Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки
ЗМІСТ:
Е.Б. Бедрин, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегін. Введення в економічну теорію, 2009
Викладено основи економічної теорії як науки. Розглянуто принципи економічної теорії, основні види економічних суб'єктів, типи господарювання та економічних систем. Представлені базові поняття і категорії сучасної економічної теорії.
Навчальний посібник призначений для студентів вузів, які вивчають економічну теорію, може бути рекомендовано викладачам економічних дисциплін у системі професійної підготовки, перепідготовки фахівців в галузі економіки.
ВСТУП
ЧАСТИНА 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА
Глава 1. Загальна характеристика економічної теорії
1.1. Теорія як система наукових знань
Запитання для самоконтролю
1.2 Проблема науковості економічної теорії
1.3 Процес наукового пізнання і методи дослідження
1.4 Об'єкт і предмет економічної теорії
1.5. Структура сучасної економічної теорії
1.6. Основні етапи розвитку економічної теорії
Глава 2. Принципи економічної теорії
2.1. Принцип обмеженості ресурсів
2.3. Принцип альтернативності вибору
2.4. Принцип прирощення граничних величин
2.5. Принцип рівноважного аналізу
ЧАСТИНА 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ЯВИЩ
Глава 1. Економічні суб'єкти: сутність, специфіка діяльності та основи формування
1.1 Економічні ресурси як основа формування економічних суб'єктів
1.2 Домогосподарство як економічний суб'єкт
1.3 Фірми як економічні суб'єкти
1.4 Держава і «закордон» як економічні суб'єкти
Глава 2. Типи господарств і економічних систем
2.1. Господарство як організація забезпечення життєдіяльності суспільства
2.2. Економічні системи та їх класифікація
2.3. Ринок як необхідна умова товарного господарства
2.4 Гроші як атрибут товарного господарства
СЛОВНИК-ДОВІДНИК
Список літератури
Теорія економіки:
 1. Палмер Т.Дж. Моральність капіталізму. Те, про що ви не почуєте від викладачів - 2012 рік
 2. Є. Н. Лобачова. Економічна теорія - 2012 рік
 3. А. В. Довгялло. Економічна теорія - 2012 рік
 4. Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія - 2010 рік
 5. А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій - 2009 рік
 6. Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій - 2009 рік
 7. Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія - 2008 рік
 8. С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ - 2008 рік
 9. З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник - 2008 рік
 10. М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів - 2007
 11. В.Я. Иохин. Економічна теорія - 2006
 12. Людвіг фон Мізес. Людська діяльність: Трактат з економічної теорії - 2005 р.
 13. Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник. - 2004
 14. О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник - 2002 рік
 15. Джон Мейнард Кейнс. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей - 2002 рік
 16. С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія - 2000
 17. H. Грегорі Менку. Принципи економікс - 1999 рік
 18. Є. Ф. Борисов. Економічна теорія - 1999 рік
 19. Л.П. Кураков, А.Г. Краснов, А.В. Назаров. ЕКОНОМІКА: інноваційні підходи - 1998
 20. Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua