Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Глава 21 «Теорія споживчого вибору» присвячена процесам прийняття рішень індивідом з

Глава 21 «Теорія споживчого вибору» присвячена процесам прийняття рішень індивідом з урахуванням бюджетних обмежень, вводиться поняття кривих байдужості. Деякі викладачі, можливо, визнають за необхідне пропус-тити цю главу, залежно від читаного ними курсу та інтересів студентів. Передмова для викладача Викладачі, які включають цей матеріал у лекції, бути може, побажають розглянути його на більш ранньому етапі, і я прагнув до того, щоб вони мали можливість вставити його в будь-якому місці курсу після того, як проаналізовані основи попиту та пропозиції. Починаючи з глави 22 книга звертається до макроекономічних проблем. Вивчений-ня починається з питань вимірювання макроекономічних показників. У главі 22 «Як вимірюється національний дохід» обговорюється значення валового внутріш-нього продукту і пов'язаних з ним статистичних показників системи національних рахунків.
У главі 23 «Вимірювання вартості життя» аналізується числення та ис-користування індексу споживчих цін. Наступні три глави описують поведінку реальної економіки в долгосроч-ном періоді. У главі 24 «Виробництво та економічне зростання» розглядаються основні фактори, що обумовлюють значні відмінності рівня життя в раз-них країнах і його зміни з плином часу; в главі 25 «Заощадження, інвес-тиции і фінансова система» обговорюються типи фінансових інститутів і їх роль в ринковому розподілі ресурсів; в главі 26 «Природний рівень безробіття» досліджуються довгострокові детермінанти рівня безробіття, в тому числі закони про мінімальну заробітну плату, влада профспілок над ринком праці, роль стимулюючої заробітної плати та ефективність пошуків роботи. Закінчивши опис поведінки реальної економіки в довгостроковому періоді, ми переходимо до розгляду грошової системи і цін.
У главі 27 «Грошова систе-ма» студенти познайомляться з теорією грошей і розглянуть роль Центрального бан-ка в контролі над грошовою масою. У главі 28 «Інфляція: причини і витрати» аналізується взаємозв'язок обсягу грошової маси та інфляції, обговорюються со-ціальні витрати зростання цін. У наступних двох розділах представлена макроекономіка відкритих економіч-ських систем. У главі 29 «Відкрита економіка: основні поняття» пояснюється взаємозв'язок між заощадженнями, інвестиціями і торговим балансом, разніцамеж-ду номінальним і реальним обмінним курсом, а також представляється теорія паритету купівельної спроможності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 21 «Теорія споживчого вибору» присвячена процесам прийняття рішень індивідом з "
 1. Розглянемо кожне з наступних тверджень Згодні ви з ними чи ні? а.
  Споживчого вибору - Навчитеся використовувати криву байдужості для представлення споживчих переваг - проаналізуєте детермінанти оптимального споживчого вибору - Дізнаєтеся, як споживач реагує на зміни рівня доходів і цін на товари - Навчіться представляти вплив зміни ієн як взаємодія ефекту доходу і
 2. 1. Закон граничної корисності
  глава розглядає не ціни або ринкову цінність, а суб'єктивну споживчу цінність. Cм. гл. XVI.]. Ні раціональної процедури, яка вела б від оцінки певної кількості або числа речей до визначення цінності більшої або меншої кількості або числа. Не існує способів підрахунку сукупної цінності запасу, якщо відомі тільки цінності його частин. Відсутні способи
 3. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 4. 5. Економіка сім'ї
  глава сім'ї (бенефактор) є альтруїстом, то навіть «дурний» дитина (бенефіціарій), рухомий виключно егоїстичними мотивами, все одно буде демонструвати альтруїстична поведінка. Говорячи інакше, егоїст буде враховувати інтереси інших членів сім'ї і так само, як вони, прагнути до максимізації загального доходу сім'ї. Це можна пояснити на простому прикладі. Нехай егоїст Том може
 5. 6. Монопольні ціни
  споживчі товари зараховані до класу монополізованих товарів. Однак при вивченні рівня цін має значення тільки одне питання: чи може продавець скористатися цими відмінностями, щоб, обдумано обмеживши пропозицію, збільшити свою сукупну чисту виручку. І тільки в тому випадку, якщо це можливо і проводиться в життя, можуть виникнути монопольні ціни, відмінні від конкурентних цін.
 6. 1. Перспектива в оцінці часових періодів
  споживчих товарів, призначених для пізнішого споживання. 2. Виробництво товарів більш тривалого користування. 3. Виробництво товарів, що вимагають більш тривалого періоду виробництва. 4. Вибір методів виробництва, що вимагають більше часу для виробництва товарів, які можна провести в межах більш короткого періоду. Перші два не потребують
 7. 2. Тимчасове перевагу як істотна властивість діяльності
  споживчих товарів. Наші дії планують довший період передбачливості, тому що ми є щасливими спадкоємцями минулого, поступово подовжуючи період передбачливості і заповів нам кошти для подовження часу очікування. Діючи, ми піклуємося про більш тривалих періодах і прагнемо до рівномірного задоволенню протягом усього періоду,
 8. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  споживчим благами не є жорстким, заснованим на їх фізичних чи фізіологічних властивостях. Воно залежить від положення діючих суб'єктів і стоїть перед ними вибору. Одні й ті ж товари можуть вважатися як капітальними, так і споживчими благами. Запас благ, готових для негайного використання, є капітальним благом з погляду людини, що дивиться на нього як на
 9. 6. Пряме втручання держави в споживання
  споживчих товарів. Будь-який акт державного втручання у виробництво має надавати непрямий вплив на споживання. Оскільки втручання держави змінює стан ринку, то воно також має змінити і оцінки і поведінку споживачів. Але якщо мета держави просто напряму змусити споживачів споживати товари, які вони не стали б споживати в відсутність
 10. 1. Держава і грошовий обіг
  присвячена тільки одній меті: полегшувати і спрощувати використання засобу обміну, яке поведінка людей зробило грошима. Було вирішено, що грошова система країни має бути здоровою. Принцип здоров'я означав, що стандартні монети, тобто ті, яким закон присвоїв силу необмеженого платіжного засобу, повинні бути відповідним чином випробувані, а тавровані золоті злитки мають бути
© 2014-2022  epi.cc.ua