Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. Макроекономіка: Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

Система національних рахунків

Основні абсолютні макроекономічні показники містяться в системі національних рахунків (повна назва: система рахунків національного продукту і доходу). Система національних рахунків була розроблена в кінці 1920-х рр.. групою американських вчених, співробітників Національного бюро економічних досліджень, під керівництвом майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Кузнеця.
Спроби розробити систему макроекономічних показників, які дозволяють оцінити стан національної економіки, робилися в різних країнах ще в роки Першої світової війни; тоді це робилося з метою оцінки військового та економічного потенціалу воюючих держав. Подальший розвиток ці прагнення отримали в середині 1920-х рр.. в період бурхливого підйому економіки розвинених країн (так званий період процвітання).
Їх метою було прогнозування тенденцій економічного розвитку. Причому дослідження проводилися не тільки в спеціально створеної на початку 1920-х рр.. в США приватної організації - Національному бюро економічних досліджень, де цю роботу очолив відомий американський економіст Уеслі Клер Мітчелл, який займався вивченням проблем економічного циклу (що неможливо за відсутності системи макроекономічних показників). Паралельної роботи в цьому напрямі велися і в Радянській Росії у всеросійському (а згодом всесоюзному) Вищій раді народного господарства (ВРНГ) у зв'язку з необхідністю розробки п'ятирічних планів розвитку економіки країни, а також для оцінки тенденцій розвитку світової економіки та перспектив світової революції.
У жовтні 1929 р. вибухнула крах на Нью-Йоркській фондовій біржі, що поклав початок самому глибокого і тривалого світовій економічній кризі - Великому краху, або Великої депресії 1929-1933 рр..
У зв'язку з цим вже на початку 1930 р. конгрес США прийняв постанову про необхідність розробки системи індикаторів (показників), які дозволили б оцінити стан американської економіки. Практично така система вже була створена.
Після Другої світової війни більшість країн відповідно до рекомендацій Організації Об'єднаних Націй стали використовувати методику розрахунку макроекономічних показників, закладену в системі національних рахунків, що дозволяє виробляти макроекономічні зіставлення по різних країнах світу. Росія (СРСР) почала використовувати цю методику з 1987 р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Система національних рахунків"
 1. Система національних рахунків
  національних рахунків (СНР) - це сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній
 2. Валовий внутрішній продукт
  системі соціального забезпечення і фірмам у вигляді субсидій. Трансферти не включаються у вартість ВВП, по-перше, тому, що в результаті цієї виплати не відбувається зміна величини ВВП, не проводиться нічого нового (ні товару, ні послуги), і сукупний дохід лише перерозподіляється; а по-друге, щоб уникнути подвійного рахунки, оскільки трансфертні платежі включаються в споживчі витрати
 3. Співвідношення показників у системі національних рахунків.
  Системі національних рахунків виступають три показника сукупного продукту - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий дохід (ЛД), наявний особистий дохід (РЛД). Змістовне відміну ВНП від ВВП вже було розглянуто раніше. Нагадаємо: величина ВНП відрізняється від
 4. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
  Системі національних рахунків відображають результати економічної діяльності за рік, тобто виражені в цінах даного року (в поточних цінах) і тому є номінальними. Номінальні показники не дозволяють проводити як міждержавні порівняння, так і порівняння рівня економічного розвитку в різні періоди часу. Такі порівняння можна робити тільки за допомогою реальних показників (показників
 5. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  системи національних рахунків
 6. Система національних рахунків (СНР)
  систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних зіставлень національного доходу. Національне
 7. Основні структурні елементи системи національних рахунків
  системі національних рахунків використовується система подвійного запису за методом бухгалтерського обліку . Метод побудови системи національних рахунків полягає у відображенні всіх економічних процесів як сукупності двосторонніх операцій, скоєних контрагентами. Національне господарство представляється у вигляді замкнутої моделі; економічна діяльність суб'єктів розписується по рахунках як потоки
 8. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  системі національних рахунків. Національний дохід являє собою суму усіх видів доходів, отриманих економічними агентами протягом даного статистичного періоду за їх внесок у виробництво валового національного продукту. Щоб визначити показник загального обсягу заробітної плати відсотків, рентних платежів , дивідендів, прибутку та інших доходів, тобто величину національного доходу,
 9. 2. Ринок товарів і послуг. Загальна економічна рівновага
  системи взаємопов'язаних ринків. Результати його функціонування впливають на функціонування інших ринків, багато в чому визначають стан інших ринків і, отже, загальна економічна рівновага. У свою чергу, й інші ринки мають пряме і зворотне вплив на ринок товарів і послуг. Так, ринок праці визначає сукупну пропозицію на ринку товарів і послуг, а сукупний
 10. 1. Класична економічна теорія - витоки. Економічні погляди У. Петті
  система національних рахунків. З ім'ям Петті пов'язано зародження класичної політичної економії, а її справжніми творцями з'явилися А. Сміт і
© 2014-2022  epi.cc.ua