Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. Макроекономіка: Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

Державний борг, його види та наслідки

Державний борг являє собою суму накопичених бюджетних дефіцитів, скориговану на величину бюджетних надлишків (якщо такі мали місце). Державний борг, таким чином, - це показник запасу, оскільки розраховується на певний момент часу (наприклад, за станом на 1 січня 2006 р.), на відміну від дефіциту державного бюджету, що є показником потоку, оскільки він розраховується за певний період часу (за рік).
Розрізняють два види державного боргу: 1) внутрішній, який виникає в результаті випуску державою цінних паперів (облігацій), 2) зовнішній, що утворюється в результаті позик у інших країн і міжнародних фінансових організацій.
Обидва види державного боргу були розглянуті вище.
Наявність значного державного боргу, по-перше, знижує ефективність економіки, оскільки передбачає відволікання коштів з виробничого сектора як на обслуговування, так і на виплату боргу, по-друге, перерозподіляє дохід від приватного сектора до державного по-третє, обумовлює витіснення інвестицій в короткостроковому періоді, що в довгостроковій перспективі може привести до скорочення запасу капіталу та зменшення виробничого потенціалу країни, до валютної кризи і високої інфляції, по-четверте, покладає тягар виплати боргу на майбутні покоління, що може сприяти зниження рівня їх добробуту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Державний борг, його види та наслідки "
 1. Коментарі
  державної церкви був професійним сикофант земельної аристократії, чиї ренти, синекури, марнотратність, безсердечність він економічно виправдовував / / (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 26. Ч. II. С. 120121). Близькою за змістом є характеристика К. Марксом сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи
 2. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  державно-го регулювання економічних процесів. Особливе значення слід придбати тане глобалізація виробництва і споживання, яка стає головним фактором світового економічного розвитку. Глобалізація - входження всіх країн залежно від досягну-того рівня розвитку у світове господарство, їх інтеграція і взаємодію, розмивання меж між національними комплексами, образо-вання
 3. § 61. Міжнародний рух капіталу
  державні органи, кінцевою метою - привласнення монопольно високих прибутків ', а також отримання інших вигод (політичних, військових та ін.) На відміну від переважало у XVI-XIX ст. вивезення товарів, експорт капіталу починає домінувати в XX в. Це обумовлено процесом монополізації виробництва, виникненням і розвитком гігантських монополістичних об'єднань, появою ТНК,
 4. 15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
  державно-регульованими цінами, а за їх відсутності - за вільними (ринковими) цінами на дату отримання доходу. При цьому у фізичних осіб, які мають постійне місце проживання (ПМП) в РФ, враховується дохід від джерел у РФ і за її межами, а у фізичних осіб, які не мають ПМЖ, - лише від джерел у РФ. Доходи в іноземній валюті перераховуються за поточним курсом ЦБ, що діє на дату
 5. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  державний бюджет перерозподілялося від 9 до 18% національного доходу. У другій половині XX в. бюджет перетворився на потужний регулятор макроекономіки. Про це свідчить той факт, що через бюджет нині перерозподіляється в західних державах від 1/3 до 1/2 ВНП. Рівень податків і державних витрат дозволяє бюджету відігравати провідну роль у забезпеченні економічного зростання та
 6. § 3. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  державна влада приймаючої країни може більш ефективно і раціонально використовувати зовнішні джерела коштів і технології в загальнонаціональних інтересах. На базі іноземних інвестицій склалися транснаціональні корпорації (ТНК). Транснаціональні корпорації здійснюють підприємницьку діяльність на території більш ніж однієї держави. Зараз вони зайняли провідні позиції у
 7. 7. Державний борг і дефіцітбюджета
  державного боргу (вираженого в про-центах від ВНП) починаючи з 1955 р. До кінця 1986 р. Загальна сума урядової заборгованості на-селищу становила близько 1389 млрд. дол З техпор вона продовжувала наростати. Заборгованість уряду представляє собойобещаніе сплатити цей борг у майбутньому. Тут мож-ника цілком природне запитання а зможе ліправітельство оплатити в майбутньому свої
 8. Питання до іспиту
  державні витрати, ефект мультиплікатора і акселератора. 15. Економічне зростання, його значення. Основні фактори економічного зростання в сучасній ринковій економіці. 16. Типи економічного зростання. Екстенсивний і інтенсивний ріст. Нова якість економічного розвитку. 17. Моделі економічного зростання. 18. Циклічність як форма розвитку ринкової економіки. Механізм економічного
 9. 16. Процентні ставки і грошове відношення
  державними чиновниками чи ні. Фактично сьогодні у всіх країнах банки, що видають фідуціарні кредити, є підрозділами казначейств. Існує єдиний засіб постійного підтримки відповідності номіналу місцевої та національної валюти золоту та іноземній валюті: безумовний викуп. Центральний банк повинен купувати за паритетним курсом будь-яку кількість золота та іноземної
 10. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  державних паперових грошей. Казначейство бере в борг у банку, а банк надає необхідні засоби, випускаючи додаткові банкноти або кредитуючи держава по депозитному рахунку. Юридично банк стає кредитором казначейства. Насправді вся угода рівносильна інфляції паперових грошей. Додаткові інструменти, що не мають покриття, потрапляють на ринок через казначейство у вигляді
© 2014-2022  epi.cc.ua