Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

7.2. Сутність державного регулювання економіки

Держава виконує свої функції, застосовуючи різні методи державного регулювання.
Державне регулювання економіки - система типових заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних правовими державними установами та громадськими організаціями з метою стабілізації і пристосування існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінюються.
У сучасній економіці державне регулювання здійснюється через систему особливих методів - адміністративно-правових та економічних регуляторів. Адміністративно-правове регулювання проявляється насамперед у створенні державою правових основ економіки. Вони застосовуються на рівні не тільки центральних (федеральних) урядів, скільки штатів і земель (у федеративних державах), провінцій і регіонів (в унітарних державах), а також місцевих (муніципальних) органів. Економічне регулювання використовується як для активізації потрібних суспільству форм діяльності, так і для обмеження і придушення небажаних форм. Саме економічні регулятори несуть на собі основне навантаження в процесі створення найбільш ефективних умов господарювання (схема 37).
Схема 37.


До заходів прямого економічного регулювання, що безпосередньо впливають на виробництво товарів і послуг, відносять цільове фінансування та державні закупівлі.

Цільове фінансування - виділення коштів державою з бюджету цільовим призначенням для використання як засобу вирішення певної соціально-економічної проблеми або створення певного об'єкта. Найважливішим об'єктом цільового фінансування є державні програми та замовлення. Програми розробляються в різних областях, наприклад, у сфері освоєння космосу чи світового океану, будівництва великих споруд, в проведенні великих наукових досліджень. При цьому уряд робить відповідний держзамовлення фірмам на виробництво певних видів продукції. Ці замовлення надійні і вигідні, тому підприємства охоче беруть участь у конкурсах на їх отримання.
Державні закупівлі - частина вироблених в країні або за кордоном товарів і послуг, що закуповуються урядом, державними органами за рахунок коштів державного бюджету. Такі покупки здійснюються державою для потреб власного споживання (закупівля обладнання) та з метою забезпечення споживання населенням і резервування (наприклад, закупівлі зерна та продовольства для створення держрезервів).
Непряме економічне регулювання впливає на суспільне виробництво в основному за допомогою заходів бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики і здійснюється, наприклад, за допомогою надання податкових пільг чи пільгових кредитів (докладніше механізм непрямого державного регулювання буде розглянуто в темі «Особливості економічної політики держави»).

Можливості та межі ефективності держрегулювання не можуть отримати точної кількісної оцінки вже бо мають багато аспектів. Особливе значення має той факт, що ресурси, за допомогою яких держава бере участь у громадському житті, - це, з одного боку, все те, власником чого воно є, а з іншого боку - доходи і видатки бюджету. У першому випадку мова йде про запасі ресурсів, у другому - про їх потоці. При цьому особливість держави полягає в тому, що користуючись законним правом примусу, воно систематично здійснює перерозподіл, тому частка державного сектора в національному доході, як правило, істотно відрізняється від її частки у сукупному капіталі та у виробництві реалізуються на ринку товарів і послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.2. Сутність державного регулювання економіки "
 1. Глава 17. Державне регулювання економіки
  сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки щодо державного регулювання
 2. Контрольні питання
  сутність та основні напрямки реформи державної влади в Росії? 3. Які основні завдання державного регулювання в умовах перехідної
 3. Контрольні питання
  сутність прогнозування та програмування як інструментів економічного регулювання? 8. Що таке перехідна економіка? 9. Які основні напрямки формування ринкової економіки в перехідний період? 10. Що таке приватизація і які способи приватизації ви знаєте? 11. У чому виявляються основні негативні елементи державного втручання в економіку? 12. У чому
 4. 1. Сутність державного регулювання економіки та його місце в господарському механізмі сучасного капіталізму
  державного регулювання економіки та його місце в господарському механізмі сучасної
 5. № 99. Сутність неоконсервативного курсу уряду Р.Рейгана і М.Тетчер
  державного регулювання у 70-х роках. Адміністрація Рейгана вирішила послабити державне регулювання, повернувшись до деякої міри до ринкового регулювання. Це означало насамперед скорочення податків і державних витрат, ослаблення юридичної регламентації бізнесу. Але скоротити державні витрати виявилося значно складніше, ніж податки. Тому найбільшою
 6. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сутність вивозу капіталу і які його основні форми? 5. Назвіть основні закономірності та особливості вивозу капіталу в сучасних умовах. 6. У чому полягає сутність міжнародної міграції робочої сили і які її основні риси? 7. Які основні важелі державного та наддержавного регулювання міграції робочої сили? 8. Дайте характеристику найбільш розвинутої форми
 7. Запитання для самоперевірки
  сутність і зміст перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки.
 8. Запитання для самоперевірки
  сутність і зміст перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки.
 9. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, до-тації, фіксовані ціни.
 10. 4. Форми державного регулювання економіки
  державного регулювання економіки: короткострокове антициклічне регулювання (кон'юнктурна політика) і середньострокове і довгострокове цільове регулювання (воно включає структурну політику і політику загального стимулювання економічного зростання на певну
 11. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  державного економічного регулювання економіки? 2. Які основні засоби державного регулювання економіки та державного економічного регулювання економіки? 3. Охарактеризуйте механізм податкового регулювання економіки. 4. Які засоби використовує держава з метою державного стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок?
 12. ЛІТЕРАТУРА
  державного регулювання національної економіки / Всерос. науч. конф. «Державне регулювання національної економіки»: Матеріали пленарного засідання. М.: Діалог-МГУ,
 13. Стаття 13. Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності шляхом втручання і встановлення різних обмежень органами державної влади Російської
 14. Інститути державного регулювання перехідної економіки
  державного регулювання. Держава відходить від безпосереднього втручання в господарську діяльність підприємств, що тягне за собою обмеження функцій і поступову ліквідацію галузевих органів управління - міністерств і відомств. Директивне планування трансформується в соціально-економічне прогнозування. Бюджетне і податкове регулювання стає прерогативою
 15. Тема 3 Сучасна ринкова економіка
  сутність і види. Грошові агрегати. Рівняння обміну Фішера. Кількість грошей в обігу. Вартість грошей. Основні характеристики ринкового господарства. Цивільний кодекс Російської Федерації та «правила поведінки» у ринковій економіці. Ринкова система і фундаментальні питання економіки. Кругообіг товару і грошей. Переваги та недоліки ринкової економіки. Держава в ринковій
 16. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 17. Поняття лібералізація господарського життя
  державний контроль над цінами слабшає, субсидування окремих галузей знижується, а діяльність транснаціональних корпорацій все менше піддається державному регулюванню. Процес зменшення державного регулювання господарської діяльності називається лібералізацією економічної діяльності (дерегуляцією, економічною лібералізацією). Розрізняють внутрішньо-і
© 2014-2022  epi.cc.ua