Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Системи організації економічного життя суспільства


Проблема економічного вибору стоїть перед будь-яким співтовариством людей, проте способи вирішення цієї проблеми будуть різними в різних економічних системах. Економічна система - це спосіб організації економічного життя суспільства, який характеризується певними відносинами власності (насамперед на економічні ресурси), способом розподілу обмежених економічних ресурсів між господарюючими суб'єктами та способом координації дій цих суб'єктів.
Історії відомі наступні економічні системи: традиційна економіка, ринкова економіка (чистий капіталізм), командно-адміністративна економіка (чистий соціалізм), змішана економіка.
Традиційна економіка - це найбільш древня з сформованих економічних систем. Вона являє собою такий спосіб організації господарського життя, при якому економічні ресурси перебувають у спільному володінні деякого спільноти людей і розподіляються між людьми згідно з традиціями, звичками або досвіду народу. Відповідно до цих же принципами виробляються і розподіляються створені економічні блага. При такій економічній системі виробництво носить натуральний характер і відсутні товарно-грошові відносини. У цьому випадку економічні блага створюються для внутрішнього споживання в рамках спільноти людей. Такого роду господарські системи і сьогодні ще зберігаються в деяких країнах (у народів африканських племен, у аборигенів Австралії та Південної Америки). У такій системі відсутній економічний прогрес, і, отже, відсутній ріст добробуту народу на тривалому відрізку часу.
Ринкова економіка - це такий спосіб організації економічного життя суспільства, при якому обмежені економічні ресурси знаходяться у власності окремих, самостійних, вільних осіб. Тут координатором господарських дій суб'єктів є ринковий механізм. Дана економічна система базується на наступних засадах: закріплення прав приватної власності на економічні ресурси, свобода особистості, свобода у прийнятті господарських рішень, прагнення до досягнення особливих, приватних інтересів, відповідальність за прийняті господарські рішення.
У ринковій системі економіка орієнтована на попит покупців, є спонукальні мотиви до вдосконалення знань і здібностей людей і до вдосконалення матеріальних економічних ресурсів.
Завдяки цьому спостерігається економічне зростання на тривалому відрізку часу, а, отже, і зростання рівня добробуту людей. В якості мінусів цієї системи слід виділити: сильну поляризацію в доходах різних суб'єктів; неминучість економічних криз, що супроводжуються падінням суспільного виробництва, банкрутством багатьох підприємств і зростанням безробіття.
Командно-адміністративна економіка - це такий спосіб організації економічного життя суспільства, при якому економічні ресурси знаходяться у володінні держави. Основними рисами командної економіки є: державна власність на економічні ресурси, централізоване планове визначення масштабів виробництва для кожного господарського ланки, директивне прикріплення один до одного постачальників і споживачів, централізоване розподіл між господарюючими суб'єктами обмежених економічних ресурсів. У командній системі є можливість швидкої мобілізації економічних ресурсів на найбільш важливих напрямках, спостерігається загальна зайнятість, відсутня сильна поляризація в доходах і в рівні добробуту. До негативних сторін цієї системи належать: відсутність зворотного зв'язку від споживача до виробника (панування виробника над споживачем), воспроизводящийся дефіцит багатьох економічних благ, можливість зловживання при розподілі продуктів і карток.
У другій половині ХХ століття починають формуватися в ряді країн світу економічні системи, що отримали назву змішаних. Змішана економіка виникає і розвивається як результат вирішення протиріч і проблем, властивих попереднім системам, і об'єднує позитивні риси цих систем.
Змішана економіка - це такий спосіб організації економічного життя суспільства, при якому функціонують і взаємодіють різноманітні форми власності на економічні ресурси (в тому числі, індивідуальна приватна, кооперативна, акціонерна і т.д.). Тут в якості координатора економічної поведінки суб'єктів виступає як ринковий механізм, так і економічна політика держави. Змішана економіка - це соціально орієнтована економіка. Тут держава виступає гарантом стабільності, правопорядку і захисту громадян.

Як панівна ринкова економічна система в даний час функціонує в таких країнах, як, Тайвань, Сінгапур, Монако, Нова Зеландія. Командна економічна система має місце в КНДР, Кубі, Білорусі. Змішана економічна система склалася в більшості розвинених країн світу.
Існують різноманітні моделі змішаної економіки. Найбільш відомими з них є американська, шведська і японська моделі.
Американська модель побудована на системі заохочення підприємницької активності. Малозабезпеченим громадянам забезпечується прийнятний рівень життя за рахунок деяких пільг та допомог. Ця модель передбачає високий рівень продуктивності праці та орієнтацію на досягнення особистого успіху. Державне вплив спрямований на підтримку стабільної кон'юнктури і економічної рівноваги.
Шведська модель відрізняється сильною соціальною орієнтованістю, спрямованої на подолання істотного майнової нерівності за рахунок перерозподілу національного доходу на користь найменш забезпечених верств населення. Ця система отримала назву «функціональна соціалізація», що означає, що функція виробництва лягає на приватні підприємства, що діють на конкурентній ринковій основі, а функція забезпечення високого рівня життя населення - на державу.
Японську модель відрізняє системний характер державного втручання на всіх економічних рівнях і багатовимірне прояв патерналізму, а саме, патерналізму держави стосовно вітчизняним компаніям, великих компаній стосовно дрібним фірмам, окремої компанії по відношенню до своїх працівникам.
Коли одна економічна система зазнає істотні деформації, а інша ще не склалася, то в даному випадку говорять, що економіка знаходиться в перехідному стані. В умовах перехідного періоду в економіці зберігаються риси попередньої системи, але одночасно формуються нові економічні інститути і з'являється новий механізм регулювання господарської поведінки суб'єктів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Системи організації економічного життя суспільства "
 1. Питання до іспиту
  системи організації економічного життя суспільства. Особливості традиційної, командної та ринкової економічних систем. 9. Сучасна ринкова економіка і особливості її різних моделей. 10. Товарне виробництво. Трудова теорія вартості та теорія граничної корисності про властивості товару. 11. Умови виникнення та сутність ринку. Роль приватної власності у виникненні та розвитку
 2. 4. Виробництво
  система правління, фундаментом, на якому вона будується, завжди є думка тих, ким правлять, що підпорядкування і лояльність цьому уряду краще відповідають їх інтересам, ніж заколот і встановлення іншого режиму. Більшість здатна знищити будь-яке непопулярний уряд і використовує свою силу як тільки переконується, що його добробут вимагає цього. Громадянська війна і революція
 3. 2. Критика холістичного і метафізичного погляду на суспільство
  системі гетерономной етики. Закони Бога або Долі претендують на загальність, а владі, які вони оголошують законними, всі люди по праву повинні коритися. До тих пір, поки престиж гетерономной моральних принципів і заснованих на них філософських висновків концептуального реалізму залишався непорушним, не було й мови про терпимість і міцному світі. Припинення боротьби було всього лише накопиченням
 4. 2. Світогляд і ідеологія
  систему. Якщо ми представимо всі теореми і теорії, направляючі поведінка окремих індивідів і груп, у вигляді логічно зв'язного комплексу і спробуємо, наскільки це можливо, привести їх у систему, тобто у всеосяжний каркас знання, то можемо говорити про нього як про світогляд. Світогляд як теорія є поясненням всього, а як керівництво до дії думкою щодо найкращого
 5. 2. Договірні зв'язки і гегемонічні зв'язку
  системі він є чинним людською істотою, тобто істотою, не просто здатною піддатися сліпим імпульсам, але використовують свій розум для вибору між альтернативними варіантами. Гегемонічні зв'язку відрізняються від договірних зв'язків кордонами, в яких вибір індивідів визначає хід подій. Як тільки людина вирішує на користь підпорядкування гегемонії, він стає в межах діяльності
 6. 3. Обчислювальна діяльність
  системі, були відправним пунктом економічного мислення, яке врешті-решт призвело до праксиологической знанню. Але не важливість цього історичного факту робить необхідним починати виклад всеосяжної системи економічної теорії з аналізу ринкової економіки і випередити цей аналіз дослідженням проблеми економічного розрахунку. Наказують нам такий порядок не історичні чи
 7. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  систему обміну. Проте вважається, що ці виняткові факти викликані невідповідною політикою регулювання. Мовляв, тільки погані гроші можуть викликати подібні розлади. До того ж люди неправильно пояснюють причини і наслідки цих розладів. Вони мовчазно увазі, що зміни в купівельній спроможності відбуваються щодо всіх товарів і послуг в один і той же час, в одній і
 8. 5. Конкуренція
  системі суспільного співробітництва. Оскільки завжди зберігаються позиції, в яких людина буде вище, ніж інші, остільки люди будуть прагнути зайняти їх і намагатися перевершити суперників. Отже, соціальна конкуренція присутня в будь-якому представимо способі громадської організації. Якщо ми захочемо придумати стан, в якому не буде соціальної конкуренції, ми повинні
 9. 6. Свобода
  системи. Як праксиологической термін свобода відноситься до області, в межах якої діє індивід в змозі вибирати між альтернативними способами дії. Людина вільна в тій мірі, в якій йому дозволено самому вибирати цілі і засоби досягнення цих цілей. Найсильніше свобода обмежена законами природи, а також законами праксиологии. Він не в силах досягти цілей, які
 10. 6. Монопольні ціни
  системі менш змагальна, ніж в умовах системи з безліччю партій. Число конкурентів грає роль в аналізі монопольних цін остільки, оскільки це є одним з факторів, від яких залежить успіх спроб конкурентів об'єднатися в картель. 7. Якщо продавець в змозі збільшити свій чистий виторг шляхом обмеження продажів і збільшення ціни одиниці продаваного вироби, то зазвичай
© 2014-2022  epi.cc.ua