Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004 - перейти до змісту підручника

Висновки


1. Феодальна економіка зароджувалася в результаті розпаду двох соціально-економічних систем: рабовласницької і первісної общини. Але частіше феодальний лад походить від первіснообщинного. Продуктивні сили феодального суспільства порівняно з рабо-владельческим і первіснообщинним представляли собою більш високу ступінь економі-чного розвитку, але виробництво грунтувалося на ручній праці селян і ремісників.
2. Основними рисами феодальної системи є:
- слабо розвинене суспільний поділ праці і панування натурального господарства;
- панування великої земельної власності, що знаходиться в руках феодалів;
- селяни, що є головною продуктивною силою, були лише держателями землі на певних умовах (панщина і оброк), у їх власності були основні знаряддя праці, худобу, будинок;
- три основні форми ренти: відробіткова, натуральна і грошова;
- станове неполноправие селян, тобто повне підпорядкування селян влади феодалів, особиста і поземельна залежність, судове підпорядкування влади феодалів;
- переважання аграрного сектора в розвитку економіки, реміснича праця з'єднаний і підпорядкований праці землеробського;
- низький рівень техніки, що застосовується у дрібному виробництві, ручна праця, що надавало особливого значення виробничим навичкам;
- ієрархічна структура феодального стану;
- вплив релігії на економіку і політику.
3. Феодальна система у своєму розвитку пройшла три етапи: 1) Раннє Середньовіччя (V - X ст.). У цей період відбувається формування великої феодальної власності, формує-ся шар залежного селянства, встановлюються васально-ленні відносини, селянивтрачали особисту свободу; 2) Високе Середньовіччя (XI - XV ст.). У цей період успішно розвивається не лише сільське господарство, а й відроджуються міста, що перетворюються в цен-вки ремесла і торгівлі; 3) Пізніше Середньовіччя (XV - XVII ст.). У цей період відбувається криза і розкладання феодальної економіки, і зародження капіталізму.
4. Феодальна економіка виявилася стійкішою, ніж рабовласницька, так як селяни мали можливість вести своє господарство і були зацікавлені у зростанні його продуктивно-сті.
5. Міста виникли в результаті процесу відділення ремесла від землеробства. Основою життя міста було товарне виробництво - ремесло і продаж виробів.
Формою організації ремісничого виробництва був цех, організація якого регламентувалася статутом. Статути регламентували відносини майстрів, підмайстрів і учнів, строки та умови учнівства; визначали кількість, обсяг і якість виробленої продукції, її зовнішній вигляд, упаковку і т.д. Одночасно цехи виконували функції кас взаємодопомоги, піклувалися про вдів і сиріт, несли охоронну та пожежну службу, захищали стіни рідного міста, брали активну участь у релігійному житті.
6. Ганзейського союзу займався організацією посередницької торгівлі: із слов'янських і скандинавських країн у Західну Європу вивозилися сільськогосподарська сировина, ліс, хутрові-на, дьоготь, сіль. На ринки скандинавських країн, Польщі та Північної Русі йшла реміснича продукція Заходу, східні прянощі, виноградні вина, ліки. Ганза була не тільки торговим союзом, вона мала риси держави, стежила за безпекою торгових шляхів, сприяла забезпеченню торгових привілеїв для своїх членів за кордоном, виконувала певні дипломатичні функції, вела війни за збереження і утвердження своїх тор-гових прав і привілеїв. Вона володіла на Балтійському і Північному морях великими флотилія-ми.
7. На базі меняльноїсправи розвивався кредит, виникла практика безготівкового переказу грошей. Роль готівки став грати вексель (розписка міняйли), за яким його агент в певному місці видавав пред'явнику суму, внесену раніше. Міняльні контори стали називатися банками, а їх господарі - банкірами. Банки накопичували значні суми грошей, які авалі в позики під дуже високий відсоток або майно. Паралельно банківського капіталу успішно розвивався лихварський, кредитовавший престижні витрати феодалом, військових витрати. Банківський ж кредит в основному потрапляв у виробничу сферу, затиснуту цеховим виробництвом, тому багаті банківські контори заводили торговельні підприємства, рудники, великі купці спрямовували свій капітал у кредитно-лихварську сферу. Виникли торгово-банківські-лихварські фірми, що грали величезну роль не тільки в економічній, але і в політичному житті Європи.
8. Епоха Відродження була підготовлена всім ходом європейського розвитку: по-перше, в XIV-XV ст. широкого поширення набули товарно-грошові відносини, по-друге, економічна, політична та громадська життя звільнилися від впливу релігії і цер-Ковно інститутів, складалася мораль, що виправдує «чесне збагачення, радості світ-ської життя», накопительство.
Вважалося, що багатство приносить користь суспільству і служить основою гідного життя людини.
9. Велику роль в розкладанні феодалізму та становленні капіталізму зіграли Великі географічні відкриття, передумовами яких були: зростання попиту на гроші, державне об'єднання багатьох країн, успіхи в науці і техніці, що створили можливості для тривалих подорожей. Результатом Великих географічних відкриттів стало: переміщення торгових шляхів в Атлантичний океан; відкриття нових торгових шляхів і невідомих раніше країн, що дозволили європейським країнам отримати дешеві джерела сировини, розширити ринки збуту; розширення сфери світової торгівлі; встановлення стабільних економічні зв'язки між окремими частинами світу; торгове освоєння нових земель; включення в світовий товарообіг продуктів, раніше не відомих європейцям; міжнародний поділ руда; поява світового господарства і ринку; «революція цін» і т.д.
У результаті Великих географічних відкриттів склалася система колоніалізму і уста-новілся головний принцип колоніального господарства: вивіз дешевої сировини і продовольства, ввезення промислових товарів, а потім капіталу, використовуючи дешеву робочу силу.
10. Ознаками первісного нагромадження капіталу є: накопичення в руках від-ділових осіб значних грошових коштів, необхідних для організації товарного виробництва; звільнення виробника від феодальної залежності; відділення безпосереднього виробника від засобів виробництва, створення внутрішнього ринку; поява мануфактур.
11. Англія вважається класичною країною первісного нагромадження капіталу, по-скільки в ній раніше інших країн почався перехід від ручної праці до машинного, вона краще за інших була підготовлена до нього: по-перше, рано скасовано кріпосне право і ліквідірова-на феодальна роздробленість, по-друге , насильницький згін селян із землі забезпечив розвиваючу промисловість робочою силою, по-третє, накопичені величезні фінансові кошти в результаті пограбування колоній, піратства та розвитку зовнішньої торгівлі, по-четверте, релігійна терпимість до наукових досліджень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновки "
 1. 2. Передумови людської дії
  висновки дійсні для будь-якого виду діяльності, незважаючи на переслідувані при цьому цілі. Це наука про засоби, а не про цілі. Вона використовує поняття щастя чисто у формальному сенсі. У термінах праксиологии твердження Єдина мета людини досягнення щастя тавтологічні. У ньому не сформульовано положення справ, щодо якого людина очікує щастя. Ідея про те, що мотивом
 2. 6. Інша Я
  висновків сучасних природничих наук. Враховуючи, що наука не може запропонувати нам остаточної істини та й хто знає, що таке насправді істина, щонайменше виразно можна сказати, що її результати ведуть нас до успіху. Але саме коли ми стаємо на цю прагматичну точку зору, порожнеча догм панфізікалізма стає особливо очевидною. Як вказувалося вище, науці не вдалося
 3. 1. Праксиология та історія
  виведення, що продемонструвала практичні докази своєї доцільності, хоча її задовільна епістемологична характеристика залишається поки невирішеною проблемою. Досвід, з яким мають справу науки про людську діяльність, завжди являє собою складні явища. Відносно людської діяльності не можна ставити лабораторних експериментів. Ми не маємо можливості
 4. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  виводиться з досвіду. Цю позицію легко можна пояснити як перебільшену реакцію на крайнощі теології і помилкової філософії історії та природи. Метафізики прагнули інтуїтивно відкрити моральні заповіді, сенс історичної еволюції, властивості духу і матерії і закони, що керують фізичними, хімічними та психологічними подіями. Їх невловимі спекуляції безтурботно ігнорували повсякденне знання.
 5. 3. Апріорі і реальність
  виводяться з посилок і вже містяться в них. Отже, згідно популярному запереченню вони нічого не можуть додати до нашого знання. Всі геометричні теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему Піфагора. Ця теорема тавтологія, її дедуктивні результати складаються в аналітичному судженні. Проте ніхто не візьметься стверджувати, що
 6. 5. Принцип методологічної одиничності
  висновків, то повинні розглянути ці обмеження. Людське життя це безперервна послідовність одиничних дій. Але одиничне дію ні в якому разі не ізольовано. У ланцюжку дій існують зв'язки, що формують з неї дію більш високого рівня, націлене на більш віддалені результати. Кожна дія має два аспекти. З одного боку, це часткове дію в структурі
 7. 8. Концептуалізація і розуміння
  висновків. Виникає нерозв'язний конфлікт. Але його причина не в довільному поводженні з конкретним історичним явищем. Він виникає внаслідок наявності невирішених проблем в неісторичних науках. Припустимо, стародавній китайський історик повідомляє, що гріх імператора викликав катастрофічну посуху, але коли імператор спокутував свій гріх, знову пролився дощ. Жоден сучасний історик не прийняв би
 8. 10. Метод економічної науки
  виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно ніякого особливого досвіду, і ніякий досвід, яким би багатим він не був, не здатний розкрити їх
 9. 2. Логічний аспект полілогізма
  висновки, хоча і правильні з точки зору авторської логіки, але невірні з точки зору пролетарської, арійської або німецької логіки. І нарешті, має бути пояснено, до яких висновків повинна вести заміна хибних висновків автора на правильні висновки логіки критика. Всі знають, що подібних спроб не було і не буде. Далі, існує факт розбіжностей щодо життєво важливих проблем
 10. 2. Сенс ймовірності
  виведення значно ширше, ніж проблеми, складові область обчислення ймовірності. Тільки історичну першість математичної трактування могло призвести до упередження, що ймовірність завжди означає частоту. Інша помилка полягає у змішуванні ймовірності з проблемою індуктивного міркування, застосовуваного в природничих науках. Спроби замінити загальною теорією ймовірності категорію причинного
© 2014-2022  epi.cc.ua