Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Система національних рахунків (СНР)

Система національних рахунків являє собою систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки.
Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних зіставлень національного доходу. Національне рахівництво - комплексна система понять, які пояснюють створення, розподіл, перерозподіл і використання валового національного продукту і національного доходу в рамках економічної системи з певною структурою і закономірностями функціонування.
Модель національного рахівництва ООН можна розглядати як деяку теоретичну концепцію, яка включає в себе: а) опис продукту і доходу нації, а також їх рух з точки зору рівності інвестицій та заощаджень; б) модель міжгалузевого балансу В.
Леонтьєва «витрати - випуск», в) аналіз руху (потоків) фінансових коштів, що відображає зустрічний рух матеріальних благ і послуг. Практичною реалізацією даної концепції є система національних рахунків, тобто конкретна статистична система, що базується на комплексі спеціальних балансів, в яких виражені рівноважні стану сукупності операцій обміну між учасниками економічних відносин.
Національне рахівництво виконує для економіки в цілому ті ж функції, що бухгалтерський облік для окремого підприємства. Різні показники, які входять в систему національних рахунків, дозволяють вимірювати обсяг виробництва в конкретний момент часу і розкривати фактори, що безпосередньо визначають функціонування економіки. Інформація, яку дають рахунки валового внутрішнього продукту і національного доходу, служить основою для формування і проведення в життя державної політики, спрямованої на поліпшення функціонування економіки.

Система національних рахунків - статистична система, що є формалізацію теоретичної концепції національного рахівництва і складається з логічно послідовної і Інтегрованої сукупності рахунків, таблиць і балансових відомостей, які відображають виробництво, розподіл і використання валового національного продукту і національного доходу країни. Система національних рахунків є замкнутою системою, де всі рахунки країни можуть бути зведені в єдину матрицю, яка відображатиме всі потоки (товарів, послуг, грошей, фінансовихдокументов) в національному господарстві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Система національних рахунків (СНР) "
 1. Система національних рахунків
  національних рахунків (СНР) - це сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу , що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній
 2. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  системи національних рахунків
 3. Сутність і структура Системи національних рахунків
  система взаємопов'язаних показників, що застосовується для опису й аналізу макроекономічних процесів. Вона дає відомості про всіх стадіях економічного кругообігу - виробництві та обміні, первинному і вторинному розподілі (перерозподілі), споживанні і заощадженні (накопиченні). СНР ООН 1993 включає оцінку тіньової економіки, яка, як уже зазначалося, являє собою виробництво
 4. Глосарій
  система (централізована планова, комуністична) - економічна система, що панувала раніше в СРСР, країнах Східної та Центральної Європи і ряді азіатських держав. Її відмітні особливості - «громадська» (в реалії державна) власність на всі види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування
 5. 2.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
  система взаємопов'язаний-них показників, використовувана для опису й аналізу макроекономічна процесів, що характеризують обсяги виробництва, розподілу, споживання кінцевого продукту і національного доходу. Крім відображення потоків руху вартості економічних благ по фазах кругообігу, в СНС будуються балансові таблиці, де показу-ни динаміка національного багатства і міжгалузевого
 6. 1. Макроекономіка - складова частина сучасної економічної теорії. Основні макроекономічні проблеми
  система надійних, взаємодоповнюючих показників. Для цього використовується система національних рахунків (СНР).
 7. 2. Система національних рахунків і її показники
  система взаємопов'язаних статистичних показників, побудована у вигляді рахунків і таблиць для отримання загальної картини економічної діяльності країни. СНС розроблена американським економістом, лауреатом Нобелівської премії С.Кузнеця. Вдосконалений варіант СНР був схвалений Статистичної комісією ООН у 1968р. і був основою національного рахівництва до 1993р. Останній варіант методології
 8. 11.1. Зміст і завдання аналізу розрахункових операцій, джерела інформації для аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості
  систему кошторисного планування, у організацій більше можливостей впливати на її виконання як за видатками, так і за доходами, а також на рівень забезпечення діяльності фінансовими ресурсами через контроль за розрахунками із замовниками та вільний вибір постачальників, регулювання швидкості обороту дебіторської та кредиторської заборгованості. Наукові установи та організації мають
 9. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ глобальних загроз
  системи пенсійного обслуговування. Європейське співтовариство намагається тепер гармонізувати свої правила регулювання, податки і соціальні витрати, щоб фірми не приймали свої рішення про розташування підприємств всередині Європейського співтовариства в залежності від регулювання або податків. Але гармонізація податків несе з собою неявну гармонізацію рівнів витрат, оскільки загальне оподаткування
 10. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  системи в 1930 р., які призвели до «великої депресії». Це потрясіння майже зруйнувало капіталізм - безробіття дійшла до 27%. Друга половина двадцятого століття теж пережила свою частку малих і великих фінансових паник. Досить перерахувати крах американської індустрії заощаджень і позик, всесвітнє крах вартості власності, крах фондової біржі в жовтні 1987 р., великий крах
© 2014-2022  epi.cc.ua