Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. Макроекономіка: Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

Види фіскальної політики

У залежності від фази циклу, в якій перебуває економіка, інструменти фіскальної політики використовуються по-різному . Виділяють два види фіскальної політики - стимулюючу і стримуючу.
Стимулююча фіскальна політика застосовується при спаді (рис. 12.1, а), вона спрямована на збільшення ділової активності та використовується як засіб боротьби з безробіттям. Інструментами стимулюючої фіскальної політики виступають збільшення державних закупівель, зниження податків і збільшення трансфертів.
Зауважимо, що зниження податків і збільшення трансфертів веде до зростання не тільки сукупного попиту, а й сукупної пропозиції. У цьому випадку відбувається не тільки зростання сукупного випуску (від Y 1 до Y *), а й зниження рівня цін (від Р 1 до Р 2) (рис. 12.1, в). Тому дані інструменти можуть іспользоватьс я в якості засобу боротьби одночасно і з безробіттям, і з інфляцією.
Стримуюча фіскальна політика використовується при бумі («перегрів» економіки), вона спрямована на стримування ділової активності в цілях боротьби з інфляцією (рис. 12.1, б). Інструментами стримуючої фіскальної політики є скорочення державних закупівель, збільшення податків і скорочення трансфертів.
Рис. 12.1. Вплив фіскальної політики на економіку:
I. На сукупний попит - а) стимулююча політика, б) стримуюча політика; II. На сукупну пропозицію - в) стимулююча політика
Крім того, залежно від способу впливу інструментів розглянутої політики на економіку розрізняють дискреционную і автоматичну фіскальну політику.

Дискреційна фіскальна політика являє собою свідоме законодавча зміна урядом величини державних закупівель, податків і трансфертів з метою стабілізації економіки. Ці зміни знаходять відображення в основному фінансовому плані країни - державний бюджет.
Автоматична (недискреційна) фіскальна політика заснована на дії вбудованих (автоматичних) стабілізаторів. Вбудовані (або автоматичні) стабілізатори представляють собою інструменти, величина яких залишається незмінною, але сама наявність яких (встроенность в економічну систему) автоматично стабілізує економіку, стимулюючи ділову активність при спаді і стримуючи її при перегріві. До автоматичним стабілізаторам відносяться: а) прибуткові податки, що включають в себе всі види податків на доходи, у тому числі податок на прибуток корпорацій (зауважимо, що найбільш сильне стабілізуючий вплив робить прогресивний прибутковий податок), б) непрямі податки (в першу чергу податок на додану вартість); в) допомоги по безробіттю; г) допомоги по бідності. (В США до вбудованим стабілізаторам відносяться також субсидії фермерам.)
Розглянемо механізм впливу вбудованих стабілізаторів на економіку. Прибутковий податок діє таким чином: при спаді рівень ділової активності скорочується, тому величина податкових надходжень зменшується, а при «перегрів» економіки, коли фактичний ВВП максимальний, податкові надходження збільшуються. Зауважимо, що ставка податку залишається незмінною. Проте податки - це вилучення з економіки, що скорочують потік витрат і, отже, доходів (згадаймо модель кругообігу).
Виходить, що при спаді вилучення мінімальні, а при перегріві максимальні. Таким чином, через наявність податків економіка як би автоматично «остуджується» при перегріві і «підігрівається» при рецесії.
Аналогічним чином вбудовану стабільність забезпечує податок на додану вартість. При рецесії обсяг продажів скорочується, а оскільки ПДВ є непрямим податком (частиною ціни товару), то при падінні обсягу продажів податкові надходження від непрямих податків (тобто вилучення з економіки) скорочуються. При перегрів, навпаки, через зростання сукупних доходів обсяг продажів збільшується, що збільшує надходження від непрямих податків. Економіка автоматично стабілізується.
Що стосується допомоги по безробіттю і по бідності, то загальна сума їх виплат збільшується при спаді (у міру того як люди починають втрачати роботу і убожіти) і скорочуються при бумі, коли спостерігаються «сверхзанятость» і зростання доходів. (Очевидно, що для того щоб отримувати допомогу по безробіттю, потрібно бути безробітним, а щоб отримувати допомогу по бідності, потрібно бути дуже бідним.) Ці посібники є трансфертами, тобто ін'єкціями в економіку. Виплата їх сприяє зростанню доходів, а отже, витрат, що стимулює підйом економіки при спаді. Зменшення ж загальної суми цих виплат при бумі робить стримуючий вплив на економіку.
У розвинених країнах економіка на дві третини регулюється за допомогою дискреційної фіскальної політики, а на одну третину - за рахунок дії вбудованих стабілізаторів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Види фіскальної політики "
 1. 4.1. Зміст і форми фіскальної політики
  фіскальна політика може бути двох видів (Табл.1): 1. Стимулююча фіскальна політика. Вона включає комплекс заходів, спрямованих на збільшення реальних обсягів ВВП, розширення ділової активності і збільшення зайнятості. Даная політика застосовується в період економічного спаду, тому вважається політикою економічного зростання. Вона передбачає зростання державних витрат і зниження
 2. Коментарі
  види, 400-401; випуск в обіг державою, 386; гнучкий стандарт, 738, 741; гарячі, 433 - 434; рушійна сила, 389-391; грошове ставлення, 385, 390, 402-403, 427-431, 511-513; грошовий сертифікат, 406, 413, 415; заступники грошей, право вимоги, 404-406; здорові, 211 , 733; імпорт і експорт, 422; капітал і, 485-488; якість законного платіжного засобу, 732; кількісна теорія, 40, 55,
 3. 2. Класифікація економічних систем
  види економічної політики, що в тій чи іншій мірі сприяє економічному зростанню країни і підвищенню життєвого рівня населення. Сучасний світ характеризується широким розмаїттям змішаних моделей. Наприклад, відома шведська система, в якій серцевиною є соціальна політика. Японська модель економіки характеризується розвиненим індикативним (рекомендаційним)
 4. Типи фіскальної політики
  види та інструменти фіскальної політики - пристрасть до стимулюючих заходів (скорочення податків - популярне в політичному плані захід, а ось збільшення податків може коштувати парламентаріям кар'єри). Проте максимально розумне застосування інструментів і автоматичною, і дискреційної політики може суттєво впливати на динаміку суспільного виробництва і зайнятості, зниження
 5. Висновки
  фіскальну, економічну (розподільну) і соціальну. Види податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані (тверді), прогресивні, пропорційні і регресивні; умовно постійні та умовно змінні; федеральні і місцеві; загальні та спеціальні. 7. Від податків слід відрізняти податкову систему - сукупність стягнутих у державі податків, зборів, мита та інших
 6. Терміни і поняття
  фіскальна, економічна і соціальна Податкова система Принципи побудови податкової системи Податкові ставки Податкові пільги Крива А. Лаффера Коефіцієнт податкового тягаря Бюджетно-податкова політика Фінансова політика Фіскальна політика та її типи: дискреционная і автоматична Податковий
 7. Тіньова економіка
  види діяльності. «Сірий» ринок виникає найчастіше з податкових чи іншим аналогічним міркувань. Підприємства виробляють продукцію, надають послуги, але документально не оформляють свою діяльність, тим самим уникаючи сплати податків. «Чорний» ринок включає явно злочинні різновиди бізнесу начебто торгівлі наркотиками або сутенерства. Обидва ринки стикаються і переплітаються. Дуже часто
 8. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  види ринків: товарів, послуг, праці, капіталів, кредитів, власності і т.д. Проведена масова приватизація, зміцнилися позиції приватного сектора. Проте проведення такої масштабної реформи не могло не спричинити за собою безліч негативних соціально-економічних наслідків. Радикальної російська економічна реформа була максимум лише в першій половині 1992 Потім вона швидко прийняла
 9. § 43. Бюджетна і податкова системи
  види податків, як прибутковий, податок на прибуток компаній, акцизи, митні збори, доходи від державних позик, які випускає центральний уряд, а також доходи від об'єктів державної власності і торгівлі. Окремий вид доходів державного бюджету - внески до державних фондів соціального страхування, пенсійний фонд та ін Доходи місцевих бюджетів формуються за
 10. 8.3. ПОДАТКИ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ. ПРИНЦИПИ І ФОРМИ ОПОДАТКУВАННЯ (крива Лаффера)
  види витрат і в якому розмірі можуть бути віднесені фірмою на се-собівартість продукції, тим самим визначаючи, яка частина виручки вважається прибутком і обкладається податком. Податкова ставка представ-ляє собою розмір податку на одиницю оподаткування. За способом вилучення податки поділяються на прямі і непрямі. Прямі податки стягуються з безпосереднього власника об'єкта оподаткування. Серед цього
© 2014-2022  epi.cc.ua