Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво

Для вимірювання суспільного продукту в теорії і господарській практиці використовуються різні макроекономічні показники. До них відносяться: валовий суспільний продукт (ВОП), кінцевий суспільний продукт (КОП), чистий суспільний продукт (ПОП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧІП) і національний дохід (НД).
Перші три показники довгий час були основними при оцінці результатів річного виробництва в нашій країні. В основі методології їх обчислення лежала марксистська доктрина про розподіл суспільного виробництва на матеріальне і нематеріальне і відповідному розподілі суспільної праці (як єдиного джерела створення вартості продукту, що випускається) на продуктивну і непродуктивну. Продуктивною вважалася тільки праця, витрачена у сфері матеріального виробництва, поняття якого зв'язувалося зі створенням продукції, що має натурально-речову форму, і доведенням її до кінцевих споживачів.
Статистично валовий суспільний продукт обчислювався як сума усіх вироблених за рік благ, створюваних в галузях, віднесених до сфери матеріального виробництва (промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, вантажний транспорт, зв'язок, обслуговуюча виробництво, галузі громадського харчування і ряд інших), т.
е. оцінювався сам факт створення продукту, незалежно від того, був даний продукт реалізований чи ні. Методика обчислення даного показника шляхом підсумовування валового випуску взаємозалежних галузей передбачала включення до його складу проміжного продукту (Я / 7), тобто продукту, використовуваного протягом року в процесі виробництва. У результаті виникав повторний рахунок витрат сировини, матеріалів, інструменту, палива та енергії, що враховуються на різних стадіях виробничого циклу одних і тих же товарів.
З метою виключення повторного рахунку використовувався показник кінцевого суспільного продукту, що розраховується як різниця між валовим і проміжним продуктом. За допомогою цього показника оцінювалися витрати грошових коштів на випуск предметів споживання та інвестиційних товарів.
За своїм матеріально-речовому складу КОП складався з предметів споживання і продуктів інвестиційного призначення, що включають, по-перше, створені протягом року кошти праці, що направляються як на відшкодування вибулих, так і на їх збільшення, по-друге, приріст запасів предметів праці і продукції на складах підприємств. У вартісній структурі КОП виділялися два основні елементи - амортизаційні відрахування (А) і грошовий еквівалент виробленого ЧОП, який згідно марксистському розумінню праці інтерпретувався як новостворена вартість, т.
е. національний доход (ЯД). У складі ЯД на стадії його використання виділяються такі елементи, як фонд споживання (ФЯ), фонд накопичення (ФРН) і чистий експорт (ЧЕ - різниця між експортом та імпортом). Таким чином, до його складу не включаються засоби праці, що йдуть на відшкодування вибулих з процесу виробництва.
Зв'язок між показниками суспільного продукту, обчисленими на основі розглянутої методології, може бути представлена наступним чином:
БОН - ПП=КОП; КОП-А=ЧОП=НД=ФН + ФП + ЧЕ.
В економічній теорії і статистиці зарубіжних країн, а починаючи з 1988 р. і в нашій країні для виміру суспільного продукту використовуються показники, обчислені на основі системи національних рахунків (СНР).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво "
 1. Висновки
  показники функціонування національної економіки такі: - валовий суспільний продукт (ВОП) - сума всіх створених за рік товарів у сфері матеріального виробництва; - кінцевий суспільний продукт (КОП) - різниця між валовим і проміжним продуктом. Останній (ПП) є продукт, існользуемий протягом року в процесі виробництва; - валовий національний продукт (ВНП) - сума
 2. Валовий внутрішній продукт
  показник, що характеризує весь обсяг виробництва, сукупний випуск. 2. Ринкова: у вартість ВВП включаються тільки офіційні ринкові угоди, тобто ті, які пройшли через процес купівлі-продажу і були офіційно зареєстровані. Тому у ВВП не включаються: а) праця на себе (коли людина сама собі будує будинок, в'яже светр, ремонтує квартиру; майстер сам собі лагодить телевізор або
 3. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  найважливіші показники, використовувані в макроекономічному аналізі, принципово поділяються на три групи: потоки, запаси (активи) і показники економічної кон'юнктури. Потоки відображають передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності, запаси - накопичення і використання цінностей суб'єктами. Потоки являють собою економічні параметри, значення яких
 4. 3. Валютний курс і проблема конвертованості валют
  показник реального валютного обмінного курсу (РВК). Він показує конкурентоспроможність національних товарів у світовій торгівлі . Його можна розрахувати як відношення рублевих цін в зарубіжних країнах до цін на внутрішньому ринку Росії: PBK=ePJP, де Pt і Р - рівень цін відповідно на зарубіжному і внутрішньому ринках; е - рублева ціна іноземної валюти (обмінний курс). Реальний валютний
 5. Фірми, в СВОК чергу, спрямовуючи отримані кошти на ринок факторів виробництва, виро; водять оплату праці
  показника визначаються величи-ною ВВП? Чому ВВП одночасно вимірює їх? Вимірювання валового внутрішнього продукту Тепер, коли ми в загальних рисах з'ясували значення ВВП, давайте зупинимося на способах його вимірювання. Отже, повернемося до визначення ВВП. - Валовий внутрішній продукт (ВВП) є ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених усередині країни за
 6. Глосарій
  показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих товарів у показник загального рівня цін (індекс цін) Адміністративно-командна система (централізована планова, комуністична) - економічна система, що панувала раніше в СРСР, країнах Східної та Центральної Європи і ряді азіатських держав. Її відмітні особливості - «громадська» (в реалії
 7. § 32. Сутність товару робоча сила і її вартість
  показник норми додаткової вартості розраховувати так: {foto28} Ставлення додаткової вартості до необхідного продукту визначалося по-різному, тому його величина коливалася від 70 до 1 000%. Найбільшою помилкою було те, що він обчислювався без обліку соціальних витрат держави і корпорацій на відтворення робочої сили. Якщо взяти до уваги ці аспекти, то норма додаткової вартості
 8. 2.2. ВНП І ВВП, МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ
  показники доходу і продукту економічної діяльності суб'єктів макроекономіки-ки. ЧНП (чистий національний продукт) - різниця між ВНП і амортизаційними відрахуваннями, НД (національний дохід) - різниця між ЧНП і непрямими податками на бізнес (ПДВ, акцизи, імпортні мита та ін.) НД являє собою сумарний дохід населення країни. ЛД (особистий доход) визначається шляхом вирахування з
 9. 4 ВНП і витрати
  показник валових інвестіційтакже застосовується частіше показника чистих інвестицій-стіцій, в тому числі і в табл. 24-6. Іншим найважливішим покупцем товарів і услугявляется уряд, під яким понімаетсяне тільки федеральна адміністрація, але такжеправітельства штатів і органи місцевої власті.Правітельство купує послуги своїх військових ігражданскіх службовців. Воно також купує това-ри, наприклад
 10. Глосарій
  показник совокупноговипуска продукції, вільний від впливу інфляції. ВАЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ. Gross investment Сумарна ве-личина випуску продукції, додають до основного капіта-лу і запасами протягом даного періоду. Чисті інвестіцііравни валових інвестицій за вирахуванням амортизації. ВАЛЮТНІ РИНКИ Foreign exchange markets. Ринки, де священики купуються і продаються валюти різних країн.
© 2014-2022  epi.cc.ua