Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

13. 2. Зовнішньоекономічна політика держави

Під зовнішньоекономічною політикою держави зазвичай розуміють сукупність заходів держави, спрямованих на розвиток і регулювання економічних відносин з іншими країнами. У найзагальнішому вигляді можна сказати, що головним завданням зовнішньоекономічної політики є створення сприятливих зовнішніх умов для розширеного відтворення всередині країни, тому зовнішньоекономічна політика завжди тісно пов'язана з внутрішньою політикою. Історично склалося два типи зовнішньоекономічної політики: протекціонізм і фритредерство.
Протекціонізм - це політика захисту вітчизняних виробників від іноземних конкурентів.
Фритредерство - політика вільної торгівлі, заснована на принципі порівняльних переваг і спрямована на забезпечення можливості світовій економіці досягти більш ефективного розміщення ресурсів і більш високого рівня матеріального добробуту.
Історично першою зовнішньоекономічною політикою був протекціонізм. З його проведенням пов'язано використання різних заходів обмеження світової торгівлі (див. таблицю 34).
Таблиця 34.
Протекціоністські заходи.

Протекціоністські заходи


Зважена оцінка політики протекціонізму зобов'язує економістів визначити як позитивні, так і негативні його сторони (таблиця 35).
Таблиця 35.
Плюси і мінуси протекціонізму.

Плюси і мінуси протекціонізму


Автаркія - політика економічного відокремлення, що проводиться країною, регіоном.
Автаркія спрямована на створення замкнутої, незалежної економіки, здатної забезпечити себе всім необхідним самостійно. Автаркія те саме натуральному господарству.
Більшість сучасних держав проводять гнучку зовнішньоторговельну політику, яка поєднує в собі елементи як протекціонізму, так і фритредерства. У різні періоди їх співвідношення змінювалося. Так, у повоєнній економіці в 1950-1960-х рр.. переважали тенденції до лібералізації, в 70-х - першій половині 80-х рр.. більш чітко проявилася хвиля нового протекціонізму. При цьому виявився ряд тенденцій в торговельній політиці розвинених держав:
- зменшення значущості традиційних заходів протекціоністського захисту національного ринку;
- переважна спрямованість зберігаються заходів традиційного протекціонізму проти експорту готових виробів із країн;
- використання механізму гнучкою захисту національного ринку за допомогою заходів непрямого регулювання;
- аграрний протекціонізм;
- виборче використання принципу найбільшого сприяння.
Однак загальним курсом розвитку світової економіки є лібералізація світової торгівлі.
Найважливішим поняттям, що відбиває поточний зовнішньоекономічне становище країни, є платіжний баланс.
Платіжний баланс - це систематизована запис підсумків всіх економічних угод між резидентами даної країни (домашніми господарствами, фірмами та уряду) та рештою світу протягом певного періоду часу (звичайно року).

Економічне призначення платіжного балансу полягає в тому, щоб у лаконічній формі відбивати стан міжнародних економічних відносин країни з її закордонними партнерами, будучи індикатором для вибору необхідних інструментів економічної політики.
Структура платіжного балансу представлена на схемі 76.
Схема 76.
Структура платіжного балансу.

Структура платіжного балансу


Всі три складові частини платіжного балансу повинні в сумі становити нуль. Коли говорять про дефіцити і активів платіжних балансів, то мають на увазі баланс рахунків поточних операцій і рухів капіталу. Подолати незбалансованість платіжного балансу можна шляхом використання офіційних резервів іноземної валюти, які знаходяться в розпорядженні центральних банків держав. Крім того існує кілька основних методів державного впливу на стан платіжного балансу (див. таблицю 36).
Таблиця 36.
.

Методи державного регулювання платіжного балансу


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "13. 2. Зовнішньоекономічна політика держави"
 1. Запитання до теми
  зовнішньоекономічної політики розвинених країн? 7. Які зміни відбулися у зовнішньоекономічній політиці західних країн відносно розвиваються
 2. Роль зовнішньоекономічної політики
  зовнішньоекономічної сфери. Причини цього полягають у тому, що процес інтернаціоналізації давно вийшов за межі сфери обігу, охопивши в тій чи іншій мірі весь процес відтворення. З ростом інтернаціоналізації господарського життя зросли масштаби впливу зовнішньої сфери на національні ринки. Для цілого ряду країн зовнішньоекономічні зв'язки з підлеглих переросли у визначальні,
 3. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічний словник-довідник, с. 81. 2. Цивільний кодекс Російської Федерації. М., "Російська газета", 1994р., Жовтень. 3. Зовнішньоекономічний бюлетень, 1996, N 2. 4. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Док / CONF, 97/18.An. 1. 5. Інкотермс. Див Збірник матеріалів з підприємництва та зовнішньоекономічної діяльності, Вип. 1, М., 1991,
 4. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічний словник-довідник. М., МО., 1996, с. 102. 2. Зовнішньоекономічний бюлетень., 1996, N 1. 3. Правила ринку., М., МО.,
 5. Глобальні підходи
  зовнішньоекономічної сфери. Це змушувало кожне розвинена держава при здійсненні зовнішньоекономічної політики по-своєму оцінювати реальні можливості в міжнародному поділі праці і з різним ступенем обережності дивитися на збільшення своєї уразливості в рамках зростаючої взаємозалежності. У центрі економічної політики виявлялися напрямки щодо посилення тих ланок, які могли
 6. 20.4. Географічні пріоритети зовнішньоекономічної політики
  зовнішньоекономічної
 7. 20.3. Основні напрямки зовнішньоекономічної політики
  зовнішньоекономічної
 8. 25.4. Південна Корея в світогосподарських зв'язках
  зовнішньоекономічних зв'язків. Південна Корея не відноситься до країн вільного торгового режиму. Уряд, граючи домінуючу роль в економіці, здійснює прямий і непрямий контроль у зовнішньоекономічних зв'язках. До недавнього часу зовнішньоторговельна політика по суті являла собою систему протекціоністських методів розвитку експорту та ліцензування
 9. 19.2. Промислово розвинені країни в міжнародних економічних відносинах
  зовнішньоекономічні зв'язки можуть сприяти пом'якшенню соціально-економічних диспропорцій або посилювати їх. За рахунок зовнішньоекономічних відносин зазвичай досягається зниження витрат виробництва і підвищення його ефективності. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків приводить у посилення взаємозалежності країн і підсистем, відкритості їх
 10. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічний словник-довідник (за ред. В. Є. Рибалкіна, М.,
 11. Поєднання лібералізації і протекціонізму у зовнішньоекономічній політиці
  зовнішньоекономічної лібералізації, особливо в зовнішній торгівлі, треба враховувати зростаючий противагу їй в особі нетарифних обмежень. Квотування імпорту, антидемпінгове законодавство, правила оформлення та оцінки імпортних товарів, технічні стандарти і санітарні Норми для них є часто ефективнішим бар'єром на шляху імпорту, ніж мита. На початку 90-х рр.. під них
 12. 11.1.7. Зовнішньоекономічна лібералізація
  зовнішньоекономічній політиці в 50-і рр.. XX в., замінивши зовнішньоекономічний протекціонізм. Наприклад, багато країн у кілька разів знизили рівень митного оподаткування. В останні десятиліття відбувається процес лібералізації міжнародного руху капіталу, що охопив розвинені країни. У них лібералізований як ввезення, так і вивіз капіталу. лібералізувати і валютно-розрахункові відносини, а валютний
 13. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічний словник-довідник. М., "М. О. ", 1996. 3. Основи зовнішньоекономічних знань. Словник-довідник. М.," Вища школа ", 1990. 4. Овчинников К. Що може ООН в економіці? МЖN9, 1991, стор
 14. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічних знань. Словник-довідник. - М.: Вища школа, 1990. 2. Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник. - М.: МО, 1996. 3. Буглай В. Б ., Ливенцев Н. Н. Міжнародні економічні відносини. - М.: Вища школа, 1996. 4. Левшин Ф. М. Світовий ринок: кон'юнктура, ціни і маркетинг. - М.: МО,
 15. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічний словник-довідник., М., "М.О.", 1996 2. Левшин Ф.М. Світовий ринок: кон'юнктура, ціни і маркетинг. М., "М. О. ", 1993. 3. Казаков А.П., Мінаєва Н.В. Економіка. М., ЦІПККАП, 1996. 4. Основи зовнішньоекономічних знаній.Словарь-довідник. М., Вища школа, 1990. 5. Інфляція: ціноутворення і грошовий обращеніе.М., ІСЕМВ РАН, 1994. 6. "Про митний тариф". Закон РФ від
 16. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічних знань. Словник-довідник. М., "Вища школа", 1990. 2. Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник. М., "М.О.", 1996. 3. Буглай В.Б.. Ливенцев М.М. Міжнародні економічні відносини. М., "Вища школа", 1996. 4. Левшин Ф.М. Зовнішньоторговельні ціни. М., Зовнішторгвидав, 1990. 5. Соціально-економічний розвиток Росії в 1995 р. М., Держкомстат,
© 2014-2022  epi.cc.ua