Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

2.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ


Система національних рахунків (СНР) - система взаємопов'язаний-них показників, використовувана для опису й аналізу макроекономічна процесів, що характеризують обсяги виробництва, розподілу, споживання кінцевого продукту і національного доходу. Крім відображення потоків руху вартості економічних благ по фазах кругообігу, в СНС будуються балансові таблиці, де показу-ни динаміка національного багатства і міжгалузевого балансу, що представляє рух вартості благ в галузевому (продукто-вом) розрізі.
У версії СНР ООН, прийнятої в 1993 р., рекомендується враховувати-вать економічну діяльність «тіньового сектора» економіки.
Повноправні в господарському відношенні суб'єкти, економі-чна діяльність яких відображається в СНС, називаються інституційні одиницями. Вони можуть бути резидентними і нерезидентів,-дентнна.
Резиденти країни - це органи державного управління, юридичні та фізичні особи, які здійснюють діяльність на її території протягом не менше року незалежно від громадянства, за винятком співробітників іноземних посольств, студентів та осіб, на- що ходять на лікуванні.

Нерезиденти - це органи державного управління, юриди-етичні та фізичні особи, які постійно перебувають на території іно-дивного держави, навіть якщо вони є філіями інституціональних одиниць даної країни.
В рамках СНС все інституційні одиниці групуються в 5 секторів, що відрізняються по цілях функціонування та джерелами фінансування:
1) нефінансові підприємства (фірми);
2) фінансові установи (банки, фінансові компанії);
3) державні установи (держава, урядові установи та фонди);
4) некомерційні організації , що обслуговують домашні госпо-дарства;
5) домашні господарства.
Для кожного сектора розробляються такі рахунки: товарів і послуг; виробництва (валового продукту); освіти і розподілений-ня доходів; перерозподілу та використання доходів; операцій з капіталами.
Рахунки виробництва і утворення доходів складаються також у галузевому розрізі за совокупностям закладів, тобто підприємств або їх підрозділів, розташованих в одному місці і зайнятих одним ос-новних видом діяльності.
Виробництво підрозділяється на три компоненти: товари, ринкова Цінні та неринкові послуги.
Галузі, що виробляють товари, включають промисловість, сільське і лісове господарства, будівництво та інші види діяльності з виробництва товарів. Решта галузей про-переводять різноманітні ринкові (реалізуються за ринковими цінами) і неринкові послуги. Останні поділяються на послуги індиві-дуального (охорона здоров'я і освіта) і колективного (оборона, наука і т.п.) користування. Оцінка номінальних показників (у теку-щих цінах) використовується як в секторах, так і в галузях по ринкової ми цінами благ. Однак необхідно враховувати відмінність у податкових ставках і рівні субсидій у різних галузях економіки. Тому використовують основні ціни (ціни реалізації за вирахуванням непрямих податків і урахуванням субсидій, що виділяються на виробництво даного бла-га). Оцінка реальних показників (у порівнянних цінах) здійснюва-ляется індексним методом (з урахуванням зміни індексу цін). Оцінку показників проводять як за елементами потоків виробництва, так і за елементами використання: споживання і накопичення (заощадження).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ "
 1. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  основними при оцінці результатів річного виробництва в нашій країні. В основі методології їх обчислення лежала марксистська доктрина про розподіл суспільного виробництва на матеріальне і нематеріальне і відповідному розподілі суспільної праці (як єдиного джерела створення вартості продукту, що випускається) на продуктивну і непродуктивну. Продуктивною вважалася тільки
 2. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  основні фонди та залишки нереалізованої продукції. По суті це загальна грошова вартість всіх потоків спожитих у суспільстві продуктів: ВНП=С + I + G + X, де С - споживання; / - інвестиції; G - державні закупівлі товарів; X - чистий експорт. Споживання (С) - включає поточне споживання всіх товарів і послуг. Відповідно до особливостей статистичного підрахунку усі товари
 3. 1. Класична економічна теорія - витоки. Економічні погляди У. Петті
  основні посилки класичної політичної економії: - дослідження не процесу обігу, а безпосередньо процесу виробництва, - критичне ставлення до непродуктивних класів, які не доставляють ніякого продукту, до яких він зараховував і купців , - віднесення до продуктивної праці, зайнятого у сфері матеріального виробництва. Петті перший сформулював основний для всієї
 4. Тема 52. ГРОШІ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
  основні теорії грошей: 1) металева; 2) номіналістіческая і 3) кількісна. Металева теорія була розроблена в рамках меркантилізму і зводила грошовий обіг до двох функцій - засобу накопичення і світових грошей. Саме ці функції найбільш успішно виконували благородні метали, будучи уособленням багатства нації. Номіналістична теорія розроблялася класичної
 5. Глава 21 «Теорія споживчого вибору» присвячена процесам прийняття рішень індивідом з
  основні фактори, що обумовлюють значні відмінності рівня життя в раз-них країнах і його зміни з плином часу; в главі 25 «Заощадження, інвес-тиции і фінансова система» обговорюються типи фінансових інститутів і їх роль у ринковому розподілі ресурсів; в главі 26 «Природний рівень безробіття» досліджуються довгострокові детермінанти рівня безробіття, в тому числі закони про
 6. § 16. Закони обігу грошей. Інфляція
  основним фактором попиту на гроші вважається багатство. Крім того, беруться до уваги зміни в очікуваннях населення (у разі оптимістичних прогнозів щодо економічної кон'юнктури попит на гроші зростає, і навпаки), обсяги номінальних і реальних доходів, ставки відсотка і ін З сформульованих законів випливає дуже важливий принцип грошового обігу, який говорить, що
 7. Глава 24. Ізмереніяв макро-економіці
  основному ветой чолі Однак ми хочемо також знати, насколь-ко точні наші виміри і для яких цілей онііспользуются. Глава закінчується обговоренням ис-користування інформації про ВНП для сравненіяоб'емов виробництва в різних країнах, а такжедля вимірювання економічного зростання в кожній
 8. Загальні поняття і категорії
  основні макроекономічні зв'язки внутрішнього і зовнішнього секторів національних господарств. Підрахунок результатів господарської діяльності проводиться за трьома принципами: виробництва, використання і доходам. За принципом використання в ВВП включаються відповідно вартість валових капіталовкладень, приватне і державне споживання товарів і послуг. Вони оцінюються за витратами. Валові
 9. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  основними інструментами уряду, який прагне витратити гроші на цілі, для досягнення яких платники податків не готові платити вищі податки. Вільна банківська діяльність є єдиним методом попередження небезпек, притаманних кредитної експансії. Правда, вона не завадить повільного розширення кредиту, підтримуваного у вузьких межах обачними банками,
 10. 19. Золотий стандарт
  основним достоїнством було саме те, що він представляв собою міжнародний стандарт, необхідний для міжнародної торгівлі та угод на міжнародному грошовому ринку та ринку капіталу [Gregory TE The Gold Standard and its Future. 1st ed. London, 1934. P. 22 ff.]. Саме за допомогою цього засобу обміну західний индустриализм і західний капітал привнесли західну цивілізацію в найвіддаленіші куточки
© 2014-2022  epi.cc.ua