Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. Дусенбаев, Н. Воєводіна. Економічна історія Росії, 2010 - перейти до змісту підручника

57. Грошова маса й інфляція

Причини, що породили сучасну інфляцію, слід шукати ще в радянському минулому, коли в систему монополій входили відомства та підвідомчі підприємства, що виробляли ту чи іншу продукцію (послуги) і забезпечують її монопольне становище на ринку. До монополістичним органам ставилися Міністерство зв'язку, Міністерство легкої промисловості, міністерство шляхів сполучення та ін Також зростанню інфляції сприяло підвищення цін на вуглеводневу паливо та інші корисні копалини, деревину до рівня світових. Штучне завищення ціни на паливо вело до підвищення всіх товарів, вироблених на території нашої країни.
3 червня 1993 вийшов Указ Президента РФ № 842 «Про деякі заходи щодо стримування інфляції», в якому йшлося про стримування видаткової частини бюджету.
У 1995-1996 рр.. уряд прийняв заходи щодо заморожування цін на необхідний для виробництва природний газ, тарифи на електро-і теплоенергію, перевезення вантажів по залізничному полотну.
Крім того, відомствам, що здійснюють діяльність у сфері монополій, було заборонено підвищувати ціни понад 70% їх приросту в економіці.
Що стосується немонополізованих галузей, то тут в причині зростання цін слід шукати підвищуються витрати на виробництво одиниці продукції (послуги).
Негативно позначилося тривале штучне заниження курсу рубля по відношенню до інших валют. «Валютний коридор», збудований для підтримки вітчизняного виробництва, не сприяв зростанню якості російської продукції і здібності її надати серйозну конкуренцію імпортним аналогам на внутрішньому ринку країни.
Перераховані вище причини в 1998 р. спричинили обвальне падіння курсу рубля відносно до американського долара. Після такого удару обсяг інвестицій в основний капітал скоротився на 6,7%, обсяг промислового виробництва впав на 5,2%, сільгосппродукції - на 12,3%. Доходи населення знизилися на 16,3%.
Так провалилася Федеральна інвестиційна програма 1998 Девальвація рубля і зростання інфляції (у 1998 р. досягла 84,4%), спад промислового виробництва і ВВП призвели до загального погіршення економіки в країні.
Зростання цін в 1999 р. склав 24,5%, що було на 20% вище, ніж у попередньому 1998 Виробники постійно підвищували відпускні ціни на свою продукцію. Серед населення намітилися тенденції до диференціації за доходами (в 1999 р. розрив між заможними і незаможними збільшився в 15 разів). Частка заощаджень громадян істотно скоротилася.
У 2000 р. ситуація була вже дещо краще. Проглядалося довіру народу до валютних внесків. Якщо розглядати в цілому по країні, то в Росії в цей період зріс оборот ВВП і був збільшений золотий запас. Сучасна російська антиінфляційна політика взяла курс на стримування грошової маси і бюджетного дефіциту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 57. Грошова маса й інфляція "
 1. Питання для самоперевірки
  грошової маси? 7. За рахунок яких механізмів і структур може встановитися збалансований-ність в країні, якщо є надлишкова грошова маса? 8. Як відрізнити помірну інфляцію від гіперінфляції? 9. Що чому передує при розгортанні інфляційних процесів: зростання грошової маси зростанню цін або зростання цін зростанню грошової маси? 10. Чи існує в Росії інфляція, якщо рублеві ціни на
 2. Лекція 18 Тема: ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Економічна нестабільність на грошовому ринку: ІНФЛЯЦІЯ
  грошово-кредитного обігу. Розуміння цієї сфери національної економіки допомагає вивчення наступних питань: - грошова маса та її вимірювання; - грошово-кредитна система; - сутність, види і цикл життя цінних паперів; - причини, сутність і форми
 3. 1. Інфляція і гроші
  грошова маса, яка перебуває на руках у фірми домашніх господарств, вимірюється в поточних долла-рах, тоді як реальна грошова маса ізмеряетсяв постійних доларах. Про Реальна грошова маса - це ставлення-ня номінальної грошової маси до уровнюцен. Таким чином, реальна грошова маса ізмеряеттот обсяг товарів і послуг, який можна пріоб-ресті на дане номінальна кількість грошей. Першим
 4. Зростання грошової маси і інфляція
  грошової маси Малюнок 34-1 демонструє взаімозавісімостьсреднего темпу приросту грошової маси і нормиінфляціі в період 1974-1984 рр.. для групи країн, причому в деяких з них спостерігався чрезвичайнобистрий зростання грошової маси. Відзначимо, що в даному випадку ми не зробили поправку на зростання реально-го попиту на гроші. Але навіть у цих умовах гра-фік ілюструє вельми сильну залежність:
 5. Грошово-кредитна політика та валютний курс
  грошово-кредитної політики держави і дій центрального банку тієї чи іншої країни з регулювання валютного курсу. При посиленні грошово-кредитної політики обмежується зростання грошової маси, а значить, відносно скорочується пропозиція національної валюти на валютних ринках, що відповідно повинно вести до підвищення її курсу. Пом'якшення грошово-кредитної політики створює
 6. Терміни і поняття
  інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція «Імпортується» інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 7. Ключові терміни
  грошової маси? (Е) Чому реаль-ная грошова маса скорочується? Номінальна грошова, Індекс цін маса, млн. песо (1971 г.=100) 1971 15,8 100 1972 31,3 180 1973 122,3 813
 8. Монетарний підхід до фінансової стабілізації
  грошової маси, темпам збільшення швидкості грошового обігу та обернено пропорційні темпам приросту обсягу продукції реального сектора. Підвищення темпів приросту грошової маси призводить до відповідного підвищення темпів інфляції, у той час як їх зниження викликає зворотний ефект. Як показник інфляції в країнах з перехідною економікою зазвичай використовується зростання індексу
 9. Глава 7 ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
  грошова маса) - загальний обсяг перебувають в обігу загальноприйнятих платіжних засобів, широко прийнятих в якості оплати товарів і послуг і при погашенні боргів. У розвинутій ринковій економіці пропозиція грошей у вузькому сенсі слова являє собою суму готівки в обігу і вкладів до запитання: MS=Cur + Dep, де MS - перебуває в обігу грошова маса (пропозиція
 10. ЛІТЕРАТУРА
  Давидов А.Ю. Інфляція в економіці: світовий досвід та наші проблеми. М.: 1991. Кейнс Д. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. Гл.2, 3.Антологія економічної класики. Т . Мальтус, ДКейнс, Ю. Ларін. М.: 1993. Магнусон Б. Інфляція: міф і дійсність. М.: 1979. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Економікс. TI Гл.10. М.: 1992 . Меньшиков С.М. Інфляція і криза регулювання. М.: 1979.
 11. Гроші і рівень цін
  грошовоїмаси і попиту на реальні грошові остаткі.Ето може бути показано за допомогою следующегопреобразованія рівняння (1): Рівень цін=(2) Рівняння (2) - це основне рівняння економі-чеський теорії інфляції. Воно ілюструє сліду-ющий принцип: Про Рівень цін зростає щоразу, коли но-мінальної грошова маса збільшується від -носительно попиту на реальні залишки. Рівняння (2)
 12. Питання для самоперевірки
  грошовій системі. 4. Що являє собою грошова система? У чому полягає особливість з-тимчасової грошової системи? 5. Назвіть основні елементи сучасної грошової системи. 6. Для яких цілей і як вимірюється грошова маса? За яким принципом будуються грошові агрегати? 7. У чому полягає основна ідея рівняння обміну і ким воно було сформульовано? 8. У чому полягає
 13. 4 Що робити з інфляцією?
  грошової політики. По-друге, можна попи-таться змінити самі прийоми фіскально-денежнойполітікі так, щоб, знизивши темпи інфляції, утри -проживати їх на стабільно низькому рівні І нарешті, по-третє, можна просто навчитися жити в
 14. Гроші та інфляція в СоедіненнихШтатах
  грошової маси і інфляціейв Сполучених Штатах? За світовим стандартамінфляція в Сполучених Штатах була низькою, в тойчас як зміни реального попиту на деньгівследствіе зростання реальних доходів, фінансових но-вовведеній і змін величини альтернатівнойстоімості зберігання грошей були відносно вели-ки. Звідси випливає, що в короткостроковій і дажедолгосрочной перспективі жорсткої залежності
© 2014-2022  epi.cc.ua