Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка
ЗМІСТ:
Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. Макроекономіка: Конспект лекцій, 2009
В курсі лекцій в короткій і доступній формі розглянуті всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни "Макроекономіка". Посібник являє собою своєрідний короткий конспект курсу. Його мета - допомогти студентам систематизувати навчальний матеріал, краще підготуватися до семінарських занять та іспитів. Завдяки формі побудови воно дає загальну канву досліджуваного курсу, допомагає вичленувати вузлові положення та проблеми, простежити їх внутрішній зв'язок, усвідомити логічну послідовність, сприяючи тим самим швидкому і якісному засвоєнню матеріалу.
Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, банкірів, фінансових менеджерів, бухгалтерів, практичних працівників, учнів бізнес-шкіл, абітурієнтів економічних навчальних закладів і всіх, хто цікавиться даною тематикою.
Тема 1. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ
Предмет макроекономіки
Агрегирование
Кругообіг продукту, витрат і доходів
Макроекономічні моделі та їх показники
Тема 2. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ. ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Система національних рахунків
Система національних рахунків
Валовий внутрішній продукт
Співвідношення показників в системі національних рахунків.
Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
Тема 3. Сукупного попиту та сукупної Пропозиція (МОДЕЛЬ «AD - AS»)
Сукупний попит
Сукупна пропозиція
Класична модель
Кейнсіанська макроекономічна модель
Тема 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ
Економічне зростання
Переваги й витрати економічного зростання
Економічний цикл
Тема 5. БЕЗРОБІТТЯ
Безробіття і її показники
Види безробіття. Природний рівень безробіття
Наслідки безробіття
Державна політика боротьби з безробіттям
Тема 6. ІНФЛЯЦІЯ
Інфляція та її показники
Витрати інфляції
Відмінності в наслідках очікуваною і непередбаченої інфляції
Інфляційна спіраль
Тема 7. ГРОШІ
Гроші і їх функції
Види грошей
Грошові агрегати
Рівняння кількісної теорії грошей. Емісія грошей та її наслідки
Тема 8. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
Банківська система та її структура
Опції центрального банку
Комерційні банки та їх операції. Банківські резерви
Створення грошей комерційними банками. Банківський мультиплікатор
Тема 9. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
Цілі та інструменти монетарної політики
Види монетарної політики
Вплив монетарної політики на економіку
Тема 10. ПОДАТКИ
Податкова система та її принципи
Види податків
Вплив податків на економіку
Тема 11 . ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
Основні види витрат і доходів державного бюджету
Концепції державного бюджету
Способи фінансування дефіциту державного бюджету
Державний борг, його види та наслідки
Тема 12. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА
Цілі та інструменти фіскальної політики
Вплив інструментів фіскальної політики на сукупний попит
Види фіскальної політики
Література
Макроекономіка:
  1. Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС - 2010 рік
  2. А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки - 2010 рік
  3. Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка» - 2010 рік
  4. І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка - 2004
  5. М. Г. Делягін. Світова криза: Загальна Теорія Глобалізації - 2003
  6. Л.І. Абалкін. Логіка економічного зростання - 2001 рік
  7. М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів - 2000
© 2014-2022  epi.cc.ua