Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004 - перейти до змісту підручника

Первісне господарство: основні етапи розвитку


Первіснообщинний лад починається з моменту появи людини на землі і завершується формуванням класового суспільства і виникненням держави . Первіснообщинний лад характеризується наступними ознаками:
- низьким рівнем розвитку продуктивних сил і повільними темпами їх совершенст-вования;
- низьким темпом розвитку суспільства;
- колективним присвоєнням природних ресурсів і результатів виробництва;
- зрівняльним розподілом, соціальною рівністю;
- відсутністю приватної власності, експлуатації, класів і держави.
Відповідно до археологічної схемою, історія людства, залежно від мате-ріалу, з якого виготовлялися знаряддя праці, ділиться на три великі етапи:
- кам'яний вік (3 млн. років тому - кінець III тисячоліття до н.е.);
- бронзовий вік (кінець III тисячоліття - I тисячоліття до н.е.);
- залізний вік (I тисячоліття до н.е.).
Останні два етапи пов'язані з появою перших державних утворень.
У різних племен і народів поява певних форм праці та суспільного життя відбувалося в різні періоди, але для всіх первісних суспільств характерна наявність ряду спільних рис. По-перше, основною формою господарювання було привласнює господарство, яке відрізняється тим, що людина лише користувався природними ресурсами, не проводячи матеріальних благ. По-друге, основою виробничих відносин первісного ладу була колективна, общинна власність на знаряддя праці і засоби виробництва, що характеризувалася низьким рівнем і повільними темпами розвитку продуктивних сил, зрівняльним розподілом матеріальних благ.
Хронологічно первісне суспільство збігається з кам'яним століттям. У ньому можна виді-лити три періоди.
1. Палеоліт (3 млн. - 12 тис. років до н.е.) - це найтриваліший період розвитку людино. Першими формами господарської діяльності були полювання, рибальство і собира-будівництві. На перших порах полювання носила загородного, спеціалізований характер на окремі види тварин. Практикувалися колективні прийоми полювання. Спис був головним знаряддям мисливців. Збиральництво доповнювало убогий раціон первісної людини поживними злаками і корінням.
В епоху пізнього палеоліту на зміну первісному строю прийшла родова община, обсягів по-диня людей одного роду. Вона мала колективну власність і вела господарство на ос-нове вікового і статевого поділу праці та простої кооперації. Чоловіки займалися полюванням, рибальством, виготовленням знарядь, а жінки - збиранням, приготуванням пиши, підтриманням вогню, вихованням дітей.
2. В епоху мезоліту (12 - 8-тис. Років до н.е.) почалася обробка каменю. З'явилися нові знаряддя праці з каменю (сокира, палиця, різець, проколок). Накінечники та леза ножів, списів, гарпунів робилися з тонких крем'яних платівок. Для обробки дерева стали використовувати кам'яна сокира. Одним з найважливіших досягнень цієї епохи стало винахід лука - зброї для дальнього бою, що дозволив більш успішно полювати на звірів і птахів. Ісчезнове-ня або скорочення чисельності великих тварин змусило все частіше вживати в їжу рибу і молюсків, з'явився морський звіробійний промисел, почалося одомашнення жи-Вотня. Таким чином, первісні громади стали шукати нові джерела прожитку, і їх залежність від природи поступово зменшилася. Це дозволило людям рідше переселятися з місця на місце. Вони стали жити в поселеннях, що складалися з невеликих круглих будинків, які трохи заглиблювалися в землю, стіни обмазувалися глиною, змішаною з піском і дрібними камінчиками, підлоги вистилали кам'яними плитками. Верхня частина цих жител нагадувала курінь.
Таким чином, почався перехід від кочового до осілого способу життя. В епоху мезоліту була остаточно заселена Євразія. Людина все далі розселявся на північ. Він дійшов до берегів Балтики і Льодовитого океану.
3. Неоліт (8-3 тис. років до н.е.) характеризується завершенням переходу до виробничого господарства, заснованому на виробництві людиною матеріальних благ. Залежно від сре-ди проживання одні племена стали спеціалізуватися на скотарстві, інші - на землеробстві.
Перехід до землеробства з'явився прогресом у розвитку продуктивних сил. Земля скопував дерев'яними палицями і мотиками, жнива проводилася серпами з крем'яними лезами, зерна розтиралися на кам'яній плиті або в зернотерці. У період неоліту люди освоїли практично всі відомі в даний час сільськогосподарські культури.
Скотарство перетворилося на важливу галузь господарства, але воно ще було поширене нерівномірно. У період неоліту були одомашнені вівці, свині, кози, корови. Скотоводче-ські (пастуші) племена мешкали в степах Північної Африки, Аравії, Середньої і Центральної Азії.
У ході розвитку сільського господарства і переходу до осілого способу життя людина стала ну-дочекатися в більш досконалих сільськогосподарських знаряддях, домашнього начиння, одязі і жи-ліщах, з'явилося ремесло. Спочатку ремісники поєднували свою працю із землеробством, але в міру освоєння металів, виробництво знарядь ускладнювалося, і було під силу тільки спе-ціалістів. Поява стійкого надлишкового продукту землеробства внаслідок кращої про-ництва грунту залізними знаряддями, дозволило звільнити ремісників від сельскохозяйст-кої діяльності. Так ремесло поступово відокремилося від землеробства.
Першим виробництвом стало гончарне ремесло. Поява гончарного круга (з IV тися-челетія до н.е.), вручну приводиться в рух, значно підвищило продуктивність праці і дозволило поліпшити якість глиняного посуду, обжигаемой в горнах (піч для випалу глиняних виробів, вперше з'явилися на Сході). Обпалена глиняний посуд дозволила людині значно поліпшити приготування і зберігання їжі.
Розвиток отримало ткацтво. Тканини виготовлялися з лляних ниток на ткацькому стан-ке.
В VI-IV тисячоліттях до н.е. на територіях сучасної Індії, Єгипту, Передньої Азії зародилося металургійне виробництво. Кам'яні знаряддя, навіть найдосконаліші, були трудомісткі у виготовленні і недостатньо надійні. Вони не були здатні задовольнити різноманітні, постійно зростаючі потреби людини і суспільства. Тому знаряддя праці починають виготовляти тільки з металів. Спочатку метали виплавлялося шляхом випалу руди на багатті, потім її нагрівали в суміші з деревним вугіллям в плавильних печах. Першим металом, який привернув увагу людей, була мідь. Вона поступалася в твердості каменю, але процес виробництва мідних виробів набагато менш трудомісткий, ніж виготовлення знарядь праці з кременю, а при нагріванні з неї можна було зробити голки, шила, рибальські гачки, лопати, сокири тощо З міді стали робити перші прикраси (намиста, підвіски, кільця, браслети). У III тисячолітті до н.е. стали використовувати її сплав з іншими металами (свинець, олово), що додавали їй твердість, - бронзу, яка незабаром вона поширилася по всьому Старому Світу. Починаючи з I тисячоліття до н.е., стали використовувати залізо і його похідні, а саме чавун і сталь.
Збільшення кількості сільськогосподарських і ремісничих продуктів праці сприяти-вало розширення обміну, спочатку виник на кордоні землеробських і скотарських племен. Усередині громади обмін здійснювався в натуральній нееквівалентній формі, в порядку зрівняльного розподілу вироблених продуктів.
Обмін між спеціалізованими громадами ставав більш регулярним. Але загального еквівалента господарська практика поки ще не виробила. Тому в цей період можна говорити тільки про зародження товарного виробництва, створенні окремих продуктів в кількостях, що перевищують потреби сім'ї та громади, призначених для обміну з іншими громадами, про формування ринкових відносин, хоча і в примітивній формі. Розвиток обміну стимулювало вдосконалення продуктивних сил.
Якщо спочатку громади мисливців були невеликими, близько 20 осіб або трохи більше, і могли розростатися тільки при достатніх запасах їжі, то з переходом до осіло-му існуванню і виробничого господарства різко змінив кількість спільно прожи-вающих людей. З'явилася територіальна громада, яка представляла собою постійне посе-ня, що налічували десятки, а то й сотні глинобитних житлових будинків, культові споруди, майстерні.
Але в IV тисячолітті до н.е. з'явилися ознаки, що свідчать про занепад неолітіче-ської цивілізації.
У певний момент розвитку стали виділятися старійшини родів, племінні вожді, джерелом доходів яких були власні землі, оброблені працею общинників. Удосконалення знарядь праці і зростання їх продуктивності призвело до збільшення додаткового продукту, який присвоюється родоплемінної знаттю (вожді, старійшини, воєначальники), тобто в їх руках стали накопичуватися матеріальні цінності, що належать громаді. Таким чином, починається приватне привласнення всього виробленого продукту спочатку якоїсь групи всередині колективу (зазвичай сімей), потім окремими особами.
Для забезпечення засобами існування людям вже не був потрібний колективна праця, тому почалося господарське відокремлення сімей. Знаряддя праці, домашнє начиння, живий-ність, а також продукти власної праці перетворювалися на приватну власність. При необ-хідно їх можна було обміняти на інші. Таким чином, в результаті суспільного розподілу праці з'явилася приватна власність, між людьми встановилися економіч-ські зв'язку у вигляді обміну товарами, тобто з'явилося товарне виробництво.
Таким чином, в епоху неоліту відбувається суспільний поділ праці:
- перший великий суспільний поділ праці: на землеробський і скотоводческий працю, що сприяло прогресу продуктивних сил, виникненню обміну ;
- другий великий поділ праці: ремесло виділилося з сільського госпо-дарства, це сприяло індивідуалізації праці, виникненню і розвитку приватної собст-ності.
Виникнення приватної власності призвело до розкладання первісного ладу, розпаду родової громади. Громада в ранніх етапах розвитку суспільства пройшла три стадії: 1) родова, або кровнородственная, заснована на спільному веденні господарства та спільному користуванні і володінні землею кровними родичами; 2) землевласницька, в якій власність на територію поєднувалася з розділом орних ділянок великими сім'ями; 3) сусідська, громада-марка, в якій переважала індивідуальна власність малих сімей на наділи орної землі при збереженні колективної власності громади на інші угіддя.
Винахід і освоєння принципово нових матеріалів (бронзи), технологій (системи зрошуваного і плугового землеробства), посилення майнової нерівності, зародження та розширення рамок приватної власності, що викликала майнова і соціальна нерівність, неминуче вели до виникнення класів і держави. У кінці IV тисячоліття до н.е. в Месопотамії, а потім в Єгипті виникли перші держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Первісне господарство: основні етапи розвитку "
 1. § 8. Рушійні сили і фактори економічного прогресу
  первісні громади (первинні комуни) для збору плодів, ягід, коренів, дрібних тварин тощо З часом основною формою їх спільної діяльності стало полювання. Це вимагало об'єднання зусиль для виготовлення найпростіших знарядь праці - ручного рубила, кам'яної сокири, списи. Стимулом до праці було просте задоволення елементарних потреб в самому існуванні, виживанні. Так, на ранніх
 2. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
  первісний, рабовласницький, феодальний і значний період розвитку капіталістичного ладу (з початку XVI до кінця XVIII ст.). Розвиток науки і техніки в докапіталістичних формаціях відбувався паралельно, і тільки в XVI-XVIII ст. почався процес їх поступового зближення. НТП має еволюційну і революційну форми розвитку. Як загальноісторична закономірність він виник тільки в
 3. 1. Структура форм власності в перехідній еконо-Міці
  господарства становлять відносини влас-ності. Демокріт вважав приватну власність необхідною умовою боротьби за існування. Платон в "Законах" також важливою умовою ідеальної держави називав непорушність і стабільність власне-сти. Система римського права - втілення ідеї власності для сво-його часу. К.Маркс, Ф.Енгельс, В.І. Ленін визнають приватну власність як основу
 4. Тема 2 Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва
  первісного господарства. Передумови виникнення соціальної і майнової нерівності. Розпад первіснообщинного ладу. Особливості економічного розвитку давньосхідних товариств. Особливості землеробства. Економічні функції держави. Патріархальне рабство. Основні етапи розвитку Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Економіка античних держав. Загальне та особливе в розвитку
 5. Теми рефератів
  первісну епоху. Причини і наслідки феодальної роздробленості. Основні умови та етапи об'єднання російських земель в централізовану державу. Передумови петровських перетворень. Сутність реформ Петра 1. Розвиток сільського господарства і промисловості. Передумови "Великих реформ". Криза 1921 року. Процес згортання непу і формування командно-адміністративної системи. Дане
 6. ТЕСТ "Основні риси розвитку рабовласницького і феодального способів виробництва"
    первіснообщинної системи?: а) винахід лука і стріл, б) відкриття вогню; в) винахід колісного плуга. 2. Першою формою спільної діяльності стала: а) проста кооперація, б) складна кооперація; в) мануфактура. 3. У зв'язку з розвитком скотарства і землеробства зросла роль: а) жінок; б) чоловіків; в) жерців. 4. В умовах первіснообщинного ладу власність була:
 7. 3. Праксиологической аспект полілогізма
    господарства знизило б орендну плату за землю. Особливий класовий інтерес фабрикантів скоріше можна пояснити на основі давно забутого залізного закону заробітної плати, ніж на основі не менше неспроможною теорії, яка вважає прибуток результатом експлуатації робітників. У світі, організованому на основі принципу поділу праці, будь-яка зміна має тим чи іншим чином торкнутися короткострокові
 8. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
    господарство у відповідності зі своїми власними рішеннями. Чи є така система соціального забезпечення доброю чи поганою політикою, по суті є політична проблема. Її можна спробувати виправдати, заявляючи, що найманим робітникам не вистачає проникливості і морального духу, щоб добровільно забезпечити своє майбутнє. Але тоді непросто змусити замовкнути тих, хто запитує, чи не
 9. Коментарі
    первісної епохи. Ленін (Ульянов) Володимир Ілліч (1870-1924) - російський політичний діяч, лідер російських соціал-демократів (більшовиків), теоретик марксизму, ідеолог соціалістичної революції. Творець і перший керівник Радянської держави. Лист Фрідріх (List Friedrich) (1789-1846) - німецький економіст, прихильник протекціонізму. Ідеї Ліста сприйняті німецької історичної
 10. Г.П. Журавльова. Економіка, 2006
    господарства, зовнішньої торгівлі, зовнішньоторговельної політики. Висвітлено специфіка і сутність перехідної економіки як особливої економічної системи, а також особливості її реформування. Для студентів вузів, що навчаються з неекономічних
© 2014-2021  epi.cc.ua