Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Висновки

1. Суспільне відтворення - основа національної економіки - це постійно повторюваний процес суспільного виробництва в безперервному потоці свого відновлення.
2. Сучасне суспільне виробництво охоплює не тільки матеріальне виробництво (I і II підрозділу), а й нематеріальну сферу (III підрозділ) і сферу військової економіки (IV підрозділ).
3. Макроекономічні суб'єкти національної економіки включають сектор домашніх господарств, підприємницький сектор, державний сектор, іноземний сектор (або закордон). Взаємозв'язок між ними характеризує модель економічного обороту або кругообігу доходів і витрат за участю ринку ресурсів (факторів виробництва) і ринку продуктів (благ).
4. Найважливіші показники функціонування національної економіки такі:
- валовий суспільний продукт (ВОП) - сума всіх створених за рік товарів у сфері матеріального виробництва;
- кінцевий суспільний продукт (КОП) - різниця між валовим і проміжним продуктом. Останній (ПП) є продукт, існользуемий протягом року в процесі виробництва;
- валовий національний продукт (ВНП) - сума товарів і послуг кінцевого споживання, вироблена протягом року за допомогою факторів виробництва, що належать даній країні (всередині і за кордоном);
- валовий внутрішній продукт (ВВП) - це сума товарів і послуг, скликаних всередині країни вітчизняними та зарубіжними суб'єктами господарювання;
- чистий національний продукт (ЧНП) дорівнює валовому національному продукту за мінусом амортизації;
- національний дохід (НД) - сума всіх видів доходів, отриманих економічними суб'єктами (агентами) протягом року; розраховується як ЧНП за мінусом непрямих податків плюс субсидії;
- наявний дохід населення або домашніх господарств (РД) - це загальний особистий дохід за мінусом індивідуальних податків;
- національне багатство (Н Б) - сукупність матеріальних благ, якими володіє національна економіка на певну дату і які створені працею людей за весь попередній період її розвитку;
- чисто економічний добробут - показник, що характеризує не тільки обсяг створених благ за певний період, а й вплив таких позитивних робіт і процесів, які не пов'язані з ринком (домашній догляд за дітьми, хворими, домашнє благоустрій, вільний час, збільшення відпусток тощо), а також негативних процесів функціонування економіки (забруднення навколишнього середовища, урбанізація, шум, тіньова економіка, розшарування населення за рівнем доходів та ін.)
5. Існують три групи макроекономічних показників: потоки - споживання, заощадження, інвестиції, державні закупівлі, податки, експорт, ВВП, ВНП, ЧНП, НД, РД; запаси (активи) - майно, державний борг, національне багатство, портфель активів, реальні грошові (касові) залишки; показники економічної кон'юнктури - ставка відсотка, рівні цін, безробіття, інфляції та ін
6. Відомі три способи оцінки (вимірювання) ВНП - через витрати, через доходи, через виробництво (підсумовуючи додану вартість).
7. Розрізняють номінальний (розрахований за діючими цінами) і реальний (розрахований за базовими цінами) ВНП. Відношення між номінальним і реальним ВНП характеризує дефлятор ВНП.
8. Макроекономічна теорія використовує різні індекси цін для обчислення ВНП:
- індекс споживчих цін. Індекс Ласпейраса,
- індекс цін виробників. Індекс Пааше,
- індекс Фішера - середньогеометричні індексів Ласпейраса і Пааше.
Терміни і поняття
Агреговані поняття
Макроекономіка
Нова макроекономіка
Суспільне відтворення
Суб'єкти національної економіки
Агреговані ринки макроекономіки
Теорія відтворення суспільного капіталу
I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва
Модель економічного обороту (кругообіг доходів і витрат)
Національне рахівництво
Валовий суспільний продукт (ВОП)
Кінцевий суспільний продукт (КОП)
Проміжний продукт (ПП)
Ваяовой внутрішній продукт (ВВП)
Валовий національний продукт (ВНП)
Потокові величини
Запаси (активи)
Показники економічної кон'юнктури
Номінальний ВНП
Реальний ВНП
Дефлятор ВНП
Національний дохід
Індекс цін Ласпейраса
Індекс цін Пааше
Індекс Фішера
Валовий випуск
Чистий національний продукт (ЧНП)
Транспортні платежі
Непрямі податки
Загальний особистий дохід
Наявний доход населення
Національне багатство
Чистий економічний добробут
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Висновки"
 1. 2. Передумови людської дії
  Ми називаємо задоволеністю або задоволенням такий стан людської істоти, яке не веде і не може привести ні до якого дії. Діюча людина прагне виправити незадовільний стан справ і досягти більш задовільного. Він уявляє собі умови, які краще підходять йому, а його діяльність спрямована на те, щоб здійснити бажане стан.
 2. 6. Інша Я
  Якщо ми готові прийняти поняття причинності в самому широкому сенсі, то телеологію можна назвати видом причинного дослідження. Кінцеві причини це передусім причини. Причина події розглядається як дія або квазідействіе, спрямоване до деякої мети. І первісна людина, і дитина з наївно-антропоморфічні точкою зору вважають цілком правдоподібним, що будь-яка зміна або
 3. 1. Праксиология та історія
  Існують дві гілки наук про людську діяльність: праксиология та історія. Історія це збирання і систематичне упорядкування всіх даних досвіду, що стосується людської діяльності. Вона займається конкретним змістом людської діяльності. Історія вивчає всі людські зусилля в їх нескінченної множинності та різноманітності і всі індивідуальні дії з їх випадковими,
 4. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  Заперечення існування будь-якого апріорного знання нова модна тенденція сучасної філософії. Все людське знання, стверджує вона, виводиться з досвіду. Цю позицію легко можна пояснити як перебільшену реакцію на крайнощі теології і помилкової філософії історії та природи. Метафізики прагнули інтуїтивно відкрити моральні заповіді, сенс історичної еволюції, властивості духу і матерії і
 5. 3. Апріорі і реальність
  Апріорні міркування чисто концептуальні і дедуктивний. Вони не можуть дати нічого, крім тавтологію та аналітичних міркувань. Всі їхні слідства виводяться з посилок і вже містяться в них. Отже, згідно популярному запереченню вони нічого не можуть додати до нашого знання. Всі геометричні теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему
 6. 5. Принцип методологічної одиничності
  Праксиология починає свої дослідження не просто з дій індивіда, а з окремої дії. Вона не звертається в неясних термінах до людського дії взагалі, а має справу з конкретною дією, яке певний людина скоїла в певний день в конкретному місці. Зрозуміло, вона не стосується випадкових і зовнішніх характеристик цієї дії і його відмінностей від всіх інших дій, а
 7. 8. Концептуалізація і розуміння
  Завдання наук про людську діяльність полягає в розумінні сенсу і значущості людської діяльності. Вони застосовують з цією метою дві різні пізнавальні процедури: концептуалізація (сonception) і розуміння-інтерпретація (understanding). Концептуалізація розумовий інструмент праксиологии; розуміння специфічний засіб історії. Праксеологічне пізнання понятійно.
 8. 10. Метод економічної науки
  Предмет праксиологии суть експлікація категорії людської діяльності. Все, що потрібно для виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно
 9. 2. Логічний аспект полілогізма
  Марксистський полілогізм стверджує, що логічна структура мислення різна у членів різних громадських класів. Расистський полілогізм відрізняється від марксистського тільки тим, що приписує специфічну логічну структуру мислення різних рас і стверджує, що всі члени певної раси незалежно від приналежності до якого-небудь класу наділені цієї специфічної логічної
 10. 2. Сенс ймовірності
  Трактування ймовірності заплутана математиками. З самого початку існувала двозначність у підході до обчислення ймовірності. Коли шевальє де Мере консультувався у Паскаля з проблем гри в кості, математик повинен був чесно сказати своєму другові правду, а саме те, що математика нічим не може допомогти учаснику гри, заснованій на чистій випадковості. Замість цього він огорнув свою відповідь
© 2014-2022  epi.cc.ua