Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
C. Н. Кузнецова. Історія економікі.Практікум, 2011 - перейти до змісту підручника

ТЕСТ "Основні риси розвитку рабовласницького і феодального способів виробництва"


1. Що є найважливішими віхами в розвитку первіснообщинної системи?:
А) винахід лука і стріл;
б) відкриття вогню;
в) винахід колісного плуга.
2. Першою формою спільної діяльності стала:
а) проста кооперація;
б) складна кооперація;
в) мануфактура.
3. У зв'язку з розвитком скотарства і землеробства зросла роль: а) жінок;
б) чоловіків;
в) жерців.
4. В умовах первіснообщинного ладу власність була: а) колективної;
б) приватної;
в) державної.
5. Де вперше склалася азіатська система?:
А) у країнах Стародавньої Азії;
б) у Стародавній Африці;
в) в Європі;
г) у ряді країн Латинської Америки.
6. На рубежі яких століть антична система досягла класичної форми?:
А) 7-6 століть до н.е.;
б) 5-4 століть до н. е..;
в) 4-3 століть до н.е.
7. Вільні люди ділилися на класи:
а) великих землевласників;
б) дрібних селян і ремісників;
в) творчу інтелігенцію.
8.Основні галуззю виробництва було:
а) промисловість;
б) транспортне будівництво;
в) сільське господарство.
9. Антична система базувалася на:
а) державної власності;
б) на приватній власності;
в) на общинної власності.
10. Латифундия представляла собою:
а) общинне господарство;
б) рабовласницьку плантацію;
в) державне володіння;
г) колонію.
11. Економіка Стародавньої Греції сильно постраждала в результаті:
а) вторгнення варварів;
б) Пелопонесській війни;
в) виступів бідноти.
12. У якому році Рим був узятий і розграбований вестготами?:
А) в 401 р. до н.е.;
б) в 320 р. до н. е..;
в) в 410 р. до н.е.
13. В якому році був повалений останній імператор Риму Р. серпня?:
А) 476 р.;
б) 466 р.;
в) 467 р.;
14.Что характерно для феодалізму?:
а) залежність селян від феодала;
б) незалежність селян і робітників;
в) поневолення.
15. Де сталася в найбільш класичній формі зміна рабовласницького способу виробництва на феодальний?:
А) на Європейському континенті;
б) в Південній Африці;
в) в Америці.
16. Які етапи пройшов феодалізм в Західній Європі?:
А) раннє середньовіччя;
б) пізнє середньовіччя;
в) закат середньовіччя ;
г) розквіт середньовіччя.

17. У якому столітті утворилося Франкська держави?:
А) в 4 столітті;
б) в 5 столітті;
в) в 6 столітті.
18. Основною галуззю франків було:
а) ремесло;
б) садівництво;
в) землеробство.
19. У якому столітті виникла у франків приватна власність на землю?:
А) в 4 столітті;
б) в 5 столітті;
в) наприкінці 6 - початку 7 століть.
20. Де феодальні відносини в 11-15 століттях набули найбільш закінчений характер?:
А) в Італії;
б) у Німеччині;
в) у Франції.
21. За рахунок чого помітно зросло виробництво сільськогосподарських продуктів?:
А) торгівлі;
б) вільнонайманих робітників;
в) експлуатації селян .
22. У якому столітті виникло англійська держава?:
А) в 10 столітті;
б) в 9 столітті;
в) 19 столітті.
23. У чому причина повільного розвитку феодальних відносин в Німеччині?:
А) політична роздробленість;
б) відсутність централізованої держави;
в) міжусобиця;
г) економічну кризу.
24. Через первіснообщинну суспільно-економічну систему пройшли ...:
а) народи, що жили на Африканському континенті;
б) всі народи, крім народів, що жили в Північній і Південній Африці ;
в) всі народи.
25. Що таке первісний рід?:
А) ця група людей, об'єднаних узами кровного споріднення;
б) це відособлена група людей;
в) це кілька родів, що жили разом.
26. Розташуйте у правильній послідовності стадії, які пройшла громада в ранніх етапах розвитку суспільства:
а) землеробська, у якій власність на територію поєднувалася з
розділом орних ділянок великими сім'ями;
б) сусідська, у якій переважала індивідуальна власність малих сімей на наділи орної землі;
в) родова, заснована на спільному веденні господарства.
27. Виділіть характерні риси для азіатської системи: а) зародилися в Європі;
б) використовували переважно металеві знаряддя праці;
в) з'явилися гроші, купці і лихварі;
г) зникло городництво;
д) при цій системі земля знаходиться в приватній власності;
е) основна галузь - сільське господарство.
28. Для античної суспільної системи характерно:
а) економічний примус до праці;
б) позаекономічний примус до праці.

29. Особливістю азіатської системи було: а) величезне відволікання додаткового продукту на будівництво палаців, проведення свят;
б) використання додаткового продукту на виробничі потреби.
30. В основі кризи рабовласницької системи були протиріччя між:
а) рабовласниками і представниками державної влади;
б) примусовим рабською працею і рабовласницької власністю;
в) господарств великих рабовласників і дрібних селян.
31. В основі феодального способу виробництва лежить: а) повна власність феодала на землю і працівників;
б) неповна власність на землю і повна на працівників;
в) повна на землю і неповна на працівників. 32. Принципи, характерні для феодального виробництва: а) панування натурального господарства;
б) незалежність селян від феодала;
в) відчуження на користь феодала необхідного і додаткового продукту селян;
г) наділення виробника засобами виробництва і землею. 33. Як при азійській системі розподілявся додатковий продукт, створений працею селян?:
А) відповідно до адміністративної ієрархією;
б) державою рівномірно між членами селянських общин. 34. Відрізнялося чи при азійській системі становище селян від становища рабів?:
А) так, б) немає.
35. Склалася чи при азійській системі централізована система управління суспільним виробництвом?:
А) так;
б) немає.
36. У якому з двох товариств більш інтенсивно розвивалися товарно-грошові відносини?:
А) античному суспільстві;
б) азіатському суспільстві.
37. Як називався додатковий продукт, що віддається селянами феодалу?:
А) панщина;
б) оброк;
в) десятина.
38. Всі Франки:
а) були особисто залежні;
б) мали рівні права;
в) були особисто вільними.
39. Що таке Коттер?:
А) селяни, які мають маленький наділ або взагалі його не мають
б) селяни - члени сільських громад, що мають наділ землі до 30-и акрів. 40. Як в англійському селі називався тримач землі по документу?: А) фрігольдери;
б) копігольдери;
в) Вілан.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТЕСТ "Основні риси розвитку рабовласницького і феодального способів виробництва" "
 1. Лекція 10-я Нова історична школа
  основному направляла проти утопічного соціалізму-ма, між тим молода історична школа - проти марк-СИЗМ. Молода історична школа виступає одночасно з австрійською, але застосовує інші методи боротьби з марксизмом. Головними представниками молодої історичної школи були Шмоллер, Луйо Брентано, Карл Бюхер та ін Які особливості методології молодий історичної школи?
 2. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  тественних і суспільних наук. Економічна теорія вивчає його тільки в тій мірі, в якій кожна з підсистем суспільних відносин сприяє реалізації сутнісних сил та інтересів людини (його потреб, цінностей). У характеристиці соціальної сутності людини визначальним є його місце в системі виробничих відносин, точніше - відносин власності, і, в першу чергу, -
 3. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
  тественних наук. Це відкриває шлях для використання енергії Сонця, морських припливів, підземного тепла Землі і т. д. Наступною рисою НТР є впровадження принципово нових форм і методів організації виробництва і праці. Так, якщо в попередній період домінуючою була система Тейлора, заснована на жорсткій раціоналізації трудової діяльності, то в сучасних умовах перевага
 4. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  основні потреби в товарах і послугах, без яких неможливе існування людини. Це необхідний набір продовольчих товарів, споживання яких забезпечує певну калорійність харчування для працюючих і для непрацюючих осіб, а також товарів широкого вжитку. У XIX в. німецький економіст Е. Енгель довів, що з ростом величини доходів частка витрат на придбання товарів
 5. § 11. Форми суспільного виробництва
  основному було натуральним. Кожна господарська одиниця була повністю відокремлена від інших як у виробництві, так і в споживанні. Рівень споживання суб'єктів господарювання залежав виключно від рівня виробництва. Суспільний поділ праці в натуральному господарстві було розвинене слабо. Незважаючи на це, всередині такого господарства праця уже могла бути поділена між окремими людьми і
 6. § 58. Сутність економічних законів світового господарства
  риси цілісності. Пов'язано це з дією ряду об'єктивних факторів: - по-перше, з прагненням народів світу вижити в умовах нарощування ядерних потенціалів і загрози ядерної війни, проведеної у зв'язку з цим політикою мирного співіснування; - по-друге, з розгортанням НТР. Сьогодні жодна країна світу не може самостійно використати всі досягнення сучасної науки і техніки, тому
 7. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  тественно, що вирішальну роль тут відіграє психологія людей, які порівнюють в кожному конкретному випадку суб'єктивну корисність благ зі ступенем задоволення своїх потреб. Тут у читачів може виникнути здивоване запитання: яке ж взагалі стосунок до економіки має психологія? Як відомо, психологія виражає душевний стан людини, в якому проявляються насамперед
 8. § 2. ТИПИ І ФОРМИ ПРИСВОЄННЯ
  тественно з'єднуються оскільки вони належать одній особі, то в другому виді господарства справа йде зовсім інакше. У ньому засоби виробництва і плоди праці відчужені від працівників, другий вид приватної власності проявляється в конкретних формах - рабовласницької, феодальної і одноосібної капіталістичної (рис.3.4.). Оскільки в другому виді приватновласницьких господарств існує
 9. 1.1.6. ЗАКОНИ ПРЕДРИНОЧНОЙ ЕКОНОМІКИ
  тественно право ») виникають на основі самовиховання," зсередини "духовного світу людей. Почуття совісті, справедливості, порядності та т.п. ? невід'ємний фундамент суспільного життя. Відмова від них? спосіб вбивства суспільства. Звичаї? основа легітимності суспільства. У розвинених тварин існують їхні попередники. На основі моралі суб'єктів з'явилися "ззовні" власне громадські
 10. 3. Особливості феодальної економіки країн Західної Європи (V - XV століття)
  основні знаряддя тру-так, худобу, будинок; - станове неполноправие селян, тобто повне підпорядкування селян влади феоду-лов; - переважання аграрного сектора в розвитку економіки, реміснича праця з'єднаний і підпорядкований праці землеробського; - низький рівень техніки, що застосовується у дрібному виробництві, ручна праця, що надавало особливого значення виробничим навичкам; - ієрархічна
© 2014-2022  epi.cc.ua