Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. Макроекономіка: Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

Основні види витрат і доходів державного бюджету

Державний бюджет - це баланс доходів і витрат держави, основний фінансовий план країни , який після його прийняття законодавчим органом влади (парламентом, Державною Думою, конгресом і т. п.) набуває чинності закону і обов'язковий для виконання.
При виконанні своїх функцій держава несе численні витрати. Залежно від цілей витрати держави можна розділити на такі види:
1) витрати на політичні цілі, до них належать витрати на забезпечення національної оборони та безпеки (тобто утримання армії, поліції, судів та т. п.), на утримання апарату управління державою;
2) витрати на економічні цілі, в тому числі витрати на утримання та забезпечення функціонування державного сектора економіки, допомога (субсидування) приватному сектору економіки;
3) витрати на соціальні цілі, такі як соціальне забезпечення (виплата пенсій, стипендій, допомог), освіту, охорону здоров'я, розвиток фундаментальної науки, охорона навколишнього середовища.

З макроекономічної точки зору всі державні витрати діляться на державні закупівлі товарів і послуг (їх вартість включається до ВВП), трансферти (їх вартість не включається до ВВП, оскільки вони є результатом перерозподілу національного доходу), виплати відсотків по державних облігаціях (тобто обслуговування державного боргу).
Основними джерелами доходів держави є податки (включаючи внески на соціальне страхування), прибуток державних підприємств, сеньйораж (дохід від емісії грошей), доходи від приватизації.
Різниця між доходами та витратами держави становить сальдо державного бюджету. Залежно від співвідношення витрат і доходів сальдо державного бюджету може бути:
а) позитивним, коли доходи бюджету перевищують його витрати, що відповідає профіциту (надлишку) державного бюджету;
б) дорівнює нулю, коли доходи дорівнюють витратам; такий бюджет називається збалансованим;
в) негативним, коли доходи бюджету менше, ніж витрати.
Це означає, що має місце дефіцит державного бюджету.
На різних фазах економічного циклу стан державного бюджету різне. При спаді доходи бюджету скорочуються (оскільки скорочується ділова активність і, отже, оподатковуваний база), тому дефіцит бюджету (якщо він існував з самого початку) збільшується, а профіцит (якщо він спостерігався) скорочується. При бумі, навпаки, дефіцит бюджету зменшується (оскільки зростають податкові надходження, тобто доходи бюджету), а профіцит збільшується.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні види витрат і доходів державного бюджету "
 1. Коментарі
  основним методологічним і теоретичним постулатам неокласичного напряму. Коло основних ідей інституціоналізму визначили три його головних ідеолога: Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл. Вважаючи концепцію гедонізму занадто примітивною, вони вважали, що теорія, що дає задовільну трактування економічної поведінки людини, повинна включати і неекономічні чинники. З цією метою вони
 2. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
  основну увагу буде приділено розгляду методик аналізу діяльності організацій охорони здоров'я, освіти, науки, адміністративного управління. Господарську діяльність у цілому і бюджетних організацій зокрема можна розглядати як певну сукупність виробничих відносин, складний динамічний комплекс різноманітних причинно-наслідкових зв'язків і процесів,
 3. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
  основних функцій держави. Код розділу - тризначний, наприклад: 2.14 - освіта; 2.17 - охорона здоров'я і фізична культура. Підрозділи конкретизують спрямування коштів на здійснення діяльності держави в певній галузі. Наприклад, у розділі 2.14 «Освіта» виділяються підрозділи: 01 - дошкільна освіта; 02 - загальна освіта; 03 - навчально-виховні
 4. 2.4. Аналіз позабюджетних коштів
  основної діяльності (навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації тощо). Об'єктами аналізу позабюджетних коштів в системі освіти є наступні показники: - доходи і витрати за видами діяльності та в розрізі структурних підрозділів установи, їх склад, структура і динаміка за аналізований період у порівнянні з планом (кошторисом); - витрати за видами діяльності в розрізі
 5. 4.6. Додаткова інформація
  основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж смертність малоосвічених. Виявляється, мозок без навантаження старіє набагато швидше. Вчені давно пояснюють відмінності у стані здоров'я різних людей їх приналежністю до різних
 6. ВИТРАТИ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
  основному результатом методу, за допомогою якого вона вимірюється. Якщо виключити з розгляду студентів і тих, для кого низькі доходи - всього лише тимчасове явище, стає ясно, що проблема не настільки вже масштабна. Проте ж вона, поза всяким сумнівом, існує, і питання, таким чином, - чому? Адже майже 100 млрд. дол забираються у платників податків і розподіляються через
 7. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  основним джерелом доходів державного бюджету. Однак, виступаючи перераспределітель національного доходу, держава не тільки збирає податки, а й виплачує трансферти (Tr). Трансферти - це платежі, які домогосподарства і фірми безоплатно отримують від держави, тобто не в обмін на товари і послуги. Трансферні платежі держави домогосподарствам - це різного роду соціальні
 8. Валовий внутрішній продукт
  основний капітал, тобто витрати фірм на купівлю обладнання і промислове будівництво (промислові будівлі та споруди), 2) інвестиції в житлове будівництво, тобто витрати домогосподарств на купівлю житла; 3) інвестиції в запаси (товарно-матеріальні запаси): а) запаси сировини і матеріалів, необхідні для забезпечення безперервності процесу виробництва, б) незавершене виробництво,
 9. Економічний цикл
  основного капіталу. У ХIX в. і першій половині XX в. причиною такого оновлення був фізичний знос основного капіталу (обладнання), який в середньому служить 10-12 років. У сучасних умовах у зв'язку із зростаючим значенням морального зносу основного капіталу тривалість таких циклів скоротилася;> «цикли Китчина» тривалістю два-три роки. Ці цикли пов'язані з масовим
 10. Інфляція та її показники
  основною причиною високої інфляції, що спостерігається в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою. У цих країнах емісія грошей є, по суті, єдиним можливим способом фінансування бюджетного дефіциту, оскільки інші джерела фінансування, такі як внутрішній і зовнішній позики, обмежені і навіть іноді недоступні. Збільшення сукупного попиту веде до зростання рівня цін і в
© 2014-2022  epi.cc.ua