Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

3.1. Об'єктивні умови і протиріччя економічного розвитку

Для будь-якого етапу розвитку економіки об'єктивними умовами виступають ресурси і потреби суспільства.
Потреба - це потреба людини в чому-небудь, що вимагає задоволення.
Різноманітні потреби людини змінюються залежно від часу та обставин. Знаменитий американський соціолог Абрахам Маслоу запропонував спеціальну «піраміду потреб», яка описує всі можливі види потреб і бажань (схема 6).
Схема 6.
Класифікація людських потреб по А. Маслоу.

Класифікація людських потреб по А. Маслоу


Цю класифікацію можна доповнити виділенням потреб раціональних і ірраціональних, абсолютних і дійсних, усвідомлених і не усвідомлених, помилково понятих і т. д .
Тільки при усвідомленні потреб виникає мотивація до праці. У цьому випадку потреби набувають конкретну форму - економічного інтересу.
Економічний інтерес - це форма прояву економічних потреб.
Засоби, за допомогою яких задовольняються потреби, називаються благами. Одні з них є в необмеженій кількості, наприклад повітря, інші - в обмеженому. Обмежені у своєму фізичному обсязі благаназиваются економічними.
Для отримання економічних благ необхідні відповідні ресурси. З їх використанням для задоволення потреб людини пов'язані всі проблеми економічного розвитку. Вирішення цих проблем базуються на двох економічних аксіомах:
- людські потреби безмежні і невгамовний. Доброю ілюстрацією цього є відома казка про золоту рибку;
- ресурси суспільства, необхідні для виробництва товарів і послуг, обмежені або рідкісні.
Зазначене протиріччя вирішується шляхом вибору. Не випадково одне з визначень економіки говорить: економіка описує і аналізує вибір з обмежених ресурсів для задоволення необмежених потреб.

Фактори виробництва - це ресурси, використовувані для виробництва економічних благ. Під економічними ресурсами розуміються всі природні, людські та вироблені людиною ресурси.
Природні ресурси - земля, вода, повітря, сировина, використовувані для переробки.
Праця - це розумові та фізичні здібності людини, необхідні для виробництва. Серед них особливе значення має підприємницька здатність, яку іноді називають особливим чинником виробництва, т. к. вона об'єднує всі фактори виробництва в одному підприємстві.
Капітал - будівлі, споруди, верстати, машини, напівфабрикати і т. п., що створено людською працею.
Взаємодія факторів виробництва можна представити у вигляді схеми 7.
Схема 7.
.

Взаємодія факторів виробництва


Під підприємницькою здатністю, таким чином, розуміється особливий вид людських ресурсів, що полягає в здатності найбільш ефективно використовувати всі фактори виробництва.
Суперечності економічного розвитку, пов'язані з обмеженістю ресурсів, вирішуються шляхом вибору альтернативних шляхів їх використання з урахуванням економічної ефективності.
У спрощеному вигляді ефективність використання обмежених ресурсів моделюється за допомогою кривої виробничих можливостей. Вона визначає межу виробничих можливостей, яка показує максимально можливий обсяг виробництва конкретного товару або виду послуг при заданих ресурсах і знаннях, якими володіє економіка, і заданих обсягах виробництва інших товарів і послуг.
Крива виробничих можливостей - графічне зображення різних комбінацій виробництва благ при максимальному використанні наявних ресурсів і існуючому рівні технології.
Розглянемо приклад:


Зобразивши дані на графіку, отримаємо криву виробничих можливостей (схема 8).

Схема 8.
Крива виробничих можливостей.

Крива виробничих можливостей


На графіку зображена крива виробничих можливостей, кожна точка якої показує кількість товару X, виробленого при повному використанні всіх наявних ресурсів, натомість товару Y. Точки А, Е, F представляють виробничі можливості суспільства у виробництві товарів X і Y. Якщо робиться два товари X, то сім товарів Y. Точка B показує, що виробництво організовано неефективно і є невикористані ресурси, наприклад, робоча сила. Точки C і D показують рівень виробництва, недосяжний при даної технології. Така «надефективні» в умовах обмежених ресурсів можлива лише при удосконаленні технології.
Економічна ефективність характеризується відношенням результату до витрат виробництва.
Якщо пропозиція наявних у розпорядженні суспільства ресурсів збільшується, то з'являється можливість виробити більше як першого, так і другого альтернативних товарів. Це відбивається зрушенням кривої виробничих можливостей. Що відбувається при цьому економічне зростання має одну важливу особливість: суспільство може реалізувати їх у майбутньому, тільки обмеживши поточне споживання. Компроміси між сьогоднішніми витратами і завтрашніми вигодами стосуються всіх, хто приймає рішення, - окремих споживачів, підприємств і державних органів (Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Макроекономіка: Конспект лекцій. - М.: Вища освіта, 2006).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1. Об'єктивні умови і протиріччя економічного розвитку "
 1. Асоціальний аспект взаємодії продуктивних сил
  умов суспільного виробництва, а прогрес останніх залежить від рівня розвиненості, підготовленості сукупної робочої сили. Виникнення нових засобів виробництва - результат досягнення нового рівня розвитку головної продуктивної сили і одночасно вимога певних змін на стороні особистісного фактора. Протиріччя між речовій та особистісної сторонами продуктивних
 2. Громадська форма існування продуктивних сил
  об'єктивно регулюють формування моментів процесу праці, виробництва. Так, в умовах «чистого» капіталізму хоча трудящий і є на ринку приватним власником товару - робочої сили, тим не менше після акту купівлі-продажу вона стає складовою частиною капіталу і, з'єднуючись із засобами виробництва, повністю підпорядковується йому в рамках відносин розпорядження. Однак характер
 3. Тема 8. Економіка «державного соціалізму»
  протиріччя розвитку економіки «державного соціалізму». Методи організації та етапи розвитку країни в роки Великої Вітчизняної війни. Основні напрями і тенденції відновлення. Суперечності методів управління. Господарсько-політична концепція народно-господарських планів 50-60 рр.. НТП і роль СРСР у світовому виробництві до 1970 Структурні зміни в економіці. Роль РЕВ в
 4. Основне протиріччя капіталізму
  об'єктивної необхідністю розвитку суспільних продуктивних сил і приватним володінням необхідними для цього ресурсами. Останнє протиріччя характерно не тільки для капіталізму, але і для будь-якого способу виробництва, в рамках якого обмін здійснюється на підставі закону вартості. Зокрема, відсоток, що нараховується на внески в радянських ощадних касах, представляв собою
 5. 22. Господарський механізм світового ринку
  об'єктивно складаються відносини між людьми в процесі відтворення, які визначаються формами власності) роблять серйозний вплив на рівень продуктивних сил. У міру розвитку продуктивних сил відбуваються певні зміни у відносинах господарювання. Тим самим виробничі відносини пристосовуються до збільшеному рівню продуктивних сил, проте суперечності не
 6. 9. Загальна оцінка олігополістичних структур
  об'єктивного процесу, що випливає з відкритої конкуренції і прагнення підприємств до досягнення оптимальних масштабів виробництва. По-друге, незважаючи як на позитивну, так і на негативну оцінку олігополій в сучасному економічному житті, слід визнати об'єктивну неминучість їх
 7. 27. Трактування власності та теорії конструювати вартості П. Прудона
  об'єктивності економічних законів; 3) еклектицизм; 4) відрив логічного від історичного; 5) наявність абстрактних конструкцій, так званих "економічних сил": розподіл праці, конкуренція , обмін, кредит, власність. Прудон сконцентрував свою увагу на "конституйована вартості», яку він вважав наріжним каменем всієї своєї економічної системи. Формально він намагався
 8. Тема 8. Економіка "державного соціалізму-ма"
  протиріччя розвитку економіки "державного соціалізму". Методи організації та етапи розвитку країни в роки Великої Оте-чественной війни. Основні напрями і тенденції відновлення. Суперечності методів управління. Господарсько-політична концепція народно-господарських планів 50-60 рр.. НТП і роль СРСР у світовому виробництві до 1970 Структурні зміни в економіці. Роль РЕВ в
 9. Виробничі відносини
  об'єктивно складаються відносини, взаємозв'язки між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання життєвих благ. «У виробництві люди вступають у відносини не тільки до природи. Щоб виробляти, люди вступають у певні зв'язки і стосунки, і тільки в рамках цих суспільних зв'язків і відносин існує їхнє ставлення до природи, має місце виробництво »'. Думка
 10. 1.2.8. ПРОТИРІЧЧЯ ЕКОНОМІКИ
  умов реалізації, показує можливість нормального, безкризового, сталого розвитку ринку за певних умов, підтримування пропорцій, своєчасного здійснення структурних зрушень і т.п. Водночас дійсність, практика економічного розвитку характеризується кризами, порушеннями економічного зростання, диспропорціями. І причиною виявляються економічні протиріччя
 11. Основні риси перехідної економіки
  домовляються, з одного боку, особливий динамізм її розвитку і відповідний характер змін - незворотність, неповторяемость, а з іншого - зростання невизначеності розвитку перехідної економіки, варіантів формування нової системи; - по-друге, поява і функціонування особливих перехідних економічних форм, тобто змішання старого і нового. Перехідні форми свідчать, з одного боку,
 12. Політико-економічний характер інтеграції
  об'єктивно переростає в політичну інтеграцію. Остання знаходить свій вияв у створенні міждержавних і наддержавних органів управління і влади. Зокрема, в європейській інтеграції - це Європарламент, Рада міністрів, або Рада Європейського союзу (ЄС), різного роду комісії з вирішення тих чи інших соціально-економічних проблем країн угруповання. Однак це складний
 13. Підрозділ IV. 3. Зростання ролі держави в регулюванні макроекономіки
  суперечності, властиві макроекономіці. Коли ці протиріччя різко загострюються, виникає загроза соціально-економічної безпеки країни. У ході аналізу нестійких станів господарського розвитку нам доводилося шукати відповіді на традиційні питання: хто винен і що робити? У цьому підрозділі даються більш повні відповіді на ці питання. Тут містяться глави: - про основні
 14. 89. Сутність соціального партнерства
  об'єктивних умов для його існування. Це - точка зору або представників вкрай ліберального напряму, які стверджують, що ринковий механізм сам по собі, без втручання держави та будь-яких інших суб'єктів здатний регулювати всю силу відносин, включаючи і соціально-трудові відносини, або теоретиків, які проповідують тоталітаризм, що відстоюють ідею морально -політичного та
 15. 29.2. ПРИЧИНИ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛОВ
  об'єктивна потреба заміни старого обладнання на нове, здатне забезпечити прибуткове функціонування капіталу. Криза дає поштовх для нових масових інвестицій, змушує всіх підприємців застосовувати нову техніку. Оновлення капіталу, за Марксом, є матеріальною основою періодичності криз і тривалості циклу. Кризи і цикли також пояснюються: недоспоживанням або
© 2014-2022  epi.cc.ua