Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004 - перейти до змісту підручника

5. Зародження і розвиток державного монополістичного капіталізму (кінець XIX - початок XX століття)


Розвиток світових продуктивних сил наприкінці XIX - початку ХХ вв. відбувалось не-обичайно високими темпами (так, сумарна виплавка сталі з 1870 по 1900 рр.. зросла в 20 разів), внаслідок чого збільшився обсяг світового промислового виробництва. Кількісні зміни супроводжувалися бурхливим розвитком техніки, нововведення якої охоплювали різні сфери виробництва, його технології. Виникло багато нових галузей промисло-вості, яких світ раніше не знав. Відбулися суттєві зрушення в розміщенні виробляй-них сил як між країнами, так і всередині окремих держав.
Такий стрибок у розвитку світового промислового потенціалу пов'язаний з сталася у розглянутий період науково-технічної революцією.
До рубежу XIX-XX ст. кардинально змінилися основи наукового мислення; переживає розквіт природознавство, йде створення єдиної системи наук. Цьому сприяло відкриття електрона і радіоактивності. Відбулася нова наукова революція, що почалася у фізиці і охопила всі основні галузі науки.
Наприкінці XIX - початку XX вв. зв'язок науки з виробництвом набула більш міцний і сис-тематичний характер; встановлюється тісний взаємозв'язок науки з технікою, обуславливаю-щая поступове перетворення науки в безпосередню виробничу силу суспільства.
«Мала» наука перетворюється у «велику» - чисельність зайнятих у цій сфері збільшилася, виникли спеціальні ланки науково-дослідної діяльності, завданням яких стало якнайшвидше доведення теоретичних рішень до технічного втілення, в їх числі - досвід -но-конструкторські розробки, виробничі дослідження, технологічні, дослідно-експериментальні та ін
Процес революційних перетворень в галузі науки охопила потім техніку і технологію.
Був зроблений крок вперед у визначальній галузі господарства - енергетиці: силу пара замінила сила електрики. В. Сіменс в Німеччині винайшов динамо-машину (1867 р.), Т. Едісон у США - генератор (1891 р.). Люди навчилися передавати електроенергію на відстань, створили електромотори. Були також винайдені електрична залізниця, телеграф, лампа розжарювання, новий паровий двигун - турбіна, а також двигуни, що працюють на нафті і бензині, в результаті чого в 1883 - 1885 р.р. був створений автомобіль. Були зроблені відкриття в галузі хімії, прогресивні зміни в технології старих виробництв - металургії, металообробці. Всіх відкриттів і винаходів навіть не перерахувати: тільки один Т.
Едісон запатентував більше тисячі винаходів.
Застосування нової техніки і виникнення нових галузей зумовили укрупнення, концентрацію виробництва і, в кінцевому підсумку, виникнення монополій, що зосередили у своїх руках випуск більшої частини продукції і забезпечили собі отримання монопольно високого прибутку. Провідні капіталістичні країни закінчили розділ світу і перетворилися на імперіалістичні держави, викачували з колоній величезні багатства.
Перша світова війна викликала величезний розвиток військової техніки. Таким чином, друга науково-технічна революція охопила різні сфери промислового виробництва. Перевершила вона попередню епоху за темпами технічного прогресу. На початку XIX в. порядок винаходів обчислювали двозначним числом, в епоху другого НТР - чотиризначним. Найбільше число винаходів запатентовано американцем Т. Едісоном (більше 1000).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Зародження і розвиток державного монополістичного капіталізму (кінець XIX - початок XX століття) "
 1. 6. Заробітна плата та засоби існування
  зародження цивілізації до наших днів, можна в загальному вигляді встановити той факт, що продуктивність людської праці збільшилася в багато разів, оскільки жителі цивілізованих країн насправді сьогодні виробляють набагато більше, ніж їх предки. Однак концепція продуктивності праці взагалі не має ніякого праксіологічного або каталлактіческого значення і не допускає ніякого
 2. Глосарій
  розвитком міжнародних економічних відносин перетворюється на світову валютну систему Валютний арбітраж - операції з метою отримання прибутку з різниці валютних курсів однієї і тієї ж грошової одиниці на різних валютних ринках (просторовий арбітраж) або різниці в динаміці курсу (часовий арбітраж) Валютний курс - співвідношення обміну двох грошових одиниць або ціна грошової одиниці
 3. Питання для повторення
  розвитку країн третього світу в 80-90-х рр..? 19. Яку роль в економічних відносинах між країнами зіграли ТНК? 20. Якими тенденціями характеризувалося розвиток економіки Китаю після Другої світо-вої
 4. Питання до заліку
  розвитку історії народ-ного господарства. 2. Метод пізнання економічних явищ. Місце історії економіки в системі економіч-ських наук. 3. Зародження капіталістичних ринкових відносин в надрах феодалізму. 4. Великі географічні відкриття XV-XVII ст.: Передумови, роль в первісному накопиченні капіталу і формування колоніальних систем. 5. Первинне накопичення капіталу:
 5. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  розвитком процесу експансії буде безперервно зростати. Але так як кредитна експансія триває, то валова ринкова ставка не досягає значення, при якому вона покривала б і початковий відсоток, і цінову премію. Цей момент необхідно підкреслити, оскільки він підриває звичні методи оцінки, за допомогою яких люди відрізняють низькі процентні ставки від високих. Зазвичай в розрахунок
 6. Коментарі
  розвитку суспільства і відкидав думку про те, що економічний розвиток може направлятися за допомогою законодавства. Всі ці твердження зазіхали на самі основи історичної школи. З різкою відповіддю Менгеру виступив Г. Шмоллер. Менгер у свою чергу випустив памфлет Помилки історичної школи в німецькій політичній економії. Поступово дискусія виродилася в особисті нападки. Суперечка про методи
 7. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  розвинених країн, і були набагато нижче боргів багатьох розвинених країн. По відношенню до ВВП Італія, Бельгія і Греція мають принаймні втричі великі зовнішні борги (15). Мексиканська економіка працювала добре, бюджет Мексики був збалансований, але песо було переоцінено, і дефіцит платіжного балансу, де домінувало споживання, доводилося фінансувати короткостроковими вливаннями капіталу замість
 8. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
  зародження капіталістичних відносин в сільському господарстві. Отже, ігноруючи матеріальне виробництво, «соціальний напрям» робило головний упор на правові відносини, не тільки затемнюючи, заплутуючи питання методологічно, але й ис-користуючись свої домисли для апології капіталізму. Якщо трактувати взаємини робітників і капіталістів з чисто правової точки зору, то виявиться, що
 9. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  розвиток суперечливо, і частково відбувається скорочення цієї верхівки робочого клас-са, причому навіть в Англії буржуазія, втративши своє панів-ствующее положення на світовому ринку, зараз має менше можливостей підкуповувати верхівку робітничого класу, ніж, ска-жем, в минулому столітті. По ряду статистичних даних про рівень заробітної плати можна судити, що різниця у рівні заробітної плати
 10. 6.2. Особливості індустріалізації західного світу
  розвиток товарно-грошових відносин привело до формування промислового попиту на готові вироби та това-ри; * значна концентрація капіталу в приватних руках (до 1750 - дохід з державної ренти сягав лише 3%); * завершеність аграрної революції, що сприяла формуванню ринку робочої сили і концентрації земельних угідь; * зміни в агрокультурі (трипілля замінено
© 2014-2022  epi.cc.ua