Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки
ЗМІСТ:
Д.А. Шевчук. Історія економіки, 2009
Посібник призначений для підготовки до іспитів з предмету «історія економіки». У числі тем: історія світової економіки, історія економіки Росії, тести з історії економіки, періодизація історії економіки. Також стане в нагоді для написання письмових робіт (реферат, курсова, диплом, дисертація).
Введення
РОЗДІЛ I НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
1. Програма курсу «Історія економіки»
Тема 1. Введення в історію економіки
Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
Тема 3. Економічний розвиток в епоху середньовіччя
Тема 4. Господарський лад російських земель в IX-XVII ст.
Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
Тема 6. Історія промислового перевороту та індустріалізації кінця XVIII-XIX ст.
Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
Тема 8. Економіка «державного соціалізму»
Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
2. Основна література з курсу "Історія економіки"
3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
РОЗДІЛ II лекційного матеріалу
Лекція 1. Введення в історію економіки
1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
1.2. Методи і функції науки
1.3. Проблеми періодизації історії економіки
Лекція 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
2.1. Загальна характеристика епохи
2.2. Основні риси та напрямки розвитку первіснообщинного господарства
2.3. Фази еволюції та моделі розвитку рабовласництва
2.4. Причини загибелі рабовласницької системи
2.5. Особливості первіснообщинного господарства східних слов'ян
Лекція 3 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
3.1. Основні риси і етапи розвитку економіки середньовіччя
3.2. Особливості еволюції форм господарювання та структури економіки в макромоделі феодалізму
3.3. Зовнішня торгівля в період середньовіччя
3.4. Економічний побут і господарська культура середньовіччя
Лекція 4. Господарський лад російських земель в IX-XVII ст
4.1. Організація феодального господарства в Київській Русі
4.2. Господарство руських земель в період феодальної роздробленості (XII-пер. підлогу. XV ст.)
4.3. Економічний розвиток Російської централізованої держави в сер. XV - сер. XVII вв
4.4. Господарські реформи другої половини XVII в
Лекція 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
5.1. Вплив великих географічних відкриттів на економічний розвиток Європи
5.2. Первинне накопичення капіталу: джерела, методи і результати
5.3. Вплив мануфактурного виробництва на еволюцію структури економіки розвинених країн
5.4. Умови первісного нагромадження капіталу в Росії
5.5. Реформи Петра I та їх наслідки
5.6. Економічна політика Катерини II
5.7. Економіка Росії наприкінці XVIII-перш. третини XIX вв
Лекція 6. Історія промислового перевороту та індустріалізації кінця XVIII-XIX ст
6.1. Зміст промислового перевороту
6.2. Особливості індустріалізації західного світу
6.3. Розвиток фінансової системи
6.4. Країни-лідери та їх економічна роль у світі
6.5. Господарський розвиток Росії в епоху промислового перевороту
Лекція 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX-першої третини XX ст
7.1. Структурні зміни в економіці розвинених країн наприкінці XIX-початку XX в
7.2. Економічні причини і наслідки першої світової війни
7.3. Світова економічна криза 1929-1933 рр.
7.4. Особливості економічного розвитку Росії наприкінці XIX - початку XX вв
7.5. Умови формування командно-адміністративної системи економіки Росії
7.6. Особливості господарського розвитку Радянської Росії в 1917-1927 рр.
7.7. Економіка СРСР наприкінці 20-сер. 30-рр
Лекція 8. Економіка «державного соціалізму»
8.1. Економічний розвиток СРСР в передвоєнний період
8.2. Радянська економіка в роки війни (1941-1945) і в післявоєнний період (1945-1953)
8.3. Спроби реформування командно-адміністративної системи в 50-60-і рр.
8.4. Економіка застою
Лекція 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
9.1. Економічні наслідки другої світової війни
9.2. Національні програми відродження економіки
9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр.
9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
РОЗДІЛ III. ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ»
Додаткова інформація
Рекомендована література
Книги
Інтернет -сайти
Електронні книги
Історія економіки:
 1. C. Н. Кузнецова. Історія економікі.Практікум - 2011 рік
 2. Колектив авторів. Історія економіки: Шпаргалка - 2010 рік
 3. А. Дусенбаев, Н. Воєводіна. Економічна історія Росії - 2010 рік
 4. Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень - 2008 рік
 5. А.Г. Буйчік. Аналіз еволюції великого монополістичного ринку Італії другої половини XX століття - 2007
 6. К.І. Вахітов. Історія споживчої кооперації Росії - 2007
 7. П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки - 2004
 8. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки - 2002 рік
 9. О.Д. Кузнєцова, І.М. Шапкін. Історія економіки - 2002 рік
 10. С.А.Бартенев. Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях - 1998
 11. В.І. Голубович. Економічна історія зарубіжних країн - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua