Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

33.2. Етапи розвитку китайського господарства


У господарському розвитку КНР виділяються кілька періодів, що характеризуються різними режимами відтворення, які в свою чергу поділяються на підперіоди.
Перший період (50-70-ті роки) характеризувався політикою індустріалізації на основі централізованого планування, другий період (80-90-ті роки) - розвитком індустріалізації на основі ринкових відносин і перетворення методів регулювання та виробничої діяльності держави.
Перший період ділиться на два підперіоди - 50-е і 60-70-і роки. У 50-ті роки індустріалізація проводилася на основі державної власності і централізованого розподілу виробничих засобів. Були націоналізовані підприємства, що належать іноземному капіталу і компрадорської буржуазії, проведені аграрні реформи. У той час виникли нові галузі промисловості, у створенні яких надав допомогу Радянський Союз.
Наприкінці 50-х років у керівництві компартії і держави взяли гору погляди про можливість в короткий термін наздогнати за обсягом виробництва провідні західні країни - теорії «великого стрибка», народних комун. Стимулювався розвиток кустарної промисловості, включаючи виробництва важких галузей. У сільському господарстві була проведена швидка колективізація з усуспільненням сільгоспугідь і організацією виробництва по фабричному принципом. Воно обмежило майнова нерівність у сільській місцевості, створило передумови для накопичення капіталу, розвитку інфраструктури, забезпечило існування величезного зростаючого сільського населення, але не призвело до зростання продуктивності праці і підвищенню життєвого рівня.
Китайське господарство пережило скачки нерівномірності - пік підйому в 1958 р. (21,3%) і пік падіння в 1961 р. (27,3%).
Таблиця 33.3
Темпи економічного розвитку КНР,% у середньому на рік

1952 -
1957 1958 -
1965 1966 -
1978 1952 -
1978 1979 -
1997 Населення 2,4 1,5 2,2 2,0 1,3 ВВП 9,2 3,8 6,2 6,1 9,8 Сировинні галузі 3,8 0,4 2,4 2,1 5,0 Промисловість і
будівництво 19,7 8,1 10,3 11,0 11,9 Сільське господарство 4,5 1,2 4,0 2,7 6,6 Послуги 9,6 3,7 5 , 0 5,5 10,6 ВВП на душу населення 6,2 3,0 5,7 4,0 8,4 Експорт 15,0 1,8 7,8 10,0 16,7
І с т о ч н і до: World economy and China.
Compiled by editorial department of the journal World economy and China. 1999. P. 609-610.
Другий період економічного розвитку КНР характеризується переходом від централізовано планованої економіки до ринкових відносин. Цей перехід розглядається в КНР як складною і масштабного завдання, що вимагає системного підходу і тривалого періоду часу. Він безпосередньо пов'язаний зі зміною соціальної структури господарства і суспільства. В основу стратегії перетворень були покладені трактування соціалізму як «планового товарного господарства», використання різноманітних форм власності та форм господарювання та суворий державний контроль.
Перший подпериод перетворень в режимі відтворення охоплював 80-і роки. Його характерною рисою було вдосконалення склалася на той час системи планового господарювання з метою створення соціалістичної товарної економіки. Реформа господарського механізму аж до 1993 р. була спрямована на розширення господарської самостійності державних підприємств, які отримали права реалізації позапланової продукції (потім і планової), зміни цін, вибору постачальників і споживачів. Всі великі і середні державні підприємства були переведені на підрядну форму господарської відповідальності, яка передбачала укладення договору з вищестоящою організацією на певний обсяг виробництва і суму відрахувань до державного бюджету. Важливою складовою економічного реформування була передача окремих правомочностей власності від вищого до нижчого адміністративному ланці та господарським суб'єктам.
Таким чином, у 80-ті роки проводилась перебудова державного сектора, створювалася система підприємств, орієнтованих на принципи комерційної діяльності. Держава встановлювала порядок функціонування господарюючих суб'єктів і вимагало дотримання ними не тільки корпоративних, але й загальнодержавних інтересів, не проводило передачу держпідприємств у приватну власність.
Основним напрямком реформування стало розширення господарської самостійності підприємств і районів без кардинальних змін у системі власності.
Була змінена система ціноутворення. У 1990 р. ринкові ціни поширилися на половину роздрібного товарообігу, 30% його здійснювалося на основі твердих державних цін і близько 20% контролювалося по верхній межі. Становлення ринкових відносин стикалося з міжрегіональними «війнами» за сировину та інші засоби виробництва.
На початку 90-х років почався другий етап перетворень соціально-економічної структури господарства - період «поглиблення реформ», що включає широке впровадження в господарство товарно-грошових відносин, поступову демократизацію суспільного життя, але без посягання як на пріоритет суспільної власності, так і на вирішальну політичну та економічну роль держави та комуністичної партії. Ці риси визначили поняття «соціалізм з китайською специфікою».
З 1997 р. посилився процес роздержавлення промислових підприємств. Дрібні і середні підприємства могли вільно вибирати форму господарювання: акціонування, оренда, переклад на положення колективної організації або продаж у приватні руки. Ще раніше була здійснена широка лібералізація ціноутворення. У країні склався ринок цінних паперів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 33.2. Етапи розвитку китайського господарства "
 1. Запитання до теми
  етапи розвитку китайського господарства. 4. Які характерні риси господарського механізму? 5. Визначте характер участі КНР в міжнародних економічних відносинах. 6. Якою мірою рівень економічного розвитку та особливості галузевої структури господарства КНР відображаються на товарній структурі китайського експорту? 7. Охарактеризуйте роль КНР в русі позичкового
 2. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  етапи, через які змушена була пройти західна індустріалізація. Вони повинні почати з порівняно низьких ставок заробітної плати і більш тривалого робочого дня. Але введені в оману доктринами, переважаючими в сучасній Західній Європі та Північній Америці, державні діячі цих країн вважають, що можуть піти іншим шляхом. Вони заохочують профспілкове тиск і так
 3. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  етапи до кінцевого соціалістичному блаженства. Кожен етап відповідає певному технологічного базису; всі інші характеристики необхідна ідеологічна надбудова цього технологічного базису. Дух змушує людину породжувати технологічні ідеї, відповідні базису свого часу, і реалізовувати їх. Все інше є результат технологічного базису. Ручний млин
 4. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
  етапи. До останніх десятиліть XIX в. завжди існували географічні області, відкриті для новоприбулих, що освоюються території, фронтир. Ні існування районів освоєння, ні їх вичерпання не було специфікою Сполучених Штатів. Відмінною рисою американських умов було те, що тоді, коли фронтир зник, ідеологічні та інституційні чинники перешкоджали пристосуванню
 5. КИТАЙ
  розвитку сільського господарства (13). У перші 10-15 років руху до ринку в сільському господарстві відбувався бум. Скасування комун поліпшила структуру мотивації і привела до великого стрибка в обсязі сільськогосподарської продукції, без інвестицій в іригацію, добрива, машини, пестициди або транспорт. Але ці легкі успіхи не могли тривати вічно. Вило ясно, що рано чи пізно недоліки
 6. РОСТ
  розвиненого світу виявився негативним. Але в третьому світі після Другої світової війни розвиток пішов в точності по зворотному шляху (1). Відсотки зростання населення там росли, по мірі того, як знижувалися відсотки смертності; особливо різко знизилася смертність протягом першого року життя, внаслідок застосування сучасних медикаментів та заходів охорони здоров'я (чиста вода, вакцинація, антибіотики).
 7. Г.П. Журавльова. Економіка, 2006
  етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування ринків факторів виробництва. Обгрунтовано необхідність і межі державного втручання в
 8. Генезис економічної науки
  розвиток економічна думка одержала у Древній Греції. Погляди давньогрецьких мислителів Ксенофонта, Платона, Аристотеля можна охарактеризувати як теоретично вихідні пункти сучасної економічної науки. Наприклад, ідея про корисність як основи цінності господарських благ, правильному обміні господарських благ як обміні еквівалентів та ін У зв'язку з тим що в умовах рабовласництва фізичний
 9. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки.
  Розвитку національної економіки та світового господарства як єдиного цілого, це рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в цілому до іншого. Тому циклічність можна розглядати як один із способів саморегулювання ринкової економіки. Так як характерна риса циклічності - рух не по колу, а по спіралі, то вона є формою прогресивного розвитку.
 10. Моделі в рамках систем
  розвитку, соціальними і національними умовами. Так, для адміністративно-командної системи характерні радянська модель, китайська модель та ін Сучасної ринкової системи також притаманні різні моделі. Вивчення цих моделей має практичне значення для розробки моделі розвитку Росії. При цьому мова йде не про копіювання чужого досвіду, а про творчий його використанні з урахуванням конкретних
© 2014-2022  epi.cc.ua