Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004 - перейти до змісту підручника

Економічний розвиток Російської централізованої держави (друга половина XV - XVII століття) і формування всеросійського ринку


У другій половині XV - середині XVI століть завершується об'єднання російських земель в єдину державу, до складу якого увійшли майже всі землі, населені росіянами, і чистячі-но території з неросійським населенням. Об'єднання російських земель в єдину державу б- ло обумовлено поступовим, повільно протікає процесом подолання економічної відособленості окремих земель внаслідок зростання продуктивних сил, поглиблення загально-жавного поділу праці та що почалася господарської спеціалізації окремих районів країни.
У 1480 року ліквідовано татарське ярмо, Іван III (1462 - 1505г.г.) в основному закінчив збирання російських земель під владою московських князів.
Створення централізованої держави відповідало тенденціям прогресивного розвитку країни. Також створення централізованої держави відповідало інтересам більшої частини феодального класу: сильне держава допомогла б йому забезпечити необмежену владу над селянами і сприяло б набуттю нових володінь за рахунок приєднання нових територій або захоплення селянських земель. Населення міст і основна маса кре-стьян також були зацікавлені у ліквідації феодальної роздробленості. Централізований-ве держава створювала сприятливі умови для розвитку торгівлі та промислів, забезпечувало захист від розрухи, яку приносили міжусобиці, захищало від зовнішніх ворогів.
Ліквідація феодальної роздробленості зробила сприятливий вплив на економічний розвиток країни: по-перше, із зникненням міжусобних воєн торгові шляхи стали менш небезпечними; по-друге, стала можливою уніфікація монети, по-третє, московські князі починають будувати нові міста, особливо в прикордонних районах, по-четверте, упорядкувавши феодальне законодавство, були видані судебники 1497 - 1550 р.р.; по-п'яте, виросли територіальні володіння Росії (приєднаний Псков, Рязанське князівство, Смоленськ, Астраханське князівство, під владу Москви потрапили марі, чуваші, удмурти, була завойована Сибір).
Сільське господарство в цей період розвивалося повільно. Врожаї були низькими: сам 3 (со-лайка в три рази більше, ніж посіяно) або сам 4, частими були неврожаї, вони тягли за собою важкі наслідки. Високі врожаї були з «новин», тобто з тих місць, які залишалися після випалювання лісу , вони були багаті золою. Однак, їх врожайність швидко падала. Культивувалися жито, овес, ячмінь, пшениця, гречка, льон, конопля. Розвивалося садівництво та городництво.
У другій половині XVI століття сільське господарство прийшло в занепад внаслідок лівонської війни (15558 - 1583г.г.), опричнини (1565 - 1572г.г.), смутного часу і нападу літів-ців.
XVII століття характеризується відродженням сільськогосподарського виробництва. Важливу роль в економічному розвитку феодальної Росії грала колонізація. Вона наклала відбиток на економічне життя країни. Колонізація розширювала оброблювані площі, збільшувала ресурси країни.
Посилення кріпацтва, господарські негаразди, литовське розорення змушувало бе-жати селян на нові місця .

XVI - XVII століття були періодом найбільш розвиненого феодалізму і посилення кріпацтва. У цей період відбувався перехід від вотчинного землеробства до Помісному. Вотчина - велике господарство, селяни в ньому слабо закріпачені, вони мають право на вихід , поміщику платять натуральний оброк. Якщо поміщик намагався збільшити побори, селянська община цьому опиралася. Маєток, як правило, належало середнім і дрібним феодалам. Тут селянин був більш покріпачений. Феодал міг змусити його «січ лісу» і розширювати оранку, заводити панщину, збільшувати оброки. У XVII - XVIII в.в. помісне володіння стає спадковим.
Кінець XV століття характеризується посиленням закріпачення. Були встановлені «обмеження селянського виходу». За 56 статті Судебника 1497 селянам дозволявся перехід тільки по закінчення польових робіт за тиждень до Юр'єва дня (26 листопада) і впродовж тижня після Юр'єва дня, потім минає повинен був платити «літнє» за користування двором. Цим створювалися серйозні перешкоди для міграції селянства.
Судебник 1550 підвищив плату за літнє, так як селяни втікали від своїх поміщиків. У 1580 році Іван Грозний видав указ, яким встановлювалися заборонні роки, коли скасовувалося право селянського виходу. Першим забороненим роком виявився 1581.
В 1592 - 1593 роках було проведено перепис населення і складені «Писцовой книги». Писцовойкниги фіксували соціальний статус селян і приналежність їх до визначений-ному маєтку.
Соборне укладення 1649 завершило закріпачення селян. Воно санкціонувало права феодала на селянське майно. Селянське майно могло бути продано за борги поміщика. Дворянин робився відповідальним за державні повинності селян. Згідно перепису 1678 тільки 10,4% селян залишалися на положенні вільних від кріпацтва.
Для XVI - XVП століть була характерна суміш натуральних і грошових оброків, панщини і дворової служби.
У XVI - XVII століттях сильно виросла економічна роль російського міста. У містах розви-ється ремесло. Кількість міст зростає, будуються прикордонні міста. Міста втрачають ось-чинний характер, соціальний статус посадскогонаселення поліпшується, вони стають вільних.
XVI - XVII століття характеризуються розвитком торгівлі і формуванням всеросійського ринку. Це пояснювалося зростанням продуктивних сил. Виробництво сільськогосподарської продукції збільшувалася. Намітилося розподіл праці між чорноземної і нечорноземної смугою. Південні повіти ставали постачальниками хліба, а північно-західні - льону. Русь по-складала в кочові райони хліб, а звідти йшов худобу. Північні райони спеціалізувалися на рибальстві і лісовому господарстві (видобуток смоли , дьогтю). Нижнє Поволжя налаштовувало уні-Кальной рибними багатствами. Із Сибіру надходила хутро.
Посилення експлуатації, вимагання грошових оброків, фіскальні побори государ-ства змушували селянина у всьому відмовляти собі і продавати найбільш цінні продукти (м'ясо, масло, яйця, мед).
Ремесло відокремлювалося від сільського господарства і приводило до зміцнення міст. Між містом і селом розвивався обмін. Міста перетворюються на торгові цін-вки.
Територіальний поділ праці сприяло посиленню економічних зв'язків між окремими областями країни і поступового злиття місцевих ринків в один всеросійський ринок.
У XVI - XVII століттях Росія стала займати більш важливе місце в міжнародній торгівлі. В 1654 були скасовані багато видів торгових мит. Їх замінила єдина мито. Торгова мито Росії приймає меркантилистский характер. Новоторговий статут 1667 подвоїв мита з іноземних купців, заборонив їм роздрібну торгівля і відвідування ярмарків, обмежив їх діяльність прикордонними містами. Мито слід було платити тільки іноземній валютою.
У XVI - XVII століттях виникає мануфактурна промисловість. Робоча сила для мануфак-тур формувалася з вільних селян, втікачів, селян з приєднаних зе-мель, що не знали кріпацтва.
Технічні передумови для появи мануфактур підготувало інтенсивний розвиток сільського і міського ремесла. Формування всеросійського ринку забезпечувало сировинні ресурси і збут мануфактурних виробів. Держава висувало великий попит на селітру, порох, зброю. За рахунок скарбниці фінансувалася велике виробництво. Велике виробництво велося в монастирях: видобуток риби, соляні промисли.
У XVII столітті створюються залізні, скляні, цегельні, шкіряні заводи. На мануфактурах застосовувався найману працю. Правомірно вважати мануфактури XVII століття капіталістичними.
Розвиток торгівлі вело до необхідності упорядкувати грошовий обіг. Влас-ного срібла майже не було. Срібну монету доводилося карбувати з єфимок (німецьких талерів), що надходили від іноземних купців. Кількість срібних грошей зменшувалася, держава почала здійснювати чеканку мідних монет (1654г.) , які повинні були функціонувати за курсом срібних. Податки ж стягували срібними грошима. У деяких місцях це викликало підвищення цін в 50 разів. У 1662 році в Москві виник «мідний бунт». Бунт був жорстоко придушений, але мідні монети були вилучені з обігу.
У першій половині XVII століття з населення стягувалися численні мита: Мит (з нагоди привозу товарів); явка (при виставці товарів на продаж); гостиное (при наймі лавок); Свальнов (при складі товарів); значніше, пудові, Конторно (при зважуванні). В 1551г. був введений збір Полонична грошей (на викуп полонених).
У XVIв. головною формою оподаткування була соха, посошная система. В XVIIв . встановилася система подвірного оподаткування.
У XVI - XVIIвв. різні збори з населення постійно збільшувалися. Збільшення соляного податку викликало «соляний бунт» 1648р.
Все це викликало загострення класових протиріч. В 1606 - 1607г.г. розгорнулося селянських повстання під керівництвом Івана Болотникова, в 1670 - 1671г.г. - під ке-дством Степана Разіна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Економічний розвиток Російської централізованої держави (друга половина XV - XVII століття) і формування всеросійського ринку "
 1. Тема 9 Періодизація історії економіки Росії
  економічний розвиток Росії в першій половині XIX століття. Реформи Олександра II. Росія на рубежі XIX-XX століть." Військовий комунізм "як етап становлення командно-адміністративної системи (1917-1921 роки). Росія в роки нової економічної політики (1921-1927 роки). Формування економіки влада (1928-1940 роки). Економіка СРСР в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 роки). Післявоєнне
 2. § 1.3. Історія розвитку наукових уявлень про оподаткування. Загальні і приватні теорії податків
  економічній системі суспільства змінювалося в міру розвитку суспільних відносин. Можна виділити шість етапів формування уявлень про природу оподаткування. На перших етапах податок виступав в основному як економічна категорія і тільки на останньому етапі податок став отримувати правовий зміст. Однією з первинних форм оподаткування виступала данину з переможеного народу. Все майно
 3. 3. Особливості феодальної економіки країн Західної Європи (V - XV століття)
  економічних систем: рабовласницької і первісної общини. Розрив між ними величезний. Якщо перша була високоорганізованна, то друга знаходилася на дуже низькому рівні розвитку, не знала класового ладу. У Франції, Іспанії, Італії, перебували під впливом Древнього Риму, феодалізм прийшов на зміну рабовладению. Але частіше феодальний лад приходив на зміну первіснообщинному. У Скандинавських
 4. Коментарі
  економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і
 5. Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму
  економічних робіт Маркса у зв'язку з тим, що студенти протягом ряду років детально вивчають економічне вчення Маркса і Енгельса. Завдання цього розділу: з'ясувати, як розвивалося вчення Маркса і Енгельса, як воно поступово збагачувалося. Зокрема для нас перед * ставлять великий інтерес аналіз виникнення марксизму. Певною ленінської роботі «Матеріалізм і емпірії-
 6. 4.3. Економічний розвиток Російського централізованого-ванного держави в сер. XV - сер. XVII вв.
  економічних зв'язків між усіма господарюючими суб'єктами, а також між окремими ринками в масштабах країни означало складання всеросійського ринку. Проте в цілому економічний розвиток Московської держави наприкінці XVI-поч. XVII ст. було порівнянно з XIII-XIV століттями в Західній Європі. За відсутності хороших сухопутних повідомлень і замерзаемость річок торговий оборот йшов дуже
 7. 1.1. 6. ЗАКОНИ ПРЕДРИНОЧНОЙ ЕКОНОМІКИ
  економічного життя людей. Тут відзначимо тільки найпростіші, початкові їх форми, що виникають між сторонніми людьми (не родичами). Виділимо три форми співробітництва: Поділитися? дарообмен? ринок Ці форми економічних відносин між приватними домогосподарствами можна бачити і сьогодні, особливо в глибинках сучасного суспільства. Більш змістовно економічна наука показує
 8. 2.4.1. Розвиток федералізму в Росії
  економічної та політичної ситуації аль -тернатівамі федеративного устрою Росії є рівно небезпечні для демократичних реформ конфедерація або повернення до адміні-стративно-командної «версії» унітарної держави. Рух по першому напрямку буде, безсумнівно, мати своїм підсумком рас-пад країни на десятки «удільних князівств». Рух по другий - при неможливості здійснювати
 9. 2.4.2. Економічний механізм російського федералізму
  економічні завдання розвитку федералізму. Економічний механізм російського федералізму, так само як і всі атрибути етой.форми державності, знаходиться в стадії становлення, тому важливо в першу чергу з'ясувати його специфічну роль у зміцненні інтеграційних почав соціально-економічного розвитку країни. Не існує, і не може існувати органічного збігу інтересів
 10. Реформи Петра I
    економічна політика Петра була спрямована на вирішення наступних завдань: озброєння народної праці кращими механічними прийомами і знаряддями виробництва, введення в народногосподарський оборот нових промислів. Реформою зачіпала всі галузі господарства. Для розвитку російської промисловості було намічено ряд заходів: виклик іноземних майстрів і фабрикантів, організація навчання майстерності російських
© 2014-2022  epi.cc.ua