Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Адміністративно-командна система (централізована, планова, комуністична)


Ця система панувала раніше в СРСР, країнах Східної Європи і ряді азіатських держав.
Характерними рисами адміністративно-командної системи є суспільна (а в реальності державна) власність практично на всі економічні ресурси, сильна монополізація і бюрократизація економіки, централізоване, директивне, економічне планування як основа господарського механізму.
Господарський механізм адміністративно-командної системи має ряд особливостей. Він припускає , по-перше, безпосереднє управління всіма підприємствами з єдиного центру - вищих ешелонів державної влади, що зводить нанівець самостійність господарських суб'єктів. По-друге, держава повністю контролює виробництво і розподіл продукції, в результаті чого виключаються вільні ринкові взаємозв'язки між окремими підприємствами. В -третє, державний апарат керує господарською діяльністю за допомогою переважно адміністративно-командних (директивних) методів, що підриває матеріальну зацікавленість у результатах праці.
При надмірній централізації виконавчої влади розвивається бюрократизація господарського механізму та економічних зв'язків. За своєю природою бюрократичний централізм не здатний забезпечити зростання ефективності господарської діяльності.
Справа тут насамперед у тому, що повне одержавлення господарства викликає небачену за своїми масштабами монополізацію виробництва і збуту продукції.
Гігантські монополії, що затвердилися у всіх областях народного господарства і підтримувані міністерствами і відомствами, при відсутності конкуренції не піклуються про впровадження новинок техніки і технології. Для породжуваної монополізмом дефіцитної економіки характерна відсутність нормальних матеріальних і людських резервів на випадок порушення збалансованості народного господарства.
У країнах з адміністративно-командною системою розв'язання ключових економічних завдань мало свої специфічні особливості. Відповідно до панували ідеологічними установками завдання визначення обсягу і структури продукції вважалася дуже серйозною і відповідальною, щоб передати її рішення безпосереднім виробникам - промисловим підприємствам , колгоспам і радгоспам. Тому структура суспільних потреб визначалася центральними плановими органами. Однак оскільки деталізувати і передбачати зміну суспільних потреб у таких масштабах принципово неможливо, ці органи керувалися переважно завданням задоволення мінімальних потреб.
Централізоване розподіл матеріальних благ , трудових і фінансових ресурсів здійснювалося без участі безпосередніх виробників і споживачів.
Воно відбувалося відповідно до заздалегідь вибраними як «громадські» цілями і критеріями, на основі централізованого планування. Значна частина ресурсів відповідно до панували ідеологічними установками прямувала на розвиток військово-промислового комплексу.
Розподіл створеної продукції між учасниками виробництва жорстко регламентувалося центральними органами за допомогою повсюдно застосовується тарифної системи, а також централізовано затверджуваних нормативів коштів фонду заробітної плати. Це вело до переваги зрівняльного підходу до оплати праці.
Нежиттєздатність цієї системи, її несприйнятливість до досягнень НТР і нездатність забезпечити перехід до інтенсивного типу економічного розвитку зробили неминучими корінні соціально-економічні перетворення майже у всіх соціалістичних (комуністичних) країнах. Стратегія економічних реформ в цих країнах визначається законами розвитку світової цивілізації, в результаті чого з більшою чи меншою швидкістю там будується сучасна ринкова економіка.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Адміністративно-командна система (централізована, планова, комуністична)"
 1. Глосарій
  адміністративно-командної до ринкової економіки. Включає два основних напрямки: антиінфляційну стабілізаційну програму і глибокі інституційні реформи, в тому числі перетворення відносин власності Е Економіка вільної конкуренції (чистий капіталізм) - економічна система, що існувала з середини XVIII в. до початку XX в. Її характерними рисами є приватна
 2. 10.1. ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ командно-адміністративної економіки
  адміністративної до ринкової, розпочатого більше 10 років тому, була продиктована погіршенням економічної ситуації в країні, наростанням соціальних протиріч і конфліктів. З метою запобігання драматичного розгортання подій були прийняті конструктивні рішення, зокрема, - програма по стабілізації економіки і переходу до ринкових відносин в Рос-ці (весна, 1991 р.). З урахуванням
 3. 7.5. Умови формування командно-адміністративної системи економіки Росії
  адміністративної системи: множинність регулюючих органів; головна функція - постачальницько-розподільна (введення державних монополій на хліб, вугілля, цукор, нафту і бавовна); покриття нестачі фінансових ресурсів за рахунок посилення пря-мого оподаткування селянства; адміністративне обмеження зростання аграрних цін при зростанні промислових цін; створення системи
 4. 8.4. Економіка застою
  адміністративні методи допомагали досягненню тільки тимчасового успіху, але не спосіб-ствовали сталому економічному зростанню. У 1982 р. з ініціативи секретаря ЦК КПРС по сільському госпо-ству М.С. Горбачова була прийнята чергова амбіційна "продовол-ственная програма". Намічалося, що середньорічний збір зерна віз-росте в 1981-1985 рр.. до 238-243 млн. т, але насправді він со-ставив
 5. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  адміністративно-командну економіки та ін У даній класифікації одночасно використовується критерій регулювання економіки (централізованого або ринкового). Деякі західні вчені критеріями класифікації товариств називають розвиток промисловості, застосування науки, при цьому виділяють доиндустриальное (аграрне), індустріальне і постіндустріальне суспільства. Існує також класифікація
 6. 1. Марксизм про науково планованому суспільстві
  адміністративними, | мг 1ІЦІНСКІМІ, науковими, художніми та педагогічними професіями. Погляди Маркса, Енгельса , Каутського і Баллода були головними Джерелами уявлень про плановому господарстві для прийшли до | л; 1сті більшовиків. Однак у промові на I Всеросійському з'їзді сові-Іов народного господарства (травень 1918 р.) В. Ульянов-Ленін заявив, що I НЕ шает ні одного твору про
 7. § 4. ПЕРЕТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  адміністративна система. Крім розглянутих типів макрорегулятора економіки є ще один тип - командно-адміністративна система управління (в західній економічній літературі цю систему називають «командна система»). Що ж являє собою цей тип управління? 'Реферат підручника П. Самуельсона і В.Нордхауса "Економікс". Економічні науки. 1990, № 1. С.111.
 8. 5. Системи організації економічного життя суспільства
  адміністративна економіка (чистий соціалізм), змішана економіка. Традиційна економіка - це найбільш древня з сформованих економічних систем. Вона являє собою такий спосіб організації господарського життя , при якому економічні ресурси перебувають у спільному володінні деякого спільноти людей і розподіляються між людьми згідно з традиціями, звичками або досвіду народу. В
 9. 33.2. Етапи розвитку китайського господарства
  адміністративному ланці та господарським суб'єктам. Таким чином, у 80-ті роки проводилась перебудова державного сектора, створювалася система підприємств, орієнтованих на принципи комерційної діяльності. Держава встановлювала порядок функціонування господарюючих суб'єктів і вимагало дотримання ними не тільки корпоративних, але й загальнодержавних інтересів, не проводило
 10. 2. Класифікація економічних систем
  командну (або централізовану) і змішану економіки. Традиційна економіка заснована на традиціях, що передаються від покоління до покоління. Ці традиції визначають, які товари та послуги виробляти, для кого і яким чином. Перелік благ, технологія виробництва і розподіл базуються на звичаях даної країни. Економічні ролі членів суспільства визначаються спадковістю і кастової
© 2014-2022  epi.cc.ua