Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Основне протиріччя капіталізму


У марксистській політичній економії основним протиріччям капиталистиче-ського способу виробництва вважається протиріччя між суспільним характером виробництва і частнокапиталистическим характером привласнення його результатів.
Синтетична концепція також підкреслює, що сучасне виробництво яв-ляется суспільним. В якості одного з проявів суспільного характеру вироб-ництва можна розглядати той факт, що джерелами вартості, ціни і додаткової вартості товару служать, відповідно до концепції, всі фактори виробництва. Справедлива величина доходу власника кожного фактора виробництва визначається ринковою ціною витрат його власного фактора виробництва і ціною витрат належної йому частини капіталу і «землі» підприємства. Однак на практиці засновник присвоює прибавоч-ную вартість, яка створена в результаті витрат чужих факторів виробництва.
Цей факт можна інтерпретувати цілком у дусі марксистської трудової теорії? як част-нокапіталістіческое привласнення результатів суспільного виробництва.
Таким чином, синтетична концепція підтверджує наявність основного проти-воречія капіталізму в його марксистської формулюванні.
Але вона не зупиняється на цьому. На відміну від марксистської версії трудової теорії синтетична концепція бачить основне джерело протиріч (економічних, класових, соціальних) капіталістичного способу виробництва не тільки в НЕ-справедливому присвоєння засновником-капіталістом додаткової вартості, створеної чужими факторами виробництва, але і в паразитичному споживанні привласнених ре -сурсів. Передумовою паразитичного споживання служить приватне володіння ресурсами (доходом), одержуваними в результаті виробництва та обміну товару. Тим самим до основ-ному протиріччя капіталізму додається ще одне? між об'єктивною необхідністю розвитку суспільних продуктивних сил і приватним володінням необхідними для цього ресурсами.

Останнє протиріччя характерно не тільки для капіталізму, але і для будь-якого способу виробництва, в рамках якого обмін здійснюється на підставі закону вартості. Зокрема, відсоток, що нараховується на внески в радянських ощадних касах, представляв собою нетрудовий дохід, який міг бути використаний на паразити-тичне споживання. Виходить, що для того, щоб залучити в економіку приватні ре-сурси, доводилося миритися з паразитичним споживанням одержуваного приватними ли-цями доходу. Це протиріччя може бути дозволено тільки в умовах способу вироб-ництва, при якому для здійснення обміну не буде потрібно визначати вартість продукту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основне протиріччя капіталізму "
 1. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  основному вона має полемічний характер і спрямована проти носіїв ідей прудонізму на німецькій грунті. Завдання розробки еконо-мічної теорії не стояла в цій роботі на першому плані. Переходжу до розгляду роботи «Критика Готської про * грами», написаної Марксом і зіграла дуже велику роль в історії марксизму. Ця робота детально вивчається в курсі політекономії. «К.
 2. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  основним протиріччям капіталізму, і раціоналізаторські заходи в галузі кредитної або валютної політики не в змозі усунути основного протиріччя капіталізму. Слід зупинитися ще на так званій теорії соці-ального плюралізму. Латинське слово «плюраліс» означає множину. Зомбарт любив винаходити нові терміни. Він стверджував, що з розвитком суспільства
 3. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  основних положень марксизму. Після цього Каутський приєднався до марксистського табору і протягом 80-90-х рр.. підтримував тісний контакт з Марксом, написав ряд робіт, які зіграли позитивну роль у пропаганді марксизму. При розгляді діяльності Каутського необхідно хаті-гать двох крайнощів, двох неправильних оцінок. Перша неправильна оцінка полягає в тенденції пере-
 4. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  основного капіталу і освоєння досягнень НТП. Однак детальний статистичний аналіз, що проводиться багатьма дослідниками, показує, що на тлі загального тренду спостерігаються досить істотні, періодично повторювані відхилення в ту і іншу сторону, що свідчать про існування певних хвильових процесів, що додають розвитку суспільного виробництва циклічний характер, і
 5. 2.3. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ. ПРИЧИНИ І ФАЗИ ЦИКЛУ
  основному протиріччі капіталізму між суспільним характером виробництва і частнокапіталісті-чеський формою привласнення. Тільки ліквідувавши приватну і устано-вів громадську власність на засоби виробництва, на його думку, можна перейти до якісно нової економічної системи, вільної від кризових явищ. 3. Синтез екзогенних і ендогенних теорій. Суть цього синтезу полягає в
 6. Доля капіталізму
  основною схемою міркувань Маркса: додаткова вартість акумулюється класом капіталістів, тобто на одному полюсі суспільства; в силу конкуренції капіталів одночасно зростає ступінь їх концентрації. Це веде до загострення конфлікту, який Маркс називав основною суперечністю капіталізму - між суспільним характером виробництва і приватним характером привласнення його результатів. Якщо в
 7. Сутність радянської економічної системи
  основного протиріччя капіталізму, подолати яке можливе лише шляхом усуспільнення засобів виробництва. Якщо усуспільнення здійснюється в крайній? загальнонародної формі, держава перетворюється на монопольного, практичні скі єдиного виробника товарів. Ця обставина зумовлює плановий і централізований характер економіки. Залишається тільки взяти владу і втілити
 8. Основне протиріччя капіталізму як обгрунтування
  основне (корінне) протиріччя капіталізму? між суспільним характером виробництва і частнока капіталістичного формою привласнення його результатів. Загальнонародна власність представляє собою не єдину, але граничну форму усуспільнення власності. Саму ідею усуспільнення засобів виробництва Маркс і Енгельс обгрунтовували необхідністю дозволу корінного протиріччя
 9. Метаморфози основного протиріччя капіталізму
  капіталізму. У результаті багато прихильники социалисти-чеський ідеї в даний час практично відмовилися від критики економічних основ буржуазного суспільства. Вони мотивують необхідність заміни капіталізму більш справедливим ладом з позицій ціннісного підходу, приводячи як докази гума-ністіческая або навіть екологічні аргументи. Тим самим як би відбувається «обрат-ная
 10. Анархія виробництва і кризи
  основне протиріччя капіталізму про-є не безпосередньо, а через ряд випливають з нього наслідків. Серед них клас-сікі марксизму виділили наступні: - анархію економіки і кризи надвиробництва; - посилення суспільного характеру виробництва, його концентрацію та центру-лизацию; - соціальне і класове розшарування суспільства і класову боротьбу. Ці невід'ємні ознаки
© 2014-2022  epi.cc.ua