Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Гроші та інфляція в СоедіненнихШтатах


Який же висновок ми можемо зробити в отношеніісвязі між зростанням грошової маси і інфляціейв Сполучених Штатах? За світовими стандартамінфляція в Сполучених Штатах була низькою, в тойчас як зміни реального попиту на деньгівследствіе зростання реальних доходів, фінансових но-вовведеній і змін величини альтернатівнойстоімості зберігання грошей були відносно вели-ки. Звідси випливає, що в короткостроковій і дажедолгосрочной перспективі жорсткої залежності
між зростанням номінальної грошової маси і ін-фляции не було.
Розглянемо спочатку цю залежність у краткос-рочной перспективі На рис 34-2 показані годовиетемпи приросту грошової маси (Ml) в Сполучений-них Штатах, а також норма інфляції, ізмереннаяс допомогою індексу CPI. Цілком очевидно, щов короткостроковій перспективі тісному зв'язку междуростом грошової маси і зростанням інфляції не су-суспільством. Наприклад, в 1986 р. зростання грошової массирезко посилився, тоді як інфляція продовжувала со-скорочується. Навпаки, в 1975 р. інфляція прискорить-лась, хоча темпи зростання грошової маси впали.
На рис.
34-2 наведено динаміку інфляції ітемпов приросту грошової маси в США за один ітот же період (Графік CPI пропущений в орігіналекнігі. Читач може скористатися показателемінфляціі, виміряної як дефлятор БНП на ріс34-3. - Прим. науч. ред.) Але, може бути, деньгіоказивают вплив на рівень цін лише з некото-рим тимчасовим лагом? Наприклад, сегодняшняяінфляція, можливо, викликана зростанням грошовоїмаси, що відбувалися протягом последніхдвух або трьох років. Однак таких форм, які б-ли б в змозі якісно інтерпретіроватьсвязі з урахуванням лага часу, на практиці так і не було знайдено. Інфляція в США просто не можетбить вичерпним чином пояснена при по-мощі одного лише зростання грошової маси.
Як би то не було, маса грошей є важнимфактором, що пояснює інфляцію, - але толькооднім з декількох. Важливу роль відіграють такжефактори, що викликають зміни в обсязі сово-купного попиту (зокрема, фіскальна політика

РІС. 34-2. Темпи приросту де-ніжною маси (агрегат Ml) іінфляція (індекс CPI) в сої-діненія Штатах в період1960-1986 рр..
(Джерело: DataResources, Inc.)
і коливання приватного попиту), і фактори, впливаю-щие на обсяг сукупної пропозиції (у приватно-сти, динаміка цін на сировину). Лише порівнюючи стра-ни за більш тривалі періоди часу, як етобило зроблено на рис 34-1, можна укласти, що втенденціі прискорення зростання грошової маси супроводжується наростанням інфляційних процессов.Межстрановие зіставлення допомагають вскритьету залежність, демонструючи той факт, що в стра- нах з високою інфляцією зростання грошової маси яв-ляется винятково швидким
Очевидність існування залежності междубистрим зростанням грошової маси і високим рів-ньому інфляції робить актуальним питання про те, по-чому держави все ж дозволяють грошової массерасті високими темпами. Одне з широко розповсюдженим странения пояснень цього факту базується назавісімо між бюджетним дефіцитом і ро-стом грошової маси. Ми розглянемо цю залежність в п. 3, обговоривши перш альтернативний під-хід до аналізу зв'язку зростання грошової маси та інф-ляції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Гроші та інфляція в СоедіненнихШтатах "
 1. Інвестування і процентні ставки
  гроші в борг, і, отже, вона повиннабути впевнена в тому, що інвестиції принесуть доста-точно додаткової прибутку , щоб виплатити суммукредіта плюс відсотки по ньому. Таким чином, ТАБЛИЦЯ 29-4 Структура інвестицій в 1982-1986 рр., у млрд. дол 1982 Рік Жілілгяое Виробничі Зміна Усього У% від ВНП будівництво мопрюсті. виробничих запасів
 2. Глава 33. Проблема інфляції
  гроші золотом? Або ж нам слід пре-утворити економіку таким чином, щоб навітьпри наявності в ній інфляції стало легше
 3. Реформа законодавчої і виконавець-ної влади в боротьбі з інфляцією
  гроші так і залишалися головним середовищ-ством здійснення економічних взаємозв'язків, ці заходи, ймовірно, були б в змозі в значній мірі сприяти предотвращеніюінфляціі. Однак в економіці продовжують суще-ствовать і розвиватися різні види грошовихкоштів. Спочатку грошима визнавалося толь-ко золото. Потім до нього додалися банкноти, по-тому банківські депозити,
 4. Дефіцит і зростання грошової маси
  гроші, які витрачає. Згодом воно повертає етікредіти, можливо, шляхом продажу ще большегоколічества облігацій або піднімаючи податки. По-друге, держава має можливість випу-Бюжетний дефіцит,% від ВНП РІС. 34-4. Бюджетний дефіцит (у% від ВНП) та інфляція в 1983-1985 рр.. На малюнку показана середньорічна норма інфля-ції і бюджетний дефіцит, який визначається як відсоток ВНП,
 5. 4. Стабілізація
  грошах як про мірило цін. Він порахував, що коливання мінових відносин стосуються тільки товарів і послуг, але не відносини між грошима і всією сукупністю товарів і послуг. Пізніше люди поміняли місцями члени цього твердження. І сталість цінності стало приписуватися не грошам, а сукупності купуються і продаються речей. Люди стали винаходити методи зіставлення сукупностей одиниць
 6. 5. Коріння ідеї стабілізації
  гроші на поточні витрати, то запозичений капітал зменшується або повністю зникає і йому вже не з чого платити відсотки і основну суму боргу. Тоді обкладання людей податками залишається єдиним засобом виконання умов кредитного договору. Збираючи податки для подібних платежів, держава змушує громадян відповідати за промотали в минулому гроші. Сплачені податки не компенсуються
 7. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  гроші, а попит на гроші, посилаючись на купівельну спроможність. Однак це утруднення лише здається. Купівельна спроможність, яку ми пояснюємо, посилаючись на величину специфічного попиту, це не та ж сама купівельна спроможність, величина якої визначає цей специфічний попит. Проблема полягає в тому, щоб осягнути, як визначається купівельна спроможність в
 8. 5. Проблема Юма і Мілля і рушійна сила грошей
  гроші? Іншими словами, чи можна уявити нейтральні гроші в рамках економічної системи, яка не відповідає ідеальній конструкції рівномірно функціонуючої економіки? Ми можемо назвати це питання проблемою Юма і Мілля. Незаперечно, що ні Юму, ні Миллю не вдалося знайти позитивної відповіді на це питання [СР: Mises. Theory of Money and Credit. P. 140142.]. Чи можна відповісти на
 9. 6. Зміни в купівельній спроможності під дією грошових чинників і умов на товарних ринках
  гроші можуть використовуватися тільки в якості грошей, тобто засобу обміну, і не можуть служити ніяким іншим цілям, по-друге, обмін відбувається тільки наявним товаром, і ніякої готівковий товар не обмінюється на майбутній товар, по-третє, ми нехтуємо впливом змін купівельної спроможності на грошовий розрахунок. При цих припущеннях всі наслідки змін купівельної спроможності під
 10. 8. Передбачення передбачуваних змін купівельної спроможності
  гроші. Людська діяльність завжди готується до майбутнього, нехай іноді воно являє собою майбутнє наступної години. Той, хто купує, робить це для майбутнього споживання і виробництва. Якщо він вважає, що майбутнє відрізнятиметься від теперішнього і минулого, він змінить свої оцінки цінності та вартості. Відносно грошей це дійсно точно так само, як і щодо всіх товарів. В
© 2014-2022  epi.cc.ua