Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004 - перейти до змісту підручника

Приклади розв'язання тренувальних завдань


1. А) Низькі темпи економічного розвитку США пояснюються наслідками "великої депресії" чи економічної кризи 1929-1933 рр..;
Б) Зростання промисловості Німеччини в цей період стався внаслідок державної політики мілітаризації економіки, що проводиться фашистським режимом Гітлера з метою під-готовки до Війні;
В) Положення економіки Англії погіршила перша світова війна. Здобувши в ній перемогу, Англія зазнала величезних втрат (втрачена половина торгового флоту, розірвані зв'язки з ко-лоніямі, величезний борг США), у промисловості спостерігалися хронічний застій і масо-вая безробіття. До того ж, основу економіки складали традиційні галузі (вугільна, металургійна, текстильна), які в інших країнах витіснялися новими (хімічна, електротехнічна, автомобільна та ін
). Англія підійшла до світового економічного кри-Зісу, що не відновившись після першої світової війни, а наслідки кризи ще сильніше відбилися на темпах розвитку її економіки.
2. А) Закономірності динаміки ВВП провідних країн світу за 1961-1985 рр.. полягають у підвищенні середньорічних темпів приросту ВВП в період з 1961 р. по 1973 р. і зниженні з 1974 р. по 1985 р.;
Б) Максимальне зниження середньорічних темпів приросту спостерігалося в Велікобріта-ванні в 1980-1985 рр..;
В) Зниження темпів приросту ВНП в розглянутих країнах відбувалося в період1974-1979 р.р. як наслідок світової енергетичної кризи і в 1980-1985 рр.. як результат підняття країнами ОПЕК цін на нафту в 1979 р.

3. Як основні причини кризових явищ в економіці країн членів РЕВ в 80-х роках слід відзначити:
1) "закритість" економіки країн РЕВ від конкуренції;
2) низька конкурентоспроможність східноєвропейських товарів на світовому ринку;
3) розбіжності і конфлікти всередині РЕВ з приводу цін і принципів товарообміну;
4) нездатність адміністративно-командної розподільчої системи забезпечити еф -тивність використання обмежених ресурсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Приклади розв'язання тренувальних завдань "
 1. Тренувальні завдання
  рішення тренувальних завдання. 1. Економічні проблеми Національні Глобальні 1) падіння курсу долара; 2) зростання рівня цін; 3) розрив між мінімальною заробітною платою і прожитковим мінімумом; 4) переважання в експорті сировинних ресурсів; 5) залежність економіки від імпорту 6) низька інвестиційна активність 1) забруднення навколишнього середовища; 2) паливно-енергетичний
 2. Приклади розв'язання тренувальних завдань
  1. У сприятливих кліматичних умовах і на родючих грунтах можна було отримати значний додатковий продукт навіть при низькому рівні техніки. А саме додатковий продукт був головним умовам народження цивілізації на Сході. 2 Основні ознаки Держави Стародавнього Восто-ка Античні рабовласницькі держави Основи економіки Державна власність на землю,
 3. Приклади розв'язання тренувальних завдань
  1. У перерозподілі феодальної ренти між шарами панівного стану. 2. Розвиток внутрішньої торгівлі стримували такі чинники: слабка купівельна спроможність основної маси населення (селян), феодальна роздробленість, високі та-моженних мита при перетині кордонів земель, погані дороги і розбій на них. Розвиток зовнішньої торгівлі стримувалося відсутністю достатньої
 4. Приклади розв'язання тренувальних завдань
  Фактори, що впливали на розвиток економіки Англія 1. Промисловий переворот - перехід від мануфактури до фабрики. 2. Центральною подією промислового перевороту було винаходу-тение парового двигуна. 3. У середині XIX в. Англія стала найбільшою колоніальною тримаючи-вої. Франція 1. Накопичення капіталу здійснюється шляхом лихварської експлуатації своїх французьких селян.
 5. Приклади розв'язання тренувальних завдань
  1. Дані таблиці дозволяють зробити висновок, що Росія з виплавки чавуну, виробництва заліза, видобутку кам'яного вугілля випереджала розвинені країни. За нею слідували Франція, США і Німеччина. В кінці дев'ятнадцятого століття для економічного розвитку Росії були характерні високі темпи зростання в галузях важкої промисловості. 2. Стан бюджету радянської Росії в роки «воєнного комунізму» На
 6. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  приклади монопольних цін є наслідком втручання держави в бізнес. Вони не були породжені грою факторів, що діють на вільному ринку. Вони суть продукти не капіталізму, а саме спроб протидіяти силам, що визначає величину ринкових цін. Говорити про монополістичному капіталізмі означає спотворювати факти. Більш доречним буде говорити про монополістичному інтервенціонізм або
 7. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  прикладі територіального медичного об'єднання (ТМО), яке включає центральну районну лікарню і амбулаторно-акушерські пункти. У процесі здійснення своєї діяльності ТМО систематично набуває і витрачає різні матеріальні цінності. Під матеріальними цінностями розуміють речові елементи, використовувані в процесі господарської діяльності в якості предметів
 8. Принцип 9 Ціни ростуть тоді, коли уряди друкує надто багато грошей Принцип 10 У короткостроковій перспективі
  прикладу зробленого вами важливо-го вибору. 2. Які витрати втрачених можливостей ре-ня про похід в кінотеатр? 3. Вода необхідна для життя. Які предель-ні переваги склянки води? 4. Чому політики повинні пам'ятати про стимулиро-вання? 5. Чому торгівля між країнами не схожа на 6. 7. 9. 10. гру, в результаті якої визначаються побе-дители і переможені? Чим
 9. Висновки
  приклад каждо-го з них. Чому економісти іноді пропонують політи-кам протилежні поради? Завдання для самостійної роботи 1. Наведіть приклади використання специфічні-ческогонаучного мови в одному з предметів, які ви
 10. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Припустимо, що чемпіонка світу з машинопису закінчила університет і
  приклад, коли одна людина обла - дає абсолютною перевагою в якомусь виді діяльності, а інша людина володіє порівняльною перевагою. Яке - абсолютне або порівняльне - пре-майно має більше значення для торгів-ли? Поясніть вашу відповідь, використовуючи приклад, який ви привели у відповіді на питання 2. Чому економісти заперечують проти політики, яка
© 2014-2022  epi.cc.ua