Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки
ЗМІСТ:
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004
У навчальному посібнику викладається курс історії економіки у відповідності з державним освітнім стандартом. Посібник призначений для широкого кола читачів, що бажають глибше ознайомитися з історичними закономірностями розвитку економічних процесів.
Даний навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 060400 - Фінанси і кредит; 060500 - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 060800 - Економіка і управління на підприємстві промисловості будівельних матеріалів заочної форми навчання із застосуванням дистанційних технологій.
Введення
1. Розвиток системи господарювання в доіндустріальну епоху
Первісне господарство: основні етапи розвитку
Тренувальні завдання
приблизно рішення тренувальних завдань
Тест
Висновки
Запитання для повторення
2. Основи економіки країн стародавнього світу
Особливості економіки країн Стародавнього Сходу
Економіка Стародавнього Єгипту
Економічний розвиток античних держав
Економічний розвиток Стародавньої Греції
Економічний розвиток Стародавнього Риму
Тренувальні завдання
Приклади розв'язання тренувальних завдань
Тест
Висновки
Запитання для повторення
3. Особливості феодальної економіки країн Західної Європи (V - XV століття)
Феодальна економіка Франції
Феодальна економіка Англії
Феодальна економіка Німеччини
Зародження ринкових відносин в надрах феодалізму
Тренувальні завдання
Приклади розв'язання тренувальних завдань
Тест
Висновки
Запитання для повторення
4. Виникнення і розвиток капіталізму
Промисловий переворот в Англії та його наслідки
Розвиток капіталізму у Франції
Тренувальні завдання
Приклади розв'язання тренувальних завдань
Тест
Висновки
Запитання для повторення
5. Зародження і розвиток державного монополістичного капіталізму (кінець XIX - початок XX століття)
Основні наслідки другого науково-технічної революції
Формування господарства капіталістичних країн в 1914-1990 рр..
Досвід будівництва соціалізму в країнах Східної Європи
Країни соціалістичної системи в другій половині 80-х-90-ті роки
Країни, що розвиваються у світовій економіці
Тренувальні завдання
Індекси продукції обробної промисловості в період між двома світовими війнами
Динаміка середньорічного приросту ВВП провідних країн світу (в цінах 1980 р.)
Приклади розв'язання тренувальних завдань
Тест
Висновки
Запитання для повторення
6. Економічний розвиток Росії
Економічний розвиток Росії в докапіталістичних епоху Економічний розвиток Київської Русі (IX - XII ст)
Економіка російських князівств в період феодальної роздробленості (XII - XV століття)
Розвиток феодального землеволодіння, ремесла і торгівлі в Північно-Східній Русі
Економічний розвиток Російської централізованої держави (друга половина XV - XVII століття) і формування всеросійського ринку
Феодальна система і мануфактурна промисловість у Росії XVIII в. На-чало розкладання феодально-кріпосницької системи господарства і формування капіталістичного способу виробництва
Реформи Петра I
Розвиток сільського господарства і промисловості у XVIII ст. Криза феодально-кріпосницької системи господарства в Росії в першій половині XIX в.
Особливості розвитку сільського господарства і промисловості в 60 - 90-ті роки XIX століття
Економіка Росії в період монополістичного капіталізму (1900 - 1913рр.)
Стан сільського господарства Росії на початку ХХ століття. Аграрна реформа П.А. Столипіна
Внутрішня та зовнішня торгівля, фінанси і кредит в кінці Х1Х - початку ХХ ст.
Економіка Росії в роки першої світової війни в 1914 - 1917рр.
Економічна програма більшовиків і перші економічні перетворення після 1917 року
Політика військового комунізму
Розвиток господарства країни в роки нової економічної політики
Соціалістична індустріалізація. Проблема накопичень і перехід до адміністративних методів
Промисловість в роки п'ятирічок
Економіка Росії в роки Другої світової війни
Відновлення та розвиток промисловості в 1946-1959 рр..
Економічний розвиток СРСР в 60-90-х роках
Реформи в Росії і перехід до ринкової економіки
Тренувальні завдання
Приклади розв'язання тренувальних завдань
Тест
Висновки
Запитання для повторення шостої глави
Підсумковий тест
Питання до заліку
Тлумачний словник
Список рекомендованої літератури
Історія економіки:
 1. C. Н. Кузнецова. Історія економікі.Практікум - 2011 рік
 2. Колектив авторів. Історія економіки: Шпаргалка - 2010 рік
 3. А. Дусенбаев, Н. Воєводіна. Економічна історія Росії - 2010 рік
 4. Д.А. Шевчук. Історія економіки - 2009 рік
 5. Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень - 2008 рік
 6. А.Г. Буйчік. Аналіз еволюції великого монополістичного ринку Італії другої половини XX століття - 2007
 7. К.І. Вахітов. Історія споживчої кооперації Росії - 2007
 8. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки - 2002 рік
 9. О.Д. Кузнєцова, І.М. Шапкін. Історія економіки - 2002 рік
 10. С.А.Бартенев. Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях - 1998
 11. В.І. Голубович. Економічна історія зарубіжних країн - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua