Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Фіскальна політика та інфляція

.
З гл. 30 і 31 ми знаємо, що збільшення державних витрат або скорочення податків повели-чивает сукупний попит і, таким чином, в тен-денця призводить до зростання рівня цін. Ці фіскали-ні зміни одночасно збільшують і Дефі-цит. Отже, наш попередній аналізпредполагает існування можливого зв'язку між-ду бюджетним дефіцитом та інфляцією: фіскали-ная політика зростання збільшує як рівень цін, так і дефіцит.
Однак ця теорія припускає зв'язок між де-фіціта повної зайнятості та інфляцією, а не між-
ду фактичним дефіцитом та інфляціей5. Фактіче-ський дефіцит може бути високим або в резуль-Таті значного за масштабами дефіциту повноїзайнятості, або тому, що економіка знаходитьсяна спаді Якщо вірно останнє, не слід ожідатьвисокого рівня інфляції навіть в умовах значи-ного бюджетного дефіциту Теорія, таким об-разом, припускає , що розраховувати на можли-ність обнарркенія тісного зв'язку між фактичними ським бюджетним дефіцитом та інфляцією нелогічний-но. Як би там не було, при інших рівних условіяхтеорія вказує на існування завісімостімежду дефіцитом повної зайнятості та інфляцією.

Фактичні дані. Ддя того щоб вияв-жити існування сильної і яскраво вираженнойсвязі між фактичним дефіцитом та інфляціейлібо переконатися в тому, що вона існує між де-фіціта повної зайнятості та інфляцією, рассмот-рим представлені на рис 34-3 емпіричні дан-ні, що стосуються економіки США в період 1965-1986 рр.. У цей період відсутні чіткі і жест-кі залежності між нормою інфляції, дефіцит-те повної зайнятості і фактичним дефіцитом
5 Згадайте, що дефіцит повної зайнятості являє собою гіпотеті-чеській рівень при припущенні про те, що економіка знаходиться науровне потенційного випуску продукції. Ця обставина елімінації рует вплив економічного циклу на величину вимірюваного дефіциту.
На підставі рис. 34-3 ми не можемо зробитивисновок про те, що бюджетний дефіцит не веде кінфляціі. Зате ми можемо точно сказати, що він неявляется домінуючою причиною інфляції. До-статочно важливу роль відіграють також і інші фак-тори інфляції, що включають, зокрема, порушен-ня в області пропозиції. Тому бюджетнийдефіціт повної зайнятості зовсім не є едина джерелом зла.

І знову корисно звернутися до межстрановимсравненіям, щоб виявити залежності між де-фіціта та інфляцією. На рис 34-4 проізводітсясравненіе фактичного дефіциту і норми інфля-ції в ряді країн за 1983-1985 рр.. Б относітельнокрупних країнах спостерігається досить тісний за-висимость, в той же час приклади Фінляндії іНорвегіі говорять, що універсальної зв'язку междубюджетним дефіцитом і інфляцією не существует.Одна з причин тут, ймовірно, криється в тому, чторісунок заснований на існуючих даних про факти-зації бюджетному дефіциті, а не на інформаціїю дефіциті повної зайнятості, для якого мають-ся лише його теоретичні значення.
І знову, як і в попередньому випадку, рис 34-4 неможуть служити як доказ того, чтобюджетний дефіцит не веде до інфляції; він лішьпоказивает, що іншим гіпотетичним прічінамтакже повинна належати важлива роль у форми- ровании інфляційних процесів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фіскальна політика та інфляція "
 1. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  фіскальних інтересів. На їх погляд, головне завдання банків надавати позики казначейству. Заступники грошей схвально розглядалися в якості першого кроку по шляху до емітуються державою паперовим грошам. Конвертовані банкноти були просто першим кроком на шляху до непогашаемим банкнотам. З розвитком державництва і політики интервенционизма ці ідеї стали загальноприйнятими і більш
 2. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  фіскальну систему, субсидує багатих за рахунок податків, що збираються з людей зі скромними доходами. Вимушені заощадження, створені таким методом, забезпечили б чисте збільшення маси готівкового капіталу без одночасного проїдання капіталу в набагато більшому масштабі. Адвокати кредитної експансії далі підкреслили б, що деякі помилкові інвестиції, зроблені під час буму, пізніше
 3. Коментарі
  фіскальні та нефіскальні, 693-694; ціна за послуги, що надаються урядом, 697 Наполеон I, 478 Наркотики, 686 Населення: Закон народонаселення Мальтуса, 23сн., 122, 166; оптимальний розмір, 122, 626, 630; порівняльне, 586-587 Спадковість і середовище, 47 Справжнє, праксеологічна концепція, 96-97 Науки: апріорні, 49; єдність, 658сн.; природні, 32, 59,
 4. СИЛИ, перетворюючої ЕКОНОМІЧНУ поверхні Землі
  фіскальної політики (підвищення податків або зниження витрат) з метою навмисно сповільнити економічне зростання, підвищити безробіття, викликати зменшення заробітної плати та утримати під контролем ціни. Ця стратегія, хоча і застосовувана іноді непослідовно, утримувалася протягом більше двох десятиліть. Для боротьби з інфляцією світової зростання було навмисно уповільнений з 5% у 60-х рр.. до 2% у першій
 5. Цілі та інструменти монетарної політики
  фіскальної, зовнішньоторговельної, валютної та ін.) Метою будь-якої стабілізаційної, а отже, і монетарної політики держави є забезпечення, по-перше, економічного зростання, по-друге, повної зайнятості ресурсів, по-третє, стабільності рівня цін, по-четверте, рівноваги платіжного балансу. Для стабілізації економіки держава проводить стимулюючу (експансіоністську) економічну
 6. Цілі та інструменти фіскальної політики
  фіскальної політики є стабільне економічне зростання, повна зайнятість (відсутність циклічного безробіття) і стабільний рівень цін (відсутність інфляції). Фіскальну політику проводить уряд. Її інструменти впливають як на сукупний попит (на величину сукупних витрат), так і на сукупну пропозицію (величину витрат фірм). Інструментами фіскальної політики виступають
 7. Види фіскальної політики
  фіскальної політики використовуються по-різному. Виділяють два види фіскальної політики - стимулюючу і стримуючу. Стимулююча фіскальна політика застосовується при спаді (рис. 12.1, а), вона спрямована на збільшення ділової активності та використовується як засіб боротьби з безробіттям. Інструментами стимулюючої фіскальної політики виступають збільшення державних закупівель, зниження
 8. Причини (джерела) інфляції
  фіскальними «обмінами грошей», «замінами старих купюр на нові», примусовими «облігаційними позиками »і розміщеннями державних, нічим не забезпечених паперів, є адаптивні інфляційні очікування. Інфляційні очікування особливо небезпечні тим, що забезпечують самопідтримуючий характер інфляції. Так, населення, що живе в умовах постійного очікування підвищення загального рівня цін,
 9. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  фіскальної політики. Державні позики менш небезпечні, ніж емісія, але вони чинять негативний вплив на економіку країни ще й тим, що ведуть до державного боргу і подальшого наростання боргових наслідків. Державний борг - неминуче породження дефіциту бюджету, причини якого пов'язані зі спадом виробництва, зростанням граничних витрат, незабезпеченою емісією грошей,
 10. Цілі фіскальної політики
  фіскальна політика відіграють важливу роль в стабілізаційних заходах держави, однак ні та, ні інша не є панацеєю від усіх економічних бід. Що стосується автоматичної політики, то властиві їй вбудовані стабілізатори можуть лише обмежити розмах і глибину коливань економічного циклу, але повністю усунути ці коливання вони не в змозі. Ще більше проблем виникає при
© 2014-2022  epi.cc.ua