Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004 - перейти до змісту підручника

Приклади розв'язання тренувальних завдань


1. У сприятливих кліматичних умовах і на родючих грунтах можна було отримати значний додатковий продукт навіть при низькому рівні техніки. А саме додатковий продукт був головним умовам народження цивілізації на Сході.
2 Основні ознаки Держави Стародавнього Восто-ка Античні рабовласницькі держави Основи економіки
Державна власність на землю, засоби виробництва, ра-бов. Розвиток зрошуваного землеробство лия, ремесла. Переважання приватної власне-сти на землю, засоби виробництв-ва, рабів. Розвиток сільського госпо-дарства, ремесла. Характер виробництв-ва
Натуральне господарство. Просте відтворення. Слабкий розвиток товарного виробництва. Натуральне господарство. Просте відтворення. Більш розвинене товарне виробництво. Головна виробник-ная сила Вільні селяни Раби Характер рабства
Патріархальне рабство. Вико-вання рабів в основному в домашньому господарстві. Класичне рабство. Викорис-ня рабів у всіх видах госпо-кої діяльності Роль держави в еконо-Міці У руках держави зосереджені всі ресурси. Східна деспотія. Розвиток і охорона приватної собст-ності, інтересів вільних громадян, збір податків.
3. Соціально-економічний розвиток давньогрецьких полісів йшло двома шляхами: афин-ським і спартанським. Афінський шлях розвитку пов'язаний з переважанням в господарстві країни торгівлі та ремесла, широким застосуванням рабської праці, демократичним устроєм суспільно-політичного життя (всі громадяни вважалися рівноправними, влада належала всьому народу).
По цьому шляху крім Афін розвивалися такі поліси, як Коринф, Мілет у Малій Азії, Сиракузи на острові Сицилія і ін
Іншим варіантом соціально-економічного розвитку був спартанський . За цим варіантом крім Спарти розвивалися міста-держави в Фессалії, Беотії та ін Ці поліси знаходилися на більш низькому рівні економічного розвитку, оскільки їх господарство було натуральним, переважало сільськогосподарське виробництво, ремесло і торгівля, товарно-грошові відносини були розвинені слабко (срібні монети з'явилися лише на початку VI ст.). Спартанського типу господарства властиве велике число залежних працівників, оскільки спартиатам було заборонено займатися господарством, основну частину часу вони проводили у військових походах або в підготовці до них, займаючись спортом. У господарствах працювали ілоти (землеробська частина населення Спарти, що була власністю держави), а ремеслом і торгівлею займалися періеки («живуть навколо»), що представляли неповноправних частина населення Спарти. Періеки на відміну від ілотів були вільними людьми, могли мати земельну власність, але були позбавлені політичних прав. Характерними рисами спартанського суспільства були прагнення до рівності, презирство до багатства, сувора система виховання, населенню заборонялося мати предмети розкоші, гроші.
4. Стародавня Греція цього періоду проводила широку колоніальну політику, оскільки в результаті зростання населення гостро відчувався брак зерна, худоби, солі, сировини для ремісничого виробництва, росла потребою в рабів.
До того ж в результаті зростання населення збільшилося число малоземельних і безземельних селян, що вело до зростання соціальної напруженості у відносинах між аристократією і демосом (народом). Складна демографічна обстановка (перенаселеність деяких полісів) штовхала на пошуки нових земель з метою їх заселення. Колонізації сприяло і наявність потужного, швидкохідного флоту. За рахунок колоній греки отримали хліб, худобу, мідь, срібло, залізну руду, рабів, папірус, тканини, прянощі і т.д. Колонізація дала поштовх розвитку торговельних відносин з іншими країнами. До того ж у цей період в грецьких полісах розгорнулася політична та соціальна боротьба, і в колонії йшли незадоволені, небезпечні для знаті політичні супротивники. Водночас міста-метрополії за рахунок колоній розширили ринок збуту надлишків виробленої сільськогосподарської та ремісничої продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Приклади розв'язання тренувальних завдань "
 1. Тренувальні завдання
  рішення тренувальних завдання. 1. Економічні проблеми Національні Глобальні 1) падіння курсу долара; 2) зростання рівня цін; 3) розрив між мінімальною заробітною платою і прожитковим мінімумом; 4) переважання в експорті сировинних ресурсів; 5) залежність економіки від імпорту 6) низька інвестиційна активність 1) забруднення навколишнього середовища; 2) паливно-енергетичний
 2. Приклади розв'язання тренувальних завдань
  1. У перерозподілі феодальної ренти між шарами панівного стану. 2. Розвиток внутрішньої торгівлі стримували такі чинники: слабка купівельна спроможність основної маси населення (селян), феодальна роздробленість, високі та-моженних мита при перетині кордонів земель, погані дороги і розбій на них. Розвиток зовнішньої торгівлі стримувалося відсутністю достатньої
 3. Приклади розв'язання тренувальних завдань
  Фактори, що впливали на розвиток економіки Англія 1. Промисловий переворот - перехід від мануфактури до фабрики. 2. Центральною подією промислового перевороту було винаходу-тение парового двигуна. 3. У середині XIX в. Англія стала найбільшою колоніальною тримаючи-вої. Франція 1. Накопичення капіталу здійснюється шляхом лихварської експлуатації своїх французьких селян.
 4. Приклади розв'язання тренувальних завдань
  1. А) Низькі темпи економічного розвитку США пояснюються наслідками "великої депресії" чи економічної кризи 1929-1933 рр..; Б) Зростання промисловості Німеччини в цей період стався внаслідок державної політики мілітаризації економіки, що проводиться фашистським режимом Гітлера з метою під-готовки до Війні; В) Положення економіки Англії погіршила перша світова війна. Здобувши в ній
 5. Приклади розв'язання тренувальних завдань
  1. Дані таблиці дозволяють зробити висновок, що Росія з виплавки чавуну, виробництва заліза, видобутку кам'яного вугілля випереджала розвинені країни. За нею слідували Франція, США і Німеччина. В кінці дев'ятнадцятого століття для економічного розвитку Росії були характерні високі темпи зростання в галузях важкої промисловості. 2. Стан бюджету радянської Росії в роки «воєнного комунізму» На
 6. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  приклади монопольних цін є наслідком втручання держави в бізнес. Вони не були породжені грою факторів, що діють на вільному ринку. Вони суть продукти не капіталізму, а саме спроб протидіяти силам, що визначає величину ринкових цін. Говорити про монополістичному капіталізмі означає спотворювати факти. Більш доречним буде говорити про монополістичному інтервенціонізм або
 7. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  прикладі територіального медичного об'єднання (ТМО), яке включає центральну районну лікарню і амбулаторно-акушерські пункти. У процесі здійснення своєї діяльності ТМО систематично набуває і витрачає різні матеріальні цінності. Під матеріальними цінностями розуміють речові елементи, використовувані в процесі господарської діяльності в якості предметів
 8. Принцип 9 Ціни ростуть тоді, коли уряди друкує надто багато грошей Принцип 10 У короткостроковій перспективі
  прикладу зробленого вами важливо-го вибору. 2. Які витрати втрачених можливостей ре-ня про похід в кінотеатр? 3. Вода необхідна для життя. Які предель-ні переваги склянки води? 4. Чому політики повинні пам'ятати про стимулиро-вання? 5. Чому торгівля між країнами не схожа на 6. 7. 9. 10. гру, в результаті якої визначаються побе-дители і переможені? Чим
 9. Висновки
  приклад каждо-го з них. Чому економісти іноді пропонують політи-кам протилежні поради? Завдання для самостійної роботи 1. Наведіть приклади використання специфічні-ческогонаучного мови в одному з предметів, які ви
 10. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Припустимо, що чемпіонка світу з машинопису закінчила університет і
  приклад, коли одна людина обла - дає абсолютною перевагою в якомусь виді діяльності, а інша людина володіє порівняльною перевагою. Яке - абсолютне або порівняльне - пре-майно має більше значення для торгів-ли? Поясніть вашу відповідь, використовуючи приклад, який ви привели у відповіді на питання 2. Чому економісти заперечують проти політики, яка
© 2014-2022  epi.cc.ua