Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І. Г. Блюмин. Історія економічних вчень, 1961 - перейти до змісту підручника

Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму

Цією темою починається новий розділ курсу історії еконо-вів навчань - розділ по історії марксистської политиче-ської економії.
У даному курсі немає необхідності повторювати у системати-чеський формі виклад економічних робіт Маркса у зв'язку з тим, що студенти протягом ряду років детально вивчають економічне вчення Маркса і Енгельса. Завдання цього розділу: з'ясувати, як розвивалося вчення Маркса і Енгельса, як воно поступово збагачувалося. Зокрема для нас перед * ставлять великий інтерес аналіз виникнення марксизму.
У відомій ленінській роботі «Матеріалізм і емпірії-критицизм» є наступна чудова формулювання, що «ще в 1843 році, коли Маркс тільки ще ставав Марксом, тобто засновником соціалізму, як науки, засновником сучасного матеріалізму, незмірно »багатшого содер-жаніем і незрівнянно більш послідовного, ніж всі пре-дидущей форми матеріалізму, - ще в той час Маркс з по-разючої ясністю намічав корінні лінії у філософії» *.
Маркс не відразу став пролетарським ідеологом. Основними джерелами, за якими ми можемо простежити розвиток марк * СИЗМ, є окремі твори Маркса і Енгельса,
1 В. І. Ленін. Соч., Т. 14, стор 322,
присвячені економічним питанням. У нас немає можливості і необхідності викладати тут зміст головного вироб-ведення Маркса «Капітал». Наше завдання ознайомитися з ря-дом робіт Маркса і Енгельса, які зіграли велику роль у розвитку марксистської політичної економії. Крім того, досить важливим джерелом для дозволу поставленої за-дачі є статті В. І. Леніна «Карл Маркс» 1 і «Фрідріх Енгельс» 2.
Значну допомогу у вивченні раннього періоду роз-ку марксизму може надати книга Д. І. Розенберга «Нариси розвитку економічного вчення Маркса і Енгельса в Соро-ковие роки XIX століття». У книзі міститься ряд нових матеріалів, які ще не переведені на російську мову. У ній дається систе-автоматично аналіз формування економічних поглядів Маркса і Енгельса аж до 1850 р. Досить докладно роз-нення вчення Маркса і Енгельса викладено в книзі Д. І. Розен-берга «Історія політичної економії» (вид. 1940 р.).
Переходжу до першого пункту нашого розділу - до питання про історичні умови виникнення марксизму. Як вам відомо, марксизм виник в 40-х р. минулого століття. Перші літературні роботи Маркса відносяться до 1842 Початкові роботи Енгельса були написані раніше і опубліковані ще в 1839 р. Але, по-перше, ці статті не економічного содер-жания, по-друге, Енгельс в той період виступав як револю-ційний демократ . По суті літературна діяльність Маркса і Енгельса як ідеологів пролетаріату починається з 40-х. рр.. В. І. Ленін у книзі «гасударств і революція» укази-вал, що «перші твори зрілого марксизму« Убогість філософії »і« Комуністичний Маніфест »відносяться якраз до передодня революції 1848-го року» 3. «Убогість філософії» написана в 1847 р. «Маніфест Комуністичної партії» почав підготовлятися з 1847 р., закінчено в 1848 р.
Перед нами постають два питання: чому марксизм виник саме в 40-х г ., а не раніше, і чому марксизм первісної виник «в Німеччині.
Головне твір Давида Рікардо "Початки политиче-ської економії і податкового обкладення» вийшло у світ в 1817 р. Перші твори зрілого марксизму з'явилися в 1847 р. Проміжок 30 років, дуже невеликий, але він був наповнений досить важливими подіями.
Рікардо жив в епоху, коли почали проявлятися послід-
1 См, В. І. Ленін. Соч., Т. 21.
2 Див В. І. Ленін. Соч., Т, 2.
3 В. І. Ленін. Соч., Т. 25, стор 373.
Ствия промислового перевороту, але промисловий переворот далеко не був завершений. Рікардо не знав такої гігантської за своїм економічним значенням сили, як залізні доро-ги. Рікардо помер в 1823 р., коли йшла лише підготовка до будівництва залізниць. У період написання робіт Рі-кардо рівень продуктивних сил був ще досить низьким. Навіть Англія, у той час найбільш передова країна, економі-но була ще недостатньо розвинена. Перший періодичний криза перевиробництва (1825 р.) вибухнула вже після смерті Рікардо.
Тому Маркс у роботі «Теорії додаткової вартості» певною мірою виправдовував Рікардо, який заперечував можли-ність загального надвиробництва, оскільки він не спостерігав жодного промислового кризи.
У 30-х р. відбулися зрушення у розвитку продуктивних сил, в характері економіки. Протягом 40-х р. була створена залізнична мережа в Англії. Залізничне будівельник-ство розвивається в ряді інших держав Західної Європи. До того часу, коли Маркс і Енгельс писали «Комуніст-чний Маніфест», було вже три промислових кризи - в 1825, 1836 і 1847 \ р. У цей час у багатьох країнах слджілся пролетаріат як клас і резервна армія робітничого класу стала очевидним фактом.
Особливо важливе значення для виникнення марксизму мав, (звичайно, зростання робітничого руху. Рікардо спостерігав ще вельми нерозвинені форми робітничого руху, коли робітники направляли свій основний удар не проти капіталістів, а про-тив машин. Існувало рух луддитів в Англії, кото-рої ставило своєю метою знищення фабрик і машин. У по-літичної області робочі йшли в основному за буржуазними партіями і буржуазія використовувала в (боротьбі за владу по-міць робітників. Так, іюльокая революція у Франції в 1830 р . привела «влади буржуазію, пролетаріат ж у ході револю-ційних подій не виступав ще зі своїми самостійними вимогами.
У 30-40-і рр.. XIX в. спостерігався не тільки кількісне зростання робітничого руху, починався зростання самосвідомості рабо-чого класу. Робочі виступають проти капіталізму. При цьому слід зазначити ірежде всього повстання ліонських ткачів. Воно відбулося в 1831 р. і повторилося в 1834 р. Це було віднов-ня, спрямоване проти буржуазії. Гаслом його став клич: «жити трудячись, або померти борючись». Повстанці висунули вимогу про право на працю. Вони, правда, ие усвідомили, що виступали з вимогою, спрямованим проти капиталисти-чеський системи, і тому ще сподівалися, що доб'ються в цьому питанні поступок у капіталістів.
Дуже важливим і новим явищем в робочому русі б-ло чартистское рух в Англії. Воно почалося в другій половині 30-х р. XIX ст. Головною заслугою чартизма було те, що він породив першу політичну організацію робітничого класу, висунув певні політичні завдання, виступив від імені пролетаріату.
Основні вимоги цього руху зводилися до встановлення загального виборчого права. Чартисти ще не дійшли до гасла знищення капиталисти-чеського ладу. Але за ними назавжди залишилася заслуга створення першої політичної організації робітників.
Нарешті, потрібно відзначити дуже важливу роль повстання німецьких робітників, яке відбувалося в 1844 р., - знамените повстання сілезакіх ткачів. Маркс у статті «Критичні за-мітки до статті «Пруссака» «Король прусський і соціальна реформа» вказує, що сілезьке повстання представляє величезний крок вперед в порівнянні з рухом французьких і англійських робітників. У чому переваги цього повстання? Для сілезскаго повстання характерно свідомість робітниками своєї сутності. Маркс в названій статті писав, що «жодна з французьких і англійських робочих повстань не мало настільки теоретичного і свідомого характеру, як повстання Сілезії * ських ткачів.
Насамперед, згадайте пісню ткачів, цей сміливий клич боротьби, 1где немає навіть згадки про вогнищі, фабриці, окрузі, але де зате пролетаріат відразу ж з разючої визначеністю, різко, без церемоній і владно заявляє привселюдно, що він протистоїть суспільству приватної власності. Сілезьке повстання починає саме тим, чим французькі та англійські робітники повстання кінчають, - тим саме, що усвідомлюється сущ-ність пролетаріату. Самий перебіг повстання теж носить риси цього переваги. Знищуються не тільки машини, ці со-Перник робочих, а й торгові книги, документи на право власності. У той час як всі інші рухи були на-мовані насамперед тільки проти господарів промислових підприємств, проти видимого ворога, цей рух направлено разом з тим і проти банкірів, проти прихованого ворога. Нако-нец, жодне англійське робоче повстання не велося з такою хоробрістю, обдуманістю і стійкістю »*.
Безумовно це повстання сприяло формуванню економічних поглядів Маркса. До цього Маркс вже обіймав-ся економічними питаннями, але тоді він не подолав ще «повністю впливу ідей утопічного соціалізму.
Порівнюючи епоху Рікардо і епоху Маркса і Енгельса, ми
I К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., т. I, стор 443J
бачимо, що Маркс і Енгельс спиралися на аналіз більш розви-тій капіталістичної економіки і враховували більш розвинене робочий рух. Тому сорокові роки виявилися благо-приємними для виникнення марксизму. Крім того, треба враховувати і політичну обстановку того часу. Марксизм виник у роки передреволюційні, коли назрівала криза 1848 Як відомо, революція 1848 р. була найбільшою рево-* Люцією XIX в., вона охопила низку країн Європи і викликала ог «ромни резонанс у всьому світі. Соціальна атмосфера загострилася-лась. Це допомогло появі справді революційного вчення. На відміну від Рікардо, тісно пов'язаного з буржуазією і слу * жив їй, Маркс і Енгельс перейшли на позиції прольоту-ріата.
Відзначимо деякі біографічні дані, характеризую-щие життя і діяльність основоположників марксизму
Маркс народився 5 травня 1818 р. місті Трірі, Рейнської обла-сти в досить заможній родині. Енгельс теж народився в Рейнській області, яка була найбільш розвиненою в промисловому відношенні. Це мало великий вплив на мировоз-зір Маркса і Енгельса. Батько Маркса був освіченою че-ловеком (адвокат, потім юрисконсульт), дотримуються дуже прогресивних поглядів і що перебували під впливом просвітницької філософії. Його улюбленими творами були твори Вольтера та Дідро, а також Локка.
Карл Маркс навчався в гімназії. Зберігся його випускний твір на тему: «Роздуми юнака при виборі професії-ці». У творі Маркс висував дві мети, властиві людино: служіння для блага суспільства; розумовий і моральний-ве вдосконалення людини. Ці цілі не суперечать ДРУГ Другові.
Юнацьке твір Маркса написано під впливом філо-софского просвітництва Тому думка деяких про те, що вже в цьому творі є зародок історичного матеріа-лізм, помилково. У ньому позначався лише французький механи-стіческій матеріалізм XVIII в.
По закінченні гімназії Маркс вступив до університету сну-чала в Бонні, потім в Берліні. Він вивчав юридичні науки, але найбільше займався історією і філософією. У ці роки Маркс примикав до левогегельянцам (які з ідеалістіч-ської філософії Гегеля робили революційні висновки), але стояв на позиціях філософського ідеалізму.
Збереглася докторська дисертація Маркса, надрукована в першому томі зібрання Творів Маркса і Енгельса (перше видання). Вона присвячена питанням античної філософії і трактує «відмінність між натурфілософією Демокріта і на-турфілософіей Епікура». У чому інтерес цього твору? Воно
9
показує перехід Маркса на позиції філософського мате-ріалізма.
Демокріт і Епікур - головні представники філософського матеріалізму в стародавній Греції. Маркс основну увагу приділяв Епікура, який був дуже вільнодумцем філософи, хоча формально і не заперечував існування бога, але приписував йому лише саму незначну роль. Маркс зазначав, що на відміну від споглядальної філософії Демокріт-та філософія Епікура має дієвий характер. У цьому мався зародок тієї думки, що філософи повинні не тотько пояснювати світ, а й змінити його. Дисертація написана в революційному дусі. У ній Маркс вихваляв образ Прометея, який викрав вогонь для людей і постраждав за інтереси суспільства. У передмові Маркс цитує Прометея: «По прав-де, всіх богів я ненавиджу».
Які висновки можна зробити про дисертації Маркса? Деякі коментатори намагаються знайти елементи мате-ріалізма в цій дисертації. Це невірно. Маркс в цей час варто ще на ідеалістичних позиціях. Але разом з тим, якщо порівнювати дисертацію Маркса і роботу Гегеля з історії філософії, то ми побачимо дуже серйозні розбіжності. Ге-гель засуджує Епікура за матеріалізм і атеїзм, а Маркс ста-вит йому це в заслугу.
По закінченні університету та захисту дисертації (1842 р.) Маркс почав працювати в редакції «Рейнської газети».
Перш ніж перейти до розгляду цього дуже важливого етапу в роботі Маркса, необхідно відзначити найбільш важливі факти з біографії Фрідріха Енгельса. Він народився 28 листопада-бря 1820 р. в тій же Рейнської області, в гір. Бармені, який був центром текстильної промисловості. За соціальним походженням Енгельс належав до буржуазії і досить великою. Сім'я Енгельса вела свій родовід з XVII в.
Його предки були торговцями, а потім текстильними фабрикантами. Батько Енгельса мав фабрику в західній Німеччині і був одно-тимчасово компаньйоном одного великого підприємства в Англії. Ця остання обставина полегшило переїзд Енгельса до Англії. Домашні умови були для Енгельса вельми небла-гопріятнимі. Батько був фанатично релігійною людиною, і Енгельсу доводилося багато боротися зі своїми рідними. Якщо взяти переписку Маркса і Енгельса, то Енгельс нерідко скаржився на важку сімейну обстановку. У листі Марксу від 17 березня 1845 Енгельс писав: «Коли я отримую листа, то його обнюхують з усіх боків, перш ніж передають мені. А так як вони знають, що всі ці листи від комуністів, то вони при цьому будують такі сумні фізіономії, що хоч з розуму Іди. Виходжу я, - все та ж фізіономія. Сиджу у себе в
  10
  кімнаті н працюю, - звичайно над комунізмом, це прекрас- але знають, - iBce та ж фізіономія. Я не можу ні їсти, ні пити, ні спати без того, щоб переді мною не стояла все та ж пла- Че-жалобна фізіономія. Залишаюся чи я вдома, йду чи, мовчу я, або говорю, читаю я чи пишу, сміюся або немає, - батько мій будує все те ж понуро-скорботне обличчя. До того ж старий мій так погано розбирається в усьому, що вважає оди- наково «революційним» комунізм і лібералізм, і незважаючи на всі мої заперечення, робить мене відповідальним за все мерзоти англійської буржуазії в парламенті »До
  Батько не дав можливості Енгельсу закінчити гімназію. Довелося займатися комерційною діяльністю, переїхати в Бремен, орієнтуватися на самоосвіту. 1838-1840 рр.. були часом його інтенсивної роботи. У Бремені він знако- мится з передовоїфілософією того часу. Особливо біль- великий вплив на Енгельса надав поет Людвіг Берні. Енгельс сам виступає з віршами. В одній зі своїх жартівливих поем він малює себе як затятого якобінця. У цей час Енгельс перебував під впливом французької буржуазної революції.
  У середині 1842 Енгельс, переїхавши до Англії, отримує можливість вивчати її економіку. У підсумку вивчення англій- ського капіталізму і англійського робітничого руху склади- вають його комуністичні погляди, які знайшли своє відображення в його роботі «Становище робітничого класу в Ан- глії ».
  Тепер перейдемо до питання про роботу Маркса в «Рейнської газеті », створеної в 1842 р. в Кельні на гроші прогресивних буржуазних діячів. В газету прийшли революційно налаштований- ві молоді діячі. Вона стала органом революційної демо- кратії і потрапила під вплив 'Маркса, колишнього її головним редактором.
  Маркс працював у «Рейнській газеті» нетривалий © ремя (1842 р. - початок 1843 р.). Але журналістська діяч- ність справила величезний вплив на формування його споглянув- ний. В. І. Ленін вказував, що в цей період почався перехід Маркса від ідеалізму до марксизму, від революційного демо- крата до комуніста. З цієї точки зору представляють біль- шой інтерес статті Маркса в «Рейнської газете». У нас вони опубліковані у першому томі творів Маркса і Енгельса * Робота Маркса в цій газеті відіграла велику роль не тільки у формуванні його світогляду. Вперше у Маркса виник інтерес до економічних питань. Сам Маркс писав про це
  1 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. XXI, стор 19.
И
  в «Передмові» до «До критики політичної економії». У ньому Маркс виклав коротко і свою наукову біографію. Він писав: «У 1842-1843 рр.. мені як редактору «Rheinishe Zeitung» пришитий- лось вперше висловлюватися про так званих матеріальних інтересах, і це поставило мене а скрутне становище. Обговорення в рейнському ландтазі питань про крадіжку лісу і дробленні земельної власності, офіційна полеміка, в яку пан фон Шапер, тодішній обер-президент Рейнської провінції, вступив з «Rheinishe Zeitung» щодо положе- ня мозельских селян, нарешті, дебати про свободу торгівлі і поблажливим митах дали перші поштовхи моїм занять економічними питаннями »1 (.
  З окремих статей «Рейнської газети» представляє інте- рес його стаття «Дебати з приводу закону про крадіжку лісу». Рань- ше ліс вважався власністю громади, і селяни вважали, що вони мають повне право збирати там дрова. З розвитком капіталізму лісу стають приватною власністю помещи- ков. Вони мали більшість у законодавчому органі і требо- вали проведення закону, кваліфікуючої заготівлю дров селянами без дозволу поміщика як крадіжку.
  У відповідь Маркс виступив з критикою дворянських домога- нізацією, показав класову природу держави і в тому числі Рейнського парламенту. Маркс писав: «Ця логіка, перетворюю- щая прислужника лесовладельцев © представника дер- ного авторитету, перетворює державний авторитет в при- служника лесовладельцев. Весь лад держави, роль различ- них адміністративних установ, - все це повинно вийти з своєї колії, все це має бути зведено до ролі знаряддя лесовладельцев; інтерес лесовладельцев повинен стати направ- ляющие душею всього механізму. Всі органи держави ста- новятся вухами, очима, руками, ногами, за допомогою яких інтерес лесовладельцев підслуховує, видивляється, оцінює, охороняє, вистачає, бігає »2.
  У цій статті Маркс ще не вільний від ідеалізму. Говорячи про так званий «істинному праві», він виходить з вічного кри- терия права.
  Маркс ставив питання про природу держави і намагався ви- яснити зв'язок між економічними і політичними пи- самі. Це характерно і для його іншої статті «Про станових комісіях в Пруссії ». Вони служили інтересам певних станів - ось теза Маркса. Правда, тут класовий аналіз НЕ був доведений до свого логічного кінця.
  З інших статей великий інтерес представляє стаття
  1 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 13, стор 5-б.
  2 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 1, стор 142.
  12
  Маркса «Комунізм і« Загальна Аугсбургская газета », так як в ній Маркс вперше висловив своє ставлення до коммуніз- му, хоча і визнавав прямо, що недостатньо вивчив питання, щоб висловити своє власне судження. Але Маркс все- гаки виступав проти аугсбургской газети, яка заперечувала комунізм, і підкреслював, що комунізм-це серйозне тече- ня. Маркс писав, що комунізм «становить у вищій сте- пені серйозний сучасний питання для Франції та Англії »1 (, і питав: «Чи не думає наша Аугсбургская кумушка, що її обурення і її мовчання спростували сучасні факти »2. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму "
 1. Лекція 2-я Формування економічних ідей марксизму
    історичне значення роботи «Становище робітничого класу в Англії»? У цьому творі з особливою силою підкреслюється роль пролетаріату. Маркс вже показав всесвітньо-історичну роль пролетаріату у «Запровадження» IK статті «До критики Геге-Левскі філософії права» і в «Святому сімействі». Але Маркс виходив з філософського обгрунтування ролі пролетаріату. Економічне обгрунтування ролі робітничого
 2. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
    історичні умо-ви, в яких вона була написана. Як відомо, в Німеччині в 60-х рр.. існували великі політичні організації робітничого класу. У 1863 р. утворився так званий Загальний німецький робочий союз. Його основоположником, ідейним керівником і натхненником був Лассаль. Осно & ної програмою загального-го німецького робочого союзу було так зване «Відкрий-тое
 3. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
    історичної школи. Вони висунули положення про те, що існує нібито така дилема: або є економічні закони, тоді потрібно визнати неіз-менность економіки, або існує розвиток, але тоді немає еко-номічного законів. Саме розвиток ця школа представляла як продукт чисто випадкових причин, що не мають внутрішніх за закономірностей. Звідси випливає фальшивий теза історія-чеський
 4. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
    історичній школі. Нарешті, третій метод, найбільш витончений, полягав у спробах перекрутити вчення Маркса, маскуючись частковим визнанням деяких його положень, дати вчення, глибоко відмінне від марксизму. Суть цього методу полягала в стрем-лении вихолостити революційний дух, революційну сущ-ність марксизму, перетворити Маркса в дюжинного ліберала. Такий метод характерний для
 5. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
    історичній школі? Ні-сомненно. Він був пов'язаний з цією школою і притому непосредст-венно. Зомбарт був учнем Шмоллера і сприйняв некою рие методологічні установки Шмоллера, але погоджувався не в усьому зі своїм учителем. Зокрема Зомбарт був дека-ком того крайнього емпіризму, який проповідував Шмоллер. Важко зарахувати Зомбарта до якого-небудь напрямку, тим більше, що в
 6. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
    історичну обстановку, в якій вона виникла. «Соціальний напрям», подібно австрійській школі, но-вої історичній школі, виникло як реакція на поширеною-ня марксизму, але разом з тим воно враховувало невдачі Бем-Баверка в полеміці з марксизмом. Тому, для того щоб об'єк-яснити виникнення «соціального напряму», корисно со-поставити його з австрійською школою.
 7. Лекція 16-я Каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
    історичний матеріалізм - материалисти-чеський розуміння історії, а що стосується філософського мате-ріалізма-діалектичного матеріалізму, то нібито він не обов'язковий, і марксист може захищати різні філософ-ські позиції. У книзі «Матеріалістичне розуміння історії» Каут-ський по суті відмовився від філософії діалектичного матеріалізму і прямо критикував діалектичний метод,
 8. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
    історичною школою [6], називає себе інтелектуальними охоронцями Будинку Гогенцоллернів, і в дискусіях школи Джона Бейтса Кларка з американським інституціоналізмом [7] на карту було поставлено значно більше, ніж питання про те, який підхід плідніше. Насправді предметом розбіжностей були епістемологічні підстави науки про людську діяльність і її логічна законність.
 9. 2. Світогляд і ідеологія
    історичного розвитку та інші об'єкти трансцендентного знання. Але подібні заяви є просто випадковими прикрасами. Звертаючись до виборців, партії висувають інші аргументи. Вони прагнуть показати, що система, яку вони підтримують, краще зможе реалізувати цілі, переслідувані громадянами, ніж системи, що захищаються іншими партіями. Вони згадують благотворні результати, досягнуті
 10. 2. Класифікація економічних систем
    історичному розвитку суспільства і виділити п'ять способів матеріального виробництва (первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний і комуністичний) на основі твердження про те, що вирішальна роль належить безпосереднього процесу виробництва, чи способу виробництва. Цікаво відзначити, що К. Маркс у листі до Віри Засулич виділяв всього три великі формації:
© 2014-2022  epi.cc.ua