Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
Наступна »
І. Г. Блюмин. Історія економічних вчень, 1961 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

Справжній курс лекцій покійного І. Г. Блюміна підго-кування до друку кафедрою Історії народного господарства та еко- аоміческіх навчань Економічного факультету Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. Публіка-кацией цього курсу кафедра хоче відзначити багаторічну працю Й великі заслуги І. Г. Блюміна на педагогічній ниві.
Ізраїль Григорович Блюмин був видатним ученим, глибоким знавцем історії економічних вчень і особливо сучасної економічної літератури. Своїми капітальними дослідженнями і критикою буржуазної політичної еконо-мії І. Г. Блюмин дуже багато зробив для радянської науки. Але він був не тільки великим ученим, але й талановитим педа-Гогом, блискучі лекції якого слухали тисячі радянських сту-дента.
Само собою зрозуміло, що дана робота має не толь-ко меморіальне, але й практичне значення. Вона вкрай потрібна студентам економічних вузів, оскільки навчального посібника з історії економічних вчень, що охоплює виникнення і розвиток як марксистської політичної економії, так і сучасної буржуазної політичної економії у нас ще немає.
Крім публікується роботи, в 1958 р. у виданні Соцекгіз зишла книга І, Г. Блюміна «Про сучасної буржуазної по-пітіческой економії», в якій стосовно до програми <урса «Історія економічних вчень» розглядається дегра-Дація і криза сучасної буржуазної економічної науки.

Таким чином, вихід у світ лекцій, підготовлених кафед-рій разом з вказаною вище книгою поповнить той суттєвий пробіл, який є в нашій літературі з історії еко-номічного навчань.
У лекціях І. Г. Блюміна чітко позначається гідний-ство його дослідницьких робіт. Читач легко помітить ці достоїнства: чіткість формулювань, послідовність і яс-ність викладу, вміння виділити основні питання і поло-ження, глибоку критику апологетичних побудов буржуаз-них економістів.
Правда, в курсі лекцій є деякі недоліки. От-частині вони пояснюються тим, що в основу даного видання поло-дружини стенограми лекцій, що читалися І. Г. Блюміна в 1951-1955 рр.., Т. к. пізніших стенограм не збереглося. Крім того, багато питань курсу були перенесені на семи-нари і тому не знайшли відображення в лекціях.
Так, у першому розділі немає достатньо повної характеристи-ки історичних умов розвитку марксизму, форм класової боротьби, істотного змісту всіх трьох томів «Капіталу» К. Маркса, основних положень, що розвиваються Ф. Енгельсом в « Анти-ДюрІнгу »та ін
У другому розділі залишилася нез'ясованою зв'язок економіч-ських концепцій суб'єктивізму з початком епохи імперіалізму * Критика буржуазних теорій не завжди доводиться до политиче-ського викриття, а іноді зводиться до з'ясування відмінностей з марксистською точкою зору.

Багато чого в лекціях викладається занадто стисло, у зв'язку з чим стираються грані між окремими представниками в рамках школи або напряму. Недостатньо чітко окреслено но-вий етап вульгаризації буржуазної політичної економії. Не завершений аналіз еволюції Зомбарта. Мало в лекціях йдеться про суб'єктивізмі і "соціальному напрямку» в рус-гкой буржуазній літературі. Занадто велике місце зайняли питання методології.
Всі ці недоліки почасти знижують цінність лекцій, і ігнорувати цю обставину не можна. Безсумнівно, що сам І. Г. Блюмин усунув би ці недоліки при спеціальній роботі над підготовкою цього курсу до друку.
Проте курс лекцій професора І. Г. Блюміна, з-що дається посмертно, буде корисним навчальним посібником для студентів, аспірантів і викладачів, що цікавляться во-просами історії економічних вчень.
Ф. Полянський
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПЕРЕДМОВА"
 1. Передмова
  передмову до цього величезного, спірного і дуже цікавого тексту. Чл.-кор. РАН В.С.
 2. Коментарі
  передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи неправильна та чи інша теорія, а про те, корисна вона для капіталу чи шкідлива, зручна чи незручна ... Безкорисливе дослідження поступається місцем боям найманих писак, неупереджені наукові вишукування, замінюються упередженою, догідливою апологетикою (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 23. С. 17).
 3. Передмова
  Я провів інтерв'ю з більш ніж тридцятьма найвизначнішими біржовиками нашого часу і кожному з них задавав кілька однакових питань [Інтерв'ю було опубліковано у збірниках «Ринкові чаклуни» і " Нові ринкові чаклуни "(« Market Wizards », New York Institute of Finance, 1989;« The New Market Wizards », HarperBusiness, 1992). - Тут і далі примітки перекладача.]. Серед них був такий: «Чи була в
 4. Глава 21
  передмови перейти до розповіді про те, як я почав маніпулювати ринком для інших. Це все газетярі, які бравурно і барвисто розписали, як я повністю виплатив мільйони боргу. Моя азартність, розмах і виграші були настільки перебільшені, що про мене заговорили на Уолл-стріт. Давно минули часи, коли ділок, керуючий двомастами тисячами акцій, міг домінувати на ринку. Але публіці
 5. Передмова
  Пропонований читачеві підручник «Економіка» написаний на рубежі XX-XXI століть. Це грань, що розділяє дві епохи: епоху з помилкового, суперечливого розвитку економічних систем XX століття і епоху початку третього тисячоліття, в яку вступає людство, спираючись на потенціал, тенденції і традиції, що сформувалися в XX столітті. Одночасно це епоха нових, кардинальних змін у всіх сферах
 6. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  передмові до якої він пише, що головне завдання політичної економії - визначити закони, які керують розподілом створеного продукту. Однак спочатку сфера інтересів Рікардо перебувала в галузі дослідження грошово-кредитного обігу. І тут, розглядаючи його погляди, не можна не сказати про внесок Рікардо в розробку проблем грошового обігу. На думку Рікардо,
 7. 4. Економічні погляди Дж.Мілля
  передмові до свій роботі пише, що його завдання полягає в тому, щоб написати оновлений варіант "Багатства народів" з урахуванням збільшеного рівня економічних знань і самих передових ідей сучасності. Дж.С.Мілль (1806-1873), англійський філософ і економіст, син іншого англійського економіста - Джеймса Мілля, який був близьким другом Д. Рікардо і вплив останнього дуже помітно в роботі
 8. Лекція 1 - я Історичні умови виникнення марксизму
  передмові Маркс цитує Прометея: «По прав-де, всіх богів я ненавиджу». Які висновки можна зробити про дисертації Маркса? Деякі коментатори намагаються знайти елементи мате-ріалізма в цій дисертації. Це невірно. Маркс в цей час варто ще на ідеалістичних позиціях. Але разом з тим, якщо порівнювати дисертацію Маркса і роботу Гегеля з історії філософії, то ми побачимо дуже
 9. Лекція 2-я Формування економічних ідей марксизму
  передмові до другого тому «Капіталу» Енгельс відзначав, що Маркс почав серйозно вивчати політичну еко-номію після свого приїзду в Париж. Він студіював праці буржуазних класиків - Сміта, Рікардо; вивчав вульгарних економістів - Джемса Мілля, Мак Куллоха, Сея, і т. д. До со-ужалення, конспекти цих праць опубліковані тільки на не-німецьких мовою в третьому томі першої частини німецького
 10. Лекція 10-я Нова історична школа
  передмові до першого тому «Капіталу» порівняй-вал теоретичну абстракцію з мікроскопом, який поз-воля краще вивчати дійсність. В. І. Ленін писав у «Філософських зошитах», що абстракція матерії, абстракція законів природи, абстракція вартості, одним словом, будь-яка наукова абстракція, відображає природу глибше, повніше, вірніше. Він так формулював свою думку: «Від живого
© 2014-2022  epi.cc.ua