Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Гроші і рівень цін


Рівень цін залежить від номінальної грошовоїмаси і попиту на реальні грошові остаткі.Ето може бути показано за допомогою следующегопреобразованія рівняння (1):
Рівень цін=(2)
Рівняння (2) - це основне рівняння економі-чеський теорії інфляції. Воно ілюструє сліду-ющий принцип:
Про Рівень цін зростає щоразу, коли но-мінальної грошова маса збільшується від-вано попиту на реальні залишки.
Рівняння (2) може також бути використане прирассмотрении кількісної теорії грошей.
Про Кількісна теорія грошей свідчить, чтоізмененія в рівні цін визначаються головнимчином динамікою номінальної маси грошей.
Цій теорії факторів, що визначають рівень цін, щонайменше 500 років (деякі навіть утверж-дають, що вона сходить до Конфуція). Її возрастсвідетельствует про те, що коливання рівня ценбилі предметом серйозного занепокоєння на протя-жении багатьох століть. Сьогодні на стороні колі-чественной теорії перебувають монетаристи, вважаю-щие, що основна частина коливань совокупногоуровня цін є результатом динаміки номінальної грошової маси.
Щоб зрозуміти, якою мірою кількісна тео-рія грошей відображає дійсність, рассмотрімданние, представлені в табл. 34-1. Таблиця дозво-ляє нам порівняти грошову масу і рівень цін внесколькіх країнах в 1985 р. з соответствующимипоказателями базового 1965 Зокрема, у Фран-ції грошова маса в 1985 р.
більш ніж в 6 разів пре-висіла рівень 1965 р., тоді як ціни виросли при-мірно в 5 разів. У Сполучених Штатах рівень цін іденежная маса росли майже в однаковій пропор-ції. У Бразилії (країні, якою, очевидно, свій-недержавні винятково високі темпи інфляції) грошова маса зросла більш ніж у 11 000 разів, тог-так як ціни збільшилися менш ніж в 7000 разів.
Який висновок ми можемо зробити на основанііетіх даних? З порівняння Бразилії з іншими країнами можна припустити, що в тих країнах, де номінальна грошова маса збільшується вогромних масштабах, зростання цін також має значи-
ТАБЛИЦЯ 34-1. Номінальна грошова маса і рівень цін у 1985 р. (1965 р.=100) Бразилія Канада Франція Німеччина Італія Японія США гроші 1102662Цени 661543 529374 630490 365224 2060803 865352 342367 Примітка. Під грошової томитеся розуміється агрегат Ml, під рівнем цін - індекс CPI.Істочнік: International Monetary Fund, International Financial Statistics Yearbook, 1986.
Тельную величину. Однак загальна взаємозв'язок між-ду грошима і рівнем цін не є тісній, особ-ливо в країнах з помірними темпами зростання обо-їх показників. Наприклад, зростання грошової мйссибил майже однаковим в Сполучених Штатах іГерманіі, незважаючи на той факт, що рівень цін вГермании виріс в набагато меншому ступені. Темпироста цін в Канаді, Японії та Сполучених Штатахбилі дуже близькі, хоча інтенсивність росту де-ніжною маси в цих країнах сильно розрізнялася.

Порівняння динаміки грошової маси і уровняцен за 20 років проводиться в табл. 34-1 з долгосроч-них позицій. Зрозуміло, 20 років - достатньо про-должительности відрізок часу для того, щоб лю-бій зміна грошової маси повністю отрази-лось в цінах. Але навіть у цьому випадку ми не вияв-жива дуже жорсткого зв'язку між грошовою мас-сой і цінами. Причина цього виявляється на основетого ж рівняння (1). Рівень цін залежить як отномінальной грошової маси, так і від попиту нареальние грошові залишки. При даній номінальною грошовій масі збільшення реального спросана гроші, як правило, має своїм результатомсніженіе рівня цін. Таким чином, якщо кількістю-

12,5 25 37,5 50 62,5 Зростання грошової маси,% за рік
РІС. 34-1. Зростання грошової маси та інфляція в період1974-1984 рр.. (Середньорічні темпи приросту). (Джерело: International Financial Statistics Yearbook, 1986.)
Ство грошей в обігу подвоюється, але одночасно з якоїсь причини подвоюється і реальнийспрос на гроші, рівноважний рівень цін остаетсяв точності колишнім, незважаючи на збільшення но-мінальної грошової маси.
Розглянемо тепер більш уважно дінамікуномінальной грошової маси і реального спросана гроші, а також те, яким чином вони вліяютна зміни рівня цін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Гроші і рівень цін "
 1. Чим вище ціни, тим більше грошей потрібно для вчинення кожного правочину і тим більше коштів буде
  гроші. Що ж служить гарантією того, що обсяг грошових коштів, що випускаються в обіг ФРС, буде урівноважений попитом на них з боку населення? У наступних розділах ми познайомимося з відповіддю на це питання для економіки в короткостроковому періоді і побачимо, що ключову роль тут відіграє процентна ставка. Для економіки в довгостроковому періоді відповідь іншою і, мабуть, більш простий. В
 2. 32.3) кількість: -: ег. які населення бажає тримати на руках (Md), перевищує пропоноване Г? С. Суб'єкти економіки прагнуть
  гроші і пропозиція грошей, і як ці вимірюв-вати вплинуть на кількість товарів і послуг, на яке пред'являється попит? Одна з детермінант попиту на гроші - рівень цін (гл. 28). При високих ленах при кожному акті продажу товару або послуги потрібна більша кількістю-ство грошей, внаслідок чого індивіди приймають рішення про необхідність мати з своєму розпорядженні значні суми грошових
 3. 1. Попит на гроші
  гроші, впливає економіку. Отже, аналіз грошового ме-ханизма повинен починатися саме з ізученіяспроса на гроші. Протягом останніх десятілетіймасса грошей в обігу (Ml), що припадає на од-ного людини, швидко росла. Якщо в 1965 р. в Сполуче-наних Штатах цей показник становив усього 872долл., То до 1986 р. він досяг 3025 дол, збільшивши-шись на 274%. Чим можна пояснити
 4. 4. Стабілізація
  грошах як про мірило цін. Він порахував, що коливання мінових відносин стосуються тільки товарів і послуг, але не відносини між грошима і всією сукупністю товарів і послуг. Пізніше люди поміняли місцями члени цього твердження. І сталість цінності стало приписуватися не грошам, а сукупності купуються і продаються речей. Люди стали винаходити методи зіставлення сукупностей одиниць
 5. 1. Визначення меж проблем каталлактики
  гроші і грошовий розрахунок обумовлені існуванням ринку. Одним із завдань економічної науки, безсумнівно, є аналіз функціонування ідеальної соціалістичної системи виробництва. Але її вивчення також можливе тільки після пояснення системи, в якій існують грошові ціни і економічний розрахунок. Заперечення економічної науки Існують доктрини, категорично заперечують
 6. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  гроші, характеризується грошовими цінами. У грошовому обчисленні прибуток виявляється як надлишок отриманих грошей у порівнянні з витраченими, а збиток як надлишок витрачених грошей у порівнянні з отриманими. Прибуток і збиток можуть бути виражені у певних сумах грошей. Мовою грошей можна встановити, який прибуток індивід витягнув або який збиток поніс. Однак це не є твердженням про
 7. 4. Облік витрат виробництва
  гроші на реалізацію певного проекту, знаходиться в іншому становищі порівняно з людиною, початківцям з нуля. Перший володіє сукупністю необоротних факторів виробництва, які він може застосувати тільки для певних цілей. Цей факт буде впливати на рішення, що стосуються майбутньої діяльності. Але вартість цієї сукупності він оцінює не відповідно з витратами в
 8. 2. Зауваження з приводу найпоширеніших помилок
  гроші з боку індивідів. Замість цього вона вводить неправдиве поняття швидкості обігу, скроєна за моделями механіки. У цьому місці нашого дослідження немає необхідності розглядати питання про те, чи мають рацію економісти-математики, припускаючи, що користь, принесена грошима, полягає виключно або головним чином у їх обороті, або зверненні. Навіть якби це було так, все одно
 9. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  грошам, являють собою просто певні аспекти їх первинної та єдиної функції, функції засобу обміну [Cр.: Mises. The Theory of Money and Credit, trans. by H.E. Baston. London and New York, 1934. P. 3437.]. Засоби обміну є економічними благами. Їх не вистачає; на них існує попит. На ринку є люди, охочі їх придбати і готові обміняти на них товари і послуги.
 10. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  гроші, а попит на гроші, посилаючись на купівельну спроможність. Однак це утруднення лише здається. Купівельна спроможність, яку ми пояснюємо, посилаючись на величину специфічного попиту, це не та ж сама купівельна спроможність, величина якої визначає цей специфічний попит. Проблема полягає в тому, щоб осягнути, як визначається купівельна спроможність в
© 2014-2022  epi.cc.ua