Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
C. Н. Кузнецова. Історія економікі.Практікум, 2011 - перейти до змісту підручника

Тест по періодизації історії економіки Росії підсумковий


1. Що невластиво рабовласницькому господарству?
А) натуральний характер економіки;
б) примітивні знаряддя праці;
в) висока ефективність праці рабів;
г) просте товарне виробництво.
2. Яка форма капіталу виникла в епоху рабовласництва?
А) капітал фінансовий;
б) капітал промисловий;
в) капітал банківський;
г) капітал торговий.
3. Що невластиво феодальної економіці?
А) панування натурального господарства;
б) особиста залежність селян;
в) поєднання великого землеволодіння і дрібного землекористування;
г) високі темпи розвитку економіки.
4. Коли в Росії був введений подушний податок?
А) у першій чверті XVI в.;
Б) в першій чверті XVII ст.;
В) у першій чверті XVIII в.;
г) у першій чверті XIX в.
5. Коли в Росії було скасовано подушний податок?
А) у середині XVIII в.;
Б) на початку XIX в.;
В) у середині XIX в. ;
г) наприкінці XIX в.
6. Коли в Росії з'явилися паперові гроші?
А) в 1709 р.;
б) в 1769 р.;
в) в 1839 р.;
г) в 1899 р.
7. Коли в Росії стали активно створюватися мануфактури?
А) на початку XVII в.;
Б) в середині XVII в.;
В) на початку XVIII в. ;
г) у середині XVIII в.;
д) наприкінці XVIII в.
8. Які методи регулювання торговельної діяльності використовував уряд Петра I?
А) адміністративні;
б) економічні;
в) адміністративні та економічні;
г) торговельна діяльність не регулювалася урядом.
9. Який був головне джерело надходження золота в російську скарбницю на початку XVIII в.?
А) пограбування колоній;
б) збір податків з селян «дзвінкою монетою»;
в) надходження з-за кордону (продаж російських товарів, митні збори золотом);
г) закордонні позики.
10. Який був найбільший номінал срібної монети в першій чверті XVIII в.?
А) 1 копійка;
б) 1 рубль;
в) 50 копійок;
г) 10 рублів.
11. Який показник був покладений в основу визначення вели чини земельного наділу згідно реформі 1861 р. в Росії?
А) число душ чоловічої статі в сім'ї (ревизские душі);
б) число членів селянської родини;
в) число дорослих членів селянської родини;
г) число душ жіночої статі в сім'ї.
12. Яка з аграрних реформ в Росії надавала селянам право приватної власності на землю?
А) аграрна реформа1861г.;
Б) аграрна реформа 1906;
в) Декрет про землю 1917р.;
г) жодна з реформ.
13. Ліквідувала чи остаточно сільську громаду реформа 1906 р. в Росії?
А) ні, общинна земельна власність зберігалася поряд з індивідуальною власністю селян на землю;
б) так, все общинні землі переходили в індивідуальну власність селян;
в) реформа зберігала в недоторканності общинні землі;
г) питання про общинної земельної власності реформою не розглядалося.
14. Рішення якої задачі не передбачалося реформою 1906 р. в Росії?
А) переселення селян на «вільні землі» Сибіру, Далекого Сходу і т.д.;
б) продаж селянам поміщицької землі через Селянський банк;
в) відчуження частини поміщицьких земель на користь селян;
г) залучення в оборот земель за допомогою меліоративних та іригаційних робіт.
15. Коли в Росії почали активно будуватися залізниці?
А) в 40-х рр.. XIX в.;
Б) в 50-х рр.. XIX в.;
В) в 60-х рр.. XIX в.;
Г) в 70-х рр.. XIX в.;
Д) в 80-х рр.. XIX в.
16. З яких галузей починався промисловий переворот в Росії?
А) гірничодобувної;
б) металургійної;
в) легкої та харчової;
г) машинобудування;
д) одночасно з усіх галузей.
17. У який історичний період темпи зростання промислового виробництва в Росії були найбільш високими?
А) 1860-18 70 рр..;
Б) 1890-1900 рр..;
В) 1900-1907 рр. .;
г) 1908-19 14 рр..
18. Яку політику проводив російський уряд по відношенню до іноземного капіталу в кінці XIX - початку XX в.?
А) обмеження припливу іноземного капіталу з метою збереження економічної і політичної незалежності Росії від іноземних держав;
б) обмеження припливу іноземного капіталу з метою скорочення вивозу природних багатств і прибутку за кордон;
в) залучення іноземного капіталу у зв'язку з браком власних фінансових коштів для розвитку капіталомістких галузей;
г) залучення іноземного капіталу з метою зміцнення політичного та економічного співробітництва з розвиненими країнами.
19. Яка галузь економіки становила найбільшу питому вагу в структурі національного доходу Росії на початку XX в.?
А) промисловість;
б) сільське господарство;
в) торгівля;
г) залізничний транспорт.
20. За рахунок якої групи товарів збільшувався обсяг російського експорту на початку ХХ ст. ?
А) природної сировини;
б) зернових і м'ясомолочних продуктів;
в) обладнання;
г) текстильних товарів.
21. Який метал був покладений в основу грошового обігу в Росії реформою 1897?
А) золото;
б) золото і срібло (біметалізм);
в) срібло;
г) не було прив'язки паперових грошей до дорогоцінних металів.
22. Як відбилася грошова реформа 1897 на надходженні іноземних інвестицій в економіку Росії?
А) приплив іноземних інвестицій скоротився;
б) приплив іноземних інвестицій збільшився;
в) не позначилася, так як приплив іноземного капіталу не залежав від стану грошової системи країни;
г) не позначилася, оскільки ввезення іноземного капіталу в країну був заборонений.
23. Яке стало золотий вміст рубля з проведенням грошової реформи в Росії в 1897 р.?
А) 1,325 г золота;
б) 0,774 г золота;
в) 0,222 г золота;
г) 0,988 г золота.
24. Назвіть галузь економіки Росії, в якій частка державної власності була найбільш високою в кінці XIX - початку ХХ ст.?
А) промисловість;
б) сільське господарство;
в) залізничний транспорт;
г) торгівля.
25. Коли в Росії було припинено обмін кредитних білетів на золото?
А) 1905;
б) 1910;
в) 1914;
г) 1918
26. Яку з перерахованих заходів не використало Тимчасовий уряд для покриття дефіциту державного бюджету?
А) підвищення податків;
б) випуск позик і облігацій;
в) отримання зовнішніх позик;
г) емісію;
д) значне розширення виробництва алкогольної продукції.
27. Як у Росії вирішувалося питання про власність на землю відповідно до Декрету про землю 1917 р.?
А) націоналізація всієї землі з наступною здачею в оренду селянам;
б) націоналізація всієї землі, зрівняльний розподіл з подальшим справедливим переділом;
в) націоналізація всієї землі, створення тільки державних господарств;
г) продаж землі селянам за низькими цінами;
д) передача землі в приватну власність селянам відповідно до встановлених норм.
28. Яка була грошова політика уряду в роки «воєнного комунізму»?
А) всемірне обмеження грошової маси, збереження золотого обігу;
б) відмова від золотого стандарту при збереженні обмеженою емісії;
в) зміцнення національної валюти шляхом підвищення її золотого вмісту;
г) необмежена емісія.
29. Чому багато членів радянського уряду в жовтні 1917 р. покладали великі надії на державний капіталізм?
А) відповідав уявленням про майбутню соціалістичної моделі господарювання;
б) дозволяв забезпечити раціональний розподіл наявних ресурсів країни;
в) міг забезпечити приплив відсутнього капіталу для вирішення загальнодержавних економічних завдань;
г) сприяв розвитку великого виробництва.

30. Що реально представляла собою продрозкладка в роки «воєнного комунізму»?
А) натуральний податок з господарства в залежності від соціального стану селянина (кулак, середняк, бідняк);
б) тверде завдання по здачі продовольства державі в залежності від розміру посівної площі та обсягу виробленої продукції;
в) орендна плата грошима або продовольством за користування землею селянами;
г) здача селянськими господарствами державі всіх продовольчих надлишків, включаючи часто необхідний продукт.
31. Які господарства переважали у виробництві сільськогосподарської продукції в роки непу?
А) бідняцькі;
б) середняцкие;
в) куркульські;
г) суспільні.
32. Яке стало золотий вміст червінця після проведення грошової реформи 1922-1924 рр..?
А) 1,3 г,
б) 7,7 г,
в) 0,8 г;
г) 2,3 м.
33. У яких галузях економіки домінував приватний капітал в роки НЕПу?
А) в галузях, що виробляють засоби виробництва;
б) в залізничному транспорті;
в) в оптовій торгівлі;
г) в роздрібній торгівлі.
34.Как з перерахованих податків в роки НЕПу існував?
А) прибутковий податок з держпідприємств і кооперації;
б) прибутковий податок з робітників і службовців;
в) земської податок;
г) сільськогосподарський податок.
35. Яка основна задача розвитку економіки СРСР була покладена в основу перших п'ятирічок?
А) прискорений розвиток сільського господарства і поступове накопичення ресурсів для розвитку промисловості;
б) прискорений розвиток галузей, що виробляють споживчі товари;
в) поступальний розвиток всіх галузей без виділення пріоритетів;
г) прискорений розвиток галузей важкої промисловості.
36. Яке завдання в планах перших п'ятирічок СРСР не стояла?
А) забезпечення обороноздатності країни;
б) досягнення обсягів виробництва продукції групи «А» до рівня провідних європейських країн;
в) підвищення технічної оснащеності промислового виробництва;
г) підвищення сукупної ефективності виробництва
37. Як розвивалася промисловість СРСР в період 1946-1956 рр..?
А) темпи зростання групи «А» значно випереджали темпи зростання групи «Б»;
б) темпи зростання групи «Б» значно випереджали темпи зростання групи «А »;
в) розвивалися тільки галузі групи« Б »;
г) розвивалися тільки галузі групи« А ».
38. Яке з перерахованих напрямків грошової реформи 1947 р. у СРСР названо невірно?
А) обмін грошей;
б) скасування карток;
в) зниження роздрібних цін;
г) відновлення роздрібної торгівлі.
39. Якими основними заходами вирішувалася проблема забезпечення населення СРСР продовольством в 1950-і рр..?
А) посилення інтенсифікації сільського господарства (впровадження нової техніки і технологій, виведення продуктивних порід худоби тощо);
б) активна боротьба за збереження сільськогосподарської продукції ;
в) залучення у виробничий обіг нових земель;
г) збільшення закупівель продовольства за кордоном.
40. Які заходи не використовував уряд СРСР для збільшення сільськогосподарського виробництва в 1950-ті - на початку 60-х рр.. ?
А) підвищення закупівельних цін на колгоспно-радгоспної продукцію;
б) зменшення сільськогосподарського податку;
в) освоєння цілинних і перелогових земель;
г) реалізація програми хімізації сільського господарства;
д) розвиток орендних відносин у сільському господарстві.
41.Решеніе якої задачі не передбачалося державними планами СРСР в 50-і рр..?
А) розширення житлового будівництва;
б) збільшення капіталовкладень в аграрний сектор;
в) розвиток хімічної промисловості;
г) розвиток приватного підприємництва.
42. Який із напрямів щодо вдосконалення планування в СРСР реформою 1965 не передбачалося?
  а) розвиток економіко-математичних методів планування;
  б) підвищення ролі оперативних планів;
  в) поліпшення збалансованості економіки;
  г) підвищення ролі показників, що орієнтують виробників на досягнення кінцевих результатів.
  43. Протягом якого періоду відчувалися позитивні результати економічної реформи 1965 р. у СРСР?
  а) 1966-1970 рр..;
  б) 1966-1975 рр..;
  в) 1966-1980 рр..;
  г) 1966-1985 рр..
  44. Яка завдання не стояло перед керівництвом СРСР в 1970-1980-і рр..?
  а) підвищення ефективності виробництва і якості продукції;
  б) прискорення впровадження науково-технічних досягнень у виробництво;
  в) підвищення рівня життя населення;
  г) ослаблення ролі директивного планування.
  45. Яка з характеристик соціально-економічного розвитку СРСР не відповідала дійсності на початку 1980-х рр..?
  а) темпи зростання національного доходу не перевищували темпи приросту населення країни;
  б) зниження ефективності виробництва;
  в) уповільнення темпів впровадження науково-технічного прогресу;
  г) збільшення товарного дефіциту;
  д) прискорення темпів зростання суспільної продуктивності праці.
  46. Яка з характеристик не відповідає сучасній економіці Росії?
  а) зростання валового внутрішнього продукту;
  б) бездефіцитний державний бюджет;
  в) наявність стабілізаційного фонду;
  г) значне зростання частки державної власності;
  д) висока питома вага сировини в структурі експорту.
  47. У якій послідовності з'явилися вотчина і помістя як форми феодального землеволодіння на Русі:
  а) спочатку - вотчина, маєток - потом;
  б) спочатку - маєток, вотчина - потім;
  в) одночасно.
  48. Виключіть термін, зайвий у даному смисловому ряду:
  а) холоп;
  б) закуп;
  в) ізгой.
  49. Феодальна економіка виявилася більш життєздатною, ніж рабовласницька, так як:
  а) передбачала відтворення робочої сили в межах одного феодального господарства;
  б) зуміла запропонувати більш високий рівень продуктивності праці;
  в) забезпечила безпосередніх виробників більш досконалими знаряддями праці.
  50. Специфіка російського феодалізму полягала в тому, що:
  а) всі закономірні процеси в російській економіці, в тому числі і феодалізація, відбувалися з великим запізненням;
  б) Росія перейшла до феодальної економіці, минаючи рабовласницьку стадію;
  в) різноманітність природно-географічних умов на дуже протяжної території породжувало дисгармонію в процесі розвитку феодальних відносин.
  51. Чи можна було продати селян, які працювали на посесійною мануфактурі, окремо від неї?
  а) так;
  б) ні;
  в) це не мало значення.
  52. Введена за Петра I в Росії «Гірська свобода» означала:
  а) право будь-якого «рудознатци» самостійно вести геологічну розвідку гірських родовищ;
  б) право будь-якого на експлуатацію надр за невелику винагороду власнику землі;
  в) вільний збут видобутих корисних копалин.
  53. Яка подія в російській історії було названо «самим безсовісним грабунком російського селянства»?
  а) скасування Юр'єва дня;
  б) скасування кріпосного права;
  в) Столипінська аграрна реформа.
  54. Протекціоністська економічна політика полягає у:
  а) лібералізації зовнішньоторговельних цін;
  б) зниженні податкового пресу на виробника;
  в) цілеспрямованому огородженні внутрішнього ринку від ввезення товарів іноземного виробництва.
  55. У чому була специфіка первісного нагромадження капіталу в Росії?
  а) не все класичні фактори первісного нагромадження капіталу були в наявності;
  б) були специфічні фактори первісного нагромадження капіталу, яких не було, наприклад, в Англії;
  в) цей процес відбувався в Росії з великим запізненням.
  56. Система «винних відкупів» - це ...
  а) спеціальний збір за право торгівлі винно-горілчаними виробами в Росії;
  б) податок на купівлю винно-горілчаних виробів;
  в) специфічний метод первісного нагромадження капіталу в Росії.

  57. У чому була специфіка промислового перевороту в Росії?
  а) у широкому використанні іноземного технічного досвіду;
  б) у великому запізненні і крайньої нерівномірності в порівнянні з Заходом;
  в) в тому, що він почався ще на феодальної стадії розвитку економіки.
  58. Чим були породжені особливості розвитку капіталізму в Росії?
  а) унікальним геополітичним положенням країни між Азією і Європою;
  б) специфічним менталітетом населення Російської Імперії;
  в) наявністю вантажу важких і своєчасно невирішених соціально-економічних проблем.
  59. Яка форма монополістичних об'єднань переважала в Російській Імперії?
  а) синдикат;
  б) картель;
  в) трест.
  60. Яку мету переслідував П.А. Столипін при проведенні аграрної реформи на початку XX в. в Росії?
  а) прискорення розвитку в Росії капіталістичних виробничих відносин;
  б) оздоровлення російської економіки;
  в) швидке створення середнього класу на селі.
  61. Чи була в Росії коли-небудь конвертована національна валюта:
  а) ніколи;
  б) в царській Росії, але недовго;
  в) в Радянській Росії, але недовго.
  62. У чому була специфіка соціально-економічної ситуації в Росії на початку XX в.:
  а) у потворному поєднанні найбільш передових і відсталих форм виробництва;
  б) в хронічному «запізненні» в Росії всіх закономірних економічних процесів;
  в) у створенні вибухонебезпечної ситуації для соціальних катаклізмів.
  63. Кому належали слова: «Дайте нам двадцять років спокійного життя, і ви не дізнаєтеся Росію!»
  а) В.І. Леніну;
  б) А.Ф. Керенському;
  в) П.А. Столипіну.
  64. Чим було зумовлено участь Росії в першій світовій війні?
  а) експансіоністськими устремліннями монархічного оточення;
  б) необхідністю пошуку нових ринків збуту і джерел дешевої сировини;
  в) зобов'язаннями перед союзниками.
  65. Слова «військовий комунізм» беруться в лапки тому, що:
  а) так вимагають правила пунктуації;
  б) це сталося через формального подібності цього явища з класичним тлумаченням терміну;
  в) тому, що комунізм не може бути «військовим».
  66. «Військовий комунізм» проіснував:
  а) з 1917 по 1920 р.;
  б) з 1918 по 1920 р.;
  в) з 1917 по 1925 р.
  67.Основние причини переходу до НЕПу складалися в:
  а) необхідність зберегти союз робітничого класу і селянства;
  б) у хибності взятого на озброєння тези про безтоварні природі соціалізму;
  в) потреби негайного скасування «воєнного комунізму».
  68. Здійснення нової економічної політики почалося:
  а) у 1917 р.;
  б) в 1921 р.;
  в) в 1925 р.
  69. До числа основних характеристик нової економічної політики в СРСР ставилися:
  а) заміна продрозкладки продподатком;
  б) ліквідація безробіття;
  в) надання приватним селянським господарствам державних субсидій.
  70. Основним підсумком соціалістичної індустріалізації в СРСР можна вважати:
  а) створення матеріально-технічної бази соціалістичної економіки;
  б) формування індустріальної демографічної структури суспільства;
  в) побудова соціалізму в основному.
  71. Що відбувається з ринковою економікою в умовах панування адміністративно-командної системи:
  а) відмирає;
  б) вступає в пору свого розквіту;
  в) мирно співіснує.
  72. У чому причини високого ступеня монополізації економіки в Росії:
  а) в менталітеті російських підприємців;
  б) в тривалому існуванні адміністративно-командної системи управління економікою;
  в) у пануванні системи державного соціалізму.
  73. Перспективне довгострокове макроекономічне планування, що виникло в СРСР у формі п'ятирічок, у світі було сприйнято:
  а) однозначно негативно;
  б) переймалося в провідних західних країнах світу;
  в) з повною байдужістю.
  74. З тринадцяти п'ятирічних планів розвитку народного господарства СРСР:
  а) не було виконано жодного;
  б) було виконано менше половини;
  в) було виконано більше половини.
  75. Чи використовується в країнах ринкової економіки виник і накопичений в СРСР досвід перспективного довгострокового планування розвитку національної економіки?
  а) ніде і ніколи;
  б) так, і досить часто;
  в) іноді.
  76. Основний результат колективізації - це ...
  а) створення колективних господарств на усуспільненої землі;
  б) подолання опору аграрної частини населення соціалістичних перетворень;
  в) підвищення врожайності сільськогосподарських культур.
  77. Головним підсумком соціально-економічного розвитку СРСР в 30-і рр.. можна вважати:
  а) побудова соціалізму «в історично мінімальні терміни»;
  б) поворот на тупиковий шлях розвитку країни з короткочасним підйомом в деяких галузях виробництва;
  в) зміцнення обороноздатності країни.
  78. Чому незавершені економічні реформи в СРСР у 50-60-і рр.. змінилися періодом застою?
  а) через циклічності історико-економічного розвитку;
  б) відбулася криза довіри населення до всіх спроб що-небудь змінити «зверху»;
  в) виявився вичерпаним запас факторів екстенсивного економічного зростання.
  79. Необхідність підйому цілинних і перелогових земель в 50-х рр.. була продиктована:
  а) дефіцитом орних земель в країні;
  б) потребою вирівнювання рівнів економічного розвитку різних регіонів країни;
  в) аграрним перенаселенням в європейській частині СРСР.
  80. У чому полягали причини невдач і непередбачених наслідків реформаторських починань періоду хрущовської «відлиги»:
  а) у непродуманості дій реформаторів, відсутності чіткого плану;
  б) в несвоєчасності задуманих перетворень;
  в) у відсутності необхідних матеріальних і фінансових коштів.
  81. Пошук нової концепції розвитку країни завершився:
  а) перебудовою;
  б) поверненням до адміністративно-командної системи;
  в) переходом до капіталізму.
  82. Сутність перебудови можна охарактеризувати як ...
  а) зміну моделі суспільного розвитку;
  б) спробу все змінити, нічого не змінюючи;
  в) перехід до ринку.
  83. Скільки етапів перебудови можна виділити?
  а) чотири;
  б) періодизацію зробити неможливо;
  в) вона ще не завершилася.
  84. Завдання приватизації державних підприємств в Росії були такі:
  а) припинення бюджетного фінансування цих підприємств;
  б) підвищення ефективності їх роботи;
  в) поповнення державного бюджету за рахунок надходжень від аукціонів і конкурсів.
  85. Хто отримав найбільшу вигоду від російської приватизації:
  а) директорський корпус;
  б) трудові колективи;
  в) соціальний шар «нових росіян».
  86. У 1990-і рр.. розвиток світової економіки і міжнародних економічних відносин характеризувалося:
  а) подальшим зміцненням економічної могутності світової системи соціалізму;
  б) зміною співвідношення між ринковим і державним регулюванням на користь ринку в умовах лібералізації господарських відносин;
  в) стійким зростанням виробництва в країнах СНД.
  87. Хто найдовше просидів «на вогняному стільці російського міністра фінансів»?
  а) Е.Ф. Канкрин;
  б) І.А. Вишеградський;
  в) А.Я. Лівшиць.
  88. Ринкова інфраструктура в Росії:
  а) вже сформована;
  б) ще належить формувати;
  в) існувала завжди.
  89. Виберіть потрібне слово для надання сенсу вислову П.А. Столипіна:
  «Панове! Вам потрібні великі потрясіння, а нам нужна___Россія! »
  а) вільна;
  б) багата; в) велика.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Тест по періодизації історії економіки Росії підсумковий"
 1. Визначення економічного зростання
    історії економічного зростання розвинених країн, вважав економічне зростання «довгостроковим збільшенням здатності господарства забезпечувати все більш різноманітні потреби населення за допомогою все більш ефективних технологій і відповідних їм інституційних та ідеологічних змін» 1. У зв'язку з цим він виділив шість характеристик (показників) економічного зростання, властивих майже всім
 2. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
    історія. 3. Комерційна ідея. 4. Керівництво. 5. Збут. 6. Технологія та продукція. 7. Економічний прогноз. 8. Аналіз ринку, 9. Споживач. 10. Розмір ринку збуту і його зміни. 11. Конкуренція на ринку. 12. Оцінка обсягів реалізації. 13. План виробництва. 14. Приміщення. 15. Інвестиції. 16. Виробничий процес. 17. Постачання. 18. Робоча сила. 19. Початковий капітал. 20. Аналіз
 3. Глосарій
    тественно рівень безробіття - рівень безробіття при повній зайнятості Закон Вальраса - свідчить, що сумарна цінність пропозиції всіх товарів завжди в точності дорівнює сукупному попиту на них. З цього випливає неможливість надвиробництва в бартерній економіці (гроші в моделі Вальраса виконують роль лічильних одиниць). У стані загальної ринкової рівноваги сукупний попит дорівнює
 4. 4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
    тестові завдання, що дозволяють оцінювати підготовку студента з кожної теми. Ці завдання рекомендується використовувати в якості контрольної роботи для студентів заочної форми навчання; - тренувальний підсумковий тест з історії економіки. Для того, щоб вивчення курсу було усвідомленим, в тексті перед-бачено поля для питань і зауважень, з'ясувати які можна в ході подальшої самостійної
 5. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
    періодизації економічної історії, розроблених західноєвропейською наукою, до економічного минулого Росії. На жаль, згодом вже в радянський період такі дослідження були практично згорнуті. Інтерес до них відновився лише в по-останньої час. Тим часом у західній науці в 20-30 рр.. XX в. з виникненням школи "Анналів" (дослідників, що групувалися навколо відомо-го
 6. 1.3. Проблеми періодизації історії економіки
    тественного ходу розвитку людського суспільства, а перехід до ринкової економі-ці - об'єктивна необхідність, зумовлена зміною індустріальних ної цивілізації постіндустріальної. Тривалість перехідного періоду, якщо його розуміти як етап кризи і витіснення минає і народження нової цивілізації, за розрахунками В. І. Кузьміна і А. В. Жир-мундского, становить 1/4 загальної тривалості циклу,
 7. Введення
    історія держав на нашій планеті свідчить про зворотне. З руйнуванням економіки, крахом фінансів, відсутністю коштів у бюджетній системі падають духовність, моральність і культура в суспільстві. У ринковій економіці, в умовах звужених можливостей держави впливати на економічні процеси в країні, значно зростає роль бюджетної системи як одного з найважливіших
 8. § 3. Макроекономічна нерівновага
    тественно умови для виходу з кризи. Зменшення цін на засоби виробництва і здешевлення кредиту сприяє новому накопиченню капіталу, відновленню розширеного відтворення на новій технічній основі. Наступна фаза - пожвавлення - означає розширення виробництва до його передкризового рівня. Розміри товарних запасів встановлюються на рівні, необхідному для безперебійного
 9. 1. Сутність, цілі та основні показники економічного зростання
    історії економічного зростання розвинених країн, вважав економічне зростання «довгостроковим збільшенням здатності господарства забезпечувати все більш різноманітні потреби населення за допомогою все більш ефективних технологій і відповідних їм інституційних та ідеологічних змін» 1. У зв'язку з цим він виділив шість характеристик (показників) економічного зростання, властивих майже всім
 10. Введення
    періодизація економічної історії. Існують два основних підходи: формаційний (К. Маркс) і цивілізаційний (лінійний і циклічний підхід). К. Маркс стверджував, що перехід від однієї стадії розвитку суспільства в іншу є прямим результатом дії економічних факторів, а зміни в матеріальному виробництві (зміни засобів виробництва) визначають соціальні, політичні та
© 2014-2022  epi.cc.ua