Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. Макроекономіка: Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

Рівняння кількісної теорії грошей. Емісія грошей та її наслідки

Кількість грошей в обігу (поза банківською системою) визначається за допомогою рівняння кількісної теорії грошей:
MV=PY,
де M - кількість грошей в обігу, V - швидкість обігу грошей, під якою розуміється кількість оборотів, яке робить у середньому за рік одна грошова одиниця (1 долар, 1 фунт, 1 рубль); P - загальний рівень цін (дефлятор ВВП); Y - реальний ВВП, а твір PY - номінальний ВВП.
Рівняння показує, що з урахуванням того, що кожна грошова одиниця в рік робить певне число оборотів, кількість грошей в обігу має відповідати величині ВВП у поточних цінах (тобто номінального ВВП). Це означає, що кожного року в економіці грошей має бути стільки, щоб можна було сплатити вартість виробленого ВВП в цінах цього року. Не випадково це рівняння також називається рівнянням обміну, або рівнянням Фішера (американський економіст Ірвінг Фішер запропонував математичну формулу для визначення кількості грошей в обігу, хоча сама кількісна теорія грошей вперше була сформульована італійськими економістами ще в XVII ст. Та особливий розвиток отримала в XVIII в. в роботах Д. Юма і Ш. - Л. Монтеск'є і в XIX в. у роботах Д. Рікардо). Якщо грошей в обіг буде випущено більше (збільшиться грошова маса) або зросте швидкість обігу грошей, то для збереження рівності правої і лівої частин рівняння рівень цін повинен підвищитися, а це є не що інше, як інфляція.

Швидкість обігу грошей (особливо в довгостроковому періоді) - величина досить стабільна. Вона може змінюватися або у зв'язку з серйозними технологічними вдосконаленнями в банківській сфері (наприклад, до зростання швидкості обігу грошей призвела поява банкоматів), або в результаті втручання уряду в банківську сферу, що в розвинених країнах практично не спостерігається, так як центральний банк, що контролює діяльність комерційних банків, володіє незалежністю від уряду.
Величина грошової маси може змінюватися досить часто. Її регулює центральний банк, який володіє монопольним правом емісії грошей. Емісія грошей - це випуск в обіг додаткових грошей. Збільшення пропозиції грошей служить фактором стимулювання сукупного попиту, важливим інструментом стабілізаційної (антициклічної) політики. Графічно зростання пропозиції грошей зображується зрушенням вправо кривої сукупного попиту (рис. 7.1). Однак наслідком емісії (що випливає з рівняння кількісної теорії грошей і видно на графіку) є інфляція. І якщо в короткостроковому періоді зростання рівня цін (від Р 1 до Р 2) поєднується із збільшенням обсягу виробництва (від Y 1 до Y 2) (рис. 7.1, а), оскільки в умовах рецесії, викликаної скороченням сукупного попиту, цей захід може використовуватися як стабілізатор економіки, то в довгостроковому періоді відбувається лише зростання рівня цін (від Р 1 до Р 2), а обсяг виробництва не змінюється (Y *) (рис.
7.1, б).
Причиною серйозної емісії зазвичай служить необхідність фінансування великого дефіциту державного бюджету в умовах, коли інші способи фінансування недоступні, що характерно для країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою. Однак зростання грошової маси не робить впливу на реальний випуск, не веде до розвитку економіки, її наслідком є лише висока інфляція, осложняющая економічну ситуацію в цих країнах.
Особливо негативно емісія впливає на економіку в умовах стагфляції (рис. 7.1, в). Якщо спочатку економіка знаходиться в точці А, то скорочення сукупної пропозиції (зсув вліво кривої короткострокового сукупної пропозиції від SRAS 1 до SRAS 2) веде до зменшення обсягу випуску (від Y 1 до Y 2) і зростання рівня цін (від Р 1 до Р 2) (точка В). Збільшення грошової маси в цих умовах призводить до зростання обсягу виробництва (наприклад, поверненню економіки до початкового обсягу випуску, рівного Y 1), але при цьому підсилює і інфляцію (зростання рівня цін від Р 2 до Р 3) (точка С), а саме інфляція є головною проблемою в ситуації стагфляції. В результаті в порівнянні з початковою ситуацією зростання рівня цін складе Р 1 - Р 3.
Рис. 7.1. Вплив емісії грошей на економіку:
а) в короткостроковому періоді: б) в довгостроковому періоді; в) в умовах стагфляції
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Рівняння кількісної теорії грошей. Емісія грошей та її наслідки "
 1. Інфляція та її показники
  рівняння кількісної теорії грошей. Як зазначав глава монетаризму, відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Мілтон Фрідман: «Інфляція є завжди і повсюдно чисто грошове явище». Саме високі темпи зростання грошової маси (емісії грошей) з метою фінансування дефіциту державного бюджету, який виникає через те, що витрати держави суттєво перевищують
 2. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  рівняння величини, визначені Економетристи, і тим самим використовувати їх для вирішення конкретних проблем. У сфері людської діяльності не існує інших засобів трактування майбутніх подій, крім забезпечуваних розумінням. Друга область, яка вивчалася економістами математичного напряму, це відношення між цінами і витратами. Займаючись цими проблемами, вони ігнорують роботу
 3. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  рівняння обміну математичної економічної теорії, полягала в тому, що вони ігнорували цю фундаментальну проблему. Зміна пропозиції грошей має викликати зміни та інших змінних. Різниця станів ринкової системи до і після відтоку або притоку грошей не просто в тому, що грошова готівка індивідів і ціни збільшилися чи зменшилися. Відбулися також зміни взаємних
 4. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  кількісну теорію грошей, посилаючись на deus ex machina, горезвісні скарби, а також повністю спотворила проблему ставки відсотка. Слід підкреслити, що проблема законодавчих обмежень емісії інструментів, що не мають покриття, могла виникнути тільки внаслідок того, що держава дарувало особливі привілеї одному або декільком банкам і тим самим завадило вільному розвитку
 5. Коментарі
  рівнянь загальної рівноваги Вальраса, теоретичний аналог грошей у Вальраса. [54] Sozialpolitik (нім. соціальна політика) сформульована в 1878 р. програма соціального законодавства, яка передбачала державні гарантії широким верствам робітничого класу (особливо у сфері соціального страхування) і проведена в життя Бісмарком. [55] Новий курс система заходів уряду США в
 6. Тема 52. ГРОШІ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
  рівняння кількісної теорії І. Фішера; Кембріджське рівняння А. Пігу). Її зміст зводиться до того, що гроші мають вартісну основу, тому їх збільшення в економіці не призводить до зростання національного багатства, а тільки до збільшення цін. Отже, рівняння обміну можна записати: MV=РQ, (52.1) де М-кількість грошей в обігу; V-швидкість обігу грошей, Р - ціни товарів; Q-
 7. Попит та пропозиція грошей
  рівняння обміну. Відповідно до цього підходу, оскільки гроші виконують функцію засобу обігу, кількість необхідних для обігу грошей М визначається загальним рівнем цін на товари Р і обсягом поточних угод купівлі-продажу Т, а також швидкістю обігу грошей V: MV=PT. (23.1) Ця формула називається рівнянням Фішера на честь який запропонував її американського економіста Ірвінга
 8. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  рівнянь і отримала назву «Закон Вальраса», сукупна сума попиту в народному господарстві за вартістю завжди дорівнює сукупній сумі пропозиції (поняття рівноваги і вартості при цьому збігаються). Теорія загальної ринкової рівноваги Л. Вальраса значною мірою збігається з концепцією попиту і пропозиції Ж.Б. Сея. Відповідно до даної концепції, продавець товару чи послуги отримує за їх
 9. 4.1. ТЕОРІЇ ІНФЛЯЦІЇ
  рівняння обміну, де М - кількість грошей в обігу (незалежно від їх металевого або паперового характеру), V - швидкість обігу грошей, Р - середній рівень цін то-варних угод, Q - кількість товарних угод. Спираючись на цю концепцію, де виділена головна функція де-шей як засобу обігу, економісти спробували пояснити сущ-ність і причини інфляції. У цьому рівнянні чітко
 10. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  рівнянь. Вони не здатні зрозуміти, що в стані, який вони досліджують, ніяка подальша діяльність неможлива, а можлива лише послідовність подій, порушувана містичним перводвигателем. Вони віддають всі свої сили описом на математичній мові різноманітних рівноваг, тобто станів спокою і відсутності діяльності. Вони вивчають рівновагу так, як якщо б воно було реальної
© 2014-2022  epi.cc.ua