 12
Тема 13.Міровая економіка і світова торгівля
13.1. Світове господарство: його зміст і структура
13. 2. Зовнішньоекономічна політика держави
13. 3. Міжнародна валютна система і валютний курс
Тренувальні завдання до теми 13
Тест до теми 13
Додаткова інформація
Термінологічний словник
Рекомендована література
Книги
Статті
Теорія економіки:
 1. Палмер Т.Дж. Моральність капіталізму. Те, про що ви не почуєте від викладачів - 2012 рік
 2. Є. Н. Лобачова. Економічна теорія - 2012 рік
 3. А. В. Довгялло. Економічна теорія - 2012 рік
 4. Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія - 2010 рік
 5. А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій - 2009 рік
 6. Е.Б. Бедрин, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегін. Введення в економічну теорію - 2009 рік
 7. Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія - 2008 рік
 8. С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ - 2008 рік
 9. З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник - 2008 рік
 10. М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів - 2007
 11. В.Я. Иохин. Економічна теорія - 2006
 12. Людвіг фон Мізес. Людська діяльність: Трактат з економічної теорії - 2005 р.
 13. Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник. - 2004
 14. О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник - 2002 рік
 15. Джон Мейнард Кейнс. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей - 2002 рік
 16. С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія - 2000
 17. H. Грегорі Менку. Принципи економікс - 1999 рік
 18. Є. Ф. Борисов. Економічна теорія - 1999 рік
 19. Л.П. Кураков, А.Г. Краснов, А.В. Назаров. ЕКОНОМІКА: інноваційні підходи - 1998
 20. Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua