Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

2.1. Економічна роль держави


Питання про економічну роль держави придбав в даний час ключове значення. Від його рішення багато в чому залежить подальша доля країни: чи зуміє вона в прийнятні терміни вийти з найглибшої економічної кризи; що буде з економічними реформами; чи вдасться в найближчому майбутньому створити сучасну економічну систему, що забезпечує динамічне та ефективний розвиток економіки і підвищення добробуту народу?
При обговоренні та вирішенні цього питання, безумовно, повинні бути прийняті до-увагу вся сукупність специфічних особливостей країни, її традиції та сучасні умови, але перш повинні бути враховані общіе1 тенденції сучасного світового розвитку, становлення но- вої цивілізації, в ході якого істотно, якщо не докорінно, змінюється роль держави.
У всякому разі потрібне серйозне критичне переосмислення традиційних уявлень з цієї проблеми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1. Економічна роль держави "
 1. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою - щее час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії створені
 2. У 1990 р.
  економічну роль держави, нам доведеться пройти довгий шлях. У наступних розділах ми більш детально проаналізуємо багато правитель-недержавні програми, більш повно розглянемо значення податків. Але основні висновки цієї глави незмінні: закономірності попиту та пропозиції - первей-ший і найкорисніший інструмент аналізу політики уряду. Глааа 6. Пропозиція, попит та політика
 3. Причому в одній і тій же газеті, нерідко на тій же смузі зустрічаються абсолютно взаємовиключні звернення до всіх гілок
  економічної влади. Від прези-дента вимагають або скоротити витрати уряду і зменшити бюджетний де-фіціта, або назавжди забути про проблеми бюджету. ФРС або повинна знизити про процентні ставки, щоб стимулювати зростання економіки, або підвищити їх, не допускаючи підвищення темпів інфляції. Конгрес або просто зобов'язаний здійснювати податкову реформу, спрямовану на прискорення
 4. Питання для самоперевірки
  економічні суб'єкти формують сукупний попит? Дайте поня-тя сукупного попиту. Який агрегатний показник є синонімом сукупного попиту? 2. Який агрегатний показник є синонімом сукупного пропозицією-ня? Дайте їх поняття. 3. Поясніть, чому величина споживання, як правило, не дорівнює дохо-ду? 4. Який характер носить залежність між обсягом споживання і
 5. 33.2. Етапи розвитку китайського господарства
  економічного розвитку КНР,% у середньому на рік 1952 - 1957 1958- 1965 1966 - 1978 1952- 1978 1979 - 1997 Населення 2,4 1,5 2,2 2,0 1,3 ВВП 9,2 3,8 6,2 6,1 9,8 Сировинні галузі 3,8 0,4 2,4 2,1 5,0 Промисловість та будівництво 19,7 8,1 10,3 11, 0 11,9 Сільське господарство 4,5
 6. Держава - основний суб'єкт світового господарства
  економічної організації суспільства, яка відображатиме інтереси панівного класу, групи населення. Панівний клас, групи перетворюють власні інтереси в цілі держави. На цій основі відбувається взаємодія державної та господарської діяльності. Це передбачає приведення економічних суб'єктів до певного політичного єдності. Будучи апаратом влади, держава не
 7. Економіка. Загальний курс
  економічної ерудицією, а тому їх економічна підготовка у вузі має бути диференційованою, щоб вирівняти розуміння ними економіки на рівні наукового світогляду. Вся повсякденне життя у вузі знайомить студентів з різними аспектами економіки: платне та безкоштовне навчання, привілеї учнем, виплата стипендій і грантів, громадське харчування, гуртожитки і т.п. Важливу функцію в
 8. Економічна роль держави (ЕРМ), ринок суспільних благ
  економічні відносини виникли не раптово, а були закономірним етапом історичного розвитку держави і зростання його економічної ролі. ЕРМ визначилася вже в давнину. Її значення постійно зростала, досягнувши максимуму в ХХ столітті. Особливо прискорилися ці процеси в епоху капіталізму. «... Разом з централізацією капіталу зростає влада центрального
 9. 2.9.4 Централізоване господарювання
  економічна централізація і тому цілком закономірно зниження її рівня, що не виправдовує процесів руйнування централізму взагалі. Мікромаркет --- + --- внутрішньофірмовий? госсекторний? країни при політиці --- + --- вільної торгівлі?
 10. 7.4.2. Перехід до соціального ринкового господарства у ФРН
  економічна роль держави, то у ФРН пішли шляхом лібералізації економіки. Для країн, що намагаються перейти від централізовано керованого планового господарства до ринку, досвід Західної Німеччини становить найбільший інтерес. Реалізація «плану Маршалла» була поряд з реформою Л. Ер-харда найважливішою умовою переходу ФРН від тоталітарної економіки до ринкової. Всього фінансова допомога за «планом
© 2014-2022  epi.cc.ua