Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Основне протиріччя капіталізму як обгрунтування


У прагненні обгрунтувати зв'язок соціалістичного способу виробництва з колективної формою власності на засоби виробництва, як це не здасться парадок-сальним, можна спертися на авторитет основоположників марксизму. А саме, використати для обгрунтування процесу колективізації власності основне (корінне) протиріччя капіталізму? між суспільним характером виробництва і частнока капіталістичного формою привласнення його результатів.
Загальнонародна власність представляє собою не єдину, але граничну форму усуспільнення власності. Саму ідею усуспільнення засобів виробництва Маркс і Енгельс обгрунтовували необхідністю дозволу корінного протиріччя ка-піталізма, оскільки воно є джерелом і генератором всіх головних вад цього способу виробництва. Але чи справді для подолання протиріч капіталізму потрібна усуспільнити власність в граничної, загальнонародної формі?
Справді, той факт, що капіталістичне виробництво носить суспільний характер, зовсім не означає, що все суспільство, від мала до велика, приводить в рух машини та обладнання на конкретному заводі чи фабриці.
Звичайно, кошти виробниц-ства застосовуються не всім суспільством в цілому, а трудовим колективом кожного під-приємства. Саме працівники підприємства являють собою ту силу, яка здійснюва-ляє процес виробництва. Отже, і товари, що випускаються фабрикою або заво-дом, є результатом спільної праці колективу даного підприємства, а не од-ного людини і не суспільства в цілому. Саме так, слідом за основоположниками марксіз-ма, слід трактувати зміст поняття «суспільний характер виробництва». «Громадський» в даному випадку слід розуміти як «колективний». Та й присвоюють-кість одержуваний продукт не клас капіталістів в цілому, а конкретний засновник-капіталіст, власник даного підприємства. Тому корінне протиріччя капиталистиче-ського способу виробництва проявляється насамперед як протиріччя між трудовим колективом підприємства і капіталістом (або групою капіталістів), привласнюючим колективно створювану додаткову вартість.
У такому вигляді це протиріччя відпрацьовано-жается у свідомості працівників підприємства.
Звідси випливає висновок: необхідність усуспільнення засобів виробництва в загальнонародної формі логічно не випливає з корінного протиріччя капіталізму. Разом з тим остаточне вирішення цього протиріччя можливо тільки шляхом пе-редачі засобів виробництва у власність застосовують їх трудових колективів, тобто колективізації власності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основне протиріччя капіталізму як обгрунтування "
 1. 6. На захист розуму
  основними принципами раціоналістичного пояснення. Спроба звільнитися від теорії, відсилаючи до історичним обставинам її появи, духу того часу, матеріальним умовам країни її походження та до будь-яких особистим якостям її авторів, є жалюгідним паліативом. Теорія підлягає виключно суду розуму. Застосовувана мірка це завжди мірка розуму. Теорія або вірна, або помилкова. Може
 2. 6. Заробітна плата та засоби існування
  основну вигоду від цього. Ланцюжок дій, що приводить до поліпшення економічних умов, починається з накопичення нового капіталу за допомогою заощаджень. Додаткові кошти дозволяють реалізувати проекти, які перш неможливо було здійснити внаслідок нестачі капітальних благ. Приступаючи до здійснення нових проектів, підприємці конкурують на ринку за фактори виробництва зі
 3. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  основні протиріччя. Місце біологічної конкуренції займає каталлактіческая конкуренція. Це веде до гармонії інтересів усіх членів суспільства. Обставина, з якого виникають нерозв'язні конфлікти біологічної конкуренції, а саме той факт, що всі люди прагнуть, взагалі кажучи, до одних і тих самих речей, трансформується в фактор, що приводить до гармонії інтересів. Внаслідок того, що
 4. Лекція 2-я Формування економічних ідей марксизму
  основних класів буржуазія-ного суспільства. Ці три категорії - заробітна плата, при-бувальщина і рейта трактуються як різні, але взаємно обуслов-лені єдиної основою суспільства, саме пануванням приватної власності. Зошит закінчується невеликим уривком без заголовка. Довільно редакція озаглавила цей уривок «Відчужений працю». 1 К-Маркс і Ф. Енгельс. Соч., І 1, стор 410.
 5. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  основні риси того перевороту, який здійснили Маркс і Енгельс в політичній економії. При цьому кілька слів потрібно сказати про те спадщині, яке отримали Маркс і Енгельс в області політичної економії. Як відомо, вихідними моментами для генезису марк-СИЗМ послужили німецька класична філософія, англій-ська класична політична економія і французький уто-піческого
 6. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне визначення вульгарної політичної еконо-мії Маркс дав в I томі «Капіталу» в 32-му примітці до першого розділу. У цьому примітці він протиставляв класичної політичної економії вульгарну і вказував, що в отли-чие від
 7. Лекція 10-я Нова історична школа
  основному направляла проти утопічного соціалізму-ма , між тим молода історична школа - проти марк-СИЗМ. Молода історична школа виступає одночасно з австрійською, але застосовує інші методи боротьби з марксизмом. Головними представниками молодої історичної школи були Шмоллер, Луйо Брентано, Карл Бюхер та ін Які особливості методології молодий історичної школи?
 8. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  основним протиріччям капіталізму, і раціоналізаторські заходи в галузі кредитної або валютної політики не в змозі усунути основного протиріччя капіталізму. Слід зупинитися ще на так званій теорії соці-ального плюралізму. Латинське слово «плюраліс» означає множину. Зомбарт любив винаходити нові терміни. Він стверджував, що з розвитком суспільства
 9. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  основне поняття політи-чеський економії - рівновага - запозичене з механіки. Як далеко йдуть сучасні економісти буржуазного ла-Геря в ототожненні фізичних і економічних законів, можна проілюструвати висловлюванням відомого француз-ського буржуазного економіста Ж. Рюефф. У книзі «Социаль-ний порядок» Рюефф висуває положення про те, що політи-чна економія є
 10. Лекція 15-я Економічна концепція беріштейніанства
  основну ідею цієї кни- ги: «... будьте обережні, будьте чемні, будьте хорошими, слухняними дітьми і не лякайте шановану буржуазію; - всі ці поради найнеприємнішим чином звучать у всій книзі ...» До Вельми чітко суть цієї книги відбив один із соратників Бернштейна. Він звернувся з листом до Бернштейну, закидаючи його за надто велику відвертість. У цьому листі є наступна,
© 2014-2022  epi.cc.ua