Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Моделі в рамках систем


Для кожної системи характерні свої національні моделі організації господарства, оскільки країни відрізняються своєрідністю історії, рівнем економічного розвитку , соціальними і національними умовами. Так, для адміністративно-командної системи характерні радянська модель, китайська модель та ін Сучасної ринкової системи також притаманні різні моделі.
Вивчення цих моделей має практичне значення для розробки моделі розвитку Росії. При цьому мова йде не про копіювання чужого досвіду, а про творчий його використанні з урахуванням конкретних умов, що склалися в нашій країні.
Розглянемо найбільш відомі національні моделі.
Американська модель побудована, на системі всебічного заохочення підприємницької активності, збагачення найбільш активної частини населення. Малозабезпеченим групам створюється прийнятний рівень життя за рахунок різних пільг та допомог. Завдання соціальної рівності тут взагалі не ставляться. Ця модель заснована на високому рівні продуктивності праці та масової орієнтації на досягнення особистого успіху. У цілому для американської моделі характерне державне вплив, спрямований на підтримку стабільної кон'юнктури і економічної рівноваги.
Шведська модель відрізняється сильною соціальною політикою, орієнтованої на скорочення майнової нерівності за рахунок перерозподілу національного доходу на користь найменш забезпечених верств населення. Тут в руках держави знаходиться всього 4% основних фондів, зате частка державних витрат у 90-х рр.. склала понад 50% від ВВП, причому більше половини цих видатків спрямовується на соціальні потреби.
Природно, це можливо тільки в умовах високого оподаткування, особливо фізичних осіб. Така модель отримала назву «функціональна соціалізація», що означає, що функція виробництва лягає на приватні підприємства, що діють на конкурентній ринковій основі, а функція забезпечення високого рівня життя (включаючи зайнятість, освіта, соціальне страхування) і багатьох елементів інфраструктури (транспорт, НДДКР) - на державу.
Соціальне ринкове господарство ФРН. Ця модель формувалася на основі ліквідації концернів гітлерівських часів і надання всім формам господарства (великим, середнім, дрібним) можливості сталого розвитку. При цьому особливим заступництвом користуються так звані міттельштанд, тобто дрібні і середні підприємства, фермерські господарства. Держава активно впливає на ціни, мита, технічні норми. Що лежить в основі цієї системи ринок виявив свою перевагу у використанні спонукальних стимулів до високоефективної господарської діяльності.
Японська модель характеризується певним відставанням рівня життя населення (у тому числі рівня заробітної плати) від зростання продуктивності праці. За рахунок цього досягається зниження собівартості продукції і різке підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку. Така модель можлива тільки при виключно високому розвитку національної самосвідомості, пріоритеті інтересів нації над інтересами конкретної людини, готовності населення йти на певні жертви заради процвітання країни. Ще одна особливість японської моделі розвитку пов'язана з активною роллю держави в модернізації економіки, особливо на її початковій стадії.

Південнокорейська модель має багато спільного з японської. Це, зокрема, відноситься до особливостей психологічного складу населення країни, його високому працьовитості і відповідальному відношенню до своїх обов'язків, що базуються на моральних нормах конфуціанства. Спільним для обох моделей є і активну участь державних органів у розбудові економіки. З метою її прискореної модернізації широко використовуються податкова, тарифна та валютна політика. Тривалий час існував контроль над цінами на ресурси і широке коло товарів виробничого та споживчого призначення. Сформована в Південній Кореї система державного регулювання економіки сприяє підвищенню конкурентоспроможності південнокорейських товарів на світовому ринку.
Внаслідок відносно меншого, ніж у Японії, розвитку ринкових відносин південнокорейське держава цілеспрямовано сприяло створенню потужних плацдармів ринкової економіки в особі великих корпорацій, так званих чеболь, що переросли потім у фінансово-промислові групи.
І нарешті, ще один елемент південнокорейської моделі, що представляє безперечний інтерес для Росії, - це надання державними органами всебічної підтримки дрібному і середньому підприємництву, що сприяло створенню в стислі терміни середнього класу. У той же час, як показав кінець 90-х рр.., У південнокорейської і японської моделей з їх особливо сильним державним втручанням в ринковий механізм виникає знижена пристосовність останнього до світових фінансових криз.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Моделі в рамках систем "
 1. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  модель ньютонівської механіки. Обидві ці школи сходилися в радикальному неприйнятті всіх досягнень економічної думки. Економістам не можна було мовчати перед лицем цих атак. Радикалізм цього масового засудження економічної науки був незабаром перевершений ще більш універсальним нігілізмом. З незапам'ятних часів люди, думаючи, кажучи і діючи, приймали як що не викликає сумнів факт однаковість і
 2. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  моделями для побудови живого суспільства діяльних людей. Сучасний бухгалтерський облік є результатом тривалої історичної еволюції. Сьогодні в середовищі ділових людей і бухгалтерів існує одностайність у розумінні змісту терміна капітал. Капітал являє собою суму грошових еквівалентів всіх активів мінус сума грошових еквівалентів всіх зобов'язань, зафіксованих на
 3. 6. Монопольні ціни
  моделі. Академічне розмежування різних виробів марно. Має значення тільки те, як покупці реагують на підвищення цін. Теорії монопольних цін немає чого називати кожного виробника краваток монополістом на підставі того, що вони випускають різні вироби. Каталлактики вивчає не монополію як таку, а монопольні ціни. Продавець краваток, що відрізняються від краваток, продаваних
 4. 1. Історичне походження соціалістичної ідеї
  моделлю, з якою вони порівнювали дію ринкової економіки. Але нічого дивного не було в тому, що врешті-решт люди підняли питання про те, чому б не перевести це ідеальна держава з царства думки в царство реальності. Всі старі соціальні реформатори хотіли здійснити хороше товариство шляхом конфіскації приватної власності та її подальшого перерозподілу; частка кожного
 5. 5. Квазіринок
  модель соціалізму. Можна навчити керівників різних виробничих одиниць керувати справами своїх підприємств так само, як вони це робили при капіталізмі. Керуючий корпорацією діє в ринковому суспільстві не на свій страх і ризик, а від імені корпорації, тобто акціонерів. При соціалізмі він продовжуватиме працювати з такою ж уважністю і обережністю. Єдина різниця буде
 6. Коментарі
  модель загальної рівноваги. Вебб Сідней (Webb, Sidney) (1859-1947) і Беатриса (Beatrice) (1858-1843) - англійські економісти, історики робітничого руху, ідеологи тред-юніонізму і фабіанського соціалізму, подружжя. Вебер Макс (Weber, Max) (1864-1920) - німецький соціолог, історик, економіст і юрист. Візер Фрідріх фон (Wieser, Friedrich) (1851-1926) - економіст австрійської школи, увійшов в історію
 7. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  моделлю мультиплікатора-акселератора). Коли підвищується попит, заводи прискорюють виробництво. Оскільки продажі ростуть, всі фірми, пов'язані з ланцюгом поставок, вирішують розширити свій асортимент готових або виготовлених виробів. Кожна фірма замовляє більше відповідних продуктів або компонент. Щоб задовольнити попит, заводи ще більш прискорюють виробництво. Коли попит на проміжну і
 8. Виробничі відносини
  моделі соціалізму), реформування цієї системи в ринкову
 9. 3. Методи економічної теорії. Економічні категорії і закони
  моделювання, економічний експеримент та ін Аналіз - це уявне розчленування досліджуваного явища на складові частини і дослідження кожної з цих частин окремо. Шляхом синтезу економічна теорія відтворює єдину цілісну картину. Широко поширені індукція і дедукція. За допомогою індукції (наведення) забезпечується перехід від вивчення одиничних фактів до загальних положень і
 10. 2. Класифікація економічних систем
  моделей. Наприклад, відома шведська система, в якій серцевиною є соціальна політика. Японська модель економіки характеризується розвиненим індикативним (рекомендаційним) плануванням і координацією діяльності уряду і приватного сектора. В американській економіці держава відіграє важливу роль в утвердженні правил економічної діяльності, регулюванні бізнесу, розвитку
© 2014-2022  epi.cc.ua