Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки
ЗМІСТ:
А. В. Довгялло. Економічна теорія, 2012
Навчально-методичний посібник розкриває головні базові поняття і категорії економічної теорії: виникнення і еволюція економічної теорії, її предмет і метод, проблема вибору в умовах рідкості економічних ресурсів, зміст економічної системи, власності і виробництва. Дане навчальне видання дозволить полегшити засвоєння теоретичного матеріалу студентами, які вивчають дисципліну «Економічна теорія».
Призначено для студентів денної та заочної форм навчання неекономічних спеціальностей.
ВСТУП
Т е м а ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ПРЕДМЕТ І МЕТОД
1.1 Економіка як сфера жиз-недеятельности суспільства
Предмет і функції економі-чеський теорії. Структура економічної теорії
1.3 Основні наукові школи та сучасні напрямки розвитку економічної теорії
1.4 Методи економічної науки. Позитивна і нормативна еко-номічного теорія
1.5 Економічні категорії і економічні закони
Т е м а Потреби і ресурси. Проблема вибору в економіці
2.1 Поняття потреби. Класифікація потреб.
2.2 Виробництво і ресурси. Класифікація ресурсів
2.3 Економічні блага і їх класифікація
2.4 Проблема вибору в еконо-Міці.
2.5 Поняття ефективності виробництва та її показники
Т е м а ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ. РИНКОВА СИСТЕМА ГОСПОДАРЮВАННЯ
3.1 Економічна система про-вин. Типологія економічних сис-тем
3.2 Поняття власності. Ті-пи та форми власності
3.3 Ринок: поняття, функції, класифікація. Структура і інфра-структура ринку. Функції держави в економіці
3.4 Моделі ринкової економі-ки
Список рекомендованої літера-тури
Теорія економіки:
 1. Палмер Т.Дж. Моральність капіталізму. Те, про що ви не почуєте від викладачів - 2012 рік
 2. Є. Н. Лобачова. Економічна теорія - 2012 рік
 3. Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія - 2010 рік
 4. А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій - 2009 рік
 5. Е.Б. Бедрин, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегін. Введення в економічну теорію - 2009 рік
 6. Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій - 2009 рік
 7. Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія - 2008 рік
 8. С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ - 2008 рік
 9. З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник - 2008 рік
 10. М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів - 2007
 11. В.Я. Иохин. Економічна теорія - 2006
 12. Людвіг фон Мізес. Людська діяльність: Трактат з економічної теорії - 2005 р.
 13. Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник. - 2004
 14. О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник - 2002 рік
 15. Джон Мейнард Кейнс. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей - 2002 рік
 16. С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія - 2000
 17. H. Грегорі Менку. Принципи економікс - 1999 рік
 18. Є. Ф. Борисов. Економічна теорія - 1999 рік
 19. Л.П. Кураков, А.Г. Краснов, А.В. Назаров. ЕКОНОМІКА: інноваційні підходи - 1998
 20. Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua