Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Дефіцит і зростання грошової маси


На рис 34-3 і 34-4 ми безуспішно намагалися найтісільную пряму залежність між бюджетнимдефіцітом та інфляцією . Однак ця завісімостьможет бути непрямої. Широко распространеномненіе про те, що величезний бюджетний дефіцітвизивает зростання грошової маси. Якщо допустити, чтотакое воно і є, з умови існування связімежду зростанням грошової маси та інфляцією сліду-ет, що між бюджетним дефіцитом і інфляціейтакже повинна існувати зв'язок. Тому дослід-вання гіпотетичної зв'язку між дефіцитом іростом грошової маси являє собою визна-ленний інтерес
При дефіциті федерального бюджету государствотратіт більше, ніж збирає у вигляді податків. Онодолжно якимось чином фінансувати свої видатки. Якщо воно не піднімає податків, то його виборсводітся до наступної альтернативі. Государствоможет позичити кошти у приватного сектора. Еслібюджетний дефіцит становить, скажімо, 50 млрд.дол., Держава може зайняти цю суму, продаваясвоі облігації приватному сектору: страховим ком-паніям, пенсійним фондам, приватним особам Б об-мен на ці облігації держава отримує гроші, які витрачає. Згодом воно повертає етікредіти, можливо, шляхом продажу ще большегоколічества облігацій або піднімаючи податки.
По-друге, держава має можливість випу-

Бюжетний дефіцит,% від ВНП
РІС. 34-4. Бюджетний дефіцит (у% від ВНП) та інфляція в 1983-1985 рр.. На малюнку показана середньорічна норма інфля-ції і бюджетний дефіцит, який визначається як відсоток ВНП, для кількох країн. Розглянута зв'язок не є тісному (Іс-точник: OECD, Economic Outlook, May 1986.)


Екать гроші. У деяких країнах держава про-сто друкує їх, розплачуючись таким чином сосвоімі службовцями та постачальниками продукції; раптом варіанті держава підписує чеки. Етічекі, виписані до пред'явлення в Центральний банк на рахунок держави, збільшують колічестводенег підвищеної ефективності, як це описі гл. 27. Збільшення маси грошей підвищеної еф-бництва в свою чергу веде до наращіваніюколічества грошей в обігу і, отже, кросту сукупного спроса6.

Природно, що фінансувати дефіцит можноцеліком за рахунок одного лише друкарського верстата. Од-нако чи трапляється таке на практиці? Відповідь зависитот країни. Б тих країнах, де розвиненого ринку обли-гацій не існує, процедура позики коштів у част-ного сектора скрутна Тому в таких випад-ях держава зазвичай фінансує свій дефіцітнепосредственно за допомогою друкарського верстата Також йде справа і в умовах гіперінфляції, розглядається нами в п. 4. Проте досвід розвинутих країн з помірною інфляцією свідчить про те, що бюджетний дефіцит зовсім необов'язково імеетсвоім результатом високий зростання грошової масси7.
6 З інституційної точки зору цей процес у Сполучених Штатахболее складний, оскільки Федеральна резервна система є незави сімим органом. Казначейство має фінансувати дефіцит в полномоб'еме за допомогою позик. Але якщо облігації купуються Fed, це при-водить в точності до тих же результатів, які спричинило б за собойфінансірованіе державою дефіциту за допомогою звичайного пе-чатанія грошей. Причина цього полягає в тому, що, купуючи облігації, Fed тим самим збільшує масу грошей підвищеної ефективності.
7 Внаслідок того що фінансуватися повинен фактичний бюджетнийдефіціт, залежність, якщо вона є, повинна спостерігатися між факти-ного дефіцитом і зростанням грошової маси, а не між дефіцітомполной зайнятості і зростанням грошової маси.
РІС. 34-5. Бюджетний дефіцит і зростання грошової маси вСоедіненних Штатах в 1965-1986 рр.. (Джерело: EconomicReport of the President, 1987.)
БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І РОСТ грошовоїмаси У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ. Рісунок34-5 ілюструє динаміку дефіциту федерально-го бюджету як відсотка від ВНП, а також темпипріроста грошової маси в Сполучених Штатах.Несмотря на деяку схожість динаміки двопове рядів, простий і жорсткої залежності міжними не існує. Наприклад, в 1975 р. бюджет-ний дефіцит досяг піку, після чого впав, тогдакак темпи приросту грошової маси продолжалірасті аж до 1978 р.
Подібним же чином в1982 р. темпи приросту грошової маси були розумі- реннимі, незважаючи на різке зростання дефіциту
Автоматичної зв'язку між бюджетним Дефі-цітом і зростанням грошової маси в СоедіненнихШтатах (так само, як і в інших розвинених країнах) не існує, оскільки рішення фіскальної та де-ніжною політики приймаються ізольовано. Де-фіціта є результатом прийнятих адміні-страції і Конгресом рішень з приводу бюдже-та Рішення про зростання грошової маси прінімаютсяFed. Будь-які можливі зв'язки неминуче должнибить результатом рішень, прийнятих Fed
Fed могла б формувати зв'язок між дефіцит-те і зростанням грошової маси в тому випадку, якби спробувала утримувати процентні ставки напостоянном рівні. Зокрема, якщо дефіцит рас-тет в результаті скорочення податків або слідом-ствие зростання державних витрат, це, як мизнаем з гол. 30, створює тенденцію зростання відсоток-них ставок. Б цій ситуації Fed, можливо, попи-
талась б купити державні цінні папери, щоб запобігти зростанню процентних ставок, алетак покупка на відкритому ринку призведе до збіль-шення грошової маси, причому все це відбувалося дит в умовах високого дефіциту. Тим самим Fedможет непрямим чином формувати зв'язок між-ду дефіцитом і зростанням грошової маси.
Однак дані, відображені на рис. 34-5, поки-викликають, що жорсткого зв'язку такого роду не існуе. Дані для інших розвинених країн також не про-наружіваться жорсткої залежності між бюджет-ним дефіцитом і зростанням грошової маси. Але, з іншої сторони, приклади таких зв'язків существова-ли в минулому. Дійсно, як ми зараз уви-дим, гіперінфляція виникає в тих випадках, когдагромадний бюджетний дефіцит повністю фінан-сіруется за рахунок інфляційного накачування грошей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дефіцит і зростання грошової маси "
 1. 19. Золотий стандарт
  дефіцит бюджету, ні кредитна експансія. Замість цього всі скаржилися на так звані недостатню ліквідність і скорочення резервів. З метою виправлення ситуації рекомендували підвищити ліквідність шляхом створення нових додаткових резервів. Це означає, що пропонувалося наслідки інфляції лікувати ще більшою інфляцією. Необхідно пам'ятати, що політика американського уряду і Банку
 2. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  дефіцитних капітальних благ в інвестиціях, призначених для задоволення менш нагальних потреб, і тим самим відволікання їх від напрямків використання, де вони задовольняли б більш насущні потреби. Але в сформованому стані речей вони не можуть зробити нічого, окрім як змиритися з тим, що не можна змінити. Вони повинні на якийсь час відмовитися від певних задоволень, якими вони могли б
 3. ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ
  дефіцит за допомогою друкованого верстата, міняються на "більш схильних до співпраці". Не дивно, що Бундесбанк підтримує протягом тривалого часу одні з найнижчих у світі темпів інфляції, тоді як політизовані центральні банки Латинської Америки відомі своїми "успіхами" по частині прискорення інфляції. Форми наділення керівництва центральних банків відповідальністю за
 4. Відмінності в наслідках очікуваною і непередбаченої інфляції
  дефіцит бюджету іншими
 5. Способи фінансування дефіциту державного бюджету
  дефіцит може бути профінансований трьома способами: 1) за рахунок емісії грошей, 2) за рахунок позики у населення своєї країни (внутрішній борг); 3) за рахунок позики у інших країн або міжнародних фінансових організацій (зовнішній борг). Перший із зазначених способів називається емісійним, або грошовим, способом, другий і третій - борговими способами фінансування дефіциту державного бюджету.
 6. Причини (джерела) інфляції
  дефіциті державного бюджету, призводить до зростання маси грошей в обігу і, отже, до зростання цін; мілітаризація економіки, бо зростання військових витрат - одна з головних причин хронічних дефіцитів держбюджету і збільшення державного боргу в багатьох країнах, для покриття яких випускаються паперові гроші. Крім того, мілітаризація економіки виснажує ресурси суспільства, цивільні
 7. Соціально-економічні наслідки інфляції
  дефіциту товарів, який стає хронічним. У населення утворюються вимушені заощадження, які не виражають зростання добробуту. а по суті являють собою відкладений попит. Дефіцит товарів і вимушені заощадження стають живильним середовищем для черг і виникнення чорного ринку, який збагачує кримінальні структури, стає неминучим супутником пригніченою інфляції.
 8. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  дефіциту, надає допомогу в розвитку північних регіонів, стимулює інвестиційні процеси в областях і республіках. Від фінансів слід відрізняти фінансову систему, яка охоплює численні інститути державних і приватних фінансів, що діють в тісній взаємодії з кредитними інститутами різного призначення. Структура бюджету країни залежить насамперед від її
 9. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  дефіцит капіталу в «третьому світі» повинен вести до підвищеної рентабельності інвестицій. І саме на зростання інвестицій була націлена політика формування вільного ринку, які Світовий банк і МВФ нав'язували країнам з великою зовнішньою заборгованістю. Зростання інвестицій, як очікувалося, повинен був викликати зростання продуктивності праці і рівня життя. Однак, незважаючи на приписану лібералізацію
 10. 4. Макроекономічні індикатори
  дефіциту бюджету, розміри і динаміка грошової маси, облікова ставка, а також індекс (індекси) фондового ринку (див. 24.6). Зовнішньоекономічні індикатори. Стан зовнішньоекономічної сфери в чому визначається сальдо зовнішньої торгівлі (різницею між експортом та імпортом), сальдо платіжного балансу (див. гл. 39) і стабільністю обмінного курсу національної валюти. Якщо взяти як
© 2014-2022  epi.cc.ua