Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня
А. В. Довгялло. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

Список рекомендованої літера-тури

1 Базилєв, Н. І. Економічна теорія: навч. посібник для неекономічних спеціальностей вузів / Н. І. Базилєв, М. Н. Базильова. - Мінськ: Сучасна школа, 2010. - 640 с.
2 Видяпин В. І. Економічна теорія: підручник. / В. І. Видяпин, А. І. Доб-Ринін, Г. П. Журавльова, Л. С. Тарасевич. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 714 с.
3 Вельш, Т. Аналіз економічних систем. Основні поняття теорії госпо-венного порядку і політичної економіки / Т. Вельш, Х. Крюссельберг, В. Майєр. - М.: Економіка, 2006. - 352 c.
4 Герасимов, Н. В. Економічна система: генезис, структура, розвиток / Н. В. Герасимов. - Мінськ: Вища школа, 1991. - 344 с.
5 Добринін, А. І. Економічна теорія: навч.
/ А. І. Добринін, Л. С. Тара-Севіче. - СПб. : Питер, 2004. - 560 с.
6 Кажуро, Н. Я. Основи економічної теорії: навч. посібник для студентів неекономічних спеціальностей / Н. Я. Кажуро. - Мінськ: Білоруський будинок друку, 2010. - 672 с.
7 Лемешевскій, І. М. Економічна теорія. / І. М. Лемешевскій. - Мінськ: ТОВ «ФУАінформ», 2002. - 632 с.
8 Макконнелл, К. Р. Економікс: принципи, проблеми і політика. У 2-х т. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 982 с.
9 Плотницький, М. І. Курс економічної теорії: навч. / М. І. Плотницький, Е. І. Лобкович, М. Г. Муталімов. - Мінськ: Місанта, 2003. - 496 с.
10 Сажина, М. А. Економічна теорія: підручник для вузів / М.
А. Сажина, Г. Г. Чибриков. - М.: НОРМА, 2001. - 456 с.
11 Холопов А. В. Історія економічних вчень: навч. посібник / А. В. Холопов. - М.: Ексмо, 2009. - 464 с.
12 Шимов, В. І. Економічний розвиток Білорусі на рубежі століть: проблеми, підсумки, перспективи / В. Н. Шимов. - Мінськ: БГЕУ, 2003. - 299 с.
13 Економічна теорія: навч. посібник. У 2 ч. / І. В. Новікова [та ін]; під ред. І. В. Новікової і Ю. М. Ясинського. - Мінськ: Акад. упр. при Президентові Респ. Білорусь, 2008. - Ч. 1 - 261 с., Ч. 2. - 230 с.
14 Ядгаров Я. С. Історія економічних вчень: підручник для вузів. / Я. С. Яд-Гарове. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 480 с.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Список рекомендованої літера-тури "
 1. І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка», 2008
  список літератури, яка може бути корисна студентам при підготовці до занять та виконанні самостійної роботи. Електронна форма навчального посібника дозволяє зробити його доступним більшому числу студентів, що особливо важливо для студентів заочної форми
 2. Список рекомендованої літератури
  1. Бор М.З. Історія світової економіки: Конспект лекцій. - М.: Видавництво «Справа і Сер-вис», 2000. 2. Вощанова Г.П., Годзіна Г.С. Історія економіки. - М., 2002. 3. Історія світової економіки: Підручник для вузів / Під ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Маркової. - М.: ЮНИТИ, 2001. 4. Історія економіки / За заг. ред. Кузнєцової О.Д., Шапкина І.М. - М., 2002. 5. Конотопом М.В., Сметанін С.І. Історія
 3. Рекомендована література
  література
 4. Рекомендована література
  Жид Ш., Ріст Ш, Історія економічних вчень. М., 1995. Кн. 5. Гол. II, III. Джордж Г. Прогрес і бідність. М., 1992. I
 5. Рекомендована література
  Кларк Дж.Б. Розподіл багатства. М.: Економіка, 1992. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М.: Справа, 1994. Гол. 11, § 1-5,9, 10, 12,
 6. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  Фінансова стійкість підприємства (організації) характеризується станом фінансових ресурсів, що забезпечують безперебійний розширений процес виробництва та реалізації продукції на основі зростання прибутку. Платоспроможність характеризує можливості організації своєчасно розплачуватися за своїми зобов'язаннями з власних коштів. До показників, що характеризує фінансову стійкість
 7. Список рекомендованої літератури
  1. Булатов А.С. Економіка / А.С. Булатов. - М., 2001. 2. Ващекин Н.П. Безпека підприємницької діяльності / Н.П. Ващекин, М.І. Дзліев, А.Д. Урсул. - М., 2002. 3. Видяпин В.І. Економічна теорія / В. І. Видяпин, А.І. Добринін, Г.П. Журавльової. - М., 2003. 4. Глазьєв С. І. Геноцид / С.І. Глазьєв. - М., 2002. 5. Грязнова А.Г. Макроекономіка. Теорія і російська практика /
 8. Список додаткової літератури
  літератури
 9. Рекомендована література
  Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М, 1994. Гол. 8. 11 Крім того, I том «Капіталу» Маркса, що вийшов за чотири роки до праць Менгера і Джевонса, не був ним відомий.
 10. Список рекомендованої літератури з курсу
  1.Сажіна М.А., Чибриков Г.Г. Економічна теорія. Підручник для ВУЗов.-М. Видавництво НОРМА, 2006. 2.Курс економічної теорії. Підручник під ред. Чепуріна М.Н., Кисельової Є.А. - К.: Вид-во «АСА», 2006. 3.Економіческая теорія (політекономія). Підручник для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями. Под ред. В.І. Відяпіна, Г.П. Журавльової. - М.: ИНФРА-М, 2007. 4. Борисов Е.Ф.
 11. Питання 69. Показники ліквідності і оборотності підприємств і організацій
  рекомендованих.
 12. Рекомендована література
  11.фердінг Р. Фінансовий капітал. М., 1959. ш В.І. Полі. зібр. соч. Т. 27, 28. роков Г. К. Чи існував фінансовий капітал? / / Схід. 1994. # '3. 'Там же. Т. 28. С. 134. '"Гам же. Т. 34. С. 193. Гам же. Т. 33. С. 50.
 13. Рекомендована література
  ісгмен Б. Основні течії сучасної економічної думки. М.: Прогресс, 1968. Гол. 6, 7. Ппуг М. Економічна думка в ретроспективі. М.: Справа Лтд, 1994. Гол. 12, 15. ^ Ішер І. Купівельна сила грошей, її визначення і відношення до кредиту. М.,
© 2014-2022  epi.cc.ua