Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Короткі висновки


Отже, експлуатація засновником власників інших факторів виробництва метушні-кає, по-перше, якщо договірна ціна витрат фактора виробництва виявляється менше значення їх ринкової ціни. Експлуатація з цього напрямку можлива, але не неіз-бажаних.
По-друге, експлуатація має місце внаслідок присвоєння засновником приба-вочной вартості, створеної тією частиною капіталу і «землі» підприємства, яка по справедливості має належати іншим учасникам процесу виробництва товару. Цей вид експлуатації в сучасних умовах присутній завжди.
Розподіл отриманого доходу між інвестиціями і споживанням є особистою справою кожного суб'єкта. Разом з тим використання власниками «нетрудових» чинників виробництва отриманого доходу для особистого споживання є нарушени-ем принципів, на яких базується синтетична концепція і прикладом нееффектів-ного використання суспільних ресурсів.
*****
Власне кажучи, це все, що хотілося сказати в цій роботі з приводу проблеми вартості взагалі і синтетичної концепції зокрема.
Підсумки аналізу такі. Спираючись на методологію діалектичного синтезу, вдалося вирватися з того кола альтернатив, в якому «застрягла» проблема вартості на рубежі XIX-XX ст.
В результаті дано визначення вартості і тим самим розкрито сутність цієї категорії. Витрати чинників виробництва отримали ціннісну оцінку, це позво-лило зв'язати витрати та цінність товару кількісної залежністю. Наслідком цього стало виявлення механізмів вимірювання цінності та формування вартості. Дальньої-ший аналіз проводився при строгому підпорядкуванні внутрішній логіці синтетичної концепції. Були розкриті джерела вартості і показаний принцип формування і розподілу доходів. Доведено наявність експлуатації, тобто, присвоєння додаткової вартості, створеної іншими факторами виробництва.
Таким чином, вдалося знайти рішення всіх трьох завдань, що стоять перед будь теорією вартості? розкрити сутність вартості, виявити механізм її формування, знайти джерела вартості і доходів. Отримані результати відрізняються непротіворе-тична, тобто, відсутністю натяжок, виключень і необхідності замовчування НЕ-зручних питань.
Всі ці факти свідчать про продуктивність концепції, тобто про можливе-сти знаходити, грунтуючись на ній, відповіді на найважчі питання в області проблеми вартості. Це, мабуть, головний висновок з виконаної роботи.
Класична політекономія прагнула дослідити насамперед сутність стоїмо-сті, тобто, виявити зміст і джерело тієї субстанції, яка визначає обмінне ставлення товарів.
Те чи інше рішення поставленого завдання мало не тільки чисто науч-ве, а й суспільне значення. Тому в ті часи економічна наука цілком обос-Нова носила назву політичної економії.
А. Маршалла не цікавили фундаментальні питання економічної теорії. Вме-сто цього у главу кута він поставив вивчення взаємодії пропозиції і попиту в про-процесі формування ціни товару. Тим самим він не тільки докорінно змінив при-пріоритети цілей економічної науки? похідна, вторинна, з точки зору класичне-ської політекономії, проблема стала тепер головною,? але і піддав серйозній трансформації її предмет, категорійний апарат і методологію. У результаті економічна тео-рія цілком закономірно змінила назву і з політекономії перетворилася на еконо-мікс.
Хотілося б сподіватися, що обговорення синтетичної концепції буде сприяти-вать не тільки поновлення дискусії з проблеми вартості, але і переносу головного наукового інтересу з питань ціноутворення знову на проблеми політичної економії - з наголосом на першому слові: «політичної».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Короткі висновки "
 1. Передмова
  короткі висновки, список найважливіших для запам'ятовування термінів і понять, а також список питань для самоперевірки. На думку автора, це сприяє концентрації уваги учнів на головному. Центральною проблемою пропонованого підручника є розгляд закономірностей функціонування ринкової економіки, аналіз ринкового механізму та особливостей його реалізації на найважливіших ринках
 2. 4. Логіка, структура і особливості дослідження
  короткострокові і більше суб'єктивні, частково зумовлені тому раніше описаними. За ступенем скорочення термінів прояви процесів суспільного розвитку вони об'єднані в три основні групи. Перша об'єднує щодо довгострокові, найбільш фундаментальні і в найменшій мірі залежать від свободи волі людини процеси, пов'язані з розвитком, поширенням і взаємодією
 3. Введення
  короткими висновками, питаннями для самоконтролю знань студентів,
 4. 3. Людська праця як засіб
  короткочасної працездатності. Час, який не потрібно на відновлення і відновлення працездатності, витраченої попереднім працею, буде повністю присвячено роботі. Будь-яке недовикористання працездатності вважатиметься втратою. Виконуючи більше роботи, можна підвищити свій добробут. Та частина наявного потенціалу, яка залишається невикористаною, буде
 5. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  короткостроковому, а потім в довгостроковому плані. Система була б неповноцінна, якби не могла відповісти на ці питання. Вона була б суперечливою, якщо пропоноване їй рішення водночас не пояснювало б циклічні коливання виробництва. Навіть якби не існувало ні інструментів, що не мають покриття, ні фідуціарного кредиту, сучасна каталлактики все одно змушена була б підняти
 6. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  коротко викладена в енцикліці Quadragesimo anno папи Пія XI (1931). Англо-католицька доктрина, представлена пізнім Вільямом Темпл, архієпископом Кентерберійським, міститься в книзі Сhristianity and the Social Order (Penguin Special, 1942). Вираженням ідей європейського континентального протестантизму є книга Еміля Бруннера Justice and the Social Order, trans. by M.Hottinger (New York,
 7. Глава 21
  короткого вступу заявив, що просить мене подбати про ринок для «Петролеум Продактс» і збути належать пулу акції - трохи більше ста тисяч акцій. Тоді вони йшли по 102-103. Ситуація видавалася мені досить сумнівною, і я, подякувавши, відмовився. Він наполягав. Він послався на особисті відносини, і мені довелося поступитися. Я за конституцією не люблю зв'язуватися з підприємствами, в успіх
 8. Генезис економічної науки
  виводили зі сфери обігу, а саме багатство ототожнювали з грішми. Звідси і назва даного вчення, бо меркантильний в перекладі означає грошовий. Меркантилісти були представниками торговців і виражали їх інтереси. Розрізняють ранній і пізній меркантилізм. В основі раннього меркантилізму лежала система грошового балансу, збільшення грошового багатства часто законодавчим шляхом. Так,
 9. Синтез визначень
  короткий і в той же час всеосяжне визначення. При вивченні предмета економічної теорії з метою більш чіткого його осмислення доцільно виділяти: сферу дослідження - економічне життя або середу, в якій здійснюється господарська діяльність; об'єкт дослідження - економічні явища і процеси; суб'єкт дослідження - людина, група людей, держава; предмет дослідження
 10. 3. Методи економічної теорії. Економічні категорії і закони
  стисло сказати, що попит є функція ціни. Але попит і ціна можуть мінятися місцями. Чим вище попит, тим вище за інших рівних умов ціна. Отже, ціна може бути функцією попиту. Економіко-математичне моделювання як метод економічної теорії отримав широке поширення в XX в. Однак елемент суб'єктивності в побудові економічних моделей іноді веде до помилок.
© 2014-2022  epi.cc.ua