Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004 - перейти до змісту підручника

Розвиток сільського господарства і промисловості у XVIII ст. Криза феодально-кріпосницької системи господарства в Росії в першій половині XIX в.


У XVIIIв. збереглася монополія феодалів на землю і основні форми експлуатації селян - панщина і оброк. Питома вага оброчних селян становив від 50 до 85%. Все більшого поширення отримували грошові оброки. Поміщики орієнтувалися на панщину, т.к. ціни росли, гроші знецінювалися і грошові оброки втрачали значення. Поміщики постійно збільшували панщину. У 60-х роках XVIII століття вона становила 3 дні, в кінці століття панщина стала практично щоденною.
Врожаї були низькими. Врожаї сам-5 в землеробських районах був рідкістю. Формую-вання всеросійського ринку сприяло географічної поділу праці. У північно-західних повітах збільшувалося виробництво льону. Брянський, Вяземський повіти специализиро-валися на виробництві конопель. На Україні з'явилися тютюнові плантації.
У першій чверті XVIIIв. мануфактурна промисловість стала відігравати важливу роль в економіці країни, зростала кількість мануфактур в текстильній промисловості, хлопчатобумаж-ної галузі, металургії.
У цей період в Росії існувало три типи мануфактур. До першого типу ставилися ка капіталістичного (зазвичай купецькі, селянські). Селянські мануфактури виникали в тому випадку, коли селянські кустарні майстерні переростали в мануфактури. Ці кресть-янське мануфактури були обтяжені елементами кріпацтва: тут не тільки робітники, а й господарі залишалися кріпаками. До другого типу відносилися феодалізіровавшемся посесійні і частина казенних заводів. Посесійними мануфактура виникала тоді, коли купець чи дворянин або купував цілі села, або держава «приписувало» до заводу цілі села. Продати цих людей можна було тільки з заводом. Такі селяни називалися посесійними. Точно також приписувалися селяни до казенних заводів. До третього типу ставилися кріпаки, вотчинні мануфактури. Вотчина мануфактура - це підприємство, створюване поміщиком. На них відпрацьовували додаткову панщину «свої» кріпаки. Такі мануфактури переробляли зазвичай вироблене в маєтках сировину.
Таким чином, соціально-економічна природа російської мануфактури була складна, суперечлива і своєрідна. У ній перепліталися в різних поєднаннях елементи капита-лизма і кріпацтва.
У дворянсько-буржуазній (а також народницької) історіографіке була поширена думка про «штучне» походження великої промисловості в Росії. Стверджували, що мануфактури були породженням «капризу» Петра і могли існувати тільки при особливої опіки. Помилковість цього погляду наочно показує доля російської мануфактури в другій чверті XVIIIв .. Наступники Петра I відмовилися від політики протегування промисловості. Якщо в 1724г. був введений і діяв протекціоністський тариф, то в 1731 р. був введений митний тариф, який значно полегшив ввезення іноземних промислових виробів. Але велика промисловість не тільки не зникла, а значно зросла. Це свідчило про те, що виникнення великої промисловості було викликано реальними потребами життя. Не було нічого специфічного для Росії в тому, що більшість мануфактур було створено з ініціативи уряду і виконувало в основному казенні замовлення. Так було в мануфактурний період майже у всіх країнах.
У першій чверті XVIIIв. прискорюється процес формування всеросійського ринку. Розвивається внутрішня торгівля. Чорноземна смуга поставляє хліб, Україна - худоба, Урал - мідь, залізо, Сибір - хутро.
Росла і зовнішня торгівля. Загалом експорт носив аграрний характер, але поступово збільшувалася питома вага промислових товарів. Імпорт носив споживчий характер і в основному обслуговував дворянський попит. Серед імпортованих товарів наприкінці XVIII століття переважали цукор, сукно, бавовняні і шовкові тканини, вина, фрукти.
Основою фінансових надходжень держави була подушна подати. У 1796г. вона так-вала 33,7% державних доходів, далі йшли доходи від продажу алкоголю - 28,6% поступ-лений. Державні витрати різко перевищували державні доходи. Дефіцит покриття-вався за рахунок емісії грошей і позик. Основними кредиторами були італійські та голланд-ські банкіри. Бюджет дуже яскраво відображав феодально-кріпосницьку природу державно-ного ладу. На царський двір витрачалося 10% бюджету, на армію і флот - 40% бюджету, на го-жавний апарат - 48%, на освіту - 1,5%.
У середині століття в Росії виникли перші банки. У 1754г. були створені Дворянський і Купецький банки. Дворяни брали позику не на покращення господарства, а на покриття своїх споживчих витрат. Купецький банк давав короткострокові позики під заставу товарів, призначених для вивезення з Петербурзького порту. Але цей банк мав украй обмеженими засобами і діяв дуже недовго (до 1770р.).
Перша половина XIX століття характеризується певним розвитком продуктивних сил. Під впливом розвитку зовнішнього та внутрішнього ринку зростає попит на сільськогосподарську продукцію. У цей період почалася соціальна диференціація селянства, з'являється наймана праця в землеробстві, тобто в сільському господарстві розвиваються капіталістичні відносини. Відомий прогрес спостерігається в промисловості, капіталістична мануфактура витісняє кріпосницькі підприємства. Але розвиток продуктивних сил гальмувалося кріпацтвом. Кріпацтво накладало відбиток на всі сторони життя країни: чи не формувалася необхідна резервна армія праці, був вкрай вузький ринок збуту промислових виробів.
Кріпосницьке сільське господарство також перебувало в лещатах кризи. Економічний банкрутство феодального маєтку позначалося в низькій врожайності. Нормальним урожаєм вважався сам 3-4. Панщина система господарства виключала можливість поліпшення агротехн-ки і підвищення продуктивності праці. Окремі поміщики намагалися використовувати у себе вдосконалені знаряддя праці. Однак це не приносило успіху, тому що селянин не був зацікавлений у результатах своєї праці. Ще менше можливостей поліпшити своє господарство було у поміщицьких кріпаків. Адже підвищення продуктивності селянського господарства вело до підвищення панщинних повинностей. Панщина та оброк постійно збільшувалися.
Поміщицькі господарства втягувалися в стихію ринку. Вони були основними постачальниками товарного хліба. У торгівлю втягувалися і селяни, особливо державні. Наслідком цього була соціальна диференціація селян. Виділяються багаті селяни, які брали землю в оренду у сусідів, у поміщиків.
У селі широко поширюється крепостніче-ство. Особливо сильною була диференціація в середовищі оброчних і державних селян. З'являється наймана робоча сила.
Невідповідність кріпосного права новим економічним потребам, його історична приреченість, що таїться в ньому небезпеку нової пугачовщини - все це стає ясним для влади. У 1801г. був прийнятий закон, який порушував дворянську монополію в галузі землеробства: купцям, міщанам і державним селянам дозволялося набувати у власність незаселені землі. У 1803г. був прийнятий закон, що дозволяв відпускати селян на волю з наданням їм наділу (зазвичай за викуп). Оскільки все визначалося бажанням поміщика, в цей розряд перевели нікчемна кількість селян. У 1816 - 1819 р.р. було проведено звільнення селян Прибалтики - їм надавалася особиста свобода при повному обезземелення. Закон 1842 надавав поміщикам право давати селянам ділянки землі за певні повинності. Цей закон майже не отримав практичного застосування.
Хоча в 1800 - 1861г.г. Росія залишалася феодальною країною, її промисловість розвиваю-лась швидко. Так як половину населення становили державні селяни, для промисло-лінощів завжди були забезпечені робочі руки.
З 30-х років XIX ст. почався промисловий переворот. Як і в Англії, в Росії примушує-ленний переворот почався в текстильній промисловості, і, перш за все, в хлопчатобумаж-ною. Спочатку він спирався на імпорт машин, надалі стало інтенсивно розвивати-ся російське машинобудування. Механізується ткацьке виробництво, вовняна промисло-ність, цукрові заводи. Змінюється енергетична база виробництва. Особливістю економі-чеський історії нашої країни було те, що в ній на відміну від усіх країн Західної Європи промисловий переворот став здійснюватися за кріпосного права.
Протягом першої половини XIX ст. зростало населення міст, підвищувався питома вага промисловості в народному господарстві, поглиблювалася господарська диференціація районів. Товарно-грошові відносини все глибше проникали в економіку, підриваючи натурально-господарську основу феодального способу виробництва. Наявність великої регулярної армії, розвиток галузей промисловості, переробної місцеву сировину, викликали значне зростання внутрішнього товарообігу.
Виросла зовнішня торгівля. В експорті зростає питома вага хліба. Експорт мав аграрний характер. Роль промислового експорту зменшилася. У цьому позначалося відставання про-мисловості Росії.
Зовнішньоторговельна політика характеризувалася різко вираженим протекціонізмом. За та-рифу 1822р. більшість предметів ввезення обкладалося високим митом, а деякі, кото-які могли стати конкурентом продукції кріпосницьких мануфактур (в першу чергу же-леза), було заборонено ввозити.
Перша залізниця з'явилася в Росії в 1838г. Для будівництва залізниць су-ществовали перешкоди об'єктивного характеру - нестача грошових коштів, відсутність технічного досвіду. Також у Росії існували принципові противники будівництва залізниць, що доводили, що Росії залізні дороги не потрібні, так для них нібито не буде ні вантажів, ні пасажирів. Міністр фінансів Е.Ф. Канкрин заявив, що залізниці «підбурюють до частих подорожей без усякої потреби і, таким чином, збільшують мінливість духу нашої епохи». Проте стратегічні і економічні міркування змусили уряд приступити до будівництва залізниць.
Перша залізниця була прокладена між Петербургом і Царським селом. Через де-кілька років (1842 - 1851г.г.) Почалося будівництво дороги Петербург-Москва. Вона будувалася скарбницею, через казнокрадство чиновників і підрядників обійшлася дуже дорого, але разом з тим будівництво цієї дороги показало зрілість російської технічної думки. У 50-ті роки була побудована ще одна дорога: Петербург-Варшава. Але за кількістю доріг Росія відставала від капіталістичних країн.
Перша половина XIX століття характеризується хронічним дефіцитом державного бюджету. Державний борг зростає і покривається випуском асигнацій. Відбувається знецінення грошей. У 1839 - 1843г.г. проводиться грошова реформа Канкріна. Асигнації вилучаються з обігу і обмінюються на кредитні гроші, забезпечені золотом і се-ребром. Але незабаром знецінюються і кредитні гроші.
Пугачевское повстання, антифеодальна революція у Франції налякали російське дворян-ство. 12 грудня 1801 був опублікований «іменний указ», згідно з яким купцям, ме-щанам і державним селянам дозволялася купівля незаселених ділянок землі. Цим указом порушувалася дворянська монополія на землю. 20 лютого 1803 з'явився указ про вільних хліборобів, допускав відпустку кріпаків на волю навіть цілими селами з обов'язковим наділенням землею. Поміщикам дозволялося брати будь викуп. Указ не знайшов широкого застосування, тому що поміщики призначали дуже високий викуп - до 100 рублів сріблом або - 396 рублів асигнаціями за душу.
Російські солдати під час війни побували у Франції і познайомилися з результатами антифеодальної революції. Уряд Олександра I відкинуло всі проекти аграрних ре-форм. Указ 1814 підтвердив монопольне право дворян на володіння кріпаками. Було відновлено Указ про право поміщиків засилати селян до Сибіру. Положення загострювалося. У 1813 - 1825г.г. в Росії було відзначено 540 селянських заворушень. У 1825р. зазнало пора-ються повстання декабристів.
Микола I створив секретний комітет для обговорення селянського питання. Була проведе-на реформа Кисельова, яка передбачала поліпшення становища державних селян: роз-ширення їхніх наділів, переселення в східні райони, заміна подушного обкладення позі-мельня. Реформа мало покращила становище селян.
2 квітня 1842 був виданий указ про «зобов'язаних селян», що дозволяв поміщикам за-ключать добровільну угоду з селянами про ліквідацію кріпосницьких відносин. Передбачалося, що земля залишається за поміщиком, а кріпак стає її орендарів ром. Але і цей указ не отримує підтримки поміщиків.
Криза кріпосництва, що виник в Росії ще в першій половині XIX століття прийняв у 50-ті роки особливо гострі форми. Кримська війна 1853 - 1856г.г. показала нестабільність кріпосної Росії та її нездатність протистояти капіталістичній Європі.
У січні 1857р. з найвизначніших представників царської бюрократії був організований Сек-секретний комітет для розробки умов поступового звільнення селян.
Губернські ко-комітети складалися винятково з дворян. Причому інтереси різних груп дворянства б-ли суперечливі.
У центральних чорноземних губерніях, де панувало панщинне господарство і особливу цінність представляли родючі землі, поміщики прагнули до безземельному звільненню селян, погоджуючись передати в їх користування невеликі наділи за повинності лише на певний перехідний період.
У нечорноземної смузі, де переважала оброчна система, поміщиків цікавила не земля, яка була тут малородючої і порівняно дешевої, а оброчні селяни. Тому вони охочіше йшли на негайний викуп селянами свого наділу.
  Поміщики багатоземельних, але слабозаселенних степових губерній, які побоювалися недостат-ка робочий сили після скасування кріпосного права, також схилялися до наділення селян тією землею, якою вони користувалися до реформи. Але вони заперечували проти негайного і по-всеместно викупу селянами цієї землі, пропонуючи протягом певного періоду з-зберігати колишні феодальні відносини.
  Від вирішення питання про звільнення від обов'язкового кріпосної праці селянського населення залежало правильний пристрій політичного і господарського побуту Росії. У селянському питанні в роки перед реформою можна виділити наступні явища. Фортеці-ве населення не мало природного приросту, а зменшувалася. У поміщицькому землеволодінні зменшувалася число дрібнопомісних і великих дворян, а число середніх поміщицьких господарств збільшувалася. Все це свідчило про розлад кріпосного поміщицького господарства. Поміщики повсюдно переводили селян з оброку на панщину, але це не покращувало їх по-розкладання. Дворянські маєтки розорялися і переходили в руки держави.
  Селяни були рішуче налаштовані на користь скасування кріпосного права, яке з-стоялося 19 лютого 1861р .. Російський історик В.О. Ключевський дав таку оцінку положенню від 19 лютого 1861р.: «У продовженні століть, що передували 19 лютого 1861 у нас не було більш важливого акту, пройдуть століття і не буде акту такого важливого, який би до такої міри визначив собою напрямок найрізноманітніших сфер нашого життя ».
  Основні положення акта зводилися до наступного: селяни оголошувалися особисто свобод-ними; вони наділялися землею в постійне користування; селяни платили землевласнику оброк, або несли панщину; селяни могли викуповувати у землевласника свої садиби або по-ліві угіддя; для цього треба було користуватися позикою; після викупу всі відносини крестья-нина і поміщика припинялися; виходячи з кріпосної залежності, селяни влаштовувалися в сільські товариства.
  У більшій частині маєтків селяни отримали той наділ, яким користувалися при крепо-стном праві. Залежно від місцевості встановлювалася вища і нижча норма наділу. Як-що поміщик бажав, він міг наділити селян з вищої нормі. Якщо ж селяни при крепо-стном праві мали наділи, що перевищують вищу норму для даної місцевості, поміщик міг відрізати частину землі. Ці відрізки в багатьох місцевостях зіпсували селянські наділи.
  За що відводиться наділ призначався відповідний оброк або відповідну кількість панщинної роботи. Вищій наділу відповідав і вищий розмір оброку.
  До кінця царювання Олександра II викуплено було більше 80% всіх тимчасово зобов'язаних селян, залишалося 1,5 млн. ревизские душ в положенні тимчасово зобов'язаних. На початку царювання Олександра III грудневим указом 1881р. припущено було ці 1,5 млн. душ викупити обов'язково на вимогу уряду, щоб розв'язати останній вузол, що залишився від кріпацтва. Так як цей викуп відбувався не на вимогу поміщиків і не за добровільною згодою, виникали деякі проблеми. Щоб їх зрозуміти, треба з'ясувати, хто платив землевласникам за викуповується землю. Викупити наділи без державної допомоги могла лише невелика частина селян. Решті допомагала держава.
  Якщо викуп відбувався за добровільною згодою обох сторін і селяни викуповували повний наділ, то уряд платив за селянина 80 копійок, а 20 копійок платив сам кре-стьянін. Зазвичай ці гроші селяни сплачували не грошима, а працею. Багато поміщики відмовилися від додаткових платежів. Якщо викуп відбувався на вимогу поміщика, то казна платила йому 75 копійок за рубль, а додатковий платіж пропадав, бо крестья-ні не погоджувалися на викуп. Якщо поміщик за угодою з селянами дарував їм частину зем-ли, то вони могли відмовитися від решти частини відведеного їм наділу на користь поміщика. На-справ, який викуповували селяни, не міг бути менше однієї третини вищого розміру. Дарст-венний надів вони могли прийняти в розмірі не менше однієї чверті вищої норми. Там, де землю доводилося викуповувати за занадто дорогою ціною, селяни охоче погоджувалися на чет-вертного, маленький, але дармовий наділ.
  У відносинах з цими 1,5 млн. чоловік вставав питання, хто платитиме за викуп. Землі-власник мав право на 20 копійок, так як він не вимагав викупу. Селяни не зобов'язані були його платити, так як вони не давали згоди на викуп. Ці 20 копійок сплатило поміщикам го-сударство.
  Завдяки реформі суспільство зрівнялося перед законом. Суспільство стало складатися з одина-ково вільних громадян. Реформа відбувалася при сильному участю дворянства.
  Далі потрібно було всіх громадян закликати до участі в управлінні. Для цього були створені земські установи. У земські установи посилалися представники трьох шарів: повітові землевласники, міські обивателі та сільські селянські громади - це рівень повітового земського зібрання. Земські повітові збори посилали своїх представників у губернське земське зібрання. Місцева губернська влада наглядала за діяльністю повітових і губерн-ських земських зборів. Дворянству надавалося почесне участь у діяльності і зем-ських повітових і земських губернських установ.
  Селянська реформа 1861р. була безсовісним обманом і грабунком селян. Про це свідчить викупна операція. Через 20 років після оприлюднення реформи, 15% селянин ян все ще залишалися на положенні тимчасовозобов'язаних.
  Але з іншого боку, реформа 1861р. при всій своїй непослідовності з'явилася однієї з найбільших в історії Росії. Скасування кріпосного права поклала початок ліквідації феодальних інститутів, що гальмували розвиток капіталістичних відносин. Прискорилося формування ринку найманої робочої сили. Посилювалася залежність селян від ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Розвиток сільського господарства і промисловості у XVIII ст. Криза феодально-кріпосницької системи господарства в Росії в першій половині XIX в."
 1. Коментарі
    розвитку суспільства і відкидав думку про те, що економічний розвиток може направлятися за допомогою законодавства. Всі ці твердження зазіхали на самі основи історичної школи. З різкою відповіддю Менгеру виступив Г. Шмоллер. Менгер у свою чергу випустив памфлет Помилки історичної школи в німецькій політичній економії. Поступово дискусія виродилася в особисті нападки. Суперечка про методи
 2. 5.2. Первинне накопичення капіталу: источ-ники, методи і результати
    розвитку. Первинне накопичення капіталу, за влучним зауваженням К. Маркса, було записано в літопис челове-пра мечем і вогнем. Це проявилося в існуванні особливої системи джерел і методів підтримки підприємницької діяльності несформованого капіталізму (табл. 4). Таблиця 4 Первинне накопичення капіталів {foto17} Розвиток первісного нагромадження капіталу в різних
 3. 6.5. Господарський розвиток Росії в епоху промислового перевороту
    розвитку промислового перевороту в Росії визна-виділяється дією сукупності факторів: бідністю і неписьменністю населення; необхідністю великих початкових капіталовкладень для організації виробництва; збереженням кріпосного права; особливою роллю держави (індустріалізація протікає в рам-ках мобілізаційного шляху); британської конкуренцією як на своєму слабкому ринку ,
 4. 7.4. Особливості економічного розвитку Росії в кінці XIX - початку XX вв.
    розвиток товарно-грошових відносин, особливо торгового зем-леделія. До того ж суспільство характеризувалося вкрай низьким освітньої рівнем (22% у віці старше 9-22 років, тоді як в розвинутих європейських державах цей показник був більше 85%). Це позначалося на повільному формуванні вітчизняного шару підприемців, необхідного для почалася індустріалізації. Глав-ним
 5. СТАТИКА І ДИНАМІКА ТРУДОВОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
    розвитку, воскрешали народницькі ідеали «господаря-працівника»; увазі широке суспільно-економічне служіння інтелігенції - невеликий кредит, страхова справа, поширення знань, кооперація. Для аналізу внутрішньогосподарських процесів і природи мотивації діяльності селянської родини Чаянов висунув гіпотезу суб'єктивного трудопотребітельскій балансу, використовуючи такі категорії,
 6. Висновки
    розвитку. 2. Основну роль у господарстві грали землеробство і скотарство; полювання і рибальство яв-лялісь побічними промислами. Поряд з сільським господарством важливу роль в економіці Рос-ці грало ремесло. 3. Натуральне господарство з його замкнутістю і відособленістю зумовило слабкість еко-номічного зв'язків між окремими районами країни. Прагнучи до збагачення і посилення політичного
 7. Питання до заліку
    розвитку історії народ-ного господарства. 2. Метод пізнання економічних явищ. Місце історії економіки в системі економіч-ських наук. 3. Зародження капіталістичних ринкових відносин в надрах феодалізму. 4. Великі географічні відкриття XV-XVII ст.: Передумови, роль в первісному накопиченні капіталу і формування колоніальних систем. 5. Первинне накопичення капіталу:
 8. ТЕСТ "Основні етапи розвитку капіталізму вільної конкуренції"
    розвитком промисловості. 2. Збільшення сільськогосподарської продукції досягалося за рахунок: а) удосконалення знарядь праці, б) розширення посівних площ; в) поліпшення породності і продуктивності худоби; г) немає правильної відповіді; д) поділу праці (спеціалізації). 3. Мануфактура - це: а) підприємство, засноване на ручній праці і широкому поділі праці, б) об'єднання
 9. Тест з періодизації історії економіки Росії підсумковий
    розвитку економіки. 4. Коли в Росії був введений подушний податок? а) у першій чверті XVI в., б) в першій чверті XVII в.; в) у першій чверті XVIII в.; г) у першій чверті XIX в. 5. Коли в Росії було скасовано подушний податок? а) у середині XVIII в.; б) на початку XIX в.; в) у середині XIX в.; г) наприкінці XIX в. 6. Коли в Росії з'явилися паперові гроші? а) в 1709 р.;
 10. ЕКОНОМІЧНА МАГМА
    розвинутися сільськогосподарська економіка, що змінила скотарську культуру кочівників, потрібні були відповідні цінності - ідеологія, переконує велика кількість людей колективно трудитися, будувати і підтримувати належать громаді греблі. Без цих гребель, що утримували мул і воду на берегах Нілу, вони пішли б назад у річку, а в цій країні майже не було дощів. Щоб діяла така система
© 2014-2022  epi.cc.ua