Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004 - перейти до змісту підручника

Питання до заліку


1. Предмет історії економіки. Загальне та особливе в економічному розвитку історії народ-ного господарства.
2. Метод пізнання економічних явищ. Місце історії економіки в системі економіч-ських наук.
3. Зародження капіталістичних ринкових відносин в надрах феодалізму.
4. Великі географічні відкриття XV-XVII ст.: Передумови, роль в первісному накопиченні капіталу і формування колоніальних систем.
5. Первинне накопичення капіталу: сутність, джерела, чинники.
6. Затвердження капіталізму в Англії. Промисловий переворот: передумови, сутність, наслідки.
7. Особливості генезису капіталізму у Франції і Німеччині в кінці XVIII - початку XIX століття. «Прусський шлях» розвитку капіталізму в сільському господарстві.
8. Розвиток капіталізму в США в кінці XVIII - початку XIX століття.
9. Причини промислового відставання Англії та Франції наприкінці Х! Х - початку ХХ століття.
10. Причини прискорення індустріалізації Німеччині наприкінці Х! Х - початку ХХ століття.
11. Економічний підйом США в кінці XIX початку XX в. і його причини.
12. Основні зміни в матеріально-виробничій базі економічно розвинених країн у першій половині ХХ століття.

13. Світова економічна криза 1929-1933 рр.. «Новий курс» Рузвельта і його значення.
14. Економічні причини і наслідки другої світової війни.
15. Вплив НТР на трансформацію капіталістичного ринкового господарства.
16. Динаміка і форми розвитку змішаної економіки провідних країн.
17. Становлення феодальної економіки Росії.
18. Економіка Росії в XVIII-XIX ст. Економічна політика Петра I.
19. Криза російського феодалізму в першій половині XIX століття. Зміст і сутність ре-форми 1861
20. Початок промислового перевороту.
21. Розвиток промисловості на початку XX століття. Сільське господарство. Реформа Столипіна і її значення
22. Державно-монополістичні тенденції розвитку Росії наприкінці Х! Х - початку ХХ століття.
23. Економіка Росії в I світовій війні.
24. Економічна політика тимчасового уряду
25. Перші економічні перетворення Радянської влади. Політика «воєнного коммуніз-ма».
26. План ГОЕЛРО і його народно-господарське значення.
27. Економіка СРСР в роки НЕПу (1921-1929рр.).

28. Грошова реформа 1922-1924гг.
29. Індустріалізація економіки СРСР. Проблема джерел коштів для індустріалізації-ції.
30. Необхідність колективізації сільського господарства СРСР; проблема її історичних альтернатив; форсування колективізації і його негативний вплив на розвиток Радянського сільського господарства.
31. Деформація ринкових відносин в 30-х роках.
32. Економіка СРСР в роки Великої Вітчизняної Війни і відновлення народного гос-подарства.
33. Пошуки шляхів удосконалення управління промисловістю і будівництвом в по-слевоенний період.
34. Розвиток радянської економіки в 1965-1985 рр..
35. Наростання труднощів в економічному розвитку СРСР наприкінці 70 - початку 80 рр..
36. Економічний стан СРСР напередодні реформи 90-х рр..
37. Монетаристская концепція регулювання радянської економіки і результати її реалі-ції.
38. Соціально-економічні перспективи розвитку ринкового господарства Росії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання до заліку "
 1. Питання до заліку
  1. Економічна діяльність - основа життя суспільства. Потреби. Вільні і економічні блага. 2. Предмет економічної теорії. Економічні відносини, економічні категорії та економічні закони. 3. Основні етапи розвитку економічної теорії. 4. Методи економічної теорії. 5. Функції економічної теорії, і її значення в формуванні економічної політики та раціонального
 2. Питання до заліку
  4. Що розуміється під глобалізацією? 5. Що послужило основою формування світового ринку і світового господарства? 6. У чому якісні відмінності світового господарства від світового ринку 7. Яка роль транснаціональних корпорацій у формуванні світового господарства? 8. Як розвивався процес інтеграції у світовій економіці? 9. Назвіть основні форми вивозу і функціонування капіталу за кордоном.
 3. 15. Міжрегіональні курси валют
  питання суто технічне. У будь-якому випадку ціна, яку житель А (або В) платить за платіж, який підлягає виплаті в В (або А), тримається в межах, визначених витратами на доставку. Вона не може бути вище номіналу більше, ніж на вартість доставки (експортна золота точка) і не може впасти нижче вартості доставки (імпортна золота точка). Може існувати при збереженні без змін всіх
 4. 11.3. Аналіз складу, структури і динаміки кредиторської заборгованості
  питання, в результаті чого відбулося зростання більш ніж в 18 000 разів кредиторської заборгованості за розрахунками з іншими кредиторами. За цією статтею відображаються суми неоплачених рахунків постачальників та інших організацій за отримані від них товари та надані послуги. Також тут врахована заборгованість інституту перед НАН по відрахуваннях 10% прибутку, одержуваної від здачі площ установи в оренду. На
 5. Якщо ми розділимо цю цифру на чисельність дорослого населення США (200 млн чоловік від 16 років і старше), отримаємо, що
  питання не знає ніхто. 592 Частина 10. Гроші і ціни в довгостроковому періоді Організація ФРС Пропозиція грошей - кількість грошей в економіці. Грошово-кредитна політика - сукупність рі-шень Центрального банку щодо пропозиції грошей. Федеральна резервна система США була створена в 1914 р. після серії банкрутств декількох кредитних установ,
 6. 4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
  питань і зауважень, з'ясувати які можна в ході подальшої самостійної роботи з додатковою литерату-рій або на консультації з викладачем, що веде курс. Виконання тестових завдань, використовуваних як самоконтролю, дозволить не тільки адекватно оцінити власні знання, а й покаже викладаючи-телю рівень освоєння студентом навчального матеріалу. Підсумкова оцінка за курсом
 7. 15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
  питання про прибутковий податок ставилося з відміною кріпосного права, однак закон про його справляння з'явився лише в 1910 р., введення його намітилося в 1917 р., але у зв'язку з революційними подіями закон не був введений в дію. До 1992 р. в нашій країні стягувався прибутковий податок з робітників і службовців. Сучасний порядок стягування прибуткового податку в РФ введено з січня 1992 У відповідності з ним
 8. 30.3. Фонд соціального страхування РФ
  питань соціального страхування. Доходи Фонду утворюються за рахунок таких джерел: - страхових внесків роботодавців - організацій і громадян, які використовують працю найманих працівників (92% від загальної суми доходів); - асигнувань з федерального бюджету на покриття витрат, пов'язаних з наданням пільг і компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або
 9. Словник термінів
  питань місцевого значення. Мінімальний місцевий бюджет - розрахунковий обсяг доходів і видатків місцевого бюджету, що враховує державні мінімальні соціальні стандарти. Місцевий бюджет - бюджет муніципального освіти, формування, затвердження і виконання якого здійснюють органи місцевого управління. Мінімальна бюджетна забезпеченість - мінімально допустима вартість
 10. Боргові проблеми субфедерального рівня
  питань, віднесених до їх компетенції. Необхідно рекомендувати центральної влади поряд з обмежувальної бюджетної та боргової політикою створювати більше можливостей регіонах по нарощуванню їх бюджетного потенціалу, відмовитися від штучної практики бездефіцитності регіональних і місцевих бюджетів у межах норм, що допускаються Бюджетним кодексом РФ, а також не форсувати в регіонах
© 2014-2022  epi.cc.ua