Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

3.2. Ключові питання економіки

Головною економічною завданням є вибір найбільш ефективного варіанту розподілу факторів виробництва з метою вирішення проблеми обмеженості ресурсів і безмежності людських бажань. Відображенням цієї проблеми є постановка трьох основних питань економіки.
1. Що повинно вироблятися - тобто які товари і в якій кількості;
2. Як будуть проводитися товари, тобто ким, за допомогою яких ресурсів і якою технологією вони повинні бути відтворені;
3. Для кого призначаються товари, тобто хто має споживати товари і витягати з них користь.
Розглянемо зміст кожного питання. Перший найважливіший вибір - які товари виробляти, легко проілюструвати на прикладі товариства, що випускає тільки два товари А і Б. Фактори виробництва, використовувані в одному місці, не можуть водночас застосовуватися в іншому виробництві. Це означає, що виробництво товару А спричиняє втрату можливості виробляти товар Б і має альтернативну вартість.
Альтернативна вартість товару або послуги - це вартість, виміряна з точки зору втраченої можливості займатися найкращою з доступних альтернативних діяльностей, що вимагає того ж часу або тих же ресурсів.
Грошові витрати і альтернативна вартість - це пересічні поняття. Деякі альтернативні вартості, такі як плата за навчання, приймають форму грошових витрат, у той час як інші, такі як витрати вільного часу, не проявляються в грошовому вигляді. Деякі грошові витрати, як та ж плата за навчання, являють собою альтернативні вартості, т. к. могли бути витрачені на інші потреби. Інші грошові витрати, наприклад на одяг, харчування й т.д., існують завжди і тому не включаються в альтернативну вартість.
Другий основний економічний вибір - як виробляти. Він пов'язаний з існуванням декількох способів виробництва товару або послуги Автомобілі можна робити, наприклад, на високо автоматизованих фабриках з величезною кількістю капітального обладнання і відносно малою часткою праці, але їх можна робити і на малих підприємствах, що використовують більшу кількість праці. Ключовим міркуванням при ухваленні рішення про те, як виробляти, є ефективність розподілу ресурсів або ефективність Парето (Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Гроші. Кредит. Банки. Курс лекцій в конспективному викладі: Учеб-метод. Пособ. - М : Фінанси і статистика, 2006).
Ефективність Парето - такий рівень організації економіки, при якому суспільство витягує максимум корисності з наявних ресурсів і технологій, і вже неможливо збільшити чиюсь частку в отриманому результаті, чи не скоротивши іншу.
Коли ефективність досягнута, то більшу кількість товару може бути вироблено ціною втрати можливості виробляти щось ще, якщо фактори виробництва і знання незмінні. Проте ефективність виробництва можна збільшити при поліпшенні суспільного розподілу праці. Його важливими характеристиками є спеціалізації та кооперація, що дозволяють враховувати порівняльні переваги у виробництві товару.
Порівняльна перевага - це здатність виробляти товар або послугу з відносно меншою альтернативної вартості.
Проілюструємо принцип порівняльної переваги прикладом. Припустимо, що два студенти підробляють у конторі. Сергій може надрукувати лист за 5 хвилин, надписати і заклеїти конверт за 1 хвилину. Андрію потрібно витратити 10 хвилин на лист і 5 хвилин на конверт. Працюючи незалежно один від одного вони можуть зробити 14 листів на годину. Використовуючи принцип порівняльної переваги, ефективніше організувати роботу так, щоб Андрій, що має меншу альтернативну вартість у друкуванні листів, займався тільки цим. Тоді Сергій заліплював і надписував підготовлені Андрієм листи, витративши на це 6 хвилин, а в час, що залишився самостійно підготувати ще 9. У цьому випадку загальний підсумок роботи буде максимальним і складе 15 листів.
Принцип порівняльної переваги має достатньо широке застосування. Він може використовуватися не тільки для організації виробництва всередині підприємства, а й у зв'язку з поділом праці між фірмами чи державними агентствами, а також між країнами.
Третій ключове питання економіки - це розподіл виробленого продукту між членами суспільства. Він може розглядатися як в термінах ефективності, так і з точки зору справедливості.
Ефективність у розподілі - ситуація, в якій неможливо шляхом перерозподілу існуючої кількості благ задовольнити бажання однієї людини більш повно, не завдаючи цим шкоди задоволенню бажань іншої людини.
Справедливість у розподілі трактується по-різному. Виділимо дві крайні концепції. Згідно з першою, весь дохід і багатство повинні розподілятися порівну. Альтернативна позиція полягає в тому, що справедливість залежить не від «зрівнялівки», а від дії механізму розподілу, заснованого на праві приватної власності та відсутності дискримінації. При цьому рівність можливостей важливіше, ніж рівність доходів. У ринковій економіці будь-який продукт розподіляється між споживачами на основі їх бажання і здатності заплатити за нього існуючу ціну. Дискусії про ефективність розподілу розглядаються як частина позитивної економіки, а про справедливість - як частина нормативної.
Запитання що, як і для кого виробляти є основними і загальними для всіх типів господарств, але різні економічні системи вирішують їх по-своєму.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2. Ключові питання економіки "
 1. Ключові терміни
  Обмеженість Питання« що »,« як »і« для кого »виробляти Компроміси Позитивна економіка на відміну від нормативної Альтернативна вартість Вибір за граничними характеристиками Економічне зростання Ефективне виробництво Ринки Ціни Командна економіка Економіка вільного ринку Невидима рука Змішана економіка Мікроекономіка і
 2. 3. Функції ринку
  Опції ринку визначаються стоять перед ним завданнями. Ринковий механізм покликаний знайти відповіді на три ключові питання: що, як і для кого виробляти? Для цього ринок виконує ряд функцій (рис. 5.1). Рис. 5.1. Функції
 3. 68. Теорія ключових валют
  Історичної грунтом виникнення цієї теорії стало зміна співвідношення сил у світі на користь США на базі посилення нерівномірності розвитку країн. У підсумку Другої світової війни США зайняли панівне становище у світовому виробництві, міжнародної торгівлі, накопичили величезні золоті резерви. Водночас економіка більшості країн Західної Європи і Японії була підірвана війною, що послабило
 4. Позитивна і нормативна економічна теорія
  Здебільшого економічна теорія пояснює, як функціонує економіка, як суспільство вирішує ключові економічні завдання. Вона описує, аналізує, але не дає рекомендацій. Подібний підхід називають позитивним, а аналітичну частину економічної теорії - позитивної економічної теорією. Так, позитивна економіка пояснює, чому в Росії обсяг виробництва товарів і послуг за 1990-1998
 5. ГРОШОВА МАСА, сукупний попит і золотовалютні резерви
  * Після дефолту, що потряс російську економіку в 1998 р., перехід до підйому став багато в чому несподіваним як для вітчизняних фахівців, так і для західних експертів. Виявилися недооціненими різке зростання національної самосвідомості, якісно змінена ситуація на світовій арені, впровадження принципово нових підходів до регулювання соціально-економічних процесів. У країні
 6. Ключові терміни
  Інвестори, нейтральні до ріскуІнвестори - противники ріскаЛюбітелі ріскаОб'едіненіе рісковРаспределеніе ріскаМоральний ріскНекорректний отборСредняя норма отдачиДиверсификацияКорреляция отдачіЕффектівние ринкіФьючерсние
 7. Ключові терміни
  Плановий капіталізм Ринковий соціалізм Резервна армія безробітних Трудова теорія вартості Відчуження працівників Соціалізм Комунізм Капіталізм Командна економіка Нова економічна політика (неп) Гіпотеза
 8. 2.1. Економічна роль держави
  Питання про економічну роль держави придбав в даний час ключове значення. Від його рішення багато в чому залежить подальша доля країни: чи зуміє вона в прийнятні терміни вийти з найглибшої економічної кризи; що буде з економічними реформами; чи вдасться в найближчому майбутньому створити сучасну економічну систему, що забезпечує динамічне та ефективний розвиток економіки і
 9. Ключові терміни
  Економічне регулірованіеСоціальное регулірованіеДефекти ринкаВнешній еффектНесовершенство інформацііГіпотеза захоплення Податок на забруднення навколишнього средиТехніческіе нормативи Питомі нормативи (на одиницю виробленої продукції чи виконаних робіт) купував і продавав
 10. Ключові терміни
  Норма безработіциВременно відсторонені від работиУшедшіе за власним желаніюЕстественная норма безработіциМінімальная заробітна платаСовокупная робоча сілаВозвращающіеся на робочі местаОтчаявшіеся работнікіЗакон Окуня Тривалість безработіциПособія по
 11. Ключові терміни
  Витрати праці на одиницю виробу Витрати на робочу силу в розрахунку на одиницю продук-ції Порівняльне преімуществоВигоди від торговліВнутріотраслевая торговляТорговая політікаТаріфКвота Нетарифні барьериСубсідірованіе экспортаДемпингГАТТДобровольное обмеження
 12. Ключові терміни
  Концентрація продавців Показник концентрації Мінімальний ефективний масштаб Природна олігополія Явний змова Мовчазний змову Дилема олігополістів (або ув'язнених) Картель Лідер в області цін Хижацьке ціноутворення Рівновага
 13. Ключові терміни
  Кордон досяжною полезностіЕффектівность по ПаретоІзлішек для потребітелейІзлішек для проізводітелейПредельная норма заміщення * Гранична норма трансформації * Ефективність за споживанням * Ефективність з виробництва * Ефективність з обміну * Роль системи ценЕффектівность і розподіл
 14. Ключові терміни
  Персональний розподіл доходу функціональний розподіл доходу Крива Лоренца Економічна мобільність Дискримінація Порівняльна цінність Дилема: бідність чи нерівність Абсолютна і відносна риса
 15. 1. Результати макроэкономическойдеятельности
  Інфляція, безробіття та економічне зростання є при-ляють ключовими показниками функціонування ня економіки в цілому. Згадаймо основні визна-ділення з гл. 2. Про Темпи інфляції - це виражений ввідсотках приріст сукупного рівня цін заопределенний період часу. Про Норма безробіття - це виражена ввідсотках частка працездатного населення, того, хто не роботи, але шукає її. Про Темпи
 16. Ключові терміни
  ИнфляцияБезработицаЭкономический ростБюджетний дефіцітТорговий дефіцит Взаємодії між домашніми господарствами і фір-мами Економічний ціклДіаграмма кругооборотаДефляція Сукупний випуск продукцііНомінальний ВНПРеальний ВНПСпадБум Потенційний випуск продукцііРазрив ВНП Реальний ВНП на душу населеніяСовокупний попит і сукупна
 17. Ключові терміни
  Зрівняльна (компенсаційна) різниця в оплаті тру-да Реальна заробітна платаОбратная крива пропозиції робочої сілиДоля участі працюючих (по відношенню до всіх тру- ності в даній групі) Ефект замещеніяЕффект доходаМобільность робочої сілиЧеловеческій капіталМінімальная заробітна платаЕкономіческая
 18. Ключові терміни
  Економічний цикл Макроекономічна динаміка Притримування робочої сили Свої працівники і сторонні Циклічний компонент заробітної плати Короткострокове сукупне пропозиція Довгострокове сукупна пропозиція Витіснення Скорочення податків як фактор зростання
 19. Ключові терміни
  Антитрестовская політікаІздержкі суспільства від монополііЕстественная монополіяЗакон ШерманаЗакон КлейтонаЗакон Робінсона-ПетманаФедеральная торгова комісія Зусилля приватних фірм з реалізації антитрестовской по -літики Вертикальні слиянияКонгломератыГоризонтальные злиття Ціноутворення на основі граничних іздержекЦенообразованіе на основі середніх іздержекДвухкомпонентний таріфЛаг
 20. Ключові терміни
  Державні расходиГосударственние закупкіНалогі та соціальні виплати (трансферти) Фіскальна політікаБюджет Акордні налогіПропорціональние налогіБюджетний надлишок або дефіцітГосударственний борг Мультиплікатор збалансованого бюджетаПолітіка стримування економічного зростання (або полі-тика стимулювання економічного зростання) Бюджет повної занятостіАвтоматіческіе стабілізаториБремя
© 2014-2022  epi.cc.ua