Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки
ЗМІСТ:
А. Дусенбаев, Н. Воєводіна. Економічна історія Росії, 2010
Це видання допоможе систематизувати отримані раніше знання, а також підготуватися до іспиту або заліку і успішно їх здати. Посібник призначений для студентів вищих і середніх освітніх установ.
1. Господарський лад східних слов'ян
2. Економічні передумови утворення давньоруської держави
3. Загальна характеристика соціально-економічного розвитку Київської Русі
4. Особливості раннього феодалізму
5. Суспільний поділ праці, поява міст, розвиток торгівлі
6. Внутрішній розвиток Русі
7. Прийняття християнства і хрещення Русі
8. Гроші і їх роль у Київській Русі
9. Господарство руських князівств і земель в період феодальної роздробленості
10. Економіка Русі в період феодальної роздробленості
11. Зростання феодального землеволодіння
12. Русь в умовах монголо-татарського панування
13. Соціально-економічні та політичні наслідки монголо-татарського ярма
14. Економічний розвиток російських земель в XIV-першій половині XV ст
15. Російська колонізація волзько-окських земель
16. Переміщення економічного і політичного центру в північно-східну Русь
17. Новгород Великий в системі європейської торгівлі
18. Основні умови та етапи об'єднання російських земель в централізовану державу
19. Економічний розвиток російської централізованої держави (друга половина XV-XVII ст.)
20. Розвиток ремесла і торгівлі за Івана IV
21. Соціально-економічний розвиток Росії після Смути
22. Реформи Петра I
23. Економіка Росії в другій половині XVIII в
24. Сільське господарство та землекористування при Катерині II
25. Промисловість, торгівля і фінанси при Катерині II
26. Економічний розвиток Росії в першій половині XIX ст
27. Кримська війна і її вплив на економічну ситуацію в країні
28. Скасування кріпосного права. Розшарування російського села
29. Передумови, сутність і наслідки «Великих реформ» 60-70-х рр.. XIX в
30. Особливості російського колоніалізму
31. Положення сільського господарства після реформи
32. Модель аграрної економіки Росії початку ХХ в
33. Аграрна реформа П.А. Столипіна
34. Капіталістична модернізація та індустріалізація Росії наприкінці XIX - початку XX вв
35. Економіка Росії в роки Першої світової війни
36. «Військовий комунізм» як етап становлення командно-адміністративної системи (1917-1921 рр..)
37. Наростання кризових явищ в економіці та початок НЕПу
38. Росія в роки нової економічної політики (1921-1927 рр..)
39. Індустріалізація в 1920-і роки
40. Колективізація в 1920-1930 рр.
41. Економіка СРСР напередодні Великої Вітчизняної війни
42. Радянська економіка в роки війни
43. Післявоєнний розвиток народного господарства
44. Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр..)
45. Радянська економіка в епоху «розвинутого соціалізму» (1965-1985 рр..)
46. Реформи кінця 1960-1970-х рр..: Сутність, методи, цілі та підсумки
47. Радикальні реформи системи управління (1985 р.)
48. «Перебудова» радянської економіки та її підсумки (1985-1991 рр..)
49. Економічні реформи. Економічна реформа 1987р
50. Програма «500 днів»
51. Грошова реформа 1991 р
52. Росія в першій половині 1990-х рр.
53. Продовження курсу реформ, «шокова терапія»
54. Проблеми збереження єдності Росії
55. Проведення масової приватизації. Етапи та види приватизації
56. Росія в другій половині 1990-х рр.. Економічні кризи
57. Грошова маса й інфляція
58. Грошові доходи населення та прожитковий мінімум
59. Механізм адаптації в реальному секторі
60. Структурна криза російської економіки
61. Лібералізація цін. «Обвальне» падіння курсу рубля
62. Розвиток економічних реформ в 1993-1994 рр.
63. Житлово-комунальна реформа в Росії. Проблеми і протиріччя
64. Глобальна економічна криза 1998 р. Дефолт
65. Грошова реформа та її наслідки
66. Економічні реформи в Російській Федерації
67. Підприємництво як найважливіший фактор економічного розвитку суспільства
68. Перші підприємці
69. Роль іноземного капіталу в економічному розвитку Росії
70. Специфіка соціально-економічної політики з 2000-2007 рр.
71. Вплив аграрної реформи на економіку країни
72. Зовнішньоекономічні зв'язки Росії в 2000-2007 рр.
Історія економіки:
 1. C. Н. Кузнецова. Історія економікі.Практікум - 2011 рік
 2. Колектив авторів. Історія економіки: Шпаргалка - 2010 рік
 3. Д.А. Шевчук. Історія економіки - 2009 рік
 4. Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень - 2008 рік
 5. А.Г. Буйчік. Аналіз еволюції великого монополістичного ринку Італії другої половини XX століття - 2007
 6. К.І. Вахітов. Історія споживчої кооперації Росії - 2007
 7. П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки - 2004
 8. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки - 2002 рік
 9. О.Д. Кузнєцова, І.М. Шапкін. Історія економіки - 2002 рік
 10. С.А.Бартенев. Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях - 1998
 11. В.І. Голубович. Економічна історія зарубіжних країн - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua