Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003 - перейти до змісту підручника

11.1. Зміст і завдання аналізу розрахункових операцій, джерела інформації для аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості

Головним джерелом фінансових ресурсів наукових організацій є бюджетні асигнування. Вони надходять в затверджених розмірах під певні обсяги робіт, штати і контингенту в порядку кошторисного фінансування. Однак необхідно враховувати, що кошти державного бюджету першочерговим, але не єдине джерело покриття витрат наукових організацій.
Останнім часом розширюється практика формування і використання науковими установами різних видів позабюджетних коштів (спонсорство, прибуток тощо), які виступають додатковим джерелом доходів і дозволяють збільшувати обсяги послуг, підвищувати якість обслуговування виробництва, поліпшувати матеріальну підтримку працівників, розвивати найбільш перспективні напрямки як фундаментальної, так і прикладної науки.
Отримання прибутку науковими організаціями має важливе економічне значення. Це є свідченням реалізації результатів їх діяльності з економічним ефектом, який дозволяє забезпечувати розширення діяльності наукової установи. Прибуток також є джерелом відрахувань до державного бюджету, централізований фонд розвитку науки і формування власних коштів установи.
За рахунок прибутку з'являється можливість додаткового формування фінансових ресурсів, необхідних для розширення матеріально-технічної бази і підвищення рівня заробітної плати.
За рахунок коштів замовників здійснюють свою діяльність науково-дослідні установи, що укладають господарські договори з підприємствами та організаціями на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних і дослідницьких робіт. Вони мають у своєму розпорядженні отриманими від замовників грошовими ресурсами, які використовують на покриття поточних витрат, на формування виробничих запасів у вигляді сировини, покупних напівфабрикатів, палива та інших матеріальних цінностей (оборотних коштів). Відповідно до діючого порядку бюджетні та наукові установи, що мають позабюджетні кошти, направляють їх на цілі, встановлені при їх утворенні відповідно до кошторису доходів і витрат з позабюджетних коштів. Розмір витрат визначається по кожному виду позабюджетних коштів відповідно з обсягом роботи і з урахуванням необхідності дотримання режиму економії і господарської доцільності використання ресурсів.
Основними показниками фінансового стану закладів виступають забезпеченість грошовими коштами та дотримання фінансової дисципліни.
Ці показники залежать від стану розрахунків з покупцями і замовниками, іншими дебіторами і кредиторами, від раціонального розміщення і використання грошових коштів. Позитивні результати фінансової діяльності установи розширюють можливості для поліпшення виробничої бази, сприяють підвищенню якості його роботи. Ступінь свободи установи за розпорядженням фінансовими ресурсами залежить від джерела їх утворення.
Централізація грошових коштів державного бюджету в рамках Казначейства виключає можливість участі установи в розпорядженні грошовими коштами без дозволу держави. При використанні бюджетних асигнувань та позабюджетних коштів установа повинна контролювати стан розрахунків, своєчасне виконання оплачених з рахунків казначейства зобов'язань, а також збереження товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, виявляти і відшкодовувати їх нестачі. Бюджету ж, у свою чергу, необхідно своєчасно і повно виділяти установам бюджетні кошти відповідно до кошторису. Що ж до коштів, отриманих з інших джерел, то тут, незважаючи на існуючу систему кошторисного планування, у організацій більше можливостей впливати на її виконання як за видатками, так і за доходами, а також на рівень забезпечення діяльності фінансовими ресурсами через контроль за розрахунками із замовниками та вільний вибір постачальників, регулювання швидкості обороту дебіторської та кредиторської заборгованості.
Наукові установи та організації мають різноманітні економічні зв'язки з постачальниками товарів, бюджетом, профспілковими органами, підзвітними особами, робітниками і службовцями та іншими організаціями та особами, безпосередньо вступаючи з ними в розрахунки. Система економічних розрахунків має бути побудована таким чином, щоб всі платежі проходили в стислі терміни і здійснювалися на законних підставах. Незакінчені розрахунки являють собою дебіторську або кредиторську заборгованість.
Правильне розміщення коштів установи робить великий вплив на результати його діяльності. Навіть при достатньому фінансуванні установи можуть відчувати фінансові труднощі, якщо вони нераціонально використовували свої фінансові ресурси, допустивши велику дебіторську заборгованість. При існуючих в нашій країні умовах дебіторська заборгованість відноситься до найменш ліквідної частини активів організації.
Значна її частина може бути віднесена до безнадійної заборгованості, так як при взаєморозрахунках неможливо домогтися повного і якісного виконання зобов'язань з боку контрагентів. Наявність дебіторської заборгованості зазвичай вимагає додаткового залучення кредитів і позик, збільшення фінансування. У разі, якщо отримані кредити, організація виплачує за них відсотки.
Мета даної глави - вивчення видів дебіторської та кредиторської заборгованостей установи, аналіз їх впливу на економічну діяльність установи. Для проведення аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості обраний науково-дослідний інститут (НДІ) Національної академії наук.
На основі даних бухгалтерського обліку проводиться аналіз розрахункових операцій, який дозволяє встановити законність здійснення розрахунків, а також утворення заборгованості, її стан в порівнянні з початком року, її склад і терміни, причини утворення заборгованості та виявити резерви для поліпшення стану розрахункових операцій в організації.
Тому основними завданнями аналізу розрахункових операцій є:
1) оцінка забезпеченості установи фінансовими ресурсами і їх використання за цільовим призначенням;
2) здійснення контролю за дотриманням розрахункової дисципліни;
3) характеристика складу і структури кредиторської заборгованості, а також її зміни;
4) характеристика складу і структури дебіторської заборгованості, а також її зміни;
5) виявлення причин фінансових порушень та освіти заборгованостей;
6) визначення повноти та своєчасності застосування заходів матеріальної відповідальності до порушників договірних зобов'язань;
7) виявлення резервів поліпшення стану розрахунків і розробка заходів щодо їх реалізації.
В якості джерел інформації для аналізу розрахункових операцій використовуються:
- баланс виконання кошторису витрат (форма № 1), пояснювальна записка до нього;
- звіт про виконання кошторису видатків установи (форма № 2);
- місячний звіт (форма № 1-м);
- звіт виконання кошторису доходів і витрат з позабюджетних джерел (форма № 4);
- меморіальні ордери та додані до них первинні документи;
- договори та контракти з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1. Зміст і завдання аналізу розрахункових операцій, джерела інформації для аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості "
 1. 4.5. Кредитний консалтинг
  змісту звітів, «фантиків», які використовуються для створення видимості корисної управлінської діяльності. Тому не варто запрошувати консультанта для написання такого звіту, який буде потім зберігатися в ящику столу і час від часу діставатися звідти для демонстрації - це занадто дорогий і невиправданий спосіб робити враження. Виходячи і сказаного вище, можна
 2. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  утриманням об'єктів оподаткування. При наявності у перевіряючих осіб достатніх підстав вважати, що документи, що свідчать про вчинення правопорушень, можуть бути знищені, приховані, змінені або замінені, проводиться вилучення цих документів за актом, складеним цими посадовими особами. В акті про вилучення документів повинна бути обгрунтована необхідність вилучення та наведено перелік
 3. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  зміст таких бюджетних організацій, як державні податкові інспекції. Це забезпечується функцією контролю, яка нерозривно пов'язана з аналізом діяльності бюджетних установ, у тому числі такого важливого напрямку, як фінансування. Аналіз надходження та використання фінансових ресурсів, виділених з бюджету на певні цілі, дозволяє виявити резерви економії бюджетних
 4. 11.2. Аналіз дебіторської заборгованості
  змісту розрахунків за рахунком 178 доцільно розбити їх на дві групи: 1) розрахунки з дебіторами за роботи, товари та послуги (субрахунка 178.1, 178.2), 2) розрахунки з дебіторами за доходами (субрахунка 178.3, 178.4, 178.5). Дані про терміни утворення дебіторської заборгованості по першій групі відображені в таблиці 11.3. Таблиця 11.3 Аналіз дебіторської заборгованості за роботи, товари та послуги з
 5. 6.2. Зведене фінансове планування
  утримання правоохоронних органів, судів і прокуратури (без капітальних вкладень) 10. Витрати на утримання органів державної влади (без капітальних вкладень) 11. Витрати з зовнішньоекономічної діяльності 12. Витрати на освіту резервних фондів 13. Інші витрати Всього витрат Територіальне зведене фінансове планування. Якщо зведене фінансове планування на
 6. 5.2. Аналіз співвідношення касових та фактичних видатків лікарні
  утримання бюджетної установи. Їх вивчення дозволяє судити про ефективність використання бюджетних коштів, встановлювати ступінь відповідності витрат обсягом виконаних установою робіт (послуг). Касовими видатками називаються витрати бюджетних коштів у межах сум, виданих банком бюджетній установі готівкою або в порядку безготівкових розрахунків через систему казначейства.
 7. 11.3. Аналіз складу, структури і динаміки кредиторської заборгованості
  аналіз з дебіторською заборгованістю. Кредиторську заборгованість, як і дебіторську, вивчають в динаміці по установі в цілому, окремих її видах і сумам. Для аналізу використовується тільки достовірна інформація за видами та строками заборгованості. Для цього вивчаються контракти, договори, перевіряється точність записів в боргових зобов'язаннях і відомостей про сплату. При визначенні реального розміру
 8. Глосарій
  зміст (паритет) національної грошової одиниці Зона вільної торгівлі - форма економічної інтеграції, в рамках якої скасовуються торгові обмеження між країнами-учасницями, і насамперед митні мита І Імміграція - в'їзд в країну на постійне місце проживання Інвестиційні пільги - пільги, що надаються переважно у вигляді субсидій, зниження та відстрочення сплати
 9. § 18. Сутність і структура ринку
  зміст поняття «ринок». Структура ринку У процесі становлення і розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший їх інституційно організований і сістеообразующій елемент, як ринок. Тому причини виникнення товарно-грошових відносин, певною мірою, пояснюють становлення і формування товарного обігу і ринку. Водночас, ринок як самостійне явище
 10. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  утримання чи технології робіт функції і отримує накази від кількох керівників. Таким чином, субординація в управлінні здійснюється за функціями. Позитивна сторона функціональної структури управління - виключення дублювання діяльності виконавців; кожен з таких виконавців може найбільш ефективно виконувати окремі функції. Недоліки - відсутність єдності при
© 2014-2022  epi.cc.ua